SAÓ

col.lectiu de reflexió rural

Política Agrària

Pla per a la Política Agrícola Comú a partir de 2013

22 de novembre de 2010

                                    La Comissió Europea ha publicat una comunicació sobre la PAC a l’any 2020 que consisteix a respondre als reptes de futur en l’àmbit territorial, dels recursos naturals i alimentari. Els eixos de la reforma tenen com a objectiu assolir un major dinamisme en el sector agrícola i més competitivitat i eficàcia.  Consultar el document

Llegir més

Publicació de la Memòria del DAR 2007-2010

4 d'octubre de 2010

                              El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha publicat la memòria de les seves activitats durant els anys 2007-2010: una aposta pel sector agroalimentari català. Alguns dels trets que s’hi destaquen són: – La modificació del nom del departament i la seva justificació. – Eixos d’actuació:          * Suport al sector productor         * Millora

Llegir més

Publicació de l’Informe sobre les actuacions del DAR durant la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea

23 de setembre de 2010

                           S’ha publicat l’informe final referent a les actuacions que ha exercit Catalunya a les diferents comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea pel que fa als àmbits d’agricultura i pesca. Les dades d’aquests informes fan referència als mesos de gener fins al juny (el primer semestre). D’aquesta manera, es pot conèixer que Catalunya ha representat

Llegir més

La competitivitat de la ramaderia catalana

9 de setembre de 2010

                               El següent article d’opinió, escrit per Ramon Armengol, membre de SAÓ, i Josep Erra, tots dos responsables de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), dóna a conèixer la preocupació que existeix en el sector agroalimentari davant de la pujada de preus que han d’assumir els ramaders. Juntament amb aquesta manifestació de neguit per part del

Llegir més

An analysis of the EU organic sector

26 de juliol de 2010

Des de la Comissió Europea s’ha publicat un informe sobre el sector de l’agricultura ecològica a la Unió Europea. Els aspectes més destacats que s’han recollit fan referència als següents punts: • El sector orgànic compren unes 7,6 milions d’hectàrees al 2008, és a dir, el 4,3% de la superficie agrària util (SAU) de la UE.

Llegir més

El futur de la PAC després de 2013

21 de juliol de 2010

El passat 8 de juliol es va aprovar una sèrie de textos referents al futur de la PAC després de 2013 que concreten els següents aspectes: – L’evolució de la PAC: de la distorsió del mercat a l’orientació al mercat.– Els reptes als que ha de respondre la PAC al 2013.– La necessitat d’una PAC

Llegir més

Consell Agroalimentari de l’Estat i Comitè Assessor Agrari

28 de juny de 2010

                                Aquests dos òrgans consultius, el Consell Agroalimentari de l’Estat i el Comitè Assessor Agrari, han estat creats pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. En aquest moment, el consell de ministres ha configurat el Reglament sobre la seva composició i funcions. Pel que fa a la seva titularitat aquests estaran integrats pel

Llegir més

Modificació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya

28 de juny de 2010

S’ha presentat la proposta de modificació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per part del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), referent a alguns aspectes en concret com són: – La modificació dels imports per a les indemnitzacions compensatòries-Notable increment d’actuacions no agràries subvencionables per tal d’incrementar les noves activitats en les explotacions

Llegir més

Pla de Desenvolupament Rural Sostenible 2010-2014

8 de juny de 2010

El Pla de Desenvolupament Rural Sostenible 2010-2014, aprovat pel consell de ministres, pretén ser una estratègia territorial rural planificada que permeti mantenir i fomentar la cohesió territorial. El primer pas consisteix a elaborar els 219 plans de zona a cada una de les zones rurals que les comunitats autònomes han seleccionat tenint en compte les

Llegir més

Invitació al debat públic del futur de la PAC

3 de maig de 2010

                           Des de la Comissió Europea, s’ha presentat una invitació oberta a tot el sector ramader i agricultor per tal de fer una consulta pública sobre el futur de la PAC a partir de 2013. La idea clau d’aquesta iniciativa és recollir el màxim de respostes i opinions referents al futur de la PAC; per

Llegir més

Gestió de mercats i presidència de la UE

27 d'abril de 2010

En el número del mes de març de la Revista Rural, Jordi Rosell, professor d’economia aplicada i membre del col·lectiu SAÓ, ens presenta un article d’opinió sobre la Política Agrària Comuna (PAC) i la reflexió sobre la reforma que s’ha de dur a terme respecte l’esmentada política. En aquest debat es plantegen els futurs reptes

Llegir més

Debat sobre el sector agrari

13 d'abril de 2010

Demà 14 d’abril es durà a terme al Parlament de Catalunya un debat sobre el sector agrari català. L’objectiu d’aquesta trobada és debatre la qüestió del sector agrari català per part dels diferents membres o components que formaran part del cos del debat. Els temes que es presentaran i els objectius que s’establiran són: – La situació

Llegir més

Benestar i qualitat

17 de març de 2010

La situació del benestar dels animals de granja és una de les qüestions que comenta Ramon Armengol, Cap de la branca de ramaderia de la Federació de Cooperatives Agràries (FCAC) i membre de SAÓ, a l’article publicat a la Revista Rural. Des de fa anys, l’activitat dels productors de les cooperatives anava destinada a oferir

Llegir més

La PAC: gestió del seu futur

1 de març de 2010

A continuació, es presenta un Document annex, elaborat per la presidència espanyola i que es presentà al Consell de Ministres d’Agricultura i Pesca de la Unió Europea el passat mes de gener sobre les mesures de gestió dels mercats agraris. Així, en aquest document, es pretén completar la reflexió sobre els grans temes de la PAC

Llegir més