Declaració del president del Parlament

Els he convocat perquè els vull explicar de primera mà uns fets que m’han situat al centre d’una polèmica.

Abans de res, vull subratllar que em dol especialment que això hagi pogut molestar molts ciutadans i famílies que tenen dificultats econòmiques, agreujades pel moment actual de crisi, i que hagi pogut afectar la imatge d’esforç d’austeritat i contenció en la gestió dels pressupostos del Parlament, que enguany comporten un estalvi de més de 4 milions d’euros, una reducció del 5,5 per cent i la congelació del sou dels diputats i els grups parlamentaris, entre altres mesures d’austeritat.  

Una de les meves prioritats com a president del Parlament sempre ha estat justament treballar per acostar els ciutadans a la institució. I personalment em sap greu que una cosa així hagi pogut contribuir a aprofundir el distanciament entre la ciutadania i els seus representants.


Primer de tot els vull dir que aquesta polèmica neix a partir d’una informació falsejada que publica el diari ABC. 

Segon. Deixin-me fer el relat dels fets tal com han succeït. A partir de l’any 2000 el Parlament adopta el sistema de rènting per al manteniment, la gestió i la renovació del parc mòbil. Aquesta decisió, presa amb l’assessorament dels serveis tècnics de la cambra, permet estalvis molt importants de diner públic en les renovacions de la flota dels cotxes que usen el president, els vicepresidents i els secretaris de la Mesa, i també els presidents o portaveus dels grups parlamentaris.

L’última renovació de la flota, que s’inicia el desembre passat i la Mesa aprova per unanimitat el 12 de març de 2008, comporta un estalvi de 81.000 euros. Val a dir que fins i tot en un moment en què encara no es podia preveure l’agreujament de la situació econòmica tots els membres de la Mesa vam prendre aquesta decisió d’estalvi.

Tercer. El cotxe del president no és el cotxe de l’Ernest Benach. És el cotxe oficial del president del Parlament.

Parlem del cotxe. El model adscrit a la Presidència és el mateix des de l’any 2000. Han passat vuit anys i s’hi han anat incorporant noves eines que em permeten treballar millor en els meus desplaçaments institucionals per tot el territori. No s’hi ha incorporat cap luxe innecessari, sinó instruments que faciliten la meva feina durant les moltes hores que passo al cotxe en l’exercici del meu càrrec com a segona autoritat del país. La idea era fer del cotxe una oficina mòbil.

Quart. Per tot plegat, considero que la gestió econòmica dels serveis de la cambra en aquest tema ha estat correcta i coherent amb els esforços d’austeritat, i que, en un aspecte puntual, potser no hem sabut explicar-nos prou bé, motiu pel qual els he convocat avui. Amb tot, com he dit al principi, entenc que aquesta decisió s’hagi pogut malinterpretar i que algunes persones estiguin dolgudes o decebudes. Em sap molt de greu. Sé que vivim un moment molt complicat i que en una situació així els gestos són importants i que la política ha de donar respostes i, en certa manera, exemple.

He demanat que en les circumstàncies actuals i mentre no canviï la conjuntura econòmica se suspengui la renovació automàtica de vehicles adscrits als càrrecs representatius del Parlament i que a partir d’ara la renovació dels cotxes oficials sigui analitzada cas per cas, atenent el quilometratge i el seu estat general de conservació. Al mateix temps, he donat instruccions als serveis del Parlament per retirar immediatament els accessoris polèmics.


Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2008

 

Afegeix un comentari