COMPROMÍS-Iniciativa per Llíria

www.compromisperlliria.org

6 de novembre de 2014
0 comentaris

COMPROMÍS PROPOSA DIVERSES MESURES FISCALS I PLANS PER REACTIVAR L’ECONOMIA LOCAL EN 2015

Riera: “Hem fet una proposta integral en tota la part impositiva i fiscal per a que siga valorada per l’equip de govern i s’incloga en els  pressupostos de 2015 que ajude a reactivar el teixit productiu local”.

Segons la portaveu de Compromís per Llíria, Inma Riera Lloret, la proposta de modificació te com a finalitat engegar un pla de reactivació econòmica en el municipi de Llíria, que possibilite la creació de llocs de treball per una banda i per altra ajude a les famílies més necessitades que a hores d’ara estan patint la brutal crisis que assota l’Estat i en concret nostre municipi amb prop de 3 mil persones desocupades.

Des de fa dos anys i degut a la situació financera d’aquest Ajuntament hem aplicat un increment del 10% del IBI, mesura que tinguérem que aplicar per que en 2011 l’Ajuntament entrà en números rojos en el pressupost ajustat. Desprès de fer un pla de reequilibri financer ens acollirem al préstec del pagaments de proveïdors per un import de 2.169.000 (situació que no s’haguera produït si la Generalitat Valenciana no fora una morosa i ens haguera pagat les subvencions concedides), per la qual cosa durant aquestos 2 anys els ciutadans de Llíria hem fet un gran esforç financer, tant per l’increment del 10% de l’IBI i també una pujada generalitzada de totes les taxes municipals.

Segons Riera, en 2013 l’Ajuntament ha tingut un superàvit i hem tingut un romanent de tresoreria positiu, però aquesta situació no es correspon en una milloria de la situació dels nostres veïns i veïnes, que veiem com tenim una ciutat empobrida, amb una renda familiar de les més menudes en municipis de més de 20.000 habitants, una tassa d’atur desmesurada i un augment de famílies amb necessitats extremes. Per totes aquestes raons, des de Compromís pensem que tenim que donar el màxim possible dels nostres recursos i fer un esforç fiscal per a compensar aquestes mancances. Si durant dos anys hem fet un esforç fiscal per a tapar la mala gestió de la GV, ara toca fer un esforç i millorar la vida dels Llirians i Llirianes.

Per tant des de la Coalició hem proposat al Govern Local destinar el 50% de les quantitats recaptades fruit de l’increment de l’IBI imposat pel Govern de l’Estat a posar en marxa del un Pla d’Ocupació potent per a l’any 2015 i l’altre 50% a totes les mesures fiscals per garantir ajudes a les famílies més desfavorides i a la creació d’ocupació, arbitrant bonificacions a comerços i industries que creen ocupació, bonificacions en l’IBI a les famílies més necessitades i també de bonificacions socials a la taxa del fem.

Des de Compromís s’aposta per dinamitzar el mercat laboral i el benestar dels ciutadans, recuperant serveis privatitzats i concessions per a generar ocupació directa i de qualitat en la localitat.

COMPROMIS PROPONE VARIAS MEDIDAS FISCALES Y PLANES PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL EN 2015

Riera: “Hemos hecho una propuesta integral en toda la parte impositiva y fiscal para que sea valorada por el equipo de gobierno y se incluya en los presupuestos de 2015 que ayudo a reactivar el tejido productivo local”.

Según la portavoz de Compromís per Llíria, Inma Riera Lloret, la propuesta de modificación tiene como finalidad poner en marcha un plan de reactivación económica en el municipio de Llíria, que posibilite la creación de puestos de trabajo por un lado y por otra ayude a las familias más necesitadas que a estas alturas están sufriendo la brutal crisis que azota el Estado y en concreto nuestro municipio con cerca de 3 mil personas en paro.

Desde hace dos años y debido a la situación financiera de este Ayuntamiento hemos aplicado un incremento del 10% del IBI, medida que tuvimos que aplicar por que en 2011 el Ayuntamiento entró en números rojos en el presupuesto ajustado. Después de hacer un plan de reequilibre financiero nos acogimos al préstamo del pagos de proveedores por un importe de 2.169.000 (situación que no se hubiera producido si la Generalitat Valenciana no fuera una morosa y nos hubiera pagado las subvenciones concedidas), por lo cual durante estos 2 años los ciudadanos de Llíria hemos hecho un gran esfuerzo financiero, tanto por el incremento del 10% del IBI y también por una subida generalizada de todas las tasas municipales.

Según Riera, en 2013 el Ayuntamiento ha tenido un superávit y hemos tenido un remanente de tesorería positivo, pero esta situación no se corresponde con una mejora de la situación de nuestros vecinos y vecinas, que vemos como tenemos una ciudad empobrecida, con una renta familiar de las más bajas en municipios de más de 20.000 habitantes, una tasa de paro desmesurada y un aumento de familias con necesidades extremas. Por todas estas razones desde Compromís pensamos que tenemos que dar el máximo posible de nuestros recursos y hacer un esfuerzo fiscal para compensar estas carencias. Si durante dos años hemos hecho un esfuerzo fiscal para tapar la mala gestión de la Generalitat, ahora toca hacer un esfuerzo y mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Llíria.

Por lo tanto desde la Coalición hemos propuesto al Gobierno Local destinar el 50% de las cantidades recaudadas fruto del incremento del IBI impuesto por el Gobierno del Estado a poner en marcha un Plan de Ocupación potente para el año 2015 y que el otro 50% recaudado, se destine a todas las medidas fiscales para garantizar ayudas a las familias más desfavorecidas y a la creación de trabajo, arbitrando bonificaciones a comercios e industrias que creen empleo, bonificaciones en el IBI a las familias más necesitadas y también de bonificaciones sociales a la tasa de la basura.

Desde Compromís se apuesta por dinamizar el mercado laboral y el bienestar de los ciudadanos, recuperando servicios privatizados y concesiones para generar empleo directo y de calidad en la localidad.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!