LES CAÜTES DE LA TIA MARIA

La meva tia Maria, la germana de ma mare (en tenc una altra, germana de mon pare) té 87 anys i encara que en tingui un record molt vague, ha fet ranxo amb son pare i la resta de germans.  És “fabricanta”, el nom que reben a Bunyola les dones que treballaren a la fàbrica de teixits de la vila, Sa Fàbrica, que va estar en actiu des del 1913 fins als primers anys vuitanta del segle passat i que va transformar el panorama laboral i social d’aquest poble de la Serra.

A més, la tia Maria és llegidora i segueix de prim compte tot el que passa al seu voltant, a l’illa, a l’arxipèlag, a l’Estat, al continent que ens conté poc als que no disposam d’estat i a la resta del món. És un esperit inquiet, en fi, que no encalenteix cadira i permanentment té qualque cosa a fer.

Avui horabaixa, a casa, parlàvem del reciclatge i alabava que a Bunyola hi hagi la recollida de fems porta a porta. Es preocupa  molt per  la naturalesa tan malmenada i considera que qualsevol esforç personal és indispensable per aconseguir -i consolidar- els nivells òptims de qualitat del medi ambient, ella que des de sempre ha considerat el bosc el cor i el pulmó del seu poble. Per això, recicla i cada vespre treu les deixalles que corresponen a cada dia.

Doncs parlant d’això, de la manera més natural, ha dit que la municipalitat no ho pot posar més fàcil: treus les deixalles que toca, els del camió se les enduen i et retornen la caüta. Al mateix temps i amb la mateixa naturalitat tots els que l’escoltàvem hem acceptat el substantiu tan propi de Bunyola i que no apareix més que en el Diccionari Català-Castellà-Balear:

CAÜTA f.
|| 1. Caiguda de balança en pesar (Men.). Una caüta, dues caütes: una o dues caigudes del plat de la balança, quan pesen (Ciutadella).
|| 2. Afegitó que fa caure el plat de la balança quan pesen (Mall.); cast. añadidura, sobra.
|| 3. Fusta, o sia recipient de qualsevol classe per traginar mercaderies (Muntanya de Mall.); cast. envase. «No t’enviaré oli si no me dus caütes», això és, no me dus atuells per posar-hi l’oli (Orient).
|| 4. nàut. L’angle que forma la brúixola per efecte de dirigir-se al pol magnètic, amb la tramuntana (Mall.); cast. inclinación, desviación de la aguja.
Fon.: kəútə (Mallorca, Menorca).
Etim.: de l’italià caduta, ‘caiguda’.

Evidentment, la tia Maria no té envasos, sinó caütes, com s’indica a la tercera accepció. Extraordinari: això és vida.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *