El dret del consum des de Girona

Reflexions de dret del consum d'en Josep Martí - el Cerverí (jurídic) de Girona -

Sis mesos de retard perquè l’Estat espanyol transposi la normativa comunitària de seguretat de les joguines… un sol mes (d’agost) per modificar-ne la Constitució! Visca els PIGS!

13 de setembre de 2011
General

Veritablement, per a qualsevol jurista  mínimament informat, atent i perspicaç – és a dir, qualsevol jurista mitjà – li és fàcil comprendre perquè l’Estat espanyol es troba inclòs dins de la categoria dels estats PIGS. I no només per la seva ineficència en l’àmbit econòmic sinó també en l’àmbit jurídic… Resulta que es tracta d’un Estat en el qual 

Llegir més

A la recerca de normes inaplicables… el Reial decret 650/2011, de 9 de maig, pel qual s’aprova la Reglamentació tècnica i sanitària en matèria de begudes refrescants.

16 d'agost de 2011
General

Entre els juristes ens és ben conegut d’aparèixer-nos, a tort i a dret, normes antigues vigents – d’aquelles que abans treien pols quan n’obríem el llibre i que ara ens apareixen als buscadors d’Internet com a textos amb lletres i formats estranys i irreconeixibles per a un ordinador del segle XXI – i, al mateix temps, completament ineficaces o

Llegir més

Estat espanyol: Projecte de llei pel qual es regulen els serveis d’atenció al client destinats als consumidors i usuaris.

12 de juny de 2011
General

El Govern de l’Estat espanyol acaba de trametre al Congrés de Diputats un Projecte de llei que pretén regular els paràmetres mínims obligatoris de qualitat dels anomenats serveis d’atenció al client que s’ofereixen o que sigui prestats en territori de l’Estat les empreses que es dediquin als sectors d’activitat següents: subministrament d’aigua, de gas i d’electricitat;

Llegir més

Catalunya: Publicació al DOGC del 6 de maig de 2001 de l’Anunci pel qual es fan públiques les condicions generals d’utilització dels serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals de Catalunya.

8 de maig de 2011
General

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5873, de 6 de maig d’enguany, publica l’Anunci del Departament de Territori i Sostenibilitat en virtut del qual es fan públiques, per al seu coneixement general, les condicions generals d’utilització dels serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals de Catalunya. Aquestes condicions generals s’apliquen a tots els

Llegir més

Itàlia: Publicat al Diari Oficial de la República del 27 d’abril de 2011, el Decret legislatiu núm. 54, d’11 d’abril, que transposa la Directiva de joguines 2009/48/CE

28 d'abril de 2011
General

El Diari Oficial de la República Italiana ha publicat el proppassat 27 d’abril d’enguany, el Decret legislatiu núm. 54, d’11 d’abril, que transposa a l’ordenament intern italià la Directiva 2009/48/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny, de seguretat de les joguines.Aquesta Directiva modifica substancialment l’anterior Directiva 88/378/CE que, al mateix temps, deroga.

Llegir més

L’Administració de consum de la setmana: L’Oficina de Protecció dels Consumidors de la Colúmbia Britànica

26 d'abril de 2011
General

L’Oficina de Protecció de les Persones Consumidores de la Colúmbia Britànica (British Columbia) té el caràcter d’autoritat administratva independent i sense ànim de lucre. Aquesta entitat va assumir les competències que, en matèria de consum, venien atribuïdes al Ministeri de Salut Pública i a l’Advocat General. La normativa d’aplicació en matèria de protecció de les

Llegir més

Sant Jordi i el consum!

23 d'abril de 2011
General

Bona diada de Sant Jordi a tots i a totes! Sant Jordi també vetlla pels drets i interessos de les persones consumidores d’arreu del nostre país i us recorda que: Les parades on es venen llibres i roses són establiments no sedentaris on es duen a terme relacions de consum no sedentàries en un lloc fix i, d’acord

Llegir més

Catalunya: Derogació de diverses normes en matèria de consum, turisme i comerç.

21 d'abril de 2011
General

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’avui, 21 d’abril de 2011, ha publicat el Decret 321/2011, de 19 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Empresa i Ocupació. Aquest Decret ha entrat en vigor avui mateix. Aquesta norma ha d’enquadrar-se dins del procés de

Llegir més

Estat espanyol: Publicació al BOE de la Resolució de 12 d’abril de 2011, per la qual s’aprova el procediment marc de contractació telefònica, electrònica i telemàtica per al mercat de gas natural.

20 d'abril de 2011
General

Aquesta Resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de l’Administració General de l’Estat s’ha publicat al BOE núm. 94 de 20 d’abril d’enguany. Aquesta Resolució determina quin procediment han de seguir les empreses comercialitzadores de gas natural quan ofereixin la possibilitat que els seus clients o clientes puguin contractar la prestació del servei mitjançant

Llegir més

L’Administració de consum de la setmana: L’Oficina de protecció del consumidor del Govern del Quebec.

19 d'abril de 2011
General

A partir d’ara, cada setmana, anirem coneixent, poc a poc, les diverses administracions de consum de diferents llocs del món. Aquesta setmana comencem amb l’Oficina de protecció del consumidors del Govern del Quebec. En veurem les funcions i després la normativa aplicable en matèria de protecció a les persones consumidores. L’Oficina (http://www.opc.gouv.qc.ca/Index.aspx) fou creada l’any 1971

Llegir més

País Valencià: regulació dels outlets.

18 d'abril de 2011
General

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar, el 25 de març d’enguany, la Llei 3/2011, de 25 de març, de comerç. L’article 82 de la Llei esmentada defineix què cal entendre per venda en règim d’outlet o factory. El règim jurídic aplicable a les vendes en règim d’outlet o factory no es troba, malauradament, gens

Llegir més

Itàlia: Nou sistema per impedir les trucades no-sol·licitades de telemàrqueting

17 d'abril de 2011
General

Tots i totes n’estem farts de rebre constantment propostes comercials no desitjades a qualsevol hora del dia de qualsevol mena d’empresa de serveis (sobretot d’empreses de telefonia mòbil i d’Internet…). Aquest fenòmen, òbviament, es dóna arreu dels països del nostre entorn, però a diferència de l’Estat espanyol en el qual mitjançant tímides reformes introduïdes a la Llei

Llegir més

Aparquem a Sant Narcís? Paga i quedaràs estantís.

21 de desembre de 2009
General

L’Ajuntament de Girona, en la seva particular croada contra la mobilitat amb cotxe per la ciutat, ha decidit instaurar la zona blava a tot el reguitzell d’aparcaments de l’avinguda de Sant Narcís que van des de la Rodona fins a la sortida de Girona a la carretera de Santa Coloma. Les pensades d’aquest ajuntament són

Llegir més