Traducció a l’anglès d’un poema de Gerard Vergés (4): Art poètica

Resultado de imagen de art poetica

Art poètica

A R. M., que m’ha enviat un recull dels seus versos

Si quan escrius, amic, ets tan il·lús
que penses que la rima i la mesura
són el secret, infausta singladura
li espera al teu vaixell pel trobar clus.

El mot obscur i el pensament difús
segur que et cavaran la sepultura.
Poeta ver no fa literatura.
La retòrica, amic, és com un pus.

Ja sé que és més senzill donar un consell
que escriure versos bons. Perquè un paisatge,
malgrat els mals poetes, pot ser bell.

Però —nou Abraham— cal el coratge
de matar els propis fills amb un coltell.
Salvar, de mil imatges, una imatge.

Poetic Art

A R. M., who sent me a compilation of his verses

Dear friend, being a dreamer  when writing,
who believes rhyme and measure
are the secret, inglorious venture
to your ship for “closed form” is waiting.

Dark word and diffuse belief
will dig your burial certainly.
the true poet never writes literary.
Rhetoric, – dear friend -, is like relief.

I know it is easier to give advice
than write good verses, since scenery,
despite bad poets, may be nice.

New Abraham,  courage is highly necessary,
to kill your own children with a knife.
Saving, among a thousand ones, a photography.

(Trobar clus or closed form was a complex and obscure style of poetry used by troubadours for their more discerning audiences, and it was only truly appreciated by an elite few).

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *