ELS CONFLICTES TERRITORIALS NO SÓN NOMÉS AFERS INTERNS DELS ESTATS

L’Institut d’Estudis Catalans i l’Eusko Ikaskuntza basc han protagonitzat una iniciativa que, si arriba a bon port, pot suposar un important pas endavant en la via de resolució dels conflictes territorials com el que enfronta els Països Catalans amb el Regne d’Espanya. Amb el títol Conflictes de sobirania a Europa: bases per a una solució, i amb la participació de destacades personalitats del món acadèmic, institucional i sociopolític internacional, han organitzat unes jornadas a Bilbao d’on ha sortit el document Bases per a l’elaboració d’un codi de bones pràctiques en la resolució de conflictes territorials de sobirania.

Es tracta, en definitiva, de veure com superar –amb especial incidència a la Unió Europea– els àmbits de resolució d’aquests conflictes, dotant-los d’una projecció internacional i de mitjans de resolució més enllà de l’estricte ámbit dels estats afectats. Impulsen aquesta iniciativa la Fundación Galiza Sempre, Iratzar Fundazioa, CIEMEN, Sobiranies, Fundació Sobirania i Justícia, Institut d’Estudis de l’Autogovern i la Fundació Josep Irla. Hi ha, en el fons d’aquest debat, la necessitat de canalitzar els conflictes amb els instruments democràtics contemporanis i resoldre’ls amb un respecte escrupolós pels drets humans. 

L’aplicació d’un codi de bones pràctiques com el que proposen serviria evidentment per acabar amb la cantarella aquella, que tan bé coneixem els catalans, que diu que el nostre conflicte amb Espanya és només un afer intern sense implicacions internacionals. Quan en realitat es tracta d’un dret de valor universal –el de l’autodeterminació– com ho són la resta de drets humans, un dels fonaments explícits de l’existència de la Unió Europea. És interessant, d’altra banda, la concepció dels problemes territorials com a problemes contemporanis, “conflictes que –com diu la nota de l’Institut d’Estudis Catalans que dona a conèixer l’esdeveniment– no són residus d’un passat llunyà”, sinó expressionss de demandes presents en les societats actuals. I com a tals cal abordar-los.

Afegeix un comentari