Ineficiència catalanista

Aquest és el títol d’un article de Joan Tudela que publica l’Avui. Expressa molt bé una idea amb la qual no s’hi pot estar més d’acord. El catalanisme, tant en la seva expressió política com cultural i lingüística, necessita assumir valors propis del segle XXI, no pas del XIX.

I aquí és quan es troben a faltar uns conceptes que no sempre són tinguts en compte a l’hora de plantejar iniciatives, convocatòries i movilitzacions: els objectius (què volem exactament i quan?), l’eficiència en els recursos (el màxim benefici amb el mínim cost), etc.

Hi ha moltes ganes de fer coses, som molts els que ens volem implicar, però els edificis no es comencen per la teulada, ni tan sols pels fonaments, sinó pels plànols:

– A quina formulació jurídica aspirem en el concert internacional?

– Quin és el territori on cal actuar? I si tenim clar el territori (jo sí), com hem d’actuar a cada zona d’aquest territori?

– Quina és l’estratègia més adequada tenint en compte l’objectiu i els condicionants de tot tipus?

– Amb quines complicitats exteriors comptem?

– Com ens hem d’organitzar políticament? I civilment?

– Tenim clar el paper dels nous factors que han anat apareixent els darrers temps (globalització, immigració, noves tecnologies, etc.)?

Són preguntes que em plantejo, sense més pretensions que fer una "autopluja d’idees", però qualsevol altra opinió serà benvinguda.