ÀNIMA ENDINS


MOON BY PETER KRAMER
Hem conegut, endinsats

en el llindar d’un somni,

la construcció del temps,

el ponent bastint

els sentits

estranys,

l’encert

desat,

el feble esglai

de veure’ns
despullats

sota el tacte de l’alba.

Hem estat

els cabells de l’amor,

l’assaig reiterat

de la lluna que es desvetlla

i, en la soledat,

ànima endins ens atansa.