M. Porci Cató: ‘D’agricolia’ (III)

‘D’altra banda, mercader massa afanyós i massa interessat, el considero, com he dit, verament arriscat i noïble’.

M. Porci Cató: D’agricolia. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1927.

Afegeix un comentari