ambFilosofia

Joan Juhé. Lectures i Reflexions

CEO 2020.2: Grups d’edat i independència. Què passa amb el joves?

0
Publicat el 7 d'agost de 2020

El CEO utilitza el següent procediment de mostreig:

«Procediment de mostreig: Polietàpic, estratificat per conglomerats amb la selecció de les unitats primàries de mostreig (municipis) i de les unitats secundàries (seccions censals) de forma aleatòria proporcional. Les unitats últimes (individus) segons rutes aleatòries i quotes encreuades de lloc denaixement, sexe i edat.»

Com veiem «la llengua pròpia», que és el factor que més correlaciona amb la independència, no figura com a element per obtenir les quotes, això provoca constants distorsions en els resultats de les enquestes.

He optat per introduir un factor de ponderació que proporcioni a l’enquesta els percentatges adients respecte a «la llengua pròpia».

Necessitem un punt de referència que considerarem com els valors de la població a comparar amb la mostra o enquesta individual. He ajuntat tots el baròmetres del 2018 i del 2019 en una sola base de dades, (9.000 entrades) que agafo com a punt de referència.

Fet això, per el 2018-2019, els valors respecte a «Quina és la seva llengua, ens referim a quina és la llengua que vostè considera com a pròpia?» són: català, 43,01% | castellà, 42,07% | totes dues, 12,53% | altres, 2,22%.

Pondero l’enquesta 2020.2 de manera que reprodueixi aquests valors del 2018-2019.

Els percentatges de la pregunta sobre la independència, per grups d’edat i global resulten el següents:

Q2. Grups d’edat

SI

NO

NS/NC

De 18 a 24 anys

39,17%

48,75%

12,08%

De 25 a 34 anys

46,11%

43,95%

9,94%

De 35 a 49 anys

42,42%

49,78%

7,80%

De 50 a 64 anys

48,36%

47,21%

4,43%

Més de 64 anys

39,81%

52,91%

7,28%

Global

43,45%

49,13%

7,42%

El gràfic:


El diagrama de l’evolució temporal del “Sí”:


El diagrama de l’evolució temporal del “No”:


l pes més important en la baixada de suport a la independència prové del grup d’edat de 18 a 24 anys que passa de ser el que més suport li donava, a ser dels que menys suport li dóna:
Q2. Grups d’edat

Q2. Grups d’edat

SI

NO

NS/NC

De 18 a 24 anys

39,17%

48,75%

12,08%

la sèrie temporal de suport al Sí per a quest grup d’edat en els últims 12 baròmetres (4 anys) és la següent:
0,5289 0,453 0,4174 0,5214 0,5356 0,4554 0,4683 0,4957 0,5043 0,4826 0,4707 0,3917
Els valors del 2018-2019: Sí 49,3%. No 41,99%. NS/NC 8,71%
Agafem aquest últims valors i anem a fer una prova de significació:


És a dir, amb un marge d’error del 2%, podem afirmar que el posicionament respecte a la independència entre els joves ha canviat i s’ha desplaçat clarament cap al No.
Com interpretar aquest canvi tant sobtat del 2018-2019 al 2020.2?
Faig la següent hipòtesi:
El projecte Pascual Maragall va fracassar, però va ser substituït per projecte «llei a llei». El projecte «llei a llei» va fracassar; però ara ja comença a quedar clar que no ha estat substituït per res més de creïble. Pitjor, per part de molts polítics (majoritaris), es volen repetir fases ja superades i es pretén fer veure que avancem. El «No» dels joves va dirigit contra aquest polítics majoritaris i aquesta manca de projecte. O bé simplement han desertat del projecte independentista davant l’emergència social i econòmica coronaVírica.
Ara caldria contrastar la hipòtesi.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Algunes condicions per a la sortida de la crisi econòmica.

0

Podem admetre que la circulació del capital és problemàtica en ella mateixa.
Per veure-ho he construït un petit programa que simula la circulació del capital i les seves metamorfosis, d’acord amb el volum II del Capital de Marx.

Podeu trobar el programa aquí: ReproduccioCapital
Podem entendre també el programa com un curset pràctic per entendre els conceptes que introdueix Marx per explicar el funcionament del sistema capitalista.
Entre altres, conceptes de Mitjans de producció, Mitjans de consum, Capital constant, Capital variable, Capital fix, Capital circulant, Plusvàlua, Taxa de plusvàlua, Composició orgànica del capital, Taxa de consum del capital, Benefici.

Sobre aquest model anem a dibuixar un escenari de sortida de la crisi:

Primer moment: La crisi econòmica:
clic [setup1]. Situem [fraccioCV] en el 0,75. Clic [setup2]. Simulem el confinament total. Situem la fracció d’assalariats contractats (CV) en el 75% dels valors anteriors (25% d’acomiadaments).
ticks :[1,2,3,4,5]
Resultat, s’acumulen stocks tant de MMPP (Mitjans de producció) (25%) com de MMCC (Mitjans de consum) (20,83%). És més alt l’stock no venut de MMPP perquè suposem que els capitalistes II (però no els CC I) consumeixen (MMCC) el valor de tota la seva plusvàlua anterior que encara no ha sofert descens, mentre que en els MMPP el descens és amb els valors de reducció del 25% del CV ja que mantenim la COC (composició orgànica del capital).
Els capitalistes I no poden realitzat tot el seu consum personal previst a causa de la disminució del II-CConst ja que II-CC = I-consum + I-CV: s’ha de donar un intercanvi d’equivalents entre els dos tipus de capital.
Decreixement del -6%
Igualment queda diner estancat en els dos sectors (25% i 16,7% del diner circulant segons cada sector). Els capitalistes tenen diner, però no inverteixen. El diner sobrant és probable que vagi a especulacions, borsàries i/o immobiliàries. La borsa pot pujar, les vendes d’immobles també.

Actuacions que en el model porten a la Sortida de la crisi:
1a. pas
L’Estat disposa de diner provinent del BCE per a inversions productives.
(si el diner del BCE va directament a les empreses, com ja hem vist en el pas anterior, només tindria un efecte especulatiu).
L’Estat executa inversions productives, especialment en el camp de la reconversió energètica cap a les energies renovables i en les infrastructures. Això farà que arribin contractes a les empreses de MMPP i que, per tant, contractin més assalariats i utilitzin MMPP aparcats en el pas anterior. Situem la [fraccioCV] en 0,90%.
ticks: [6,7,8,9,10,11]
Resultat, disminueixen els stocks en 2/3 parts. Uns primers moments de lleu creixement, però tornem a un decreixement del -2%. Continua diner estancat en els dos sectors.
La inversió de l’Estat, ni que sigui eficient i ben orientada, no és suficient.

2a. Condició
L’Estat disposa de diner provinent del BCE per al consum.
Ara establim la transferència directa incondicional de diner a les classes treballadores via la RENDA BÀSICA UNIVERSAL.
(Les transferències condicionals, per exemple “La renda garantida de ciutadania”, a més d’humiliants no són efectives, no farien el fet suposat aquí en la INTENSITAT REQUERIDA)
Les classes treballadores tindran accés a una part més gran de la producció: augmentem el valor del CV (capital variable) en relació al CC (capital constant), és a dir, rebaixem la COC (composició orgànica del capital), tant [I-CompCap] com [II-CompCap] a 3,5 (abans, 4). Deixem la [txPlusvàlua] igual (valor: 1), amb això suposem un increment de la intensitat del treball (amenaça d’atur). Augmentem fins a 1 la [fraccioCV], cosa que indica la plena utilització de la capacitat productiva.
ticks: [12,13,14,15,16,17]
Resultat, Augmenta el CV i per tant el consum relatiu als assalariats. Creixement de la producció global del 4%; però ara per la reducció de la COC, el sector capitalista I no pot realitzar tot el seu consum personal. Ja que en l’equació II-CC = I-consum + I-CV, ha disminuït II-CC i augmentat I-CV. Els capitalistes II (MMCC) exhaureixen els stocks. Però els I-capitalistes (MMPP) continuen amb stocks. Comencen problemes de caixa, cal crèdit per a les empreses.
Creixement amb desequilibris: impossible de mantenir a mig termini.

3r. Pas necessari
L’Estat disposa de diner provinent del BCE per al crèdit a les empreses.
Cal augmentar la inversió de II-CC, rebaixem la [II-txConsum] al 50%, per poder fer efectius les inversions en el sector II i els consums globals. Cal crèdit per a les empreses.
ticks. [18,19,20,21,22,23]
Resultat, creixement del 7%, reducció progressiva dels stocks de MMPP i augment dels consums

La crisi s’ha acabat.

Es donaran aquestes condicions? Difícilment sense mobilització social. No ho veig possible amb el capitalisme d’amiguets, els sindicats assimilats i empresaris sense consciència del bé col·lectiu. Les mesures xoquen directament amb les doctrines neoliberals de la religió del mercat i exigeixen l’actuació d’un Estat racional, eficient, democràtic i orientat al bé comú.

Amb el model intentarem anar seguint la marxa de la crisi.
Ara per ara ens trobem en el primer moment. Decreixement econòmic, acumulació d’stocks, diner no invertit.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: Rebrot?

0

Hem fet algunes modificacions en el programa:

la lògica del virus

Hem modificat el càlcul de la taxa de contactes efectius (TCE) de manera que no depengui del volum de la població i només depengui dels contactes a la població.

Teníem:

malalts x susceptibles = contactes_possibles

i d’aquí:

contactes_possibles x TCE_A = contactes_efectius (anomenem TCE_A a l’anterior TCE)

Hem modificat aquesta última línia dividint i multiplicant per la poblacio_total i ara tenim:

(contactes_possibles / poblacio_total) x (TCE_A * poblacio_total) = contactes_efectius

així, doncs, ara:

TCE = (TCE_A * poblacio_total).

La TCE ara indica els contactes per malalt segons la relació Susceptibles / Població, en el moment actual.

Per a la població de l’Estat espanyol la TCE_A abans del confinament era de 0,077 per milió de casos possibles, cosa que representaria una TCE de 3,85, és a dir, uns 4 contactes per malalt cada dia.

Ja vam parlar, al final del brot anterior, que la taxa d’infeccions s’havia reduït de 14% inicial a valors de 7% a causa de les mesures personals i per reducció de la virulència del virus, atribuïble a les temperatures i a un factor desconegut. Igualment la taxa de letalitat s’havia reduït del 1.4% al 0,7%. Suposarem que es mantenen aquests valors.

Amb aquest paràmetres, aplicat a Catalunya (PoblacioTotal 7.400.000, població immune 35%) ¿quin valor hem de donar a la TCE per reproduir el procés que, des de Sant Joan, ens situa en els 2-3 morts diaris actuals a Catalunya?. Amb aquesta TCE, quines previsions podem fer?. Quin hauria de ser el valor del la TCE per evitar un rebrot?

Abans d’anar a les xifres concretes, ja podem afirmar que, fins que no es trobi una vacuna i suposant la no aparició d’un nou virus, no podrem tornar a la nostra vida anterior. Hi podran haver més o menys restriccions, però hi han d’haver restriccions, s’ha de reduir la TCE. Segurament això és el que no ha entès una bona part de la població: es volia tornar a la normalitat com si tot ja hagués passat.

Els humans estem canviant els ecosistemes d’una manera irreversible. Igual passa amb el canvi climàtic: no hi ha marxa enrere. La supervivència de la humanitat (no de la vida) està en qüestió.

Anem a les xifres que ens dóna el programa.

Per situar-nos en l’actual progressió de defuncions, hem de situar la TCE a 3,00. Recordem que el valor d’abans de la pandèmia era de 3,85. Actualment només podem parlar, doncs, d’una reducció del 22% dels contactes. Amb això, tot i mantenint les mesures higièniques i de distància, hi ha rebrot.


Amb aquesta TCE de 3.00, és d’esperar que en 21 dies (figura superior) ens situem en 9-10 morts diaris, una R_0 de 1.39, un flux d’infectats diari de 2.907 i un balanç de més població malalta de 1.572. En 31 dies, en 19 morts diaris, una R_0 de 1.38, un flux d’infectats diari de 5.808 i un balanç de més població malalta de 3.099, i en un creixement exponencial.


Per evitar un rebrot, amb les actuals taxes, la TCE s’hauria de situar a 2.00, és a dir, uns dos contactes per malalt, reduint els contactes a la meitat de la situació d’abans de la pandèmia. Amb aquesta TCE de 2, la R_0 es situa a 0.999 i en 1 mort cada dos dies i sense creixement exponencial.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

I ara la crisi econòmica.

0

Podem admetre que la circulació del capital és problemàtica en ella mateixa.
Per veure-ho he construït un petit programa que simula la circulació del capital i les seves metamorfosis, d’acord amb el volum II del Capital de Marx. Apliquem el programa a la situació econòmica actual de resultes del CoronaVirus i el confinament.

Podeu trobar el programa aquí: ReproduccioCapital-CV

## PROVA SOBRE EL CICLE ECONÒMIC
Cada tres ticks representen una rotació del capital
[setup 1]
1a. rotació, ticks: [setup2, 1, 2]

setup2. Confinament total. Situem la fracció d’assalariats contractats (CV) en el 75% dels valors anteriors (25% d’acomiadaments) i cliquem.
Resultat, s’acumulen stocks tant de MMPP (25%) com de MMCC (12,5%). És més alt l’stock no venut de MMPP perquè suposem que els capitalistes consumeixen (MMCC) el valor de tota la seva plusvàlua anterior que encara no ha sofert descens, mentre que en els MMPP el descens és amb els valors de reducció del 25% del CV.
Igualment queda diner estancat en els dos sectors (17,8% i 14,4% del diner circulant). Els capitalistes tenen diner, però no inverteixen.
Conservar els stocks de MMPP i MMCC té uns costos, altres es perdran. De moment però, no considerarem aquest deteriorament.
El diner sobrant és probable que vagi a especulacions, bursàries i/o immobiliàries. La borsa pot pujar, les vendes d’immobles també.

ticks: [1,2]. Hi ha un volum de mercaderies disponibles, tant per a la producció com pel consum, més gran que abans del confinament, cosa que implica una més gran capacitat de producció potencial. Ara bé, d’aquesta capacitat de producció potencial, considerem que només se’n realitza una fracció (per desconfiança, per falta de visió, perquè demanaria que tots els capitalistes l’actualitzessin, …). Això vol dir que hem de reduir encara més la fracció de força de treball contractada en relació a la que seria possible utilitzar pel volum de producció potencial ara incrementat. La situem en el 65%.
Resultat, hi ha increment del CV (força de treball), però sense arribar als nivells d’abans de la crisi (85%). A més, s’incrementen els stocks no venuts fins a nivells insostenibles (43,75% dels MMPP i 21,86% dels MMCC). El sistema entra en Crisi.
Per reduir els stocks caldria anar a la plena actualització de la producció potencial, situant la fraccioCV a 1. Voldria dir la plena ocupació, un increment substancial del CV respecte a abans del confinament.
Injectar diner als capitalistes no serveix de res perquè ja en sobra. (En un proper apunt considerarem injectar diner directament als assalariats).
Els capitalistes es troben en una situació de dilema del presoner. Caldria que tots engeguessin a plena marxa, però si només ho fan uns pocs, aquests pocs s’arruïnen.
L’actuació individual porta a reduir encara més la fraccioCV, relativa a la possible. Això incrementa encara més els stocks i precipita el sistema en una crisi profunda.

És a dir, en pura lògica productiva, la recuperació hauria de ser immediata i portaria, fins i tot, a un fort creixement. Tanmateix, en el marc de la pura lògica capitalista, estem abocats a una profunda crisi de la qual no es veu sortida. Potser recuperacions parcials de sectors parcials intercomunicats.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: reflexió inicial.

0
Publicat el 30 de juny de 2020

Deixem, de moment, el seguiment del CoronaVirus. Més enllà dels factors ambientals, com la temperatura, que poden haver alentit el virus, ja vam dir que per explicar el fort descens d’infeccions i de defuncions, calia pensar en un factor desconegut. No sabem com s’ha produït i no sabem, per tant, què passarà més endavant. Podria ser una mutació del virus que evoluciona cap a formes menys virulentes que li permeten una més gran supervivència.

El programa, tota manera, prediu que, tot i amb les actuals taxes d’infecció i letalitat rebaixades, si tornem als contactes d’abans de la pandèmia, hi torna a haver rebrot. Amb les actuals mesures de protecció, fins a quin nivell s’ha de reduir i mantenir la taxa de contactes efectius per poder mantenir l’activitat i evitar el rebrot?. Aquesta és la qüestió.

A quin tipus de societat anem?. Si no volem acceptar amb fatalisme aquesta distòpia a què apunten les pandèmies, caldrà replantejar-se, ja i seriosament, la nostra relació amb la Natura. El mal que estem fent als ecosistemes és la causa última dels desastres actuals i dels que s’apropen. La lògica del capitalisme, la dinàmica del sistema, la informació que utilitza, és massa simple i no pot gestionar la complexitat dels ecosistemes i la nostra inserció en ells. Cada dia que passa la situació empitjora. Ja simplement es tracta d’evitar, no un desastre, que resulta ja inevitable, sinó un desastre encara més gran.

El capitalisme no serveix i cal posar ja sobre la taula formes alternatives de gestió econòmica i les corresponents formes alternatives de propietat.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: Com interpretar-ho?

0
Publicat el 19 de maig de 2020

A l’anterior apunt havíem suposat una taxa de contactes efectius (TCE) de 0,035 per milió de possibles. Amb això entràvem en la marxa lenta, una lenta disminució. Les dades oficials desmenteixen aquesta suposició.

Els dies 1 de maig i immediatament posteriors no es produeix un fort relaxament de les mesures de contenció del virus, malgrat les aparences. Segurament el relaxament només es va produir en uns percentatges petits de població, però l’efecte va ser molt cridaner. Veníem, en dies anteriors, d’una TCE de 0,025; per harmonitzar les dades, hem de situar la TCE a 0,027; només apugem dues mil·lèsimes. Llavors confluïm amb les dades oficials.

Maig dia

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

valors model

flux mort

133

127

123

117

113

108

105

101

97

93

Morts T.

27425

27552

27675

27792

27905

28013

28118

28219

28316

28409

dades oficials

flux

104

87

59

69

morts T.

27563

27650

27709

27778

Ara bé, si els primers dies en què es veu l’efecte, el 12 de maig, les defuncions són més altes que el pronòstic, a partir del 15 de maig es produeix una baixada en les defuncions que no sé explicar.
No hi ha pas menys contactes. La influència de les temperatures sobre la taxa d’infeccions ja la vam estabilitzar, i no sembla raonable ara rebaixar-la, quan el virus també actua a països de temperatures més altes. La taxa de mortalitat la tenim ja en descompte. El model prediu un valor d’infectats ja immunitzats que quadra amb l’enquesta feta pel Ministerio.
Simplement no trobo l’explicació.
Si suposem que són efectes aleatoris i ens mantenim en la TCE de 0,027 tindrem pel 24 de maig:


I la gràfica temporal:

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: moments d’incertesa.

0
Publicat el 13 de maig de 2020

En l’últim apunt acceptàvem la suposició d’una disminució constant de la virulència del virus com a conseqüència de l’augment de les temperatures. Aleshores, fins i tot amb una taxa de contactes efectius propis d’un relaxament, no hi havia rebrot, però sí un cert repunt.

Què ha passat aquests dies? Es compleixen els pronòstics?

No del tot. Les dades només quadren si suposem que la disminució de la virulència del virus per les temperatures és limitada, només representa baixar un esglaó de virulència; però una vegada baixat, ja s’estabilitza. En el nostre cas suposem que redueix la taxa d’infeccions de l’11 al 10%.

Ara, però, la taxa de contactes efectius pròpia d’un relaxament (0,044) porta a un rebrot, mentre que abans només portava a un augment puntual. Per evitar el rebrot la taxa de contactes efectius no ha de superar els 0,035 per milió, propi de ja d’una primera fase d’autoconfinament conscient. I amb aquest valor només aconseguim el que he anomenat una marxa lenta, és a dir, ni puja ni baixa i les defuncions es situen al voltant de 190.

De la taula anterior del valor de les taxes a l’apunt precedent, modifiquem la taxa d’infeccions que ara, després d’una nova etapa de descompte automàtic, en el tic 55 corresponent al 24 d’abril, situem en el 10% i amb els descompte a OFF. En el tic 62 corresponent a l’1 de maig, situem la taxa de contactes efectius en el 0,035. Amb aquestes dades, aquí teniu el pronòstic del model:


Caldrà estar molt atents als valors dels dos o tres propers dies perquè ens diran on es situa realment la taxa de contactes efectius i si hi ha rebrot. Per sota dels valors assenyalats, hi ha decaïment. Amb els valors assenyalats, marxa lenta. Per sobre, rebrot.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: què està passant?

0
Publicat el 7 de maig de 2020

Si és certa la suposició que les temperatures més altes afecten la força del virus, caldrà escatir quin és el nivell en què queda afectat. Hem suposat l’1 per cent diari perquè amb aquest valor confluïm amb les dades de defuncions a partir del 19 d’abril quan començaria a veure’s afectat el virus per la pujada de les temperatures.

Hem suposat també que, a partir de l’1 de maig, alguns, bastants, dels nostres ciutadans han relaxat les mesures de protecció, de manera que abandonen les mesures estrictes d’autoconfinament i es limiten a complir amb les mesures que imposen i controlen els organismes públics. Això, d’acord amb la història passada del virus ens col.loca als primers dies de l’estat d’alarma amb una taxa de contactes efectius de 0,044 sobre un milió de casos possibles.

Ja dèiem que amb aquests valors (que explicitàvem a l’anterior apunt) no hi ha rebrot de la pandèmia. Cosa que no vol dir que no hi hagi augment de casos i de defuncions i d’entrades als hospitals.

Quines xifres prediu el model?:

Les defuncions:

Situació el 12 de maig:


A partir del 6 de maig l’estimació de la R_0 supera el valor 1 i se situa en 1,03. Cosa que vol dir que cada infectat infecta a 1,03 individus en el transcurs de la seva malaltia. I creixent. A partir del 3 de maig tornen a haver-hi més ingressos que sortides en els hospitals. I creixent. Però el dia 12 de maig, tot i haver-hi més ingressos que altes, hi ha un clar descens en el balanç, passem de 10.233 a 2.550 (ja vam explicar que aquestes xifres fan referència a tots els afectats pel virus, de manera que, el moviment hospitalari és només una fracció d’aquests totals; fracció però que ha de seguir el mateix ritme).
El mateix 12 de maig, hi ha un salt en el nombre de morts diaris i passem de 132 a 220 (de cents a dos cents diaris). En un sistema dinàmic, donada la complexitat de les interaccions amb bucles de realimentació, passen aquestes coses.
Situació el 23 de maig:


La R_0 encara és superior a 1, però baixant. El balanç d’entrades – sortides de la malaltia, després de tots aquests dies d’ocupació de més llits, finalment agafa valors negatius, es comencen novament a buidar llits.
Hi ha hagut un repunt, però s’ha frenat i no hi ha rebrot de la pandèmia.
Aquestes prediccions del model suposen que no superem els 0,044 casos de contacte per milió i que efectivament la pujada de les temperatures afecta al virus, i això en la mesura que sembla fer-ho en els primers dies d’augment de temperatures.
Ja vam veure, però, que si el repunt no es frena, posaven l’exemple de 0,077 casos pel milió, el rebrot seria molt més important que no en l’episodi que hem viscut.
Trobareu el model-programa aquí:

la lògica del virus

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: Estiu i incertesa

0
Publicat el 5 de maig de 2020

Des de l’últim apunt, els valors de defuncions predits pel model, segons els valors de les taxes proposades, i els valors oficials havien coincidit. Això fins a finals d’abril on, segons xifres oficials, es produeix una baixada continuada, i profunda, en les defuncions, baixada que no es produiria amb aquesta intensitat segons els valors últims dels paràmetres del model.

Quina explicació podem proposar d’aquesta baixada tant important?. Ha de ser alguna cosa succeïda entre 11 i 14 dies abans, és a dir, al voltant del 18 d’abril. No pot ser la taxa de contactes efectius, ja que hem deixat el confinament total. La taxa d’infeccions (mesures higièniques) la tenim estabilitzada en el 11%, tampoc pot ser. La taxa de letalitat (millores sanitàries) ja la tenim en descompte, tampoc pot ser. No hi ha res atribuïble a l’acció social que ho expliqui. Ha de ser, doncs, alguna cosa independent de nosaltres, atribuïble a la relació del virus amb el medi.

El principal sospitós són les temperatures. Hi ha estudis que relacionen la virulència del virus amb les temperatures. L’Agència Estatal de Meteorologia i l’Institut de Salut Carlos III han publicat un informe fet amb dades de les últimes setmanes en què apunten que hi ha una correlació entre la temperatura i el nombre de casos nous del virus.

Suposarem que a més temperatura, menor taxa d’infecció i menor taxa de letalitat. De manera que, per seguir l’increment de temperatures, tornarem a posar a ON el descompte de 1% diari de la taxa d’infeccions i continuarem amb el descompte de 0,5% de la taxa de letalitat.

Fet això, model i dades oficials de defuncions tornen a confluir.

Com afecta això els possibles escenaris, més concretament un possible rebrot?

Recordem que, amb els valors d’abans de considerar l’efecte de les temperatures, amb una taxa de contactes del 0,035 ja es produïa un rebrot. Pel dia 1 de maig, posarem la taxa de contactes a 0,044, valor corresponent al 15 de març, després de decretat l’estat d’alarma, però abans de l’autoconfinament per conscienciació. Hi ha un salt el 12 de maig de 130 morts a 212; però no hi ha rebrot i les defuncions i infeccions tornen a baixar.

Podríem tornar a la normalitat (sacrificant unes quantres vides) gràcies a l’estiu? No calen ja mesures?

Pel 1 de maig, posem la taxa de contactes a 0,077, corresponent a l’inici de la pandèmia sense mesures. El dia 12 de maig hi ha un salt de 130 morts a 360. La pandèmia rebrota amb força.

Hi ha, almenys durant l’estiu, un marge més gran de vida social, de contactes, però no total. Caldrà estar atents als valors de defuncions de mitjans de maig, cal un desconfinament ordenat atent a les dades.

Bé, també podria ser que les dades oficials estiguessin no actualitzades. L’altre dia van aparèixer morts endarrerits de Galícia i un altre dia a Catalunya hi va haver -103 morts, és a dir, 103 ressuscitats.

La taula de les taxes abans dels efectes de l’1 de maig o inici del desconfinament:


Els valors predits:

La gràfica (amb el supòsit del 0,044) i l’efecte de l’increment de la temperatura:


amb el supòsit del 0,077:

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: On som?

0
Publicat el 27 d'abril de 2020

Des de l’últim apunt, els valors de defuncions predits pel model, segons els valors de les taxes proposades, i els valors oficials havien coincidit. Havíem dit que calia posar atenció als dies 24, 25 i 26 (25, 26, 27 comunicats) per veure l’efecte del desconfinament del dia 13 d’abril. Havíem considerat tres escenaris depenent del nombre de morts que es constatessin aquests dies: rebrot, marxa lenta, decaïment de la infecció. Al voltant de 300, com s’ha produït, tenim el decaïment de la infecció.

Les xifres semblen indicar que la sortida del confinament total no ha significat un augment important dels contactes efectius. Ja abans havíem constatat que l’autoconscienciació era el factor més rellevant. I, almenys per aquest dies, sembla que ha continuat plenament present. Ara bé, es dóna, a més, una baixada de defuncions que no expliquen els contactes efectius, que hem situat a 0,024, tot just per sobre del 0,023 del confinament total. Tampoc sembla adjudicable a la taxa d’infeccions que es relaciona amb les precaucions i les mesures higièniques.

Només ens queda la taxa de letalitat. Havíem congelat les millores sanitàries com a conseqüència de la situació de les residències. Suposarem que s’ha recuperat el control i que s’ha frenat el desgavell i la mortaldat. Així doncs recuperem la taxa de letalitat amb descompte del 0,5% diari com a resultat de la millora en la gestió de la malaltia per part del sistema sanitari. Fet això, la taula de les taxes seria:


Que donaria la seqüència:


Continuant la seqüència, el dia 23 de maig baixaríem dels 100 morts diaris.
Ara bé, la línia que separa els tres escenaris esmentats és força estreta. Amb confinament (taxa de contactes efectius) del 0,024, decaïment; amb 0,030, marxa lenta; amb 0,035 rebrot.
Sí observem les dades del sistema corresponent al 26 d’abril, veurem perquè això és així:

Haurien passat la malaltia 2.206.085 persones; però quedarien 30.763.915 persones susceptibles d’infectar-se. Quan el flux d’infectats s’incrementa per sobre de les altes, cada unitat de l’escreix troba un camp de 30.763.915 objectius lògicament possibles.
L’estimació del  R_0 se situa per sota de 1 però només a 0.93. Estem jugant a favor només per 8.606 persones. És més, en aquest escenari de decaïment, anem reduint el nombre de morts i infectats; però amb un marge sempre molt estret. Així el 23 de maig tindríem 92 morts diaris; però ara els infectats només serien inferiors a les altes + morts en 3.110 persones. A més, els efectes en l’increment de les infeccions només es manifesten de 11 a 14 dies després en el nombre de morts, de manera que de qualsevol descontrol de canvi d’escenari només ens n’adonaríem quan ja hauria estat 11 dies actuant i incrementant-se. Cal ser molt prudents.
Teniu el programa aquí: la lògica del virus

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: Atenció al dia 24 d’abril!

0
Publicat el 19 d'abril de 2020

Altra vegada havíem infravalorat el nombre de morts. Havíem pronosticat per aquests últims 3 dies menys morts dels oficials. La vegada passada vam treure la taxa constant de descompte de la taxa d’infecció, ja que vam suposar que les mesures higièniques tenien un sostre. També hem anat adequant la taxa de contactes efectius. Ens queda la taxa de letalitat. Aquesta vegada suposarem que la diferència prové de la taxa de letalitat: el virus ha entrat a les residències d’avis i entre els majors de 80 anys la taxa de letalitat se situa en el 14,8%, segons estudis recents. Aquestes taxes tant elevades han de compensar amb escreix les millores sanitàries. Traurem, doncs, també la taxa automàtica de descompte sobre la taxa de letalitat, farem proves, i la situarem en el 1,24%, estable.

La taula de les taxes seria:


La qüestió ara és veure els efectes de l’aixecament del confinament total. Es manifestarà els dies 24 , 25 , 26 d’abril. Ja vam dir que si els valors de la taxa de contactes efectius es col·locava en els valors del 19 de març, 0,035 per milió, anàvem a un nou rebrot que obligaria a un nou confinament total a principis de maig. Si se situa en el 0,030, trobem un escenari d’allargament de la pandèmia, sense rebrots, però de descens molt lent, amb morts diaris al voltant de 400 persones. Si el salt en morts el dia 24-25 és tornar al voltant de 500, l’escenari és el del rebrot. Si el salt en morts el dia 24-25 és situar-se al voltant de 400, l’escenari és la marxa lenta. Per sota de 400, és pandèmia controlada a finals de maig.
Heus aquí els gràfics per la marxa lenta:


És de fer notar que després d’una forta baixada del saldo net d’entrades i sortides hospitalàries, hi ha un repunt a l’alça al voltant del 23 d’abril. Els valors que veieu en el gràfic corresponen a les entrades-sortides de la malaltia de tots els casos, controlats o no. Les entrades-sortides hospitalàries seran, doncs, només una fracció d’aquest valors. Concretament pel dia 23 d’abril, el model prediu un plus d’entrades sobre les sortides de la malaltia de 5.200 persones.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: Cap a la fallida.

0
Publicat el 15 d'abril de 2020

Respecte als últims pronòstics amb el model per als dies actuals, observem que els resultats reals en nombre de morts són superiors als pronosticats. Què està passant?.

Teniu el programa aquí: la lògica del virus

Suposarem dues variacions per aquests dies:

Donat que els dies 9, 10, 11, d’abril (11, 12, 13 després confinament total), model amb anteriors taxes i real van coincidint, suposarem que la diferència no prové de la taxa de contactes efectius, sinó del descens automàtic de la taxa d’infecció. La taxa d’infeccions inicial situada en el 14% l’havíem anat baixant cada dia un 1% suposant una millora constant en la prevenció personal i les mesures higièniques. Suposarem que aquesta millora té un sostre i que aquests dies s’assoleix. Traurem, doncs, el descompte automàtic (a OFF) i situarem la taxa d’infeccions en un 11% constant.

Donat que la baixada dels dies 9, 10 ,11 no és tant pronunciada com esperàvem, suposarem que hi ha hagut gent que s’ha saltat el confinament total (segones residències) i que els dies de confinament comencen a pesar. Hem rebaixat la taxa de contactes efectius per milió només de 0,024 a 0,023. Això ens indicaria la necessitat d’arbitrar mesures per alleugerir el confinament minimitzant els riscos: sortida dels nens acompanyats, possibles passejos cada x temps segons ordre alfabètic,… I més encara si, com veurem al final, anem cap a un segon rebrot i el confinament s’haurà d’allargar.

Fet tot això la taula de les taxes seria:


Amb aquests valors dels paràmetres, el model prediu un repunt de l’epidèmia:


El model pronostica una baixa dels morts diaris fins al dia 24 d’abril on arribaríem als 315 morts. El dia 25 d’abril es veurien els afectes de la supressió del confinament total i els morts pujarien a 440 i es mantindrien estables al voltant d’aquesta xifra fins al 30 d’abril amb 478 morts. Ara bé, amb el mes de maig, s’esvairien totes les esperances de tenir controlada la pandèmia, cap al 3 de maig ja aniríem pels 524 morts diaris. Crec que en el moment que tornem a superar els 500 morts diaris i pujant, el Gobierno es veurà obligat a decretar un nou confinament total.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: Quants morts val l’«economia»?

0
Publicat el 11 d'abril de 2020

Anem a fer una proposta de nous valors als paràmetres del model a fi de seguir la marxa de les defuncions pel coranavirus a l’Estat espanyol .

Teniu el programa aquí: la lògica del virus

Suposat Població malalta inicial per l’1 de març 6.000. Població total Estat espanyol 47.100.000, Població no immune 70% sobre 47.100.000.

De les últimes previsions, ja vam dir a l’anterior apunt que no hi havia increment del confinament el cap de setmana anterior al confinament total. Finalment hi ha hagut la baixada de morts pronosticada per 11 dies després del dia d’inici del confinament total. Notificada el dia 10 i corresponent al dia 9. Pel dia 10 d’abril continua la baixada prevista.

La taula dels valors de les taxes que provarem serà:


Les dues últimes columnes són les previsions per les comunicacions de defuncions els dies 12 i 13 que seran les morts corresponents als dies 11 i 12.
Suposem aquests valors de les taxes i suposem que continués el confinament total. Heus aquí a continuació els gràfics fins al 1 de juny:
Arribaríem al 30 d’abril amb 90 morts diaris i un total de 21.306 defuncions. Al 31 de maig tindríem 2 morts diaris i 22.014 defuncions. Ens en sortim.

Anem a veure ara el pronostic del model amb la sortida del confinament total el 14 d’abril. Al tic 45 (de fet hauria de ser el 44) caldrà augmentar la taxa de contactes, la situem als valors del 19 d’abril, on ja s’ha donat l’estat d’alarma (16) i un esforç d’autoconfinament, posem la taxa a 0,035 contactes reals per un milió de contactes possibles (recordem que aquests valors ens han permès seguir la marxa real de la pandèmia en nombre de morts). També estabilitzem la taxa de infeccions en el 10% i traiem el descompte automàtic.
Suposat aquests valors de les taxes i suposat que continués l’estat d’alarma. Heus aquí a continuació els gràfics fins al 1 de juny:


Arribaríem al 30 d’abril amb 239 morts diaris i un total de 22.104 defuncions. Al 31 de maig tindríem 305 morts diaris i 30.718 defuncions. Els hospitals tornarien a patir un increment diari de malalts (petit, però diari). De tenir superada la pandèmia, ara ens trobaríem en una marxa lenta cap un nou rebrot, amb un R0 lleugerament per sobre de 1.
Caldrà estar molt atents amb les xifres de morts al voltant del 25 d’abril per constatar cap a quin escenari ens dirigim .

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: Incertesa

0
Publicat el 9 d'abril de 2020

Avui Vilaweb ens ha proporcionat  l’enllaç a «Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas. MoMo». Per l’Estat espanyol tenim el gràfic:


El gràfic corrobora que els efectes en la mortalitat de les mesures de confinament es mostren uns 11 dies després d’establertes. Així, l’estat d’alarma del 14-16 apareix com una baixada de mortalitat els dies 25-27, L’autoconfianment responsable dels dies 20-24 apareix els dies 1-5. La baixada tant forta dels últims dies del gràfic no és definitiva perquè es troben encara en fase de recollida de dades per aquests dies.
Si bé les dades absolutes oficials queden per sota de la diferència entre defuncions estimades i observades, el perfil de la corba és molt semblant. Ara bé, si això és així, segons les dades oficials de morts pel coranavirus, els dies abans (cap de setmana 28-29) del confinament total no va haver-hi un increment d’aquest que es manifesti els dies 7-8 d’abril en un descens dels morts. I més, els efectes del confinament total han d’aparèixer en un descens important dels morts, avui dia 10 que es recullen les dades corresponents al dia 9. Podria ser que les millores sanitàries no només rebaixin la taxa de mortalitat, sinó que també allarguin els dies de malaltia abans de la mort. En el model, tal vegada, doncs, caldrà augmentar la barra lliscant de «diesMalalt» de 11 a 12 dies per aquestes últimes setmanes. Llavors aquests descens del nombre de morts es notificaria l’11 d’abril  corresponent al 10.
Si no es produís aquesta baixada important de la mortalitat, voldria dir que aquest últim confinament no ha estat suficient i el model prediu que la sortida del confinament total el dia 14 derivarà segur en un rellançament de la pandèmia.
Esperarem a tenir més dades d’aquest dies abans del 14 per fer un pronòstic amb el model.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CoronaVirus: Algunes qüestions polítiques referides al mode d’aixecament del confinament total.

0
Publicat el 6 d'abril de 2020

Les últimes dades de mortalitat ens porten a revisar a la baixa els descensos de les taxes:

El descens de la taxa de mortalitat mesura els avenços en les mesures sanitàries.

El descens de la taxa d’infeccions mesura la força de les mesures higièniques.

El descens de la taxa de contactes efectius mesura la força del confinament.

La població total deriva del si/no confinament territorial.

Proposem mantenir la reducció automàtica constant, tant en la taxa de mortalitat com en la taxa d’infeccions en els seus valors anteriors.

En l’última proposta de valors per a les taxes, havíem previst la baixada en el nombre de morts pel 7 d’abril, segons les dades actuals s’ha produït el dia 4 d’abril. Aquesta baixada no pot ser efecte del confinament total, ja que han passat massa pocs dies, ni tampoc l’efecte de l’estat d’alarma, ja que han passat massa dies. Diria que ha estat l’efecte de la conscienciació de la població sobre la gravetat de la pandèmia, de manera que, a partir del 20 d’abril i dies successius, augmenta la intensitat del confinament personal.

He rebaixat la població infectada inicial l’1 de març a 4.950 persones (per la relació entre casos oficials i casos segons el model)

Acceptat això, la taula pel comportament de les taxes que provarem serà:
Haurem d’anar-ho seguint.
La pregunta és, què passara amb l’aixecament del confinament total?. Si acceptem els valors actuals del model-programa i variem la taxa de contactes efectius, ens diu el següent:
Si tornem als valors del dia 24 de març, és a dir, 0,025 contactes reals per milió de contactes possibles, es mantindria el descens d’infeccions i de mortalitat, per bé que hi hauria un creixement puntual, que permetria sortir de la pandèmia.
Però, escenari 2, si tornem als valors del dia 20 de març, és a dir, 0,035 contactes reals per milió de contactes possibles, veiem que progressivament augmenten les infeccions i els morts, i la pandèmia, a nivells molt inferiors, es va mantenint.


La situació reflectida per aquests últims gràfics, producte de l’escenari 2, és especialment preocupant, ja que representa un allargament de la pandèmia a marxa lenta, cosa que permetria mantenir algun tipus de versió de l’estat d’alarma amb control social i estat policíac, per poder gestionar alguna operació política tipus «pactes de la Moncloa» de salvament del Règim i destrucció de l’oposició al Règim.

Publicat dins de General | Deixa un comentari