Història de la humanitat

La història de la humanitat no ha estat «Hòmens contra dones».

Ha estat « humans contra el món».

Cada sexe hi ha tingut els seus privilegis i les seues malediccions.

En conjunt, hem tingut un èxit considerable.