6 de maig de 2015
0 comentaris

TREBALLAR PER L’ALCÚDIA AL COSTAT DE LES SEUES ASSOCIACIONS.

TREBALLAR PER L’ALCÚDIA AL COSTAT DE LES SEUES ASSOCIACIONS. Al llarg de les darreres setmanes els candidats de Compromís per l’Alcúdia ens hem reunit amb prop de 40 associacions de l’Alcúdia, de tot tipus: socials, culturals, educatives, esportives…, en les que han participat unes 200 persones. Com heu pogut comprovar, hem decidit no posar fotos d’aquestes reunions per considerar que l’objectiu de les reunions no era el de “fer-nos la foto” sinó el de conèixer millor les nostres associacions, intercanviar punts de vista i recollir propostes. El cas és que hem recollit un centenar de propostes, moltes de les quals hem incorporat al nostre programa municipal i altres les tenim anotades per tindre-les en compte la pròxima legislatura. Les reunions han sigut molt interessants i ara coneguem i valorem molt millor les nostres associacions. Hem comprovat l’important teixit d’entitats de tota classe que té el nostre poble i el gran número de persones que destinen una gran part del seu temps lliure a fer tot tipus d’activitats de manera desinteressada. Sabem que hi ha altres associacions, no menys importants, amb les que, per falta de temps, no hem pogut reunir-nos, però que en qualsevol moment, també durant la campanya electoral o després, estem disposats a fer-lo, no teniu més que posar-se en contacte amb nosaltres. En el nostre blog: www.compromisalcudia.org trobareu el resum de la major part de reunions que hem realitzat. Moltes gràcies.

 

REUNIÓ AMB EL BANC D’ALIMENTS. Aquesta vesprada hem començat les reunions amb les entitats de l’Alcúdia de les quals anirem informant en el facebook de Compromís per l’Alcúdia.  La primera entitat amb la que ens hem reunit ha sigut amb el Banc d’Aliments de l’Alcúdia, el que per a nosaltres té un valor simbòlic important, al ser aquesta una organització de voluntaris que utilitzen el seu temps en ajudar a les persones que més ho necessiten. En col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament i Càrites, realitzen una labor encomiable, atenent a moltes famílies necessitades del nostre poble. Ens diuen que en el mes de març han arribat a 140 famílies.

El Banc d’Aliments naix fa més de dos anys com una resposta a l’emergència social davant una crisi, davant la qual el Govern es preocupa de rescatar als bancs, mentre deixa desprotegides a les persones, creant una situació realment alarmant. L’Ajuntament ha col·laborat des del principi amb aquesta associació, posant a disposició l’antiga oficina de correus i amb una partida econòmica important.

Des del Banc d’Aliments ens han informat que la situació d’emergència no ha millorat en els darrers temps, malgrat els anuncis de que l’economia estava repuntant.

Hem coincidit en que, aquest tipus d’associacions, tenen el seu sentit davant la situació d’emergència per la que travessem, però que hauria de ser el propi Estat el que garantira a les persones les necessitats més bàsiques, assegurant un mínim de dignitat a totes les persones.

També hem coincidint en que l’existència d’una renda bàsica per a les persones sense recursos, seria una manera d’atendre i solucionar de manera digna aquesta problemàtica.

 

REUNIÓ AMB L’ALCÚDIA QUALITAT. Ahir per la nit tinguérem una reunió amb els membres de l’Alcúdia Qualitat, l’associació de comerciants del nostre poble. A l’Alcúdia hi ha un important teixit comercial, que no existeix en altres pobles del nostre entorn, de fet l’Alcúdia Qualitat compta amb més de 160 socis.

Fent una ullada a les estadístiques oficials hem vist com la crisi a colpejat als autònoms, de manera que si a gener de 2008 hi havia 919 persones afiliades com a treballadors autònoms, a gener de 2015 hi ha 801. No obstant sembla que al nostre poble aquest sector ha aguantat millor que altres les conseqüències de la crisi. El principal problema del comerç ja ho sabem: si les persones no recuperen poder adquisitiu, les compres es restringeixen i no entren diners.

Una preocupació dels comerciants de l’Alcúdia, que compartim des de Compromís per l’Alcúdia, és la competència deslleial, és a dir la prestació de serveis de manera il·legal per part de persones que no estan donades d’alta i paguen els corresponents impostos. En la reunió d’ahir aplegàrem a la conclusió de que cal prendre consciència que aquest sistema de funcionament “en negre” ens perjudica a tots, ja que no contribueixen al manteniment de la nostra educació, la nostra sanitat i tants i tants serveis bàsics. Nosaltres continuarem apostant des de l’Ajuntament pel comerç local.

 

REUNIÓ AMB L’AMPA DE L’INSTITUT ELS ÉVOLS. La passada vesprada ens hem reunit amb l’AMPA de l’IES Els Évols. Hem reafirmat el nostre compromís per una educació pública, en valencià i de qualitat, que ha de ser la base del nostre ensenyament.

La posta en marxa del Banc de Llibres per als alumnes de l’Institut pot ser la gran novetat del pròxim curs, ja que l’aprovació d’una proposta de Compromís per l’Alcúdia, destinant una partida de 20.000 euros a aquest banc de llibres, pot significar l’estalvi per a les famílies i al mateix temps la reutilització de llibres de text.

Hem parlat de les retallades que hem patit aquests últims anys i que, a més de l’augment del número d’alumnes per aula o la reducció de professorat, entre altres coses es concreta en que els centres no estan rebent de manera puntual les despeses de funcionament dels centres o de menjador. I això en un institut encara és més greu, ja que el centre ha de fer front a les despeses de manteniment de l’edifici. Per exemple des d’aquest curs també hauran front al consum d’aigua, que abans no es facturava, però que ara sí hauran de pagar al no ser un edifici municipal.

Hem parlat també de l’onada de calor del començament del present curs i de les distintes solucions que s’han pres en els centres per tal de fer front a les temperatures elevades que es poden tornar a repetir aquest curs en els pròxims mesos.

Finalment un desig: que les pròximes eleccions possibiliten un canvi polític al nostre País, que acabe amb les retallades i reinicie un nou clima d’acord i consens amb la comunitat educativa. Enhorabona a les persones, majoritàriament mares, que de manera voluntària estan destinant part del seu temps lliure a tasques en benefici de tots i totes, com són les associacions de pares i mares.

 

REUNIÓ AMB ABRAÇ, AMICS I FAMILIARS DELS MALALTS D’ALZHEIMER. Ahir ens reunirem amb l’associació de familiars i amics dels malalts d’Alzheimer, una associació que ajuda als afectats per aquesta malaltia i, sobretot, que sensibilitza a la resta de població de l’Alcúdia. Evitar la invisibilitat d’aquestes persones és un dels objectius de l’associació. Organitzen tallers per a les persones afectades i els cuidadors, així com activitats al llarg de tot l’any, especialment al voltant del Dia de la Malaltia de l’Alzheimer.

Entre les reivindicacions ens parlen de la necessitat de que el Centre de Dia de l’Alcúdia es transformara en una residència de 24 hores per a les persones més dependents.

També ens han recalcat que haurien de generalitzar-se els especialistes en geriatria per atendre a les persones majors en determinades patologies. Igual que hi ha pediatres per als més menuts, geriatres per als més majors.

Les retallades als dependents també han afectat a aquestes persones que han vist com disminuïen les ajudes als cuidadors o es rebaixava el grau de dependència.

Finalment des de Compromís per l’Alcúdia coincidim que la prevenció i detecció precoç és fonamental per atendre determinades malalties dels majors com és l’Alzheimer i altres demències.

 

REUNIÓ AMB L’AMPA DE LES COMES. També ens hem reunit amb l’AMPA de les Comes i hem passat una estona parlant d’educació i de com ens han afectat les retallades d’aquests últims anys. Hem coincidit en valorar molt positivament el Banc de Llibres, que des de l’Ajuntament hem impulsat i que està funcionant durant aquest curs a les escoles de l’Alcúdia. Una reflexió és que, tal vegada, moltes persones no s’han adonat de la seua importància, no sols per l’estalvi econòmic que suposa per a les famílies, sinó perquè la filosofia que hi ha darrere, de compartir i reutilitzar, és positiva per als nostres xiquets i xiquetes, a més d’aprendre a tindre cura dels llibres, perquè uns altres companys els utilitzaran el pròxim curs.

També hem parlat de les ajudes de menjador i creiem, junt als pares i mares, que aquestes haurien de fer-se extensives a més xiquets i xiquetes. Però clar, els barems han fet més difícil accedir a aquestes beques i la seua quantia s’ha reduït per a moltes famílies. Esperem, des de Compromís per l’Alcúdia, que un pròxim canvi en la Generalitat Valenciana acabe amb aquesta política de retallades a l’escola pública.

Hem informat a l’AMPA de Les Comes la campanya que des de FAPA València s’està fent per a desmantellar totes les construccions escolars que tenen fibrociment, que utilitzen fibres d’amiant, que és altament cancerigen. A les Comes hi ha una porxada de fibrociment que presenta algun deteriorament i que hauria de ser substituïda de manera urgent. L’Ajuntament, aprovà una moció, a proposta de Compromís per l’Alcúdia, en la que es demanava a la Conselleria l’eliminació i substitució d’aquesta instal·lació. Encara no tenim cap calendari pel seu desmantellament.

Per acabar, hem conclòs tots els assistents a la reunió, que l’educació és tan important que les lleis educatives, haurien d’estar consensuades entre tots, de manera que no es canviara la llei cada vegada que guanya les eleccions un partit distint. Com per exemple passa a Finlàndia que l’educació és una prioritat per tots, siguen de la ideologia que siga. A Finlàndia els va molt bé, el sistema educatiu és un orgull i, per cert, més del 90% és pública. Però sembla que el senyor Wert no està molt per la labor de consensuar entre tots i sí per la d’imposar el seu pensament.

 

REUNIÓ AMB LA CREU ROJA DE L’ALCÚDIA. Dijous per la nit ens reunírem amb la Creu Roja de l’Alcúdia i la reunió ens va servir per a conèixer millor a aquesta associació, que compta ni més ni menys que amb prop de 250 socis i quasi 50 voluntaris. Entre altres activitats la Creu Roja de l’Alcúdia realitzar 3 repartiments a l’any a persones necessitades del nostre poble, el que, junt a la tasca del Banc d’Aliments, de Càrites i dels Serveis Socials de l’Ajuntament ajuden a pal·liar la situació d’aquestes famílies. Ens diuen que tots els diners que ingressa la Creu Roja reverteixen a la societat a través de distints programes i que treballen cap a la societat sense publicitat, des del silenci.

També ajuden a famílies que no poden fer front als rebuts d’aigua i de la llum. Una situació molt injusta la de la pobresa energètica que afecta cada vegada a més persones en el nostre país i que des dels governs hauria de posar-se solució.

Ens proposen que els regidors que estiguen a l’Ajuntament la pròxima legislatura haurien de ser els primers en rebre un curs de formació impartit per la Creu Roja, idea que des de Compromís per l’Alcúdia acceptem amb entusiasme.

Finalment concloem que des de l’Ajuntament s’ha de tindre una bona col·laboració amb aquesta entitat que necessita el suport institucional per a que la seua tasca siga realment útil.

 

REUNIÓ AMB SOM VISIBLES. Divendres per la vesprada ens vam reunir amb l’associació de fibromiàlgia i fatiga crònica de l’Alcúdia. El primer que constatem, com ens diuen elles, és que aquesta associació està formada per afectats per la malaltia i no, com altres de l’Alcúdia, formada per familiars o amics.

Ens parlem de la seua malaltia, que no ha estat reconeguda fins dates molts recents (l’Organització Mundial de la Salut, la reconeix en 1992), i que degut a la seua simptomatologia, que no la fa visible, causa una incomprensió en les persones que no la coneixen.

Per això la tasca més important es sensibilitzar a la societat cap aquesta malaltia i com diu el nom de l’associació, trencar eixe invisibilitat i fer-se visibles.

El fet de ser dones les seues components (ja que afecta 10 vegades més a dones que a homes), ha d’estar en el secret de com aquesta associació amb escassos recursos aconsegueix ajudar de distintes maneres als seus associats.

Ens comenten que els han rebaixat el grau de minusvalidesa que tenien reconegut i les dificultat que tenen per desenvolupar una vida laboral o social normal.

Des de Compromís per l’Alcúdia pensem que cal recolzar aquesta associació des de l’Ajuntament, per a que puguen realitzar la seua tasca i els seus tallers de la millor manera possible.

 

REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ “AMAS DE CASA TYRIUS”. El passat dilluns ens reunirem amb l’Associació Tyrius al despatx que tenen a la Casa de la Solera. Ens explicaren les distintes activitats que realitza aquesta associació, que segons ens informen compta amb 780 socis, un número impressionant.  El pròxim diumenge celebraran la tercera trobada de boixets en la que participaran moltes persones d’altres pobles i algunes de l’Alcúdia. Les Tyrius ens manifestaren que la seua associació està oberta a participar i col·laborar amb altres associacions i en les distintes activitats que s’organitzen des de l’Ajuntament. És cert que necessiten un local més gran i amb accessibilitat per a les seues activitats, ja que el despatx en el que es reuneixen se’ls queda menut, i a més les escales suposen un entrebanc per a gent major o amb problemes de mobilitat. També ens traslladarem les seues queixes per les caques del gossos, que compartim plenament des de Compromís per l’Alcúdia. Un problema que haurem de solucionar prompte, entre tots, per higiene, per estètica, per convivència i per moltes raons.

Ens preguntaren pel tema de les antenes de telefonia mòbil que des de l’Ajuntament volíem traure del casc urbà. Els informàrem que la situació estava bloquejada, ja que s’havia aprovat una llei estatal -amb el suport del PP i del PSOE- que deixava sense competències als ajuntaments i que possibilitava que les companyies telefòniques expropiaren terrasses per instal·lar les antenes si els veïns no estaven d’acord. Una llei i una situació molt injusta que haurem de canviar amb altres representants en el Congrés de Diputats.

Una reunió interessant que, entre altres coses, va servir per conèixer millor aquesta associació.

 

REUNIÓ AMB LA COLLA LA ROSCA. El passat divendres ens reunirem amb la Colla La Rosca, una entitat amb ja més de 10 anys d’existència que ha anat evolucionant fins a convertir-se en una potent associació cultural de l’Alcúdia i que en l’actualitat compta amb uns 50 socis.

Des de fa alguns anys, la Colla la Rosca organitza un magnífic concert d’estiu junt a les ruïnes de l’antic Convent, com el que va realitzar per commemorar el 10é aniversari.

Ens expliquen com les colles de dolçainers i tabaleters, sorgides fa alguns anys, han anat estenent-se per tot el País Valencià. Un fenomen de recuperació de les nostres arrels que des de Compromís per l’Alcúdia recolzem i valorem molt positivament. De manera que hui en dia a l’Alcúdia, no hi ha pràcticament festa popular que no estiga acompanyada per música de dolçaina i tabal, amb especial protagonisme de la Colla la Rosca. Ens conten com han anat evolucionant aquests instruments, que fa anys, moltes persones tocaven amb pocs coneixements musicals, quasi d’oïda, fins el moment actual, en el que molts dels seus components realitzen estudis musicals, reglats o no reglats. A l’Alcúdia tenim sort que al Centre Professional de Música de l’Alcúdia es pot estudiar, de manera oficial o no oficial, la dolçaina i el tabal, de manera que aquests instruments tradicionals valencians, tinguen la mateixa consideració i prestigi que la resta d’instruments musicals. Persones com Dani Miquel, Vicent Millo i alguns més formen part de la història d’aquesta música tradicional al nostre poble.

Comentem també les ajudes i subvencions que la Colla rep de l’Ajuntament, a l’igual que els espais que disposen per als seus assajos. En tot cas si que seria convenient el disposar d’algun espai per a les pràctiques individuals d’instrument. Des de Compromís per l’Alcúdia brindem el nostre suport a aquesta associació que ara coneguem millor.

 

REUNIÓ AMB L’AMPA DEL CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA DE L’ALCÚDIA. Ahir ens reunirem amb l’AMPA del Centre Professional de Música de l’Alcúdia. Un grup de pares i mares entusiastes que treballen per a millorar la situació dels alumnes en el Centre Professional. I com està passant amb altres associacions que estem visitant, amb pocs recursos fan moltes coses. D’aquesta AMPA cal dir que va ser la pionera en posar en marxa el Banc de Llibres, del que es beneficien els membres de l’AMPA, que són més de 200, pràcticament tots els alumnes del centre. I, aquest curs, per tercer any consecutiu funciona aquest banc de llibres, per mitjà del qual als alumnes els llibres dels seus estudis professionals els resulten gratuïts. Des de Compromís per l’Alcúdia felicitem a l’AMPA per la seua iniciativa.

Ens conten les activitats que realitzen, a més d’aquesta del banc de llibres, i de les idees que tenen, que sí es posaren en pràctica, serien positives per als alumnes. També col·laboren aportant instruments o materials per a algunes classes del centre.

Li donen molta importància a la participació i la informació dels pares en el centre, a l’igual que fan els pares i mares en les AMPA de les escoles o en els Consells Escolars de Centre en els que estan representats. Coincidim en la importància de la motivació en els alumnes d’aquesta escola de música així com de tindre un Associació de Mares i Pares, que no existeix en molts altres centres o escoles de música.

 

REUNIÓ AMB EL BLOC DE PROGRÉS JAUME I DE L’ALCÚDIA. El dimarts ens reunírem amb al Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia, una associació cultural que manté una dinàmica activitat al llarg de tot l’any. El Bloc és una associació que porta funcionant 20 anys i que treballa en la defensa de la llengua i cultura del País Valencià. Des de Compromís, que ens definim com a una organització valencianista compartim els seus objectius i preocupacions. Entre altres activitats organitzen periòdicament Sopars-Xerrades, Grup de Lectura, Amics i amigues de la Muntanya, Sopar-Cinema i tots els anys el Mes de les Lletres, el Premis Jaume I o la Festa Vicent Andrés Estellés. El Bloc compta amb 170 socis, entre gent de l’Alcúdia i de fora del nostre poble. A la reunió el president del Bloc vingué amb propostes clares i concretes per als partits polítics, que des de Compromís per l’Alcúdia agraïm i estudiarem molt atentament. Alguns suggeriments són realment importants com l’acolliment lingüístic als nouvinguts, el cinema en valencià, posar en valor el nostre patrimoni des del punt de vista turístic o moltes relacionades amb la llengua. Nosaltres ja hem posat en marxa una de les propostes del Bloc Jaume I de l’Alcúdia: en el Ple de l’Ajuntament que tingué lloc ahir demanàrem que la retolació d’entrada a l’Alcúdia estiga en valencià. O siga l’Alcúdia Nord, l’Alcúdia Centre o l’Alcúdia Sud i no com fins ara que estava en castellà.

 

REUNIÓ AMB LA UNIÓ DE LLAURADORS. També ens hem reunit amb els llauradors de la Unió de l’Alcúdia. Llauradors joves que defensen la terra i la professionalitat del seu treball, que aposten pel futur de l’agricultura ecològica i que fa alguns anys van fer una campanya “El camp és vida, fes-ho teu” que deia: “A més de riquesa per al conjunt de l’economia, els llauradors i ramaders produïm qualitat, donem seguretat alimentària, protegim el medi ambient i el benestar dels animals, conservem el paisatge i preservem les tradicions en el món rural”. Des de Compromís ens identifiquem i recolzem les reivindicacions de la Unió. Com la que el passat dijous 26 de març els va portar a Madrid per exigir preus justos per al camp, i on el diputat de Compromís, Joan Baldoví, es va manifestar al seu costat. Parlem del Tractat de lliure comerç entre Estats Units i Europa, el TTIP, i com perjudicarà la nostra agricultura valenciana. Estem d’acord en que l’agricultura ecològica pot tindre un gran futur i del projecte per a que els menjadors escolars introdueixen productes d’agricultura ecològica en la seua alimentació. També sobre com exploten als collidors des de les ETT. Sous de misèria que s’aprofiten de la situació desesperada de moltes persones i que es toleren des de moltes empreses agrícoles. Una situació amb la que hauria d’acabar-se: preus justos per al camp, sí, però també salaris justos per als que treballen del camp. I comentem les baixes jubilacions de molts llauradors que han treballat tota la vida en el camp i que a penes els queden 600 euros de jubilació. Hi ha tantes coses que canviar. Finalment parlem d’aquelles coses que des de l’Ajuntament es podrien fer per millorar la situació del camp i dels llauradors.

 

REUNIÓ AMB LA FILHARMÒNICA ALCUDIANA. La passada setmana ens reunirem amb una de les entitats amb més solera de l’Alcúdia: l’Associació Musical la Filharmònica Alcudiana, que compta amb 171 anys d’existència i és una de les quatre bandes més antigues de València.

Des de Compromís recolzem les nostres bandes de música, element clau de la nostra identitat i del nostre patrimoni cultural.

L’Ajuntament manté un conveni amb la Filharmònica Alcudiana mitjançant el qual, aporta 80.000 euros a la nostra Banda i a la nostra Escola Professional de Música. Per la seua part la societat participa en tot una sèrie d’actes al llarg de l’any. A més del conveni, l’Ajuntament realitza dos convocatòries de beques per als alumnes d’ensenyament elemental i per als músics de la banda que continuen els seus estudis musicals.

Les nostres bandes de música i, sobre tot, les escoles de música han travessat, i continuen travessant, un mal moment, conseqüència de les retallades i els impagaments. La mateixa història que per exemple passa en les escoles públiques. Aquest retràs en cobrar les subvencions suposa un greu entrebanc que es soluciona amb compromisos econòmics individuals que institucionalment s’hauria de recolzar.

Aquesta Generalitat s’ompli la boca de senyes d’identitat i no es capaç de garantit la supervivència d’una de les seues senyes més importants.

Ens expliquen el funcionament i la relació entre la Filharmònica i el Centre Professional de Música, que encara que són entitats autònomes mantenen una estreta relació i la presència de membres de la Junta de la Filharmònica en la Junta del Centre.

En la reunió parlem de les distintes mocions que al llarg de la present legislatura s’han aprovat relacionades amb les retallades a societats i escoles de música i el recolzament que des de Compromís sempre hem manifestat. Posteriorment busquem en els arxius i, efectivament, al marge del recolzament a les mocions presentades per altres partits, des de Compromís hem presentat un parell: en setembre de 2011 i en març de 2012, que foren aprovades per l’Ajuntament.

Ens comenten que les subvencions de la Generalitat en instruments per a les bandes no segueixen uns criteris clars. De fet la nostra banda no s’ha beneficiat d’elles.

Coincidim des de Compromís per l’Alcúdia i la Junta de la Filharmònica en l’importantíssim paper que aquesta institució juga en el nostre poble i es calcula que passen per ella centenars de persones cada setmana.

 

REUNIÓ AMPA SANT ANDREU. Continuant amb les reunions amb distintes associacions, la setmana passada ens reunirem amb l’AMPA del Col·legi Sant Andreu. Deixant clar que la nostra prioritat és l’escola pública, aclarim la posició de Compromís respecte a les escoles concertades, desmentit informacions de que anàvem a tancar o expropiar aquestes escoles. Els manifestem que el que Compromís demana és el compliment de la legislació i que no s’haurien de subvencionar escoles que discriminaren pel sexe o per motius ideològics, situació que sabem no es dona a l’Alcúdia, on el Col·legi Sant Andreu es troba integrat en la comunitat escolar, assumeix els acords del Consell Escolar Municipal i participa en totes les activitats que s’organitzen. Ens diuen que per a ells les persones estan per damunt de les ideologies, el que compartim plenament des de Compromís per l’Alcúdia. També ens expliquen el funcionament de l’escola i les activitats extraescolars que realitzen. Per la nostra part els manifestem que tots els escolars de l’Alcúdia han de rebre el mateix suport i recolzament per part de l’Ajuntament. Finalment ens fan arribar algunes propostes que estudiàrem en el nostre col·lectiu. Una interessant reunió que ha servit per a intercanviar punts de vista i per un millor coneixement mutu.

 

REUNIÓ AMB ELS DIMONIS ENROSCATS DE L’ALCÚDIA. Ens reunim amb aquesta associació cultural en la seua seu, des de la que organitzen les seues activitats. De nou, trobem a una associació que realitza amb escassos recursos tot una sèrie d’activitats, gràcies a persones entusiastes amb la nostra cultura del foc. Ens expliquen les activitats que realitzen, tant a l’Alcúdia, com als distints correfocs en els que participen.

Una de les coses que ens crida l’atenció és la minuciositat amb la que preparen els seus espectacles, les persones que hi participen, les màquines que fan servir… Tot organitzat al mil·límetre.

A l’Alcúdia els Dimonis Enroscats, organitzen moltes activitats com el correfocs de Sant Antoni, la “globotà”, el Trobafoc cada dos anys, la participació en el Correllengua per al 9 d’octubre, el taller i el passacarrer del Fanalet en festes, en la cavalcada de Reis com a carboners reials…

A més també acudeixen a altres poblacions on els contracten per actuar, encara que ells no cobren i els diners són per a pagar la pólvora utilitzada i altres despeses de la Colla.

Una de les característiques dels correfocs que organitzen el Dimonis Enroscats, és que no paren mai de tirar foc, el que suposa un espectacles molt dinàmics, però que també requereixen d’un esforç extra per part dels dimonis.

I respecte a la seguretat, els dimonis han de realitzar un curs que els habilitat per a participar en aquests espectacles. Des de Compromís per l’Alcúdia valorem aquesta manifestació com una forma d’expressió dels nostres arrels de la cultura del foc i els manifestem el nostres suport.

 

REUNIÓ AMB EL CLUB DE NATACIÓ. Ens reunim amb representants del Club de Natació de l’Alcúdia, que porta funcionant des de fa 8 anys aproximadament. Un club del que formen part més de 50 xiquets, una quinzena dels quals són de l’Alcúdia, i un grup de màsters, gent més major -encara que joves encara- i que formen part del Club de Màsters. Un parell d’entrenadors es fan càrrec dels seus entrenaments. Tots els seus membres estan federats i participen en les competicions organitzades per la Federació Valenciana de Natació. Alguns dels membres del club estan despuntant i participen en campionats autonòmics i, fins i tot, nacionals. De fet tenim campions autonòmics i una nadadora convocada per a la seleccions nacional. Entre les activitats que realitzen està el trofeu d’estiu en la piscina descoberta, en el que participen altres clubs de natació.

Tant el Club de Natació com Compromís per l’Alcúdia valorem positivament el mètode que s’ha posat en marxa recentment per a repartir les subvencions de l’Ajuntament, ja que és un mètode transparent, que evita la subjectivitat i amb el qual pots saber quan reben els distintes clubs esportius i per quins motius.

Ens conten la dificultat que els suposa que la piscina coberta de l’Alcúdia no estiga homologada per la Federació, el que els obliga a llogar una altra instal·lació quan els correspon a ells ser la seu d’una competició en la lliga en la que participen. Un aspecte a tindre en compte. També ens diuen, que al contrari que altres clubs que entrenen en instal·lació municipals i no paguen per aquesta, ells han de fer front a una despesa per utilitzar una instal·lació gestionada per una empresa privada. No obstant, l’actual empresa dona facilitats per a que el club desenvolupe les seues activitats.  Però, ens diuen, que per evitar problemes, si en el futur continuen gestionant la piscina coberta empreses privades caldria que es tinguera en compte l’activitat del Club de Natació.

 

REUNIÓ AMB SENAD. Senad és una associació que té la seua seu a l’Alcúdia, a la Urbanització Ismael Tomàs, i que treballa amb xiquets i adolescents per al desenvolupament integral. Precisament el passat 2 d’abril s’ha celebrat el dia mundial per a la conscienciació de l’autisme, i en algun informatiu han comentat com els han afectat les retallades a les persones amb autisme, una gran part dels quals estan afectats per aquest.

En la reunió amb SENAD ens expliquen les activitats que realitzen en el centre, com el Centre d’Atenció Primerenca, de xiquets de 0 a 6 anys (que està subvencionat per la Conselleria de Benestar Social), les activitats de rehabilitació, els tallers ocupacionals o el Club d’Oci. Mentre que els xiquets de 0 a 6 anys si estan subvencionats per conselleria els majors d’aquesta edat no, amb l’excusa de que ja estan escolaritzats en centres ordinaris o especials. Però ens manifesten des de SENAD que aquests xiquets han de rebre, a més de l’atenció en el seu centre escolar, atenció especialitzada en altres aspectes com fisioteràpia, logopèdia, musicoteràpia… per les quals no reben subvenció, el que es converteix en un entrebanc econòmic per a moltes famílies.

Més de 60 xiquests i adolescents i alguns majors reben atenció en el centre de SENAD, en el que treballen 6 especialistes diàriament.

El centre efectua tasques de detecció de problemes, prevenció i intervenció. A banda realitzen activitat d’oci els dissabtes, o campaments i escoles d’estiu en períodes no escolars.

Una de les coses que més preocupen als membres de SENAD, és que passa quan aquests xiquets es fan majors i ja no poden estar en els centres educatius. És necessitarien centres ocupacionals i centres de dia que pogueren acollir-los. Aquestes instal·lacions i serveis, coincidim des de Compromís per l’Alcúdia haurien de ser públics i subvencionats per a les famílies que han de fer front a una gran quantitat de despeses.

Des de Compromís, pensem que hi ha una gran tasca a fer des de la Generalitat i ens oferim a treballar des de les institucions, si com pareix, Compromís obté un bon resultat en les eleccions que ens permeta governar.

 

REUNIÓ AMB EL CLUB D’ATLETISME. El Club d’Atletisme de l’Alcúdia va nàixer fa quasi 30 anys per organitzar la Volta a Peu a l’Alcúdia, que enguany complirà la seua 28a edició. Un grup de gent al que li agradava córrer i que volia que el seu poble també gaudira d’aquesta afició. Ara, aquest club que compta amb aproximadament 70 membres, de l’Alcúdia i d’altres pobles, no sols organitza la Volta a Peu, una de les millors de la comarca, sinó que porten 7 edicions del Cross de l’Alcúdia i des de l’any passat s’atreveixen amb la Mitja Marató del Kaki. A més col·laboren amb la carrera i marxa de la dona organitzada per l’Associació Contra el Càncer. I en estiu organitzen un Campus amb el que se senten satisfets. Un manteniment i evolució del club que valorem des de Compromís per l’Alcúdia. A més uns quants membres del club destaquen en les seues distintes categories.

D’eixa afició tenim ara una meravellosa pista d’atletisme en la que practiquen aquest esport els membres del club o qualsevol veí o veïna de l’Alcúdia. No fa molts dies els alumnes del Col·legi Heretats han celebrat allí les seues Olimpíades. Una instal·lació amb la que no podrien somniar els pioners del club allà pel finals dels anys 80. Ens diuen que la pista és una instal·lació cara que s’ha de cuidar, que tots hauríem de cuidar, pel que caldria extremar aquesta atenció en el grans esdeveniments que se celebren. També caldria solucionar les interferències que es produeixen amb els usuaris de les pistes de futbol que hi ha al centre. Reparar les xarxes que envolten les porteries per a que no passen els balons, regular un punt d’accés als camps de futbol, col·locar algun cartell informatiu… coses fàcils de fer amb bona voluntat.

L’Escola d’atletisme, que compta amb uns 45 xiquets i xiquetes i un equip de monitors, és fonamental per a iniciar als nostres menuts en aquest esport. La filosofia del club, és que l’objectiu és fer esport i passar-lo bé, sense estar obsessionats per guanyar. El nivell ja vindrà per sí a soles. El club té les esperances dipositades en els més menuts. Preus assequibles per als practicants i involucrar als pares és un altre dels objectius de l’escola.

El club valora positivament el nou sistema posat en marxa pel Consell d’Esports per al repartiment de les subvencions. Es considera que és un sistema transparent i equitatiu. Respecte a l’abonament d’aquesta subvenció s’hauria de fer en dos parts, per a que els clubs que han d’afrontar despeses, no hagen d’esperar a finals d’any -o a vegades a l’any següent- per a cobrar la subvenció.

 

REUNIÓ AMB LA CORAL NOVA CREACIÓ. La Coral Nova Creació de l’Alcúdia porta en funcionament 7 anys. El que al principi va ser un grup reduït s’ha convertit en tot un cor amb prop de 50 persones. Gent de moltes edats i moltes opinions, ens diuen, que gaudeixen amb el que fan i que intenten superar-se poc a poc. Molts no tenien estudis musicals però poc a poc han aprés a modular la veu, de manera que canten a 4 veus. Quasi res! No penseu que improvisen, no, assagen 2 vegades a la setmana i quan toca actuació 3 o 4. El seu lloc d’assaig és la Casa de la Música i tenen un bon enteniment amb la Filharmònica, la qual cosa facilita molt les coses. A més de les veus tenim també instruments que acompanyen a la coral, músics que, alguns d’ells, també canten en el cor.

Al llarg de l’any realitzen diverses actuacions: en Nadal, en la Misa de Reis, per a la gent major, en la Festa Estellés de setembre… També realitzen intercanvis amb altres poblacions, per exemple ara han d’anar a Biar a tornar una visita de la coral d’aquesta població. Parlen molt bé del seu director, músic de la Filharmònica, que ha sigut un dels entusiastes per a que la Coral se supera cada any. Respecte a la subvenció de l’Ajuntament consideren que els ajudaria en les seues activitats una ajuda un poc més elevada i que estaria bé que pogueren disposar d’ella de manera més puntual. Segur que són coses solucionables.

Ens repeteixen que estan oberts a qualsevol associació que vulga comptar amb ells, ja que, per suposat, no cobren per les seues actuacions, que realitzen de manera altruista. A Compromís per l’Alcúdia ens pareix perfecte.

 

REUNIÓ AMB ELS NEGRETS DE L’ALCÚDIA. “Entre tots farem pinya”. Eixa frase que parla de la cooperació de les persones, és clau per entendre la muixeranga, per entendre la nostra Muixeranga de l’Alcúdia: Els Negrets. Estiguérem parlant amb ells en un agradable sopar d’entrepà en el que ens explicaren les principals figures que caracteritzen als Negrets i el seu significat. Des de Compromís els hem animat a que ho expliquen en els seus actes, a que passen per les escoles per ensenyar als xiquets aquesta tradició. I és que la nostra muixeranga és una de les més antigues del País. Ens compten que hi ha referències des de 1.767, encara que no amb total continuïtat. Ens parlem de la campana i del ball dels valencians com les més pròpies de l’Alcúdia, en les que prima més el significat que l’altura, però també d’altres figures com la falconera, que és una piràmide.

Els Negrets de l’Alcúdia volen renovar-se, donar un canvi generacional i atraure a altres persones per a fer pinya. Tindran el suport de Compromís, que troba en les muixerangues valencianes una de les nostres senyes d’identitat. Per això és precís que el nostre poble valore adequadament aquesta manifestació cultural, arrelada en la història, al mateix nivell que altres com els grups de dansa o les diverses colles de música.

Els seus assajos els fan a l’Àgora Jove i serà precís coordinar els distints grups que l’utilitzen per a que tots puguen fer-lo servir sense destorbar-se mútuament.

 

REUNIÓ AMB AMEL L’ALCÚDIA, L’ASSOCIACIÓ DE SOLIDARITAT AMB EL SÀHARA. Tots tenim una espina clavada en el cor, per la ignomínia que els nostres governants van cometre amb el Sàhara Occidental en 1975, abandonant els sahrauís a la seua sort en mans de l’Estat de Marroc, en lloc de posar fi de manera digna a la colonització amb la lliure decisió del seus habitants. A aquella traïció li van seguir molts anys de penalitats i resistència dels sahrauís i d’oblit dels governs espanyols. Precisament en el darrer plenari, Compromís per l’Alcúdia, presentà una moció per denunciar  que transcorreguts 40 anys des de l’abandonament per part d’Espanya del Sàhara Occidental,  encara és en l’actualitat un Territori No Autònom pendent de descolonització, sotmès a més a més a una ocupació per part del Marroc. Els membres d’Amel ens recordaren, en la reunió, els anys durant els que xiquets i xiquetes sahrauís havien visitat en estiu el nostre poble, per mig del programa “Vacances en pau”, arribant alguns anys a ser més de 10 els xiquets acollits durant 1 o 2 mesos. Ens parlen d’un conflicte que s’ha enquistat i que la comunitat internacional no ha sabut o no ha volgut resoldre.

Des de l’associació presten ajuda humanitària i també plantegen reivindicacions polítiques. Tots els anys organitzen una campanya de recollida d’arròs, que enguany, junt a Catadau, Llombai i Alfarb han arribat als 4.000 kg. El vaixell que ha de portar l’ajuda acaba d’eixir del port d’Alacant i dins de poc, l’arròs, estarà en mans de les famílies sahrauís.

Parlem de la meravellosa gent solidària que hi ha per tot arreu, com el periodista de la comarca Carles Senso, que recentment ha visitat els camps de refugiats de Tinduf.

Denuncien, no sols l’ocupació del Govern marroquí del seu territori, sinó l’espoli dels seus recursos com la pesca i els fosfats. Des de Compromís per l’Alcúdia, ens sentim solidaris amb aquesta causa, que ens ha portat ha presentar distintes mocions en aquesta legislatura.

 

REUNIÓ AMB EL COTIF. Ens parlen, la directiva del Cotif, del pròxim torneig que es celebrarà entre el 8 o 9 d’agost i el 19 del mateix mes. Aquesta serà la 32a edició i comptarà amb la participació de 10 equips masculins i 6 femenins. Comentem la disminució de les ajudes de l’Ajuntament en els grans esdeveniments, entre ells aquesta competició, com una conseqüència de la decisió de prioritzar les despeses socials en uns temps difícils per a moltes persones. Des del Cotif entenen aquestes retallades i ens diuen que la subvenció municipal, que podeu vore en la pàgina web de l’Ajuntament, cobreix només el 11’6% del total de les despeses.

Ens comenten l’evolució d’un torneig que va nàixer més modest, on els equips dormien en les escoles i feien vida a l’Alcúdia durant eixos dies, i que a l’actualitat cada any se supera a l’anterior i es retransmet per televisió a molts països.

Ens diuen que els vestuaris del camp de futbol necessitarien una bona renovació, observació que compartim des de Compromís, ja que altres clubs ens han apuntat el mateix. Per la nostra part fem l’observació de que hem de preservar la pista d’atletisme per a que durant els grans esdeveniments no resulte perjudicada. Apuntem algunes solucions que són compartides des del Cotif.

 

REUNIÓ AMB L’AMPA DE BATALLAR. La reunió que tinguérem amb l’AMPA de Batallar va estar presidida per l’activitat. És la setmana de la Trobada d’Escoles en Valencià i l’Ampa estava preparant el taller corresponent. Així que la conversa es va desenrotllar en plena activitat, el que denota que la tasca de les associacions de mares i pares redunda, eixe és l’objectiu, en l’activitat educativa dels xiquets i les xiquetes.

Parlem de les retallades en educació i dels barracons que des de fa uns quants anys tenen al Batallar, a més de no poder disposar ni d’aula d’Anglés ni Laboratori, en tindre aquesta escola 4 classes desdoblades. Una situació que hauria d’acabar-se i una prova de la necessitat de que l’Alcúdia compte amb un nova escola d’Infantil i de Primària, que ja disposa de la reserva dels terrenys corresponents. Des de Compromís a les Corts Valencianes, en la pròxima legislatura, anem a treballar per l’educació pública i de qualitat.

Estem d’acord en que les inversions i actuacions locals en matèria d’educació han de ser decidides entre tots i totes, tenint present l’aprofitament i rendibilitat de les mateixes.

Igual que la resta d’escoles valoren molt positivament la posada en marxa del Banc de Llibres i esperem que puga ser possible la seua implantació el pròxim curs per als alumnes de Secundària. Repleguem en la reunió altres propostes que des de l’AMPA ens fan arribar.

 

REUNIÓ AMB L’AMPA HERETATS. Comencem parlant de la importància de les Associacions de Pares i Mares en les escoles i de que tots els pares i mares haurien d’estar apuntades. Recolzar l’Ampa es recolzar l’escola del teu fill o filla. Ens diuen que les activitats que organitzen des de l’Associació de Mares i Pares suposen per als socis molt més del que donen. Com hem comprovat en altres associacions amb pocs recursos es poden fer moltes coses. Com per exemple les ajudes a l’excursió de fi de curs, les activitats que organitzen al final de cada trimestre, els bolígrafs especials de les pissarres digitals, els ventiladors per als mesos de calor, els regals de la festa de Nadal, els tallers en els que participen al llarg de l’any…

Repassem les retallades i impagaments que hem patit en l’escola pública aquests últims cursos i com des de l’Ajuntament s’ha treballat per pal·liar aquesta situació, amb la instal·lació de l’ascensor que ha sigut molt important, la posada en marxa del Banc de Llibres, la pròxima pintura de les escoles, i tantes coses més. Per a Compromís per l’Alcúdia l’educació pública és una de les nostres prioritats i no hi ha que baixar la guàrdia en la defensa de l’escola pública.

També parlem de les reivindicacions com un nou centre d’Infantil o Primària o els Cicles Formatius al nostre poble, l’ampliació de l’edifici d’Infantil per tal de que totes les classes puguen estar juntes…

Ens fan algunes propostes per a donar solució a problemes puntuals relacionats amb els dies de pluja i per suposat parlem de la plaga de les caques dels gossos, repetida en moltes reunions en les que hem participat.

No podem deixar d’expressar l’orgull pels centres educatius de l’Alcúdia i per la tasca que tant professors, com pares desenvolupen des dels seus àmbits d’actuació.

 

REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES. Una reunió molt agradable en la que parlàrem de molts temes amb la nostra gent major, entre altres dels temes que els afecten, com les pensions o el copagament per medicaments. Ens expliquen el funcionament de l’associació i les activitats que desenvolupen al llarg de tot l’any. Amb 900 socis sembla que aquesta és l’associació més nombrosa amb la que compta l’Alcúdia.

Ens expliquen i ens conviden a participar en les activitats que tenen previstes per a la Setmana Cultural que tindrà lloc de l’11 al 17 d’abril amb teatre, aplec de corals, gimnàstica, paella i, per suposat, bingo. També ens informen de les activitats que fan al llarg de tot l’any en festes, en Sant Joan, a Pasqua, per Sant Andreu o carnestoltes… I el ball dels dissabtes o els viatges que organitzen. En definitiva reunir-se i passar-lo bé. En el Llar del Jubilat, on tenen les oficines, atén el podòleg cada 15 dies que fa un preu especial i es pren la tensió.

La quota que paguen és més ben simbòlica, el que permet una elevada afiliació, fins el punt de que hi ha socis també de pobles veïns que participen en les activitats dels jubilats de l’Alcúdia.

La conversació deriva cap a les retallades i el copagament que el govern ha aplicat als medicaments, que suposa una dificultat més per a les persones majors amb baixes pensions, que són moltes. Parlem també de l’Hospital de la Ribera i els problemes que s’observen en el mateix. Des de Compromís per l’Alcúdia compartim la preocupació per la privatització del sistema sanitari que està aplicant el PP i ens pronunciem perquè l’Hospital de la Ribera retorne a la gestió pública quan al 2017 finalitze la seua concessió. Ens diuen clarament que “tots som iguals, sense preferències”. També estem d’acord en que el Centre de Dia hauria de un centre de 24 hores amb una ampliació de les instal·lacions i del personal.

 

REUNIÓ AMB GENT DEL POBLE. Ens reunirem i van prendre cafè amb Gent del Poble, en la setmana en la que organitzen una de les activitats més destacades: la Falla de la Gent del Poble, que va ser cremada el passat dissabte. Aquest any, la falla ha criticat als que furten els diners de tots, a la corrupció. Amb Bankia, Caja Madrid i Rato presidint la falla, precisament la setmana en la que va ser detingut, com una premonició. Però sense oblidar-se d’altres personatges com Bárcenas, Pujol, Chaves o Griñán. I per suposat també es va cremar a Rita Barberà, amb un punt de “caloret”.

Les persones que formen part i recolzen a Gent del Poble, tenen un gran mèrit per donar durant tants anys una atenció a persones discapacitades que per la seua edat, no poden estar ja en un centre educatiu. Un grups de persones que pel matí i per la vesprada realitzen tallers a càrrec d’un parell de monitores. Ens ensenyen els tambors que, per mig d’un empresari local, confeccionen en el taller i que els ocupa el seu temps d’una manera útil.

Gent del Poble està agraïda a les persones de veïnat que donen suport, com hem pogut comprovar tant en aquesta reunió com en el sopar de cremà de la falla. També als Negrets de l’Alcúdia que tots els anys participen en aquesta festa. No sols el veïnat, també altres persones que col·laboren desinteressadament amb ells.

Des de Compromís per l’Alcúdia els parlem de la necessitat de comptar amb Tallers Ocupacionals i Centres de Dia per a discapacitats, gestionats des de la Generalitat, que pogueren suposar una alternativa i a la situació actuals de moltes persones que no tenen on anar, més que l’ajuda dels familiars.

Per això cal agrair l’esforç i dedicació d’aquesta associació, començant per la seua presidenta i acabant per tots els socis i col·laboradors.

 

REUNIÓ AMB CÀRITAS L’ALCÚDIA. D’entrada valorem de forma molt positiva la tasca que Cáritas està fent amb la gent més desprotegida al nostre poble. Cáritas en els seus informes, a nivell estatal, està posant el dit en la ferida respecte al greu problema social generat per la crisis que afecta a tantes persones i a tants xiquets.

Cáritas disposa d’un ample equip -ens parlen de 68 voluntaris- i d’una tasca diària amb les persones i famílies necessitades. Els principals programes en els que treballen són el de l’economat que ofereix aliments i productes amb un descompte d’un 50% com a mínim i el servei matinal. Entre els dos programes atenen al voltant de 160 o 170 famílies cada 15 dies.

Valoren de manera positiva la coordinació amb el Banc d’Aliments i els Serveis Socials, de manera que no se solapen les seues actuacions i es treballa de manera més racional i útil.

També ens expliquen que el sistema que ha posat en marxa Cáritas de l’Alcúdia, s’ha convertit en un referent per a altres grups de Cáritas. A més també ajuden a algunes famílies en les despeses de medicaments i a alguns rebuts d’aigua i de llum. Des de Compromís per l’Alcúdia els exposen que cap família ha d’estar sense llum ni aigua per motius econòmics, opinió compartida pels membres de Cáritas.

Cáritas de l’Alcúdia ajuda a totes les persones que ho necessiten, tinguen la procedència que tinguen i estan satisfets de la solidaritat i col·laboració de molta gent conscienciada.

Tenen raó els membres de Cáritas quan ens diuen, de manera educada, que “més val tard que mai”, referint-se a que els partits podíem haver-nos reunit amb ells abans de que arribaren les eleccions. Acceptem la crítica i ens posem a disposició de les associacions del nostre poble per al que estimen oportú. El que estem fent és reunint-nos amb distintes associacions per a conèixer-les millor i recollir propostes per a les pròximes eleccions municipals.

 

REUNIÓ AMB EL CLUB DE BÀSQUET DE L’ALCÚDIA. El dia de la reunió poguérem presenciar l’incessant activitat del pavelló cobert de l’Alcúdia, amb distints equips de bàsquet competint o entrenant. El club de bàsquet en aquests moment compta amb 11 equip i uns 160 jugadors, amb prop de 10 entrenadors. Jugadors des dels 4 o 5 anys -categoria Baby- fins a la categoria absoluta. 3 dels equips són de xiques, però cal tindre en compte que en les tres categories inferiors juguen xiquets i xiquetes junts.

La filosofia del Club de Bàsquet, no és la de buscar l’èxit, sinó la de formar als jugadors i motivar-los.  L’èxit, si arribar, arribarà per sí a soles. Una filosofia que compartim plenament des de Compromís per l’Alcúdia.

El mètode de repartiment de subvencions, consensuat en el Consell d’Esports, pels diversos clubs, es valora de manera positiva. En tot cas caldria agilitzar que eixa ajuda arribara més puntual als clubs que tenen que fer front a moltes despeses sense suficients recursos.

També consideren que caldria reestructurar el pavelló, per donar solució a les interferències que es produeixen.

 

REUNIÓ AMB EL BOLERO, GRUP DE DANSES DE L’ALCÚDIA. Ens ensenyen els membres del Bolero a distingir entre el ball d’entaulat i les trobades de balladors, tocadors i cantadors. Els balls d’entaulat, més tècnics i preparats, deixen poc espai a la improvisació, perquè requereixen d’una successió de balls ben planificada. Les trobades són més improvisades, normalment a l’aire lliure i suposen un retorn al folklore original, els balls que es feien en les places dels pobles, on la gent participava de manera espontània.

Comentem l’actuació del Bolero en les Jornades del mes d’octubre, amb l’espectacle “Quin fandango!” com a clausura de les VIII Jornades del Bolero. Una gran actuació amb un conjunt de balladors i cantadors, que deixaren a l’audiència molt satisfeta.

Les jornades se celebren cada dos anys i serà al 2016 quan tindran lloc les pròximes. Unes jornades costoses de preparar que el Bolero ha dedicat monogràficament al fandango en aquesta última edició. Tots recorden les jornades destinades a la indumentària fa alguns anys, que tingueren gran èxit.

El Bolero, que participa tots els anys en la celebració de la Dansà de Sant Antoni o en el Correllengua del Bloc Jaume I, organitza distints cursos de ball, com els que estant desenvolupant-se actualment.

El Bolero, que va rebre un important premi al 2009, es queixa de que les retallades han suposat una certa paralització de les actuacions relacionades amb el folklore en general, una observació que també ens han fet altres grups. Utilitzen com a lloc d’assaig l’Hort de Manus, que a vegades se’ls queda menut i, sobre tot, a l’hivern restà un poc allunyat del poble.

Una reunió interessant amb la que ara coneguem millor a aquest grup cultural del nostre poble.

 

REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEMOCRÀTICA I SOCIAL. Aquesta associació va nàixer fa ja alguns anys amb l’objectiu de traslladar a l’Ajuntament propostes sobre actuacions que milloraren distints aspectes de l’Alcúdia. Com a conseqüència d’una petició seua l’any passat l’Ajuntament li va donar el nom de Pablo Iglesias -l’antic, no el modern- a un carrer de l’Alcúdia. Va ser el mateix dia que Compromís per l’Alcúdia organitzava el primer berenar republicà al Parc de la II República, al qual ens acompanyaren, a l’igual que aquest any el passat 14 d’abril.

Els expliquem, i coincidim amb ells, la importància que li donem a la participació i a la transparència, no de boqueta, sinó autèntica. També coincidim en que no necessitem obres ni actuacions faraòniques sinó conservar i millorar el nostre poble.

Ens diuen que el pla de treball de l’ajuntament hauria de centrar-se en els mesos en els que la feina del camp descendeix a l’Alcúdia, per poder atendre a les famílies desocupades.

Opinen que els programes electorals haurien de ser realistes i no contindre propostes que després no es van fer. Els expliquem que des de Compromís estem fent eixe esforç, plantejar propostes creïbles i reals.

També els donen dades del que l’ajuntament i tot el poble s’ha estalviat amb la reducció dels càrrecs polítics, 54.000 euros cada any, així com en altres temes com les revistes i publicacions de l’Ajuntament o els grans esdeveniments.

 

REUNIÓ AMB LA UNIÓ ESPORTIVA DE L’ALCÚDIA, CLUB DE FUTBOL. Al llarg de la reunió repassem com al principi de la present legislatura es realitza al fusió dels dos clubs existents en eixe moment a l’Alcúdia i que havia originat problemes. La nova situació política que es dona a l’Ajuntament, on cap partit té la majoria absoluta, propícia que en un temps rècord culmine un acord satisfactori i el naixement de la Unió Esportiva l’Alcúdia. Compromís per l’Alcúdia apostà fort per la fusió i fruit del diàleg va ser possible. Un encert reconegut per tots, que no ha suposat cap problema i per al que la directiva necessita un poc més de temps abans de realitzar l’assemblea de socis que siga la que elegisca als seus membres d’una forma democràtica. Per això entre els projectes futur està el realitzar un cens de socis com a pas previ per a la convocatòria de l’assemblea.

La Unió Esportiva de l’Alcúdia compta amb 15 equips i uns 300 jugadors, pel que fa que siga el club esportiu de l’Alcúdia amb major nombre de participants. Per posar un exemple, aquest cap de setmana juguen els 15 equips, 8 dels quals ho fan en les instal·lacions nostres dels Arcs. L’equip Amateur A ara mateix està amb possibilitats de jugar la pròxima temporada en Preferent i el Juvenil A que es jugarà la promoció per a la categoria Nacional Juvenil.

La Unió Esportiva ha de fer front tots els mesos a diverses despeses, especialment les dels entrenadors dels distint equips, pel que qualsevol retràs en les subvencions o ajudes de l’Ajuntament els suposa un entrebanc important que preocupa als dirigent del club. Parlem de distints sistemes que poden solucionar aquest problema en el futur a l’igual que ens comenten la necessitat de controlar l’accés a l’estadi per evitar interferències amb els equips que entrenen.  Per la nostra part felicitar-los per la labor desenvolupada i desitjar-los sort en les distintes  competicions, especialment amb les categories d’Amateur i Juvenil.

 

REUNIÓ AMB EL GRUP DE DANSA L’ALCÚDIA. I també en hem reunit amb el Grup de Dansa l’Alcúdia. En la xerrada que tinguérem amb ells ens comentàrem que era un grup que compta amb més de cinquanta anys d’existència, que ha dut el nom de l’Alcúdia arreu d’Espanya i del món, que és un grup de prestigi i referència dins del nom del folklore i que té la il·lusió de continuar amb aquesta tasca tan bonica i apreciada pel poble.

Ens parlen de la seua “Escoleta” on començaren amb xiquets i xiquetes menuts, però que hui en dia també té com alumnes a gent gran que vol gaudir del ball. Amb aquesta escoleta pareix que es tanca el cercle, ja que el Grup de Dansa la du endavant, però també està nodrint-se dels i les alumnes que es fan grans i passen a formar part del grup principal.

Ens parlen dels  projectes que duen entre mans i les il·lusions que açò els proporciona, com per exemple l’organització de la Mostra Internacional de Dansa que a causa de la crisi s’ha vist reduïda en el nombre de grups participants i nits d’espectacle per a les festes del poble.

Respecte a les seues necessitats ens manifesten que des de sempre ha estat un problema la localització d’una seu, ja que han sigut molts els espais ocupats, però que no cobreixen les necessitats que tenen. Actualment compten amb una sala en l’EPA però haurien d’escometre alguns condicionaments.  I per al Grup de Dansa també és una preocupació la creació i funcionament del Patronat de l’Entrà.

I com en totes les reunions ens anaren amb el bon gust d’haver conversat i intercanviat opinions amb un dels grups més antics de l’Alcúdia que a més representa al nostre poble arreu del món. Gràcies.

 

TREBALLAR PER L’ALCÚDIA AL COSTAT DE LES SEUES ASSOCIACIONS. Al llarg de les darreres setmanes els candidats de Compromís per l’Alcúdia ens hem reunit amb prop de 40 associacions de l’Alcúdia, de tot tipus: socials, culturals, educatives, esportives…, en les que han participat unes 200 persones. Com heu pogut comprovar, hem decidit no posar fotos d’aquestes reunions per considerar que l’objectiu de les reunions no era el de “fer-nos la foto” sinó el de conèixer millor les nostres associacions, intercanviar punts de vista i recollir propostes. El cas és que hem recollit un centenar de propostes, moltes de les quals hem incorporat al nostre programa municipal i altres les tenim anotades per tindre-les en compte la pròxima legislatura. Les reunions han sigut molt interessants i profitoses. Hem comprovat l’important teixit d’associacions de tota classe que té el nostre poble i el gran número de persones que destinen una gran part del seu temps lliure a fer tot tipus d’activitats de manera desinteressada. Sabem que hi ha altres associacions amb les que, per falta de temps, no hem pogut reunir-nos, però que en qualsevol moment, també durant la campanya electoral o després, estem disposats a fer-lo, no teniu més que posar-se en contacte amb nosaltres. En el nostre blog: www.compromisalcudia.org trobareu el resum de la major part de reunions que hem realitzat. Moltes gràcies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!