Immigració i diversitat religiosa: les novetats permanents

Introducció de l’article (PDF) publicat a: La immigració a Catalunya avui: anuari 2004. Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2005, p. 353-379

La dinàmica secularitzadora iniciada fa unes dècades a Catalunya s’ha vist interpellada per diversos fenòmens. Un d’aquests fenòmens, si no el principal, és l’arribada de persones provinents d’altres països que propicien l’obertura de noves comunitats religioses alhora que generen transformacions en les existents. La immigració és cabdal per comprendre els canvis en el mapa religiós català així com per entendre el nou rol que adquireix la gestió del pluralisme religiós en l’agenda política.

Però més enllà d’aquestes tendències generals, aquest article pretén examinar quines han estat les dinàmiques internes de cada tradició religiosa davant del fet migratori, tenint en compte tant les que porten més d’un segle a Catalunya com les que s’han “importat” recentment. A partir d’aquí, intentarem esbossar unes breus reflexions sobre alguns dels principals reptes a què s’enfronten, tant les mateixes comunitats religioses com els altres agents socials, a l’hora de gestionar la diversitat religiosa.

Per dur a terme aquesta tasca, però, caldrà que prèviament ens desfem d’algunes idees preconcebudes a què hom recorre amb facilitat a l’hora de parlar de la diversitat religiosa. Només així podrem entendre quin és el context en el qual es desenvolupen en l’actualitat les diferents confessions religioses a Catalunya.

Autors:

 • Joan Gómez i Segalà
 • Maria del Mar Griera Llonch
 • Agustí Iglesias Sala

Índex:

 1. Immigració i diversitat religiosa: les novetats permanents
  • Universalitat de les religions
  • Religió i nacionalitat
  • Graus de religiositat
  • Creació i creixement de les entitats religioses
 2. Paper de la immigració en cada confessió religiosa
  • Història recent
  • Encaix dels immigrants en els col·lectius religiosos
  • Confessions implantades a Catalunya formades per immigrants
   • L’islam
   • El sikhisme
   • El cristianisme ortodox
  • Confessions implantades a Catalunya acollidores d’immigrants
   • El catolicisme
   • El protestantisme
   • L’Església adventista, l’Església dels Sants dels Darrers Dies, els testimonis de Jehovà i el bahaisme
   • El judaisme
 3. Reptes de les comunitats religioses
  • Transmissió de la fe en un context migratori
  • Representació política
  • Inserció en l’espai públic
 4. Conclusió
 5. Bibliografia

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *