100 anys de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de la Cinta

El 16 de febrer de 1919 l’il·lustre canonge gandesà Joan Baptista Manyà va impartir a Tortosa la brillant conferència inaugural de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de la Cinta, de la qual era consiliari. En el text d’aquesta xerrada doctrinal va deixar entreveure els eixos principals de la seua línia d’actuació, la qual abastava nombrosos temes molt ben estructurats. Sobretot, posava damunt la taula els quefers dels catalans davant, a la vegada,  la doctrina cristina i  la vida secular, els deures col·lectius en l’àmbit cultural i lingüístic, i la defensa ideològica d’un catalanisme ferm que sapigués fer renàixer tot allò més especial que tenia el poble català. Els seus membres agafaven com a espill el funcionament de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, per la qual cosa seguien les tesis de l’influent bisbe Josep Torras i Bages, que pretenia orientar els cristians catalans cap al regionalisme i cap a l’ús ampli de la llengua pròpia en l’eucaristia.

A Tortosa els  membres i seguidors de la nova entitat havien de conviure amb el corrent espanyolista (amb uns dirigents molt poderosos econòmicament i política) i amb els secessionistes que negaven la catalanitat de la ciutat i de la varietat dialectal tortosina. Es van produir notables friccions de caire ideològica, que van agreujar les difícils relacions personals i els equilibris de poder en l’àmbit eclesiàstic.

De la seua actuació cultural, destaca l’organització de la històrica edició dels Jocs Florals de 1920, la publicació d’un butlletí i l’inici d’una col·lecció literària anomenada Biblioteca de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de la Cinta. En aquest primer volum van publicar les següents obres: Lo beat Francesc Gil de Frederic (vida i martiri, novena i goigs) i Composicions Eucarístiques, d’en Tomàs Bellpuig; l’esmentada conferència de Mossèn Manyà, i la Col·lecció de cançons populars tortosines, d’en Ramon Vergés Paulí, Joan Torné i Balagué, Joan Moreira i Rogeli Yerro, que havien rebut respectivament el premi i els accèssits que obsequiava la Lliga Espiritual a l’esmentat certamen poètic.

Els greus problemes amb la cúria eclesiàstica pel to catalanista de l’entitat, especialment a partir d’un article que la criticava amb ironia aparegut al fulletó La Cucafera, el qual va atribuir-se als responsables  de la Lliga Espiritual, va provocar que el llavors bisbe de Tortosa, el nonogenari Pere Rocamora, se’n donés de baixa, la qual cosa va fer que els mateixos dirigents dissolguessin l’entitat a requeriment del propi alt mandatari.

Va haver,hi un episodi greu, amb tocs surrealistes, que va condicionar el seu futur organitzatiu.  Un dels capellans va ser suspès “a divinis” per haver pronunciat la g llatina amb el so català durant una missa celebrada a la catedral de Tortosa. Tots els membres van haver de sofrir l’ostracisme en ser apartats en les seues tasques com a professors del Seminari Diocesà de Tortosa.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *