MANIFEST CONTRA ELS PROGRESSIUS ADOCTRINAMENT I DESNACIONALITZACIÓ A TV3

MANIFEST CONTRA ELS PROGRESSIUS ADOCTRINAMENT I DESNACIONALITZACIÓ A TV3

Extret de Català Sempre

                                                                                                                                                                                Manifestem el nostre desacord en relació al preocupant i progressiu procés d’adoctrinament i desnacionalització que es detecta a TV3 -extensiu a Catalunya Ràdio- , especialment pel que fa a informatius i tertúlies, però també obervable en reportatges, sèries i altres formats de programació. És evident un escorament cap a determinats posicionaments ideològics de matriu partidista en detriment de l’objectivitat, tot conformant una mena de “pensament únic”, mentre que ensems són silenciades i marginades veus i postures discrepants. Es fa èmfasi en postulats i dogmes propis de corrents polítics de l’esquerra i se’ls presenta, implícitament, com a inqüestionables; n’és un exemple el tractament de la qüestió immigratòria -sense aprofondir-ne i difonent clixés i només el mateix tipus d’opinions- o el de les opcions sexuals -amb un enfocament semblant-. Davant aquestes actituds no podem deixar de pensar en “1984”, la famosa novel.la de George Orwell -duta al cinema-, sobretot per la manca d’opinions critiques i discrepants, i , també, pel paternalisme que destil.len certes línies “informatives”, les quals donen per existents una immaduresa i infantilitat innates en els espectadors -que “han de ser guiats”- , tot menystenint la seva capacitat crítica, una postura que no difereix gaire de les exhibides per certs règims totalitaris actuals i de la historia recent.

I si passem al model de llengua i hàbits sociolingüistics la cosa fa igualment feredat: presentadors amb fonética i morfosintaxi desastroses, no subtitulació d’intervencions en castellà (sempre excessives) -amb el conseqüent menysteniment de la gent de la Catalunya Nord-, manca de cura i de model adequat en l’expressió, no mamteniment del català davant castellanoparlants, etc. … Per no dir res del marc mental geogràfic; només cal dir, com afirmava l’escriptor nord-català Joan Daniel Bezsonoff, que “per a TV3 és més noticia l’ explosió d’una bombona de butà a Burgos que no pas un assasinat a Perpinyà”. Ras i curt: hispanocentrisme.

Per tot plegat, creiem que darrerament aquesta deriva s’ha agreujat fins a límits insostenibles, cosa que fa que molts conciutadans ja hagin deixat de considerar TV3 com “la seva”. Considerem, doncs, que cal una fonda rectificació, en arres d’una major objectivitat, major compromís amb la catalanitat i, sobretot, deixar d’ inculcar continguts ideològics i de tractar el teleespectador com a un menor d’ edat. En cas contrari ens veurem obligats a propugnar-ne la no sintonització .

FRONT NACIONAL de CATALUNYA

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *