Sor Cop Sec

Cesc Poch Ros

Una mica de pebre, una mica de sal (cultural, musical...)

S’ha mort en Cesc (homònim meu), consciència gràfica del país.

23 de desembre de 2006

Quin Nadal! S’ha mort en Cesc (homònim meu). Ha estat la consciència social del país. Ninotaire, dibuixant, pintor. Francesc Vila i Rufas va néixer a Bercelona l’any 1927 i tenia 79 anys. Havia treballat durant molts anys a la premsa gràfica fent-hi un acudit diari: Diari de Barcelona, Tele-expres, Correo Catalan i finalment a l’Avui.

Llegir més