Una panoràmica

Com es distribueix la població catalana segons els dos eixos: posicionament polític-posicionament identitari? Agafarem quatre quadres de l’última enquesta
Llegir més

Lluny del cinisme

Una anàlisi dels resultats esquerra-dreta segons l’enquesta del CEO Què entendrem per dretes o esquerres? Distingirem entre esquerres, dretes
Llegir més

Fer prediccions

És possible en ciències socials? De ben segur que les ciències socials enfronten importants dificultats pràctiques i no es
Llegir més