Vuit-cents anys del Bon Rei En Jaume

El Rei Jaume I fou fill de Pere el Catòlic i de Maria de Montpeller. Nascut a la ciutat occitana de Montpeller, regnà Aragó, Mallorca i València, fou comte de Barcelona i Urgell, i senyor de Montpeller entre el 1213 i el 1276. En Jaume conquerí i repoblà amb catalans Mallorca, Menorca, les Pitiüses, València i Múrcia. Tot i que més tard Múrcia fou lliurada generosament a Castella, quan encara les dues Corones mostraven signes de germandat. Les gestes del rei es conegueren pertot i la corona catalana, internacionalment respectada, restà a un pas d’esdevenir un veritable Imperi. El Rei en Jaume fou anomenat «el Conqueridor« per les seues accions memorables i victòries incontestables. Jaume I és doncs qui configurà la base del que avui són els Països Catalans.

_fragment del Llibre dels Fets_
549. E sobre aço los jutges donaren1491 interlocutoria que aquels procuradors no deuien posar aquela exceptio damunt dita: e que eren tenguts de respondre. E aixi aquels jutges prengueren lo libell, e donaren lo a aquels procuradors: e ells nol uolgueren pendre, e gitaren lo en terra. E aixi la cort partis que als noy ach enantat. E nos pagam als jutges per les messions que feytes hauien ·X· milia sous, e ells nols uolgueren res pagar de ço que deuien. E tantost nos porferim los dret denant aquels iutges, e ells nol uolgueren pendre, e anaren sen. E aço feit nos manam al infant en ·P· ques nentras en Arago per deffendre nostra terra, e per fer mal als nostres enemichs. E nos anam nosen ues Barcelona, e manam nostres hosts: e les osts aplegades anam sobrel comte Dampuries. E quan fom en Ampurda sabem quel infant en Jacme fiyl nostre tenia assetjada la Rocha, ·I· castell del comte Dampuries: e anam la, e faem lon leuar. E en lendemig entram en Perpinya per ueer la Regina de Castella nostra fiyla, qui hauia aqui estat depuys1492 lo Rey de Castella exi de nostra terra et ana al Papa.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *