BREUS APUNTS D’ANGLÈS MONARQUIC

¿Es el mateix dir : GOD SAVE THE QUEEN , que GOD SHAVE THE QUEEN?

En gènere màsculi seria: GOD SAVE THE KING , que GOD SHAVE THE QUEEN?

En tot cas  que ni  la Guardiola  sigui GROGA  (Yellow Money Box), ni la Fulla d’Afaitar (Yellow Razor Blade) tampoc ho sigui de GROGA ja que poden causar GROGUISME INSTITUCIONAL

Avis per a fabricants, navegants, vianants…

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

CLASSES PARTICULARS D’ANGLÈS: OFERTA DEL MES

CLASSES PARTICULARS D’ANGLÈS

OFERTA DEL MES:

EL PREU EL MARQUES TU!

Eduard Alonso –  English Coach Profile:

http://blocs.mesvilaweb.cat/ealonso/?p=268813

Contacte: ealonsotorm@gmail.com

TEF: 637 00 67 61

Localitat:  Barcelona Ciutat

Publicat dins de General | Deixa un comentari

S’OFEREIX E. T. AMB CONEIXEMENTS D’ANGLÈS

S’OFEREIX “E.T.”AMB CONEIXEMENTS D’ANGLÈS

IT IS OFFERED “E.T.” WITH ENGLISH LANGUAGE KNOWLEDGE

SE OFRECE “E.T.” CON CONOCIMIENTOS DE INGLES

Publicat dins de General | Deixa un comentari

TIP PER AL MOT “ACCOMMODATION”

ACCOMMODATION

 

Note the spelling: this word is often misspelt by native speakers

ALLOTJAMENT

Observeu com està escrita: Aquest mot és sovint escrit malament pels parlants nadius.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

EDUARD ALONSO: ENGLISH COACH PROFILE

Eduard Alonso (Barcelona 1951) has been an English Language Coach for Spanish college students since 1985.  Creator of the Arrow Way for learning phrasal verbs. He has always been working in the field of English Language, as a private coach, hotel professional, translations, interprete.

Certificate: University of Michigan.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

SYMPTOMS OF LOVE by ROBERT GRAVES

SYPMTOMS OF LOVE

Love is a universal migraine

A bright stain on the vision

Blotting out reason

 

Symptoms of true love

Are leanness, jealousy,

Laggard dawns.

 

Are omens and nightmares,

Listening for a knock

Waiting for a sign.

 

For a touch of her fingers

In a darkened room

For a searching look

 

Take courage, lover!

Could you endure such a pain

at any hand but hers!

 

SÍMPTOMES D’ AMOR

L’amor és una universal migranya,

Una taca brillant damunt dels ulls

Que la raó entela.

 

Símptomes d’ amor veritable

Són la debilitat i la gelosia.

albes peresoses.

 

Són els averanys i els malsons

L’estar pendent d’un trucar a la porta,

L’esperar per un signe

 

Per un sol refreg dels dits de l’amada,

Dins la densa foscor d’una cambra

Per una mirada.

 

Revesteix-te, amant, de coratge!

Podries sofrir el dolor, d’altres mans

Que les de l’amada?

 

 

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

TIP DE LA PARAULA “BUT”

“But” a més del seu significat  habitual de “però”, també por voler dir “excepte”.

In addition to its common meaning, “but” can mean”except”

Nothing but the truth

Res, excepte la veritat

What could I do but tell her?

Què podia fer, excepte de dir-li?

Everyone was there but me

Tothom hi era excepte jo

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

ENGLISH JOKES: 48 AND LAST

WHAT DID THE BLANKET SAY TO THE BED?

...DON’T WORRY. I GOT YOU COVERED.

què li va dir la flaçada al llit?

No et preocupis. Jo et cobreixo.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

ENGLISH JOKES 47

WHEN DOES “B” COME AFTER “U”

...WHEN YOU DISTURB  ITS HIVE

Nota: En Anglès la B es deletreja Bee que vol dir abella i la U es deletreja You que vol dir tu.

Quan la “BEE” ve darrera teu?

…Quan  tu molestes al seu rusc.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

L’ARTICLE “THE” : 5è EXERCICI

AVUI FAREM L’ARTICLE “THE” NUMERAT (5)  I ULTIM  DEL TEXT SEGÜENT DEL DIARI “THE GUARDIAN”

The Guinness Book of Records is 60 – take the best quiz ever

The first edition of the book compiling all the wordl’s most outstanding achievements was published precisaly six decades ago. In honour of the occasion, find out if you’re are “the”(5)  best answering our questions ,

“The” aqui acompanya al superlatiu i identifica els assoliments que hem aconseguit els.

Publicat dins de General | Deixa un comentari