TANKA RABENT

Volen les destrals dels colons, que esquarteren els aborígens. Remoregen les fones. Poc faran macs contra acer.