EUROTOPIA

Pensar localment per actuar globalment i pensar globalment per actuar localment.

Un món feliç

Utopia / Distopia

7 d'octubre de 2014

Una distopia és una utopia perversa on la realitat transcorre en termes oposats als d’una societat ideal. El terme va ser encunyat com a antònim d’utopia i s’usa principalment per a fer referència a una societat fictícia (freqüentment emplaçada en el futur proper) on les tendències socials es duen a extrems apocalíptics. D’acord al Oxford

Llegir més