Evolució posicionaments identitari i social, segons baròmetres CEO

Evolució de les mitjanes dels eixos social i identitari, segons enquestes CEO

Escala de: 0, extrema dreta, a 10, extrema esquerra.

Escala de: 0, màxim espanyolisme, a 10, màxim catalanisme.

Esq-Dreta

Catal-Españ

1a. 2014

6,38

6,3

2a. 2014

6,08

6,27

1a. 2015

5,99

6,27

2a. 2015

6,15

6,21

3a. 2015

6,2

6,3

1a. 2016

6,13

6,18

2a.2016

6,17

6,3

3a.2016

6,15

6,12

1a.2017

6,07

6,08

2a. 2017

6,04

6,04

6,136

6,207

El gràfic:

Del març del 2014 al juny del 2017, s’observa una lleugera inclinació cap a la dreta i cap a a l’espanyolisme. Ara bé, donat el caràcter oscil·latori del fenomen i el període curt de temps, no es pot treure cap conclusió. Hem de fer notar que el 9N (9 de novembre del 2014) se situa entre el 2n baròmetre de 2014 i el primer del 2015.

Anem a enfocar-ho amb més detall i compararem la suma d’enquestes del 2016 amb les del 2017, primer en l’aspecte social i després en l’identitari:

Posicionament social

Percentatges

2016T

2017.2T

diferència

Aplecs

NS/NC

5,56

7,9

2,34

Esq rad.

9,56

8,8

-0,76

Esq mod.

43,58

41,33

-2,25

Dreta mod.

30,93

30,77

-0,16

Dreta

10,37

11,2

0,83

100

100

Qui més baixa és l’esquerra moderada i qui més puja NS/NC. Cal tenir present que en les seves posicions a qui més s’acosten els NS/NC és a la Dreta.

Posicionament identitari

Percentatges

2016T

2017.2T

diferència

Aplecs

NS/NC

3,07

2,87

-0,2

Esp. total

14,02

16,5

2,48

Es. mod.

35,04

34,76

-0,28

Cat. mod.

26,64

24,37

-2,27

Cat. total

21,23

21,5

0,27

100

100

Qui més baixa són els catalanistes moderats i qui més puja els espanyolistes totals.

Finalment, anem a mirar-ho amb una mica més de detall i compararem els aplecs resultat de l’encreuament dels eixos social i identitari, ordenats per ordre de major a menor mobilitat:

Percentatges

B-2016

B-2017.2T

diferències

APLECS

CMxEM

15,4

13,9

-1,5

ESxNS

1,04

2,2

1,16

CTxEM

10,78

9,83

-0,95

ESxDT

3,09

4,03

0,94

EsMxNS

2,24

3,1

0,86

CTxCN

4,18

5

0,82

CMxER

2,09

1,43

-0,66

ESxEM

3,98

4,57

0,59

CMxNS

0,6

1,1

0,5

EsMxEM

12,47

12,03

-0,44

CMxCN

6,33

5,9

-0,43

EsMxCN

15,02

14,63

-0,39

NSxNS

1,13

0,8

-0,33

ESxCN

5,04

4,77

-0,27

EsMxER

2,24

1,97

-0,27

CMxDT

2,22

2,03

-0,19

CTxNS

0,53

0,7

0,17

CTxER

3,91

4,03

0,12

CTxDT

1,82

1,93

0,11

NSxCN

0,36

0,47

0,11

ESxER

0,87

0,93

0,06

EsMxDT

3,07

3,03

-0,04

NSxEM

0,96

1

0,04

NSxER

0,44

0,43

-0,01

NSxDT

0,18

0,17

-0,01

Qui més baixa són els catalanistes moderats d’esquerra moderada, que el 2016 eren l’aplec majoritari (llavors 15,4%, ara 13,9%). Ara passen a ser majoritaris els espanyolistes moderats de dreta moderada (centre) (llavors 15,02, ara 14,63%). Pugen els aplecs d’espanyolistes totals (ES).

De moment tot això cal agafar-ho amb pinces, ja hem vist que en els baròmetres del 2017 els grups de més edat tenen una major representació que en els baròmetres del 2016. Aquests grups són percentualment més de dretes i més espanyolistes. A més cal sumar-hi el caràcter oscil·latori d’aquests processos ideològics i l’actuació de l’atzar.

Ho anirem seguint i buscant més relacions estadístiques que ens ajudin a dir alguna cosa de les causes.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *