Solcades

Eduard Solà Agudo

La Lila

Dies, no res

8 de juliol de 2022

I Lo roquissar no la inspirava gens. Havia sentit a parlar que un dia de feia molts anys uns geòlegs de la universitat es van interessar per aquella formació, per aquell taperot que dibuixava la línia de la platja, de la Ràpita fins més enllà de Sòl de Riu, ja arribats a Vinaròs. Ma mare

Llegir més