a semblança

De ser utilitzada com a senyal localitzable segura per tasques marineres, finalment, obsoleta per un desgast qui sap si d’obsolescència planificada i,
Llegir més