Esperanto*Cat

El bloc de l’Associació Catalana d’Esperanto

2 de juny de 2015
0 comentaris

Comunicat d’Esperanto*Cat en suport a Dàvid Grosclaude, en vaga de fam per l’occità

Comunicat trilingüe: català, occità i esperanto
Comunicat trilingüe: catalan, occitan e esperanto
Trilingva komuniko: en la kataluna, okcitana kaj esperanto

Comunicat d’Esperanto*Cat en suport a Dàvid Grosclaude, en vaga de fam per l’occità

El conseller regional d’Aquitània Dàvid Grosclaude és en vaga de fam des del 27 de maig passat, reclamant que l’estat desbloquegi la creació d’una oficina pública per la llengua occitana, una decisió aprovada per unanimitat pels consells regionals d’Aquitània i Migdia-Pirineus, però que l’estat francès bloqueja en el seu habitual menyspreu envers les polítiques cap a les llengües nacionals de França al marge del francès.

L’Oficina Pública de la Llengua Occitana ha de ser un organisme públic que tindrà la tasca de definir una política pública a favor de l’occità a l’escala de més d’un territori, amb l’objectiu de fer treballar plegades les col·lectivitats i els operadors sobre el terreny. És a dir, una finestreta única per tota Occitània al marge de les divisions regionals, pel que fa a temes de llengua.  Organismes similars existeixen al País Basc i a Bretanya.

Davant tot això, l’Associació Catalana d’Esperanto

 • Recolza l’acció de Dàvid Grosclaude i en manifesta la seva solidaritat
 • Demana a les autoritats catalanes, araneses i de la resta d’Occitània que recolzin Grosclaude
 • Demana a l’estat francès que prengui en compte la reivindicació de Grosclaude
 • Demana a l’estat francès un replantejament de les seves polítiques lingüicides i culturicides
 • Demana a les entitats pro drets humans del món que denunciïn el fet i passin a l’acció

 L’Associació Catalana d’Esperanto entén els drets lingüístics com a complement indissoluble dels drets humans, la diversitat lingüística com a una part essencial de la diversitat cultural i el dret a la comunicació plena entre persones de llengües diferents com a mitjà de superació dels prejudicis vers la cultura de la pau.

Per a donar-hi suport: https://www.change.org/p/gr%C3%A8ve-de-la-faim-pour-la-langue-occitane-cc-gouvernementfr-fhollande

Per a més informació: http://www.jornalet.com/nova/5201/david-grosclaude-en-cauma-de-la-fam

*****

Comunicat d’Esperanto*Cat en sosten a Dàvid Grosclaude, en cauma dera hame per occitan

Eth conselhèr regionau d’Aquitània Dàvid Grosclaude ei en cauma dera hame dempús deth 27 de mai passat, en tot reclamar qu’er estat e desblòque era creacion d’un ofici public pera lengua occitana, ua decision aprovada ara unanimitat pes conselhs regionaus d’Aquitània e Meddia-Pirenèus, mès qu’er estat francés e bloquège en sòn abituau mensprètz envèrs es politiques que tanhen es lengües nacionaus de França ath delà deth francés.

Er Ofici Public dera Lengua Occitana deu èster un organisme public qu’aurà eth prètzhèt de definir ua politica publica en favor der occitan a escala de mès d’un territòri, damb era tòca de hèr trabalhar amassa es collectivitats e es operators sus eth terren. Ei a díder, ua hiestreta unica entà Occitània tota ath marge des divisions regionaus, en çò que tanh as ahèrs de lengua.  Organismes similars existissen en País Basc e en Bretanha.

Deuant tot açò, era Associacion Catalana d’Esperanto

 • Sosten era accion de Dàvid Grosclaude e ne manifèste era sua solidaritat
 • Demane as autoritats catalanes, araneses e dera rèsta d’Occitània que sostenguen a Grosclaude
 • Demane ar estat francés que prene eth compde era revendicacion de Grosclaude
 • Demane ar estat francés un replantejament des sues politiques lingüicides e culturicides
 • Demane as entitats prò-drets umans deth mond que denóncien eth hèt e que passen ara accion

Era Associacion Catalana d’Esperanto compren es drets lingüistics coma complement indissoluble des drets umans, era diuersitat lingüistica coma ua part essenciau dera diuersitat culturau e eth dret ara comunicacion plea entre persones de lengües diferentes coma mejan de superacion des prejutjats vèrs era cultura dera patz.

Entà sostier: https://www.change.org/p/gr%C3%A8ve-de-la-faim-pour-la-langue-occitane-cc-gouvernementfr-fhollande

Entà mès informacion: http://www.jornalet.com/nova/5201/david-grosclaude-en-cauma-de-la-fam

 *****

Komuniko de KEA subtene al Dàvid Grosclaude, en malsatstriko por la okcitana

La regiona konsilisto de Akvitanio Dàvid Grosclaude troviĝas en malsatstriko ekde pasinta la 27a de majo, postulante, ke la franca ŝtato senblokigu la kreado de publica oficejo por la okcitana lingvo, decido aprovita unuanime de la regionaj konsilantaroj de Akvitanio kaj Sud-Pireneoj, kiun la franca ŝtato blokas laŭ ties kutima malestimo al lingvaj politikoj rilataj la naciaj lingvoj de Francio krom la franca.

La Publika Oficejo de la Okcitana Lingvo devas esti publika insitucio kies tasko estos difini la lingvan politikon por la okcitana trans regionaj teritorioj cele al lingvio kaj tiel kunlabori kaj kunlaborigi pri lingvaj aferoj instituciojn kaj asociojn surloke. Similaj insitucioj ekzistas en Eŭskio kaj Bretonio.

Antaŭ ĉio ĉi, Kataluna Esperanto-Asocio

 • Subtenas la agon de Dàvid Grosclaude kaj esprimas sian solidaron
 • Petas al la aŭtoritatoj katalunaj, aranaj, kaj de la cetera Okcitanio, subteni Grosclaude
 • Petas al la franca ŝtato konsideri la depostulon de Grosclaude
 • Petas al la franca ŝtato reformuli siajn lingvajn politikojn, nuntempe lingvo- kaj kultur-mortigajn
 • Petas al la asocioj por la homaj rajtoj, ke ili denoncu la fakton kiu provokis la malsatstrikon kaj agu

Kataluna Esperanto-Asocio komprenas la lingvajn rajtojn kiel nedisigebla komplemento de la homaj rajtoj, la lingvan diversecon kiel esenca parto de la kultura diverseco kaj la rajton al plena komunikado inter homoj kun diversaj lingvoj, kiel rimedo por venki la antaŭjuĝojn, survoje al packulturo.

Por subteni: https://www.change.org/p/gr%C3%A8ve-de-la-faim-pour-la-langue-occitane-cc-gouvernementfr-fhollande

Pliaj informoj: http://www.jornalet.com/nova/5201/david-grosclaude-en-cauma-de-la-fam

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!