Estratificació social a Catalunya.

Utilitzarem les enquestes del CEO per fer-nos una idea sobre les classes socials avui a Catalunya. Ens servirem de tres preguntes: La situació laboral, el nivell de formació i la intenció de vot. No focalitzarem, doncs, sobre el tipus d’activitat.

L’estratificació laboral és la següent:


El grup més nombrós és el dels jubilats amb el 31,34% de la població, però podem sumar els dos tipus d’assalariats, fixos i temporals, i, aleshores, aquests sumen el 37,11% i resulten majoritaris.

Ara farem l’encreuament entre d’aquests estrats majoritaris i la formació assolida:


Entre els assalariats el grup més nombrós és el dels Llicenciats universitaris, representen, doncs, el nucli de la classe obrera moderna. A l’anterior classe obrera, ara jubilats, el grup més nombrós, el nucli de l’antiga classe obrera, eren els que van anar a escola, però sense completar ESO, EGB o Batxillerat elemental.
Marx a «El 18 brumari de Lluís Bonaparte» feia la distinció entre classe latent i classe manifesta referida a la pagesia francesa de 1848 i afirmava que aquesta era només latent ja que ni tenien consciència de la seva singularitat i interessos ni una organització política que els permetés l’acció.
Intentarem en el proper apunt, almenys, determinar la intenció de vot d’aquests diversos estrats socials.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *