era

Era, aquell artefacte mena de trilladora mecànica al servei segurament de cooperativistes agraris.

Era, tot un giny fet amb peces de fusta i ferro entrelligades que un motor elèctric feien funcionar.

Era, el treball monòton i silent d’un home alimentant la rampa per garbellar, la d’un fermant saques amb cordill i el d’altres dos conversant, ara no recordo si amigablement o cabrejadament…, de fet tant se val, ja que segurament, com acostuma a passar, un cop a casa, sense saber-ho, algun membre de la família rebria les conseqüències del bon o mal humor agabellat durant la jornada de treball.

És l’enigma 33, de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK RETINETTE IA.

 

Afegeix un comentari