800 anys de Jaume I

Propose que dissabte el màxim nombre possible de blocaires commemorem l’efemèride fent un post que continga un fragment del LLibre dels Fets (Vicent Partal).

376. E nos tenguem la Pascha en Ualencia, e el dimars fom en Xatiua, e no foren ab nos mes   -394-   de ·L·1137 cauallers. E exim lo diuenres apres Pascha de Xatiua, e fom a Cocentayna, e haguem ardit quels Richs homens uenien, e quen hauia en Ualencia vna partida. E quan uench al dijous a anant fom nos auengut1138 ab lalcait de Planes, e de Caslell, e de Pego. E en laltre dia hoyda la missa anam nosen a Alcala, e nons hi gosa esperar, e mudas a Galinera. E nos anam a Alcala, car ali tenia son alberch major que en altre logar. E no uolem dir totes les coses quey foren feytes, car seria alongament del libre: mas al ·VIIIe· dia cobram Alcala, e Galinera, e ·XVI· castells quens hauia emblats e tolts, e feu couinença ab nos que exis de nostra terra per tostemps sens que james noy tornas. E donam Polop a ·I· seu nebot qual hagues de sos dies, e aco fo per composicio de nos e del.


Afegeix un comentari