SOBRE L’ESBORRANY D’AVANTPROJECTE DE LLEI SOBRE ÚS DELS SÍMBOLS INSTITUCIONALS DE BALEARS

El Govern de les Illes Balears treballa en un “Esborrany d’avantprojecte de llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears i sobre l’ús dels béns immobles o mobles afectes a serveis públics” que és un veritable torpede a la línia de flotació de la professionalitat i l’honorabilitat dels mestres i professors, i a l’autonomia de col·legis públics i instituts.           

 

A l’exposició de motius diu que “en aquests moments es considera convenient regular amb més detall l’ús de la bandera de les Illes Balears i establir algunes mesures destinades a garantir que els símbols institucionals de les Illes Balears no es puguin utilitzar amb objectius partidistes o de difusió ideològica”. Reconeix el dret constitucional –en mancaria d’altre!- a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit, o qualsevol altre mitjà de reproducció, però, i aquí rau la mala fe bauzanenca, insisteix que aquesta llibertat té els seus límits en la resta de drets emparats a la constitució espanyola, sobretot els de la infància. I remarca: “Respecte de la infància, és suficient recordar que en la Declaració dels Drets de l’Infant, aprovada en 1959 per l’ONU, es disposa clarament que l’interès superior de l’infant ha de ser el principi rector de tots el que tenen la responsabilitat de la seva educació i orientació”. Basten aquestes referències per demostrar que “en aquests moments” vol dir després de l’efectivitat de la campanya d’Enllaçats, de les mobilitzacions a favor de la qualitat de l’escola pública i contra els retalls que el conseller Bosch hi aplica, i a d’altres iniciatives en aquesta línia. I per si algú dubtava, diu en acabar l’exposició de motius: “No es tracta d’impedir la llibertat d’expressió, sinó que aquesta no es desenvolupi en espais que, per se, no han de tenir cap connotació ideològica”.

A més, seguint el discurs del partit de Bauzá -que insisteix insidiosament, vergonyosament i gairebé criminosament en què els mestres i professors de centres públics alliçonen els infants en el catalanisme- relaciona directament els símbols institucionals amb “divulgació ideològica o de posicions ideològiques”. Fins a 8 vegades apareix en un text folgat d’11 pàgines. És a dir, els signes propis del país, lluny de ser tractats amb preferència com s’indica expressament a l’Estatut, són criminalitzats tot assimilant-los al sectarisme. Inaudit. I intolerable, evidentment.

L’article 6 diu: “Els centres afectes a serveis públics propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sostinguts total o parcialment amb fons públics de les Illes Balears, només podran exhibir a les façanes i a les instal·lacions interiors i exteriors els símbols oficials de la Unió Europea, d’Espanya, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i, si s’escau, de l’illa o el municipi corresponent, d’acord amb la regulació en matèria sobre usos de banderes i insígnies”. El setè diu que això es podrà modificar “prèvia autorització de la conselleria competent per raó de la matèria”.

Esglaia l’apartat 6 de l’article 2: “Es prohibeix la utilització de la bandera de les Illes Balears, de l’escut de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de la resta de emblemes oficials de les administracions publiques de les Illes Balears en qualsevol símbol o sigla de partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades”. Així, el braçalet de capità de molts clubs de futbol de les Illes queden prohibits i també la bandera en el coll de les camisetes dels que la incorporen. I també la indicació de la llengua nostra en molts caixers automàtics.

Ah, la nostra bandera és la constituïda “per quatre barres roges horitzontals sobre fons groc, amb un quarter situat a la part superior esquerra de fons morat i amb un castell blanc de cinc torres enmig”. Per si de cas algú no ho sabia.

Per tot això, cal demanar-se què té de necessari i de democràtic aquest esborrany d’avantprojecte redactat únicament i expressa per criminalitzar l’ús dels signes propis que és a nosaltres, que ens pertanyen; no a un govern que es caracteritza per menysprear tot allò que és propi, constitucional del nostre país voltat de mar.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *