Ja pensaré un títol

i un subtítol

Arxiu de la categoria: Música i sentits 2014

Bach i Herreweghe a l’Auditori de Barcelona, febrer 2018.

La cara de JS Bach, digitalitzada a partir de la seva calavera.

De les dues cantates de JS Bach que es van oferir a la primera part, la segona se centra sobre el problema del pecat i del perdó: Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht BWV 105 (1723), ‘Senyor, no jutgis el teu servent’. L’enregistrament del mateix Herreweghe es pot escoltar a https://www.youtube.com/watch?v=-8g-9zXv1O8.

L’himne final Nun, ich weiß, du wirst mir stillen / Mein Gewissen, das mich plagt (Ara, sé que m’aquietaràs / el rau-rau de la consciència), té els vuit versos habituals en aquests himnes, amb rima abab ccdd. A més de l’estructura formal, Bach es fixa en el moviment alliberador del text: en el pas del sofriment pel pecat a la fe en un comfort etern. I el tradueix en termes rítmics, és a dir com a moviment. Als dos primers versos, l’acompanyament de la corda presenta les ràpides semicorxeres que, a l’ària de soprano, havien descrit el “tremolor i la vacil·lació” dels pensaments del pecador. Als dos versos següents, les quatre semicorxeres deixen pas als tresets (semiràpids); als dos següents, a les corxeres (moderades), fins que als dos versos conclusius l’acompanyament passa a les negres (lentes). La proporció descendent, pacificadora, és doncs 4-3-2-1. Cada moment mètric va associat a un afecte i a una tradició simbòlica: les semicorxeres, al neguit i a la violència; els tresets, a la joia i a la dansa; les corxeres, a la marxa i a la serenor; les negres, a la Unitat i per tant a Déu. Harmònicament, tot l’himne s’acompanya amb els mateixos senyals de patetisme: pianti, dissonàncies.

Del punt de vista narratiu, cal reconèixer que el madrigalisme del ‘Guspireig’, que aquí fa de correlat dels “tremolors” propis del pecat i la mala consciència, ja apareixia al cor inicial. A més, l’arquetip narratiu per aspera ad astra, o ‘De la foscor a la claror’, que Bach tradueix en moviment a l’himne final, es pot llegir també en el conjunt de la cantata. L’ambient de penitència del cor inicial s’intensifica a l’ària de la soprano esmentada, marcada per una figura pròxima al topos teatral de la ‘Tempesta’, vinculat des del s. xvi a la violència natural i marcial i al foc. L’ària de tenor, en contrast, prefigura la transformació espiritual que representa el conjunt de la cantata. La confiança que desprèn el text (Si em puc fer amic de Jesús / l’ídol dels diners no m’afecta) es tradueix en el ritme de la gavota (tim-tim taam). La ‘Gavota’ com a topos és una referència interessant, irònica. Al s. xviii s’associa als plaers de la vida, seguint la tradició pastoral i aristocràtica de la gavota versallesca. Bach hi recorre, p.e., a la cantata Weichet nun, betrübte Schatten, que va compondre per a un casament. Vist així, la música estaria fent referència a allò a què el jo poètic renuncia: No trobo cap plaer /en aquest món vanitós ni en les coses terrenals. Ironia, si bé no humorística.

Però també podria ser simplement un senyal de joia i de tendresa, dos termes que apareixen sovint a les descripcions contemporànies de la gavota: de contentament i d’equilibri en relació amb el món, ni que sigui a través de la renúncia. A diferència de Mozart, Bach sembla elevar les referències a les danses versallesques a l’abstracció, com si en conservés només el caràcter general. Això és el que se sent també a la Missa brevis en La BWV 234 que es va oferir a la segona part del concert. https://www.youtube.com/watch?v=cQRx-3kKDjo

Al Gloria, dos topoi en oposició com són la ‘Marxa’ i el ‘Pastoral’ es van alternant, un vers cada u. I en contrast amb l’ària de penitència de la soprano Qui tollis peccata mundi –sense la línia del baix, amb tots els trets del gènere teatral ‘Patètic’–, el contralt respon amb Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, i ho fa amb un Passepied, que representa la joia rústica i els moviments ràpids i enjogassats d’un precedent del vals, filtrat per la cort de Lluís xiv.

L’Ordinari de la Missa apareix traduït en termes narratius, escènics. Interessant també que la ‘Gavota’ de BWV 105 no elimina el rau-rau que representava el neguit culpable. En forma de guspireig veloç als violins, es veu integrat a la dansa joiosa de qui ha anat un pas més enllà.

Congrés mundial de semiòtica: un reportatge.

Dedicat amb agraïment al mestre i amic Antoni Bosch-Veciana, en qui pensava escrivint el text, i que hi ha contribuït decisivament.

 

Els últims dies del passat juny de 2017 va tenir lloc a Kaunas (Lituània) el World Congress of Semiotics, amb el lema Cross- Inter- Multi- Trans. El congrés aplegava molts estudiosos de tot el món, i va estar molt ben organitzat. S’arribava fins a disset sessions simultànies, de dilluns a divendres. Per això, fins i tot sense fer mai campana, cadascú només es podia fer una idea molt particular i limitada del conjunt de la trobada. Un congrés és el lloc ideal per als afectes gratuïts, desinteressats; per a afinitats misterioses, d’àmbit planetari. La seducció hi té lloc a diferents nivells: des del desig desmesurat de plaure fins al clàssic latin lover assedegat de noves experiències (encarnant el mite de Don Juan), passant per la pura o impura vanitat acadèmica, que sovint devora continguts i relacions. L’esforç és molt gran, sobretot per als qui vénen d’un altre continent. Però molts ens hi acabem retrobant: sobretot els que tenen una ajuda de la universitat per anar a congressos. No és el cas de l’Esmuc, encara; però sí de totes les universitats estrangeres que conec, d’on provenen els meus col·legues.

 

  1. Què és la semiòtica, per a què serveix.

La semiòtica és la ciència que es mira el caos del món amb el desig de trobar-hi sistemes de signes. Serveix per ordenar relacions entre coses, sovint en grups de dos o tres elements: relacions de complementarietat, de contrarietat, les que siguin. Per això, als congressos de semiòtica hi caben pràcticament tots els camps del saber, i fa temps que es diu que està de moda. El fet és que la interdisciplinarietat és fonamental per a la semiòtica, i que les solucions als problemes del nostre temps sembla que passin per la cross- inter- multitrans-disciplinarietat.

Una revista de l’Associació alemanya de semiòtica que em van regalar gentilment, sabent que és un dels meus terrenys, ofereix un número monogràfic sobre la rialla com a conjunt de signes. S’hi analitza, entre altres moltes coses, quan i com riuen personatges com Hanna Arendt o el matrimoni Clinton, en entrevistes per als mitjans de comunicació. En un altre monogràfic, la revista se centra en què vol dir comparar entre dues coses: fins a quin punt podem precisar l’equiparació que una comparació representa. A més, ho analitza des de dos punts de vista diferents: l’oriental i l’occidental. Això es fa utilitzant eines estructurals, seguint de més o menys aprop alguna de les grans figures de la semiòtica.

A Itàlia, destaca la figura d’Umberto Eco, que va estudiar a Torí però va ensenyar sobretot a Bolonya. Els seus assaigs poden ser molt tècnics i densos; de vegades Eco s’explica millor a les novel·les que no als textos teòrics. A França hi ha una escola molt important, començant pel lituà exiliat a París Algirdas J. Greimas, company de Roland Barthes o de Claude Lévi-Strauss, fundadors de l’estructuralisme. Els textos de Greimas són accessibles i inspiradors encara avui. Als països anglosaxons se segueix Charles S. Peirce, autor d’una obra monumental i riquíssima que encara s’està explorant. Per sort, hi ha hagut qui n’ha elaborat síntesis, cercant-ne l’aplicació teòrica. Aquí a Barcelona, a l’Esmuc, tenim un expert en semiòtica, Rubén López Cano, que també té una pàgina web pensada per fer assequible a tots els lectors, especialment als músics, la ciència dels significats.

Per desentrellar la realitat, la semiòtica de vegades parteix d’una teoria, per aplicar-la amb violència conceptual. Sovint, però, també busca el camí contrari, i comença per buidar textos, tant del món de l’alta cultura com de la cultura de masses. També poden ser ‘textos’ unes entrevistes de la ràdio o de la televisió, com és el cas de l’estudi del significat de les rialles en personatges cèlebres.

Per a la música, la semiòtica sembla una eina molt eficaç. Quasi tothom està d’acord que la música és expressiva, però que funciona d’una altra manera que la llengua. Les eines de la semiòtica permeten analitzar la música com a conjunt de signes, com a sistema de referències que signifiquen de manera connotativa, no denotativa. Fa molts anys que, sense fer servir la paraula semiòtica, a tot arreu on ensenyo faig servir aquestes eines. La majoria dels estudiants agraeixen poder posar paraules i ordre (logos) a intuïcions que, com a intèrprets, creien que eren territori purament subjectiu, inaccessible a la musicologia o a l’anàlisi.

 

  1. Punts de trobada i contradiccions

Hi ha bàsicament dos tipus d’investigadors de la semiòtica. El grup més nombrós parteix de la teoria, que és una mica farragosa d’estudiar, i requereix una base cultural notable, sobretot filosòfica. L’altre, al contrari, parteix d’una praxis, p.e. la interpretació musical, l’arquitectura, la física o l’ensenyament infantil, i es troba treient cada vegada més partit de les eines de la semiòtica per millorar aquesta activitat.

Quina diferència hi ha entre l’antiga lògica, que també descobria estructures en el món caòtic, i la nova semiòtica? En primer lloc, la lògica clàssica es feia des de pressupòsits metafísics, i en canvi l’estructuralisme del s. xx es vol desprendre de les grans Preguntes. Només és la meva interpretació, però jo diria que la semiòtica vol canviar el món, o si més no millorar-lo. La mirada dels semiòtics sobre els éssers i les coses és amorosa, confiada, afirmativa, i la seva intervenció vol reforçar els aspectes que afavoreixen la vida. Sobretot la vida humana, però en general tota la vida. La semiòtica actual, malgrat els seus orígens formalistes, de fet s’associa a una manera de viure, a una moral.

Per això, les nostres trobades tenen lloc sota el signe de l’humanisme i l’animalisme, l’ecologisme o el veganisme. Com altres grups del món de les humanitats, la majoria dels semiòtics som sensibles a la cura dels animals i del planeta. També som majoritàriament agnòstics, però espirituals, i creiem en una reformulació de la fraternitat il·lustrada que té l’arrel en l’amor judeocristià per la comunitat. Alhora, és molt corrent una sensibilitat notable pel llegat cultural i humanista, especialment l’art, tant l’elitista com el més popular.

S’hi poden donar per suposades qüestions de gènere, especialment al voltant de la dona. I una tendència política favorable al canvi, a endevinar cap a on va el futur de les noves generacions i afavorir-lo. La semiòtica comença històricament pels estudis lingüístics i, per tant, la traducció és un dels temes sempre presents a les nostres trobades. Les diferents llengües, representa que no són millors ni pitjors. No tenen jerarquies: la diversitat se celebra, no és un problema. La idea és incloure, mai excloure ningú, per poc que es pugui. Semblaria que la comunitat semiòtica és altruista, que vol resistir contra un món nihilista, materialista, mercantilista, tecnocràtic. Inhumà.

Però això, a la pràctica, no és tan senzill. De moment, és astorador trobar-se amb experts en comunicació que tenen dificultats tan grans per escoltar-se i dialogar, per debatre i enriquir-se, que és el que havien vingut a fer. Començant per l’anglès, que pocs dominen com a segona llengua.

Enmig d’una conversa abrandada sobre com posar remei a les desigualtats al món, en un cafè de l’avinguda de la Llibertat a Kaunas, apareix un captaire que molesta el col·lega que tenia la paraula: el semiòtic el foragita amb rudesa. Els altres assenteixen: no se’ls pot donar res, si no encara es tornen més pesats.

Però on les contradiccions es fan més doloroses és a les sessions plenàries. Durant la primera es parlava de discriminació en to reinvidicatiu i compungit. Al mateix moment, davant del teatre, la policia municipal fa entrar a la furgoneta dues gitanes que havíem vist captant pel carrer dies abans. Una és jove però va amb una crossa; l’altra és una àvia (ai, una vella), però totes dues s’han d’espavilar a enfilar-se a la furgoneta sense ajuda dels municipals. Unes senyores rosses i enjoiades es miren l’escena, i la comenten enriolades. Potser avui es troben per parlar de llibres, o de la injustícia al món.

També hi ha una “convidada d’honor” d’origen lituà que rep una sessió plenària sencera per difondre la causa d’uns animals amenaçats per la industrialització de Borneo, causa a la qual ha dedicat tota la vida. Aquesta venerable senyora, de 71 anys, té fans de tot el món; alguns són aquí, visiblement feliços d’assistir a la seva xerrada. La doctora, però, és dura i tirànica amb la seva secretària. Si fos una orangutana, és evident, la tractaria molt millor.

Un altre dels ponents de sessió plenària s’omple la boca de togetherness, d’una nova fraternitat. Pinta un panorama negre com l’infern, proposa un nou humanisme (retro) com a salvació d’aquest món malvat i després, mentre nosaltres miràvem d’entendre per què la seva proposta de diàleg no sonava convincent, falta clamorosament al respecte dels que li fan preguntes, o volen afegir llur comentari a les seves sàvies paraules.

Totes les llengües i persones tenen la mateixa dignitat, segons els Drets de l’home: sí. Però des dels fets n’hi ha una pila de més o menys simpàtiques: l’alemany no. L’alemany és antipàtic –no se sap ben bé per què, a aquestes alçades–, fins i tot per als qui el parlen. El francès és adorat i detestat a parts iguals; el lituà o el català són simpatiquíssims, que vol dir inútils. La llengua vehicular és l’anglès, tant durant les sessions com a fora, als cafès. Els anglòfons són els únics que no s’han de traduir a si mateixos. En una plenària, un ponent francès que evidentment no parla gens bé l’anglès, s’adreça a tothom en francès, sabent que la majoria no l’entendran, amb l’excusa de la diversitat lingüística!

En aquesta mateixa sessió, un cèlebre semiòtic, molt ben vestit, declara la impossibilitat de dialogar amb el fonamentalisme –i ens l’havien presentat com a expert en aquest terreny–, ‘perquè ells se situen fora del marc semiòtic’. Simptomàtic: si la realitat supera el marc teòric, deixem la realitat i quedem-nos amb el marc. No seria millor eixamplar aquest marc, que excloure els que no entenem? Precisament la violència acostuma a tenir l’arrel en la manca de paraules (de comprensió), i en l’exclusió de l’altre.

Malgrat aquestes contradiccions, personalment el congrés ha estat una experiència molt agradable, sobretot per les relacions personals. S’acostuma a tornar dels congressos amb estímuls per descobrir textos o autors desconeguts, i amb la confirmació, desmentiment o matísació que reben les intuïcions pròpies per part dels altres col·legues.

 

Pròleg de Robert S. Hatten (original i traducció) a Música i sentits (Ed. Duxelm, Barcelona 2014).

Robert Hatten a Siena
Foreword

Robert S. Hatten
The University of Texas at Austin

Music teachers and students, professional musicians, and music lovers will all be grateful to Dr. Joan Grimalt for his new book on musical expressive meaning. This is the first volume since Raymond Monelle’s Linguistics and Semiotics in Music (1992) to offer such a comprehensive text for students of musical meaning, and its appearance is timely. It not only incorporates many of the latest theories, but also offers students immediate access to their practical application in analysis and interpretation (including performance).

In a series of theoretically informed and historically rich chapters, Grimalt offers a summary of the state of the field, including contributions of his own (notably, explorations of new musical topics, and correlations between music and prosody). The book is intended to provide straightforward explanations and examples of the many new ways theorists have begun to write about musical meaning, ranging from familiar musical types (such as topics) to their temporal deployment (as found in musical narratives, or expressive genres).

Grimalt has been an active contributor to international debates on issues in musical meaning, having participated in conferences and symposia organized by Eero Tarasti (for music semiotics) and Marta Grabócz (for music narrativity). Drawing on his interdisciplinary expertise in music semiotics, and his extensive experience as orchestral conductor and musicologist, he comes well-prepared to offer this exciting new synthesis of approaches to musical expressive meaning.

As an intentional “work-in-progress,” the online version of the book will enable Grimalt to respond to suggestions and contributions from its readers, providing for a degree of currency beyond printed versions. Furthermore, the music examples are not only given in notation, but linked to representative YouTube performances.

September 21, 2014

Pròleg

Els professors i els estudiants de música, els músics professionals i els melòmans, tots agrairan al Dr. Joan Grimalt el seu nou llibre sobre el significat expressiu de la música. Aquest és el primer volum d’ençà de Linguistics and Semiotics in Music (1992), de Raymond Monelle, que ofereix un text tan complet per a estudiants de la Significació musical, i apareix ben oportunament. No només incorpora moltes de les darreres teories, sinó que també ofereix als estudiosos un accés immediat a la seva aplicació pràctica, en l’anàlisi i en la interpretació.
En una sèrie de capítols amb informació teòrica i amb fonament històric, Grimalt ofereix un resum de l’estat de coses, incloent-hi contribucions pròpies –especialment, l’exploració de nous topoi musicals, i les correlacions entre música i prosòdia–. El llibre vol oferir explicacions a peu pla i exemples de les moltes maneres noves amb què els teòrics han començat a escriure sobre Significació musical, des de formes recorrents (com ara els topoi) fins a llur desenvolupament temporal (com es troba en les narratives musicals, o en els gèneres expressius).
El Dr. Grimalt ha estat contribuint activament en els debats internacionals sobre qüestions de Significació musical. Ha participat en congressos i simposis organitzats per Eero Tarasti (per a semiòtica musical) i Márta Grabócz (per a narratologia musical). Gràcies als seus coneixements interdisciplinaris en Significació musical, i a la seva àmplia experiència com a director d’orquestra i musicòleg, arriba ben preparat per oferir aquesta nova i atractiva síntesi d’aproximacions al significat expressiu de la música.
Pensat com a work-in-progress, la versió online del llibre permetrà a Grimalt de respondre a suggeriments i a contribucions dels seus lectors, cosa que ultrapassa el grau de difusió i de vigència de les versions impreses. A més, els exemples musicals s’ofereixen no només en notació, sinó també amb un vincle a una interpretació representativa, a YouTube.

Robert S. Hatten
The University of Texas at Austin

Presentació – Enllaços de Youtube

n.

Compositor i Obra

Signe musical

Vincle

 1 Vivaldi, JS Bach: Escena de festa d’aniversari (Intouchable). Estranyament del llegat http://youtu.be/6R_XRuzWAzY
 2 Earth, Wind and Fire: Boogie Wonderland (1979). Escena de ball amb Driss (Intouchable) Popular vs. culte, corporalitat. http://youtu.be/Xis71dIt5Nc.
 3 Beethoven, Simfonia n. 5 (Harnoncourt, Salzburg 2009) Hermenèutica i interpretació historicista http://www.medici.tv/#!/school-for-the-ear-simon-bolivar-orchestra-harnoncourt

Signes – Cap. 1: enllaços

n.

Compositor i Obra

Signe musical

Vincle

 4 Schumann, Wilder Reiter (‘Genet esverat’), no. 8 de l’Àlbum de la Joventut. Topos del Galop Jörg Demus, a http://youtu.be/1jBXfha6Nwk.
5 Wagner, Galopada de les Valquíries, a Die Walküre (1870). Galop disfòric http://youtu.be/GGU1P6lBW6Q
6 Schubert, Erlkönig (1815/1821). Galop disfòric Amb D. Fischer-Dieskau, a http://youtu.be/5XP5RP6OEJI.
7 Rimsky, El borinot. (Tsar Saltan, 1899/1900). Iconicitat, hipotiposi, Guspireig natural. http://youtu.be/BStf7HibDco
8 Hendrix, Star Spangled Banner, Woodstock 1969. Iconicitat, hipotiposi, ironia. http://youtu.be/sjzZh6-h9fM
9 Tavener, Mary of Egypt (1991): S. Bruhn, comunicació. Palíndrom com a símbol d’infinit http://www.canalc2.tv/video.asp?idVideo=12576&voir=&mac=yes&btRechercher=&mots=&idfiche=
 10 Arcadelt, Il bianco e dolce cigno (1538). Bemolls, símbol de foscor i de dol. King Singers, http://youtu.be/XITlmDJ9-Hk. m. 0:16.
 11 Chopin, masurca op. 30 n. 2, cc. 33-46. Repetició, valor expr. de l’harmonia. http://youtu.be/qJmaz1OEGTU
 12 Herrmann & Hitchcock, escena de la dutxa a Psycho (1960). Anàfons: sonor, cinètic i tàctil. http://youtu.be/81qweiWqyTU
13 Schubert, Gute Nacht (Winterreise). Marxa disfòrica http://youtu.be/tZb6a6wr_60.
14 Chopin, preludi en Sol, op. 28 n. 3. Crida pastoral http://youtu.be/DTdE2lfvVqI
15 Händel, Lascia ch’io pianga (1705). Sarabanda, Sospir. http://youtu.be/6XteqIHYgKs.
16 Beethoven, Concerto en do menor op. 37 (1800), Largo. Corda polsada: lirisme. http://youtu.be/k46fdX_3xDM
 17 Mozart, Sonata per a piano K 545. Baix Alberti http://youtu.be/m0X2mPIUNFw
18 Liszt, Fantasia quasi una sonata Après une lecture de Dante (1849) Textura orquestral: col·lectiu; lírica: individual, o duo. http://youtu.be/BogoorprC8o
 19 Mozart, Voi che sapete (Le nozze di Figaro). Bemolls: un altre món. http://youtu.be/fef03047ZX8. minut 59:20.
 20 Wagner, Der Engel (Wesendonck-Lieder) Bemolls: un altre món. http://youtu.be/FpCoauKnXXQ
 21 Schubert, Sonata D 960 (1828), II. Pianissimo: tensió. http://youtu.be/G2AIMQ0-zWY. minut 4:06.
 22 Mahler, Simfonia n. 6, I. Segell Major/menor http://youtu.be/IT22BZ5gGbU minut 1:40.
 23 Schubert, Sonata D 664/II. La carícia. http://youtu.be/j7SVzm7mZo8
 24 Ravel, Valses nobles et sentimentales (1911/12), II. La carícia. al minut 2:32 de http://youtu.be/1sbJjTPzDAM.

Madrigalismes, figures retòriques – Cap. 2: enllaços

 25 Leoninus, Ite, missa est (Missa de Nadal) Durada com a símbol de l’Eternitat. http://youtu.be/6mYfzf5O8QY. minut 45:33.
 26 Monteverdi, Cruda Amarilli. Dissonància patopoètica. http://youtu.be/PiA3rzItsuU. http://youtu.be/2b8cOnCsuZo.
 27 Arcadelt, Ahimé, dov’è’l bel viso. Bemolls, símbol de dol. http://youtu.be/r4qY8vFFg3I.
 28 Beethoven, sonata op. 2 n. 2/II Planys, Sospirs. http://youtu.be/dmFB7uiIOT4
 29 Lassus, In me transierunt. Planys http://youtu.be/9tl3jZ7r9B8 minut 2:05.
 30 Purcell, Lament de Dido Planys, passus duriusculus. http://youtu.be/WXKWmJrp9Z4. minut 47:18.
 31 JS Bach, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12 Planys, passus duriusculus. http://youtu.be/jXap5fB-hvA.
 32 Mozart, simfonia Jupiter. Planys http://youtu.be/zK5295yEQMQ
 33 Mozart, Adagio i fuga en do menor K 546 Passus duriusculus http://youtu.be/xQz55_Uvbgs
 34 Monteverdi, Cruda Amarilli. Sospir http://youtu.be/2b8cOnCsuZo. entre el m. 0:26 i el 0:30.
 35 Mozart, D’Eliso in sen m’attendi (Lucio Silla) Sospir http://youtu.be/ZuwoKwMSpMI. minut 3:06.
 36 Mozart, Tuba mirum (Requiem) Sospir http://youtu.be/wH71cC7Lb4s. minut 2:18.
 37 Chopin, Balada op. 47 Sospir http://youtu.be/PCW3631sxkw minut 2:10.
 38 Chopin, Preludi op. 28 n.1. Sospir http://youtu.be/8wegyayhHcU
 39 Brahms, Intermezzo op. 116 n.5. Sospir, Plany, Duet. http://youtu.be/7HZdSxVjgi4
 40 JS Bach, Es ist vollbracht! (Johannespassion) Lentitud, durada. http://youtu.be/K_QaoanXntw. minut 2:30.
 41 Monteverdi, Nigra sum (Vespres) Lentitud, durada. http://youtu.be/pUoCDUZCTtw minut 2:57.
 42 Peri, Euridice I, escena 2a. Interrogació, Lentitud. http://youtu.be/MIN5btYNn0M minut 15:25.
 43 Bach, JS, Johannespassion, Arioso n. 62. Interrogació http://youtu.be/-d9FLEIQfME. minut 1:26:28.
 44 Bach JS, Johannespassion, recitatiu n. 28. Interrogació Íbidem, minut 40:16.
 45 Bach JS, Johannespassion, rec. n. 45. Interrogació Íbidem, minut 1:01:03.
 46 Bach JS, Johannespassion, Ària amb cor n. 48 Eilt. Interrogació Íbidem, minut 1:02:22.
 47 Bach JS, Concerto de Brandenburg n. 4/iii. Exclamació http://youtu.be/1iTPLgfmFdI. minut 14:54.
 48 Brahms, Von ewiger Liebe, op. 43 n. 1. Exclamació http://youtu.be/-F0BGkbgD9g.minut 0:25.
 49 Weber, C. M. von, Der Freischütz: A la Wolfsschlucht. ‘Cops’ (‘Exclamació’), ‘Galop’, ‘Caça’, ‘Fuet’. http://youtu.be/IDI3Kstg5Ok. minut 14:28.
 50 Burke & Monaco, This is my night to dream. Exclamació http://youtu.be/UlcKaG4hX4o. minut 1:23.
 51 Mendelssohn, Marxa nupcial (Sommi d’una nit d’estiu) Exclamació, Apòstrofe, Trinat. http://youtu.be/JG03g-x0DTA. m. 1:01:50, m. 1:02:51.
 52 Schütz, Salm 128 Interrupció http://youtu.be/O8eLfO65JSU. minut 1:04:48.
 53 Mozart, Dies Bildnis (Zauberflöte) Interrupció, planys, sospirs, ironia. http://youtu.be/uVb12RXmM0M.
 54 Schubert, Die Liebende schreibt Interrupció http://youtu.be/IYYOG8KHPeo.
 55 Schubert, sonata D 408/I Abruptio http://youtu.be/9MYemA5ZuhA
 56 Schubert, sonata D 784/I Stasis http://youtu.be/LgIoXhuR-xQ. minut 2:14.
 57 Beethoven, sonata op. 31 n. 3/I ‘Descomposició’ http://youtu.be/whOU8XngKFo minut 2:56.
 58 Beethoven, simfonia n. 5/III ‘Descomposició’ http://youtu.be/TEbyBINYBfo. minut 2:16.
 59 Brahms, Intermezzo op. 117/2 ‘Parèntesi’ http://youtu.be/DHIGEneG58k. minut 1:14; 3:51.
 60 Bach, Recitatiu n. 47 (Johannespassion) ‘Creu’ http://youtu.be/mKRvnS2HFF4. minut 1:05:10.
 61 Händel, Ev’ry Valley (Messiah) Anàbasi, catàbasi; ‘tort vs. recte’. http://youtu.be/vCLUhVkCoPE
 62 Haydn, Terzett n. 18 (Die Schöpfung II) Circulatio: ‘cercles’. http://youtu.be/TW_5oJACtYM. minut 1:32.
 63 Bach, Herr, unser Herrscher (Johannespassion) Circulatio: ‘Perfecció divina’ http://youtu.be/-d9FLEIQfME
 64 Beethoven, Quartet op. 59 n. 2/ii Circulatio: ‘Música de les esferes’. http://youtu.be/7xQo9H-4q_w. minut 3:04.
 65 Palestrina, Missa Papæ Marcelli: Credo. Catàbasi http://youtu.be/7cuk9bRa8zo. minut 2:06.
 66 Valls, Missa Scala Aretina: Kyrie. Anàbasi / Catàbasi http://youtu.be/DDruRVQ_VWs minut 0:43, minut 1:41.
 67 Verdi, Un ballo in maschera: Preludio. Anàbasi http://youtu.be/ZPJ1cMSqhKw.
 68 Monteverdi, Vespres: Nigra sum. Anàbasi http://youtu.be/XUqdpFYTatI?list=RDXUqdpFYTatI. minut 1:24.
 69 Bach, Johannespassion, rec. n. 26 Catàbasi http://youtu.be/SiKgrevzT-g, minut 38:21.
 70 Bach, Johannespassion, rec. n. 61 Catàbasi Íbidem, minut 1:25:58.
 71 Bach, Johannespassion, cor. n. 67 Catàbasi, anàbasi Íbidem, minut 1:39:30, 1:44:09.
 72 Händel, ària O del ciel Maria regina, HWV 230. ‘Súplica’ http://youtu.be/GSBvhTqyZKU. minut 1:33.
 73 Mozart, Requiem: Recordare ‘Súplica’ http://youtu.be/tbGdEDgSelA. minut 2:42.
 74 Schubert, Du bist die Ruh D 776 ‘Súplica’ http://youtu.be/X_VUQLRdz_A. minut 2:36.
 75 Verdi, In solitaria stanza ‘Súplica’ http://youtu.be/464GIR0W3vw minut 2:07.
 76 Weber, Der Freischütz: A la Wolfsschlucht ‘Súplica’ http://youtu.be/IDI3Kstg5Ok. minut 12:10.
 77 Mendelssohn, Die Liebende schreibt. ‘Súplica’ http://youtu.be/Rm1KqrShoCU minut 3.
 78 Verdi, Traviata, Obertura. ‘Espiritualització’ http://youtu.be/p5mGNfNzi5E.
 79 Chopin, Masurca op. 17 n. 4. ‘Espiritualització’ http://youtu.be/vmLvpJySb50.
 80 Chopin, Balada n. 1 ‘Catàstrofe’ http://youtu.be/RR7eUSFsn28.
 81 Vivancos, Messe aux sons de cloches. Simbologia ‘Humanitat/Déu’ http://www.neurecords.com/disc.php?idDisc=1&area=RECORDS.

 

Gèneres i estils – Cap. 3: enllaços

 82 Bach JS, Herr Jesu Christ, du höchstes Gut BWV 113 Minuet, ‘Plany’. http://youtu.be/vXS27CbUtSs.
 83 Contradansa folklòrica actual Contradansa http://youtu.be/yZMS4GxKxgg–
 84 Prokòfiev, L’any 1941. Marxa http://youtu.be/2XBo-0Bpp-8
 85 Mozart, Serenata K 204 (213a) /I Marxa patent i latent http://youtu.be/NdmG4gXcH0I
 86 Jazz Messengers, Blues March. Marxa + Blues http://youtu.be/sOES7AZ-d60
 87 Dies iræ (Missa de difunts gregoriana) ‘Mort’ http://youtu.be/dsn9LWh230k
 88 Berlioz, Songe d’une nuit du sabbat (Symph. fantastique) Dies iræ: ‘La mort’. http://youtu.be/zBvX6bim3W8 minut 3:18.
 89 Chopin, Preludis op. 28. ‘Rèquiem encobert’ (Leikin) http://youtu.be/8wegyayhHcU
 90 Beethoven, La victòria de Wellington Estil ‘savi’: ‘Prestigi’. http://youtu.be/mczvfByofiw. minut 12:40.
 91 Gerhardt/Bach, Ich steh an deiner Krippen hier. Himne luterà http://youtu.be/W3FI1LULIEY.
 92 Bach JS, Orgelbüchlein BWV 599–644. Preludis i paràfrasis d’himnes http://youtu.be/cz3e9rWvC5g.
 93 Crüger / Rinckart, Nun danket alle Gott. Himne luterà http://youtu.be/jFnY96W6jbY
 94 Mendelssohn, Simfonia de la Reforma /I ‘Himne luterà’ (topos) http://youtu.be/xAHuYImgc7E. minut 2:36, 0:53.
 95 Beethoven, Sonata Waldstein ‘Himne luterà’ (topos) http://youtu.be/dL0JLNt_3EE. minut 1:35.
 96 Brahms, Simfonia n. 1/I ‘Himne luterà’ (topos) http://youtu.be/3niw5icckSU. minut 7:14.
 97 Brahms, Simfonia n. 1/iv ‘Himne luterà’ (topos) Íbidem, m. 32:25.
 98 Liszt, Ce qu’on entend sur la montagne, Andante religioso. ‘Himne luterà’: ‘Religió’. http://youtu.be/5G-OmiUPIN0. minut 13:38.
 99 Mahler, Simfonia n. 2: Urlicht. ‘Himne luterà’ (topos) http://youtu.be/tsm6lDuM3JA
 100 Beethoven, Sonata op. 14 n. 2/I ‘Òpera buffa’ http://youtu.be/Ej_uHKNbAt8. minut 1:04.
 101 Rossini, Largo al factotum (Barbiere) Ària de xerrameca (Patter Song) http://youtu.be/Vl3xrG-6JQM
 102 Mozart, La vendetta (Figaro) Ària de xerrameca (Patter Song) http://youtu.be/srNKo4Q-t5s
 103 Haydn, Simfonia n. 103/iv. ‘Òpera buffa’ + stile antico http://youtu.be/SgycU-L2k5U. minut 18:59.
 104 Mozart, Simfonia K  504/i. ‘Diàleg buffo’ http://youtu.be/iPfU5Yj-b7Y. minut 1:06.
 105 Haydn, Sonata n. 39, Hob. xvi/24 /I. ‘Òpera seria’ (paròdia) http://youtu.be/b8kePTrXGl0: minut 3:37.
 106 Haydn, Sonata Hob. xvi/37 /I ‘Òpera seria’ (paròdia) http://youtu.be/b6JMbUgxq-0. minut 0:44.
 107 Beethoven, Sonata op. 14 n. 2/ I ‘Òpera seria’ (paròdia) http://youtu.be/3Wjd1EtRkwU. minut 1:09.
 108 Mozart, Concerto en Sol K 453/I ‘Òpera seria’ http://youtu.be/l0aBhRxA9HA. minut 7:20. http://youtu.be/0xzvFxW5kR0. minut 1:21.
 109 Mozart, Concerto en Sib K 456/I ‘Òpera seria’ (paròdia) http://youtu.be/H607acFriuI. minut 0:51.
 110 Schubert, Sonata D 784, finale ‘Òpera seria’ http://youtu.be/pfBRi1rwKCA minut 16:57.
 111 Franz von Suppé, Mia bella Fiorentina (Boccaccio). Duet amorós http://youtu.be/QVbmLv7FWJg http://youtu.be/KGgKDRhVY3I. minut 3:49.
 112 Mozart, Là ci darem la mano (Don Giovanni) Duet amorós (ironia) http://youtu.be/yGLPnrwzpKM minut 4:47
 113 Strauß, J., Trinke, Liebchen (Die Fledermaus) Duet amorós (ironia) http://youtu.be/ADCcF8itW8w.
114 Strauß, J., Wer uns getraut? (Zigeunerbaron) Duet amorós (ironia) http://youtu.be/HMYYT4g8y3c
 115 Mozart, Concerto per a fagot K 191/II ‘Duet amorós’ (topos), ‘Nocturn’. http://youtu.be/AJZBfdBeAJk. minut 1:15.
 116 Mozart, Simfonia K 551/II ‘Duet amorós’ (topos), ‘Nocturn’. http://youtu.be/zK5295yEQMQ minut 13:35.
 117 Beethoven, Sonata op. 2 n. 1/II ‘Duet amorós’ (topos) http://youtu.be/dmFB7uiIOT4.
 118 Berlioz, Scène aux champs (Symphonie fantastique) ‘Duet amorós’ (topos), Pastoral. http://youtu.be/FUgsAg5wqXk
 119 Chopin, Nocturn op. 27 n. 2 ‘Duet amorós’ (topos), ‘Nocturn’. http://youtu.be/SPTvFLqeBC4. minut 0:44.
 120 Schumann, Romanze op. 28 n. 2 ‘Duet amorós’ (topos) http://youtu.be/LdZnsAGHn9w
 121 Mozart, ària Vedrò mentr’io sospiro (Figaro) ‘Uníson altisonant’, ‘Ira continguda’. http://youtu.be/sONSY6M7nlk. minut 2:41.
 122 Mozart, ària Va pure ad altri in braccio (La finta giardiniera) ‘Ira continguda’. http://youtu.be/GTaVGGT9gkQ
 123 Mozart, La vendetta (Figaro) ‘Uníson altisonant’, ‘Ira continguda’. http://youtu.be/XhHgaUgDJCo
 124 Schumann, Kinderscenen n. 13 ‘Recitatiu instrumental’ http://youtu.be/NkaxYxaTTwM http://youtu.be/RnHweMY54oQ minut 16:37.
 125 Beethoven, Sonata op. 31 n. 2/I ‘Recitatiu instrumental’ http://youtu.be/DxeheYAOeuY
 126 Reconstrucció de minuet barroc Minuet http://youtu.be/LVABm-AhNVI.
 127 (Pseudofolklore) Deutsch http://youtu.be/KquMFNccegs
 128 (Pseudofolklore) Ländler http://youtu.be/GK2kV5Qdf9I.
 129 Haydn, Six Allemandes Deutsch http://youtu.be/OTdFAZwPY6c
 130 Beethoven, Deutscher Tanz WoO n. 8. Deutsch http://youtu.be/F3rCJ1oDkyQ.
 131 Schubert, Deutsche Tänze D 783 Deutsch http://youtu.be/7ehHgEoKnQ4
 132 Contradansa pseudofolklòrica Contradansa http://youtu.be/yZMS4GxKxgg O bé http://youtu.be/uF-ra8lFkok
 133 Rameau, Zéphyre Contradansa http://youtu.be/-o6ivnGFc9c.
 134 Mozart, Non siate ritrosi (Così) ‘Contradansa’ (topos) http://youtu.be/Pr2LBjN7K10
 135 Haydn, Simfonia n. 92, finale. ‘Contradansa’ (topos) http://youtu.be/HTocPfzm15o, o bé http://youtu.be/UdFJwz0TzIk,
 136 Mozart, escena del ball (Giovanni, I) Minuet i ‘Minuet’, Contradansa i ‘Contradansa’, Deutsch i ‘Deutsch’. http://youtu.be/Vq76MesvFzY, del minut 1h 30′ a 1h 34’30”
 137 Bach JS, Freue dich, erlöste Schar BWV 30. ‘Giga’: ‘Pressa’. http://youtu.be/i1XpNY9Glzc, minut 25:48.
 138 Bach JS, Eilt, ihr angefocht’nen Seelen (Johannespassion) ‘Giga’: ‘Pressa’. http://youtu.be/yUt_UuipdEU.
 139 Haydn, Simfonia n. 44/II ‘Minuet’ + estil ‘savi’: ironia. http://youtu.be/HeO0uZ64QOI. minut 9:20.
 140 Mahler, Fischpredigt. ‘Deutsch’ + estil ‘savi’: ironia. http://youtu.be/ThHHFCAT2UQ
 141 Bach JS, Concerto de Brandenburg n. 4/iii. Estil mixt: marcial + ‘savi’ + contradansa + concerto. http://youtu.be/EdZWMy1ID4Y. minut 10:03.
 142 Mozart, Simfonia Jupiter/I Estil ‘Allegro cantabile’ http://youtu.be/zK5295yEQMQ minut 2:31.
 143 Mozart, concerto per a piano K 595 Estil ‘Allegro cantabile’ http://youtu.be/uvRE2wIFbW8
 144 C.Ph.E. Bach, Fantasia en do menor Improvisació escrita; estils ‘sensible’, ‘patètic’, ‘Sturm und Drang’. http://youtu.be/X53TvVY4_BY
 145 Mozart, simfonia Jupiter/I Marcial, ‘sensible’. http://youtu.be/zK5295yEQMQ
 146 Schubert, Sonata D 784/I Quartet de corda (textura) http://youtu.be/pfBRi1rwKCA. minut 1:50.
 147 Schubert, Sonata D 845/I Quartet de corda (textura) http://youtu.be/QQinI81yF2k. minut 27:02.
 148 Schubert, Sonata D 784/I Concertino vs. Ripieno (textura) http://youtu.be/LgIoXhuR-xQ. minut 2:40.
 149 Liszt, Bénédiction de Dieu dans la solitude. Estil ‘brillant’ http://youtu.be/jN_corqaqgY. minut 13:44.

 

Gèneres i estils – Cap. 4: enllaços

 150 Rossini, Guglielmo Tell, 2n acte. Campanes nocturnes, benignes. http://youtu.be/R1nAhZ6DfqM
 151 Meyerbeer, Les Huguenots, 4t acte. Campanes sinistres, fúnebres. http://youtu.be/lT3Ec6nsmmY
 152 Liszt, Triomphe funèbre du Tasse. Campanes fúnebres http://youtu.be/CqNahr0Pg1M
 153 Schnittke, Requiem. ‘Campana’ vs. ‘Tam tam’. http://youtu.be/_OcYNQF_5nU?list=PLxboCpklL6ekxN-rIFAVvdfHhjL8wHppa.
 154 Bach JS, Herrscher des Himmels BWV 248 Passepied: ‘Minuet alegre i ràpid’ http://youtu.be/xqJSrfTLnNQ.
 155 Bach JS, Tönet, ihr Pauken! BWV 214 Passepied: ‘Minuet alegre i ràpid’ http://youtu.be/pMWSmmoLxZo
 156 Monteverdi, Nigra sum (Vespres) Motet + Lírica amorosa http://youtu.be/TC1A512ywoI. minut 10:47
 157 Bach JS, Zion hört die Wächter singen BWV 140/IV Bourrée + Himne luterà http://youtu.be/4y-ey0LrmQI
 158 Mozart, Soave sia il vento (Così) ‘Sagrat en el profà’;7a dism.: ‘Desconcert, tensió’. http://youtu.be/6Wi7UsXW1As minut 1:20.
 159 Mozart, Nocturn Più non si trovano. ‘Sagrat en el profà’ http://youtu.be/X3bbQe8H2ac
 160 Mozart, Idomeneo, n. 8, Marcia. Marxa, ‘Rialles’. http://youtu.be/JJn4e2DtoPg. minut 26:42.
 161 Haydn, Sonata Hob. xvi/21/I ‘Marxa’ http://youtu.be/JBkitK1qpRA.
 162 Beethoven, sonata op. 53/I ‘Èpica’ com a topos http://youtu.be/lbblMw6k1cU
 163 Schumann, Carnaval op. 9, marxa final. ‘Èpica’, ‘Himne’, ‘Minuet’. http://youtu.be/IcAjjNqKS7w. minut 5:53.
 164 Schumann, Fantasia op. 17/II ‘Marxa’ com a topos http://youtu.be/X0ngCAgJBU4
 165 Xostakóvitx, simfonia n. 10/II ‘Marxa agressiva’ http://youtu.be/JC-pqRMasPQ
 166 Mahler, Simfonia n. 3/I ‘Marxa sinistra’ http://youtu.be/t-Sqn5IsZ0s
 167 Händel, Messiah: Sinfonia. ‘Obertura francesa’ http://youtu.be/gUcUmzXvxuQ
 168 Mozart, Simfonia K 543/I ‘Obertura francesa’ http://youtu.be/9CpA7tlVqN4
 169 Palestrina, Missa Papæ Marcelli: Kyrie. ‘Crida’ http://youtu.be/3n8XdKkrqgo
 170 Beethoven, Sonata op. 27 n. 2/I ‘Crida disfòrica’ http://youtu.be/ARNRFubbnyc.
 171 Schubert, Quintet D 956/II ‘Crida disfòrica’, ‘Serenata nocturna’. http://youtu.be/6MKh7-_sIHk. minut 15:40.
 172 Schubert, Fantasia D 940 ‘Crida disfòrica’ http://youtu.be/aO5fLLHj55k
 173 Haydn, Andante con variazioni en fa menor ‘Marxa disfòrica’, ‘Crida disfòrica’. http://youtu.be/mHCw98QFIFU
 174 Beethoven, Coriolan ‘Crida’, Exclamatio http://youtu.be/qUngfVi5p4k
 175 Mahler, Simfonia n. 2/I, inici ‘Crida dramàtica’ http://youtu.be/5ke_6a9kZzA
 176 Mahler, Simfonia n. 1/I, inici ‘Fanfares llunyanes’ http://youtu.be/g_u9dgQiZOA
 177 Haydn J., Der muntre Hirt (Die Jahreszeiten) ‘Caça’: ‘Matí’ http://youtu.be/wEEh2Bysenw
 178 Mozart, L., Sinfonia di caccia ‘Caça’: ‘Matí’ http://youtu.be/NX_CPBuGx4Y.
 179 Haydn J., Hört das laute Getön (Die Jahreszeiten) Caça, sense topos. http://youtu.be/A5RZi4x-liM. minut 21:23.
 180 Brahms, Die schöne Magelone op. 33 n. 1. ‘Galop’, ‘Noble corser’. http://youtu.be/-dAC1nwwUvg. minut 1:26.
 181 Brahms, Concerto per a piano n. 2/II ‘Galop disfòric’ http://youtu.be/wWKTkByq2eE.
 182 Wagner, Walkürenritt. ‘Galop disfòric’ http://youtu.be/P73Z6291Pt8
 183 Franck, C., Le chasseur maudit ‘Galop disfòric’ http://youtu.be/NGdOEonmGZ0
 184 Stravinsky, I., Jeu du rapt (Le sacre du printemps) ‘Galop disfòric’ http://youtu.be/97zAHoobxic. minut 0:41.
 185 Schubert, Sonata D 784/I ‘Marxa disfòrica’ http://youtu.be/pfBRi1rwKCA
 186 Schubert, Gute Nacht (Winterreise) ‘Marxa disfòrica’ http://youtu.be/tZb6a6wr_60
 187 Schubert, Fantasia D 940 ‘Marxa disfòrica’ http://youtu.be/aO5fLLHj55k
 188 Beethoven, Simfonia n. 3/II Marxa fúnebre http://youtu.be/cCChkSRtGdQ. minut 13:57.
 189 Chopin, Sonata op. 35/III Marxa fúnebre http://youtu.be/UsXsQQDzxNU. minut 12:42.
 190 Mahler, Die zwei blauen Augen. ‘Marxa fúnebre’ (topos) http://youtu.be/6tj8sbD8Xuw.
 191 Mahler, Wo die schönen Trompeten blasen. ‘Marxa disfòrica’ http://youtu.be/DBs1Wff145E
 192 Mahler, Der Tamboursg’sell: interludi. ‘Marxa elegíaca’ http://youtu.be/mJam1TRJ-TQ. minut 3:23.
 193 Schubert, Trio en Mib D 929/II ‘Marxa elegíaca’, ‘Apòstrofe’. http://youtu.be/dy-jC3cT4-8.
 194 Boieldieu, Ah, quel plaisir d’être soldat (La dame blanche) ‘Exèrcit de joguina’ http://youtu.be/aSO8ttUGG-M
 195 Mozart, Non più andrai (Figaro) ‘Exèrcit de joguina’ http://youtu.be/JsZ-6x18e44
 196 Mozart, Sonata per a piano i violí K 376/III. ‘Exèrcit de joguina’ http://youtu.be/slmm-Jiqj7Y. minut 12:55.
 197 Mozart, Concerto per a piano K 595 ‘Exèrcit de joguina’ http://youtu.be/d7dkg4l1JUE
 198 Mozart, Concerto per a piano K 456 ‘Exèrcit de joguina’ http://youtu.be/H607acFriuI
 199 Haydn, Sonata en Do Hob. xvi/35/I ‘Exèrcit de joguina’, ‘Uníson altisonant’ http://youtu.be/RYfIE19aKAU minut 0:43.
 200 Beethoven, Sonata op. 2 n. 2/I ‘Exèrcit de joguina’ http://youtu.be/Y2F4G5WGF3o
201 Beethoven, Sonata op. 14 n. 2/II ‘Exèrcit de joguina’: marxa militar paròdica. http://youtu.be/3Wjd1EtRkwU. minut 7:54.
 202 Corelli, Concerto op. 6 n. 8/vi ‘Siciliana’, ‘Pastoral’. http://youtu.be/XFQ2oTYp5Z8. minut 10:46.
 203 Bach JS, Weihnachtsoratorium II, Simfonia. ‘Siciliana’, ‘Pastoral’. http://youtu.be/WXNvexzwXsM
 204 Händel, Messiah: Pifa. ‘Siciliana’, ‘Pastoral’. http://youtu.be/WXNvexzwXsM
 205 Händel, Messiah: He shall feed his flock. ‘Siciliana’, ‘Pastoral’. http://youtu.be/yIjPySiAcfg
 206 Haydn, J.: Nun beut die Flur (Die Schöpfung I) ‘Siciliana’, ‘Pastoral’. http://youtu.be/WU7zo_kA1n4
207 Haydn, J.: Gleich öffnet sich der Erde Schoß (Die Schöpfung II) ‘Siciliana’, ‘Pastoral’. http://youtu.be/cUmtcM41zdo. minut 8:29.
 208 Haydn, J.: Von deiner Güt’ (Die Schöpfung II) ‘Nova Siciliana’ http://youtu.be/JIbvk8rzJck
 209 Haydn, J.: Simfonia n. 31/II ‘Nova Siciliana’ http://youtu.be/2cs6akfXxHE. minut 7:02.
 210 Haydn, J.: Simfonia n. 89/II ‘Nova Siciliana’ http://youtu.be/_c7UNT0DQA0. minut 7:11.
 211 Mozart, Cor n. 15, Placido è il mar, andiamo (Idomeneo) ‘Nova Siciliana’ http://youtu.be/Ye_VnNHqiYk. minut 0:47.
 212 Beatles, The Fool on the Hill ‘Pastoral’ http://youtu.be/UNfS9Ywb2Cc
 213 Rossini, Guillaume Tell, Obertura. ‘Pastoral’ vs. ‘Èpica’ http://youtu.be/xoBE69wdSkQ
 214 Rossini/Kubrick, escena de llit amb la marxa de l’Obertura de Guillaume Tell, a Clockwork Orange. ‘Marxa grotesca’ http://youtu.be/kLoVSAcz7M8
 215 Scriabin, Fantasia op. 28 ‘Nova Siciliana’ http://youtu.be/xuDMZUie7ok. minut 1:48.
 216 Haydn, J.: Simfonia n. 104/IV ‘Pseudo-folklore’ http://youtu.be/eqIhR7aT3uc. minut 19:06.
 217 Txaikovsky, Obertura 1812. ‘Pseudo-folklore’ http://youtu.be/VbxgYlcNxE8. minut 6:36.
 218 Beethoven, Sonata op. 31 n. 2/II ‘Marxa pastoral’ http://youtu.be/M6PaevjHKDk. minut 10:52.
 219 Beethoven, Triple Concerto/I ‘Marxa pastoral’ http://youtu.be/PdPoFgLFFOk. minut 3:52.
 220 Weber, Der Freischütz, Obertura. ‘Marxa pastoral’ http://youtu.be/tV272CFCJ-Y?list=PL5BBDA2B654849447. minut 5:11.
 221 Brahms, Simfonia n. 3/II ‘Marxa pastoral’ http://youtu.be/RI0nvHjPMvo. minut 12:40.
 222 Mahler, Ging heut’ morgen. ‘Marxa pastoral’ http://youtu.be/tKtRombx5DM
 223 Mahler, Die zwei blauen Augen. ‘Marxa pastoral’ http://youtu.be/PM4LTgl2J1o. minut 1:34.
 224 Mahler, Simfonia n. 4/iii ‘Marxa pastoral’ http://youtu.be/FDKtUVwSRyI. minut 26.

Alguns exemples – Cap. 5: enllaços

 225 Schumann, Fantasia op. 17 ‘Guspireig’ natural http://youtu.be/8qfyIIDhIBg
 226 Weelkes, Thule, the Period of Cosmography. ‘Foc’, madrigalisme. http://youtu.be/R8vXR92hiuU. minut 0:40 – 0:50.
 227 Andrea Falconieri, Occhietti amati. ‘Foc’, madrigalisme. http://youtu.be/9JI0RkJvpiY
 228 Falla, Danza ritual del fuego (El amor brujo) ‘Foc’, madrigalisme. http://youtu.be/auRUxPPqDcQ
 229 Monteverdi, Combattimento di Tancredi e Florinda. Stile concitato http://youtu.be/lwbYgX0Mczw, minut 5:37.
 230 Bach JS, Es ist vollbracht! (Johannespassion) Stile concitato http://youtu.be/mKRvnS2HFF4minut 1:23:03.
 231 Bach JS, Rec. n. 61, Arioso (Johannespassion) Stile concitato http://youtu.be/mKRvnS2HFF4minut 1:29:32.
 232 Bach JS, Rec. n. 26 (Johannespassion) Stile concitato + ‘Crides militars’ http://youtu.be/mKRvnS2HFF4minut 38:25.
 233 Bach JS, Rec. n. 26 (Johannespassion) Anapest + ‘Crides’ http://youtu.be/gYw7UgO2usI. minut 1:47.
 234 Bach JS, Concerto de Brandenburg n. 4, Finale Anapest + ‘Crides’ http://youtu.be/EdZWMy1ID4Y. minut 10:00.
 235 Mozart, Simfonia K 550/iv Stile concitato + ‘Crides militars’ + ‘Contradansa’ http://youtu.be/gk9F1jjN3l0 minut 0:15
 236 Mozart, Il desìo di vendetta (Lucio Silla) Stile concitato http://youtu.be/BgItqK17rMM. minut 36:26.
 237 Mozart, Ah chi mi dice mai (Giovanni) Ària di vendetta http://youtu.be/nV8xs0_F3Wg
 238 Mozart, Ah fuggi il traditor! (Giovanni) Ària di vendetta http://youtu.be/MSSoFTBCCFA
 239 Mozart, Der Hölle Rache (Zauberflöte) Ària di vendetta http://youtu.be/JzFi-7H9TKs. minut 2:10.
 240 Vivaldi, L’estate. ‘Tempesta’ http://youtu.be/0bXzDjLlblY
 241 Mozart, Pietà! Numi, pietà! (Idomeneo) ‘Tempesta’ http://youtu.be/JJn4e2DtoPg. minut 18:32.
 242 Mozart, Tutte nel cor vi sento (Idomeneo) ‘Tempesta’ interior, ària di vendetta. Ibidem, minut 15:17.
 243 Mozart, Vedrommi intorno l’ombra dolente (Idomeneo) ‘Tempesta’ interior, stile concitato. Ibidem, minut 19:53.
 244 Gluck, Iphigénie en Tauride. ‘Tempesta’ http://youtu.be/I–jFUtwBIw
 245 Weber, Der Freischütz: A la Wolfsschlucht. ‘Tempesta’, stile concitato, ‘peus ascendents’. http://youtu.be/IDI3Kstg5Ok
 246 Wagner, Der fliegende Holländer: Obertura. ‘Tempesta’ interior i teatral. http://youtu.be/Oojo12LswoU, minut 5′.
 247 Verdi, Otello. ‘Tempesta’ interior i teatral. http://youtu.be/VqhlrppYxSM.
 248 Wagner, Die Walküre: inici. ‘Tempesta’ interior i teatral. http://youtu.be/3_cITTOf5MI
 249 Britten, Sea Interludes op. 33a n. 4 ‘Tempesta’ interior i teatral. http://youtu.be/8co9sGSuSNo
 250 Beethoven, Simfonia n. 6/IV ‘Tempesta’ http://youtu.be/Z3OVSkbvzT8. minut 1:02.
 251 Txaikovsky, La tempesta. Fantasia per a orquestra segons Shakespeare, op. 18. ‘Tempesta’ teatral. http://youtu.be/IbKjR4MNWzw
 252 Txaikovsky, La tempesta, op. 18. ‘Tempesta’ teatral. http://youtu.be/j9rWdNND2qg
 253 Beethoven, sonata op. 14 n. 2/i ‘Tempesta’ http://youtu.be/00Pt7f3zSq4 minut 3:58
 254 Mozart, Sonata per a violí i piano K 302/I ‘Tempesta’ http://youtu.be/GZnk1JjkhrA. minut 3:10.
 255 Haydn, Es werde Licht! (Die Schöpfung) ‘Sublim’ http://youtu.be/7kBmaPmR_Zg minut 7:30.
 256 Schubert, Klavierstücke D 946 n. 2 ‘Tempesta’ interior http://youtu.be/VoMsV5VrpFA. minut 1:16.
 257 Mahler, Ich hab’ ein glühend’ Messer ‘Tempesta’ interior http://youtu.be/CZf4rt1d8Dg
 258 Mahler, Das irdische Leben. ‘Tempesta’ interior http://youtu.be/RwyTNRRzrcY
 259 Dvořák, Simfonia n. 9/iv ‘Tempesta’, stile concitato, ‘foc’. http://youtu.be/S5sB4B2lCaQ
 260 Smetana, Vltava ‘Aigua’ (‘Guspireig’) http://youtu.be/_jWQqW6Meso
 261 Wagner, Waldbeben (Siegfried) ‘Waldbeben’ (‘Guspireig’) http://youtu.be/qt8VeUzG3Zc. minut 30:05.
 262 Liszt, estudi Waldesrauschen. ‘Waldbeben’ (‘Guspireig’) http://youtu.be/HnKGKHO4jnY
 263 Mahler, Simfonia n. 3/II ‘Waldbeben’ (‘Guspireig’), ‘Tempesta’. http://youtu.be/S5sB4B2lCaQ. minut 32:58.
 264 Paganini, Moto perpetuo op. 11 ‘Guspireig’, estil ‘brillant’. http://youtu.be/8wa4ny4xZAk
 265 Mendelssohn, Perpetuum mobile op. 119 ‘Guspireig’, estil ‘brillant’. http://youtu.be/eeXxnrVr8r0
 266 Johann Strauß, Perpetuum mobile op. 257. ‘Guspireig’, polca. http://youtu.be/OKqnPU9mN7U, o bé http://youtu.be/OYnh9_A73YE.
 267 Delibes, Thème slave varié (Coppélia) ‘Rialla’ musical http://youtu.be/Jim1-MWOVwM. minut 5:01.
 268 Mozart, Voi, che sapete (Figaro II) ‘Rialla’ musical http://youtu.be/Q-e0fHUoKD8. minut 0:26.
 269 Mozart, Simfonia K 543/ii ‘Rialla’ musical http://youtu.be/Ggrp65ksIvQ. minut 4:08.
 270 J. Strauß, Tritsch-Tratsch Polka op. 214 ‘Rialla’ musical, Polca. http://youtu.be/DJLhNg6RcWw
 271 Strauß, Pizzicato Polka ‘Rialla’ musical, Polca. http://youtu.be/uM16WHY-k1E. minut 2:30.
 272 Brahms, Ständchen op. 106 n. 1 ‘Rialla’ musical http://youtu.be/Kxu8W-0IkX0
 273 Schubert, Sonata D 960/iii ‘Rialla’ musical, ‘Ländler’. http://youtu.be/R1lJqD82R8k. minut 31:35.
 274 Strauß, Die Fledermaus: Mein Herr Marquis ‘Rialla’ musical, Vals. http://youtu.be/kekog9ZzPNs. minut 3:16.
 275 Schubert, Quintet D 956/II ‘Rialla’ musical http://youtu.be/6MKh7-_sIHk. minut 19:23.
 276 Lehár, Da geh ich zu Maxim (Lustige Witwe) Opereta vienesa http://youtu.be/mGgdL-9muIQ
 277 Bartók, Concerto per a orquestra/iv ‘Rialla’ musical http://youtu.be/x1J6MxVQyKU. minut 26:09.
 278 Xostakóvitx, Concertino op. 94 ‘Rialla’ musical http://youtu.be/b67be_O3ld0. minut 3:30.
 279 Mozart, Gran Partita K 361 Serenata http://youtu.be/5Uyh8Su8X7w
 280 Mozart, Serenata Haffner K 250 Serenata simfònica http://youtu.be/16Rn-uhmcRU
 281 Mozart, Eine kleine Nachtmusik K 525 ‘Serenata’ http://youtu.be/CDNENgxTJuM
 282 Mozart, Deh, vieni (Don Giovanni) Serenata http://youtu.be/Cs1cJOx6Ws0, o bé http://youtu.be/wDPcab-gcYs
 283 Mozart, Sonata K 332/i ‘Lirisme’. http://youtu.be/kAGrJv2VmuM
 284 Mozart, Voi, che sapete (Figaro II) Corda polsada: ‘Serenata’ http://youtu.be/o7y3_SZqNi4
 285 Bach JS, Preludi en do m BWV 999 Corda polsada: neutre. http://youtu.be/FPtmIZk6x5w. Minut 3:54.
 286 Haydn, Sonata Hob. xvi/24/I Corda polsada: neutre. http://youtu.be/b8kePTrXGl0. minut 0:26.
 287 Haydn, Sonata Hob. xvi/23/II Corda polsada: ‘Lirisme’. http://youtu.be/GNK2rhCiEMM minut 7:06.
 288 Beethoven, Sonata op. 2 n. 1/II Corda polsada: ‘Lirisme’. http://youtu.be/Ge07eONjljE
 289 Beethoven, Sonata op. 27 n. 2/i ‘Serenata disfòrica’ http://youtu.be/ARNRFubbnyc.
 290 Field, Nocturn n. 8 en La major ‘Nocturn’ http://youtu.be/y2BJP6GTxWg. Minut 27:27
 291 Chopin, Nocturns ‘Nocturn’ http://youtu.be/IdimyyD-ZQk
 292 Chopin, Preludi en Re b op. 28 n. 15 ‘Nocturn’ http://youtu.be/Sh03YXzvDF4
 293 Schubert, Quintet D 956/II ‘Nocturn’, ‘Crides’. http://youtu.be/p5hPdIhTrd4
 294 Scriabin, Fantasia op. 28 ‘Lirisme’, ‘Pastoral’, ‘Duet amorós. http://youtu.be/xuDMZUie7ok. minut 1:50.
 295 Beethoven, Sonatina op. 79/II ‘Barcarola’ http://youtu.be/VgPIARFhMfA. minut 4:50.
 296 Donizetti, Marino Faliero ‘Barcarola’ http://youtu.be/ytNUgEpEkTo. minut 1:09.
 297 Verdi, Di’ tu se fedele (Ballo) ‘Barcarola’ http://youtu.be/H53YfUyjr2Q. minut 0:46.
 298 Offenbach, Belle nuit, ô nuit d’amour (Contes d’Hoffmann) ‘Barcarola’ http://youtu.be/U2vI6Jjeu8Q.
 299 Chopin, Barcarola op. 60 ‘Barcarola’ http://youtu.be/n2ERP_kVOnI.
 300 Schubert, Sonata D 960/ii ‘Barcarola’ (topos) http://youtu.be/2NvXM09b4xU minut 19:12.
 301 Schubert, Auf dem Wasser zu singen ‘Barcarola’ (topos) http://youtu.be/qO4mofM5Jt0.
 302 Brahms, Meerfahrt ‘Barcarola’ (topos) http://youtu.be/j2Yuf34fD_8
 303 Mozart, D’Elisio in sen m’attendi (Lucio Silla) ‘Ombra’ http://youtu.be/WoLuDhuHZ_Qminut 1:04:29.
 304 Brahms, Simfonia n. 3/IV ‘Ombra’ http://youtu.be/RI0nvHjPMvo. minut 28:30.
 305 Mozart, Morte, morte fatal (Lucio Silla) ‘Ombra’ http://youtu.be/WoLuDhuHZ_Qminut 51:15.
 306 Mozart, Idomeneo cessi esser re (Idomeneo) ‘Ombra’ http://youtu.be/JJn4e2DtoPg. minut 1:47:11.
 307 Weber, C. M. von, Der Freischütz: A la Wolfsschlucht. ‘Ombra’, ‘Tempesta’. http://youtu.be/IDI3Kstg5Ok. minut 14:28.
 308 Mozart, Simfonia K 504/I ‘Ombra’ http://youtu.be/N7mz9VtxcJY
 309 Beethoven, Simfonia n. 4/I ‘Ombra’ http://youtu.be/d3-jlAamGCE
 310 Mahler, Simfonia n. 4/IV ‘Tam tam lúgubre’ http://youtu.be/oD0q0fjzlck
 311 Txaikovsky, Simfonia Patètica/IV ‘Tam tam lúgubre’ http://youtu.be/hPpflJkFRsk. minut 44:29.
 312 Schönberg, Pelleas und Melisande ‘Tam tam lúgubre’ http://youtu.be/CFohT0R5Aqs
 313 Mahler, Das irdische Leben. ‘Plat suspès lúgubre’ http://youtu.be/RwyTNRRzrcY
 314 Puccini, mort de Mimì (Bohème) ‘Plat suspès lúgubre’ http://youtu.be/JpzfkadxU18. minut 8:00.

 

Narrativa musical – Cap. 6: enllaços

 315 Mozart, Sonata K 332/i Narrativa musical  http://youtu.be/J4-dTsB–gg
 316 Chopin, Balada n. 3 ‘Ferm’ vs. ‘Solt’ http://youtu.be/PCW3631sxkw
 317 Beethoven, Sonata op. 31 n. 3/I ‘Ferm’ vs. ‘Solt’ http://youtu.be/whOU8XngKFo
 318 Beethoven, Sonata op. 13/II ‘Ferm’ vs. ‘Solt’ http://youtu.be/5cELMIRPiZw
 319 Beethoven, Sonata op. 49 n. 1/II Període (estructura) http://youtu.be/uTPPZeNldCc. minut 4:39.
 320 Haydn, Trio Hob. xv: 22/I ‘Gradatio’, ‘Jo musical’. http://youtu.be/FTRsEyFld6s
 321 Schubert, Moment musical op. 94 n. 1 ‘Jo musical’ http://youtu.be/kj3ok01A7KU. minut 0:08.
 322 Chopin, Masurca op. 17 n. 4 ‘Jo musical’, ‘Improvisació’, ‘Doble temporalitat’. http://youtu.be/vmLvpJySb50.
 323 Brahms, Intermezzo op. 116 n. 2 ‘Sarabanda’, ‘Comentari espontani’, ‘Monòleg interior’. http://youtu.be/4eHumWwBdSw. minut 2:45.
 324 Mahler, Ich bin der Welt abhanden gekommen ‘Espontaneïtat’, ‘Monòleg interior’. http://youtu.be/11mfvRIKgUA
 325 Schubert, Moment musical op. 94 n. 4 ‘Marxa disfòrica’, ‘Doble temporalitat’, ‘Idil·li’. http://youtu.be/toQsUBebtSw
 326 Brahms, Simfonia n. 4/ii  ‘Comentari espontani’, ‘Monòleg interior’. http://youtu.be/wxB5vkZy7nM minut 12:53.
 327 Marais, Le tableau de l’Operation de la Taille Música de programa http://youtu.be/yAfUUgg25_U
 328 Schumann, Album für die Jugend op. 68 ‘Peces de caràcter’ http://youtu.be/P4IWncWEnDQ?list=PL2EFC7561E2AF1DAC.
 329 Verdi, Un ballo in maschera: Preludio. Narració musical http://youtu.be/ZPJ1cMSqhKw
 330 Strauss, Tod und Verklärung op. 24 Poema simfònic: narració musical. http://youtu.be/MYSkfgsL_BE
 331 Schönberg, Verklärte Nacht op. 4 Poema simfònic: narració musical. http://youtu.be/vqODySSxYpc.
 332 Dvořák, Vodník Poema simfònic: narració musical. http://youtu.be/FIDTah3SvCU
 333 Cançó del lladre (trad. cat.) Estrofa / Tornada http://youtu.be/A1LSTCakcOw
 334 Chopin, Masurca op. 33 n. 1 Intriga vs. Discurs: inversió de causa/efecte http://youtu.be/bmDJ857s4Xs
 335 Chopin, Masurca op. 24 n. 4 Intriga vs. Discurs: inversió de causa/efecte http://youtu.be/t74Ivjg4AA0. minut 0:11.
 336 Albéniz, El Albaicín. Temporalitat clàssica + romàntica http://youtu.be/quVvU5KMLWk
 337 Beethoven, Sonata op. 106/III Arquetip narratiu ‘De tràgic a transcendent’ http://youtu.be/DrbrMZgYBSw. minut 13:42.
 338 Schubert, Sonata D 894/III ‘Evocació idíl·lica’ (arquetip narratiu) http://youtu.be/dqzjPSM90XY. minut 19:43.
 339 Haydn, Sonata Hob. xvi: 50/III Arquetip narratiu ‘Humorístic’ http://youtu.be/vRKgZWsA9QU
 340 Mozart, Quintet K 593/iii Arquetip narratiu ‘Humorístic’ http://youtu.be/7tXKFycIpsI. minut 17:28.
 341 Mozart, Ein musikalischer Spaß K 522 Arquetip narratiu ‘Humorístic’ http://youtu.be/HH0RYCieFUM
 342 Mozart, Concerto K 491/I Estil ‘Patètic’ http://youtu.be/rG_nrlNUql4
 343 Beethoven, Concerto op. 37/I ‘Marxa disfòrica’ http://youtu.be/ccjc9wtYn0w
 344 Beethoven, Simfonia n. 5 Arquetip narratiu ‘De tràgic a triomfant’ http://youtu.be/0REJ-lCGiKU.
 345 Beethoven, Concerto op. 37/III Arquetip narratiu ‘Humorístic’ http://youtu.be/nQIagGjlc-4

 

Altres processos de significació – Cap. 7: enllaços

 346 Estudi op. 10 nº 3 en Mi major de Chopin ‘Cançó sense paraules’, octosíl·labs. http://youtu.be/JS7KfOyMEIY.
 347 Schubert/Liszt, Ständchen Adaptació instrumental d’una cançó http://youtu.be/UjVRwPNxVqk
 348 Corelli, Sonata da chiesa op. 1 n. 1 Textura vocal, ritmes trocaics. http://youtu.be/jViCdNwJsRw.
 349 Beethoven, An die ferne Geliebte Cicle de cançons http://youtu.be/KOk7EWYbyqk
 350 Schumann, Fantasia op. 17/II ‘Pregunta’ i ‘Resposta’, continuant Beethoven. http://youtu.be/X0ngCAgJBU4
 351 Liszt, Bénédiction de Dieu dans la solitude ‘Alexandrins’ de Lamartine http://youtu.be/K03xMG7fdQ4
 352 Mahler, Simfonia n. 9/I ‘Plany’, ‘Comiat’. http://youtu.be/9ALaAuK_Foo
 353 Beethoven, Sonata Les adieux/I “Enllaços de trompes”, ‘Comiat’. http://youtu.be/nawB9lkO8LM
 354 Mahler, Simfonia n. 5, Adagietto ‘Cançó sense paraules’, ‘Dímetres trocaics’. http://youtu.be/bAjfxPQ1Cwc
 355 Mahler, Nun seh’ ich wohl Patró prosòdic igual que l’Adagietto http://youtu.be/6xC6rUbZ5oA.
 356 Mahler, Ich bin der Welt abhanden gekommen Patró prosòdic igual que l’Adagietto http://youtu.be/11mfvRIKgUA
 357 Beethoven, finale de la Sonata op. 27 n. 2 Patró prosòdic igual que l’Adagietto http://youtu.be/352qLWqKN-U. minut 0:28.
 358 Haydn, Sonata Hob. xvi/49/I ‘Òpera seria’ (paròdia) http://youtu.be/mWF-48jIrSU. minut 0:35.
 359 Beethoven, Simfonia n. 1/I, Coda. ‘Exèrcit de joguina’, ‘Ironia per excés’. http://youtu.be/n4niajGQbZ4. minut 7:29.
 360 Mozart, Quartet K 464/iii ‘Exèrcit de joguina’, ‘Ironia per excés’. http://youtu.be/peTpVUNle2Y, i http://youtu.be/-3VZKYzeITc. minut 3:07
 361 Haydn, Simfonia n. 103/II ‘Incongruència irònica entre marxa i paròdia d’òpera seria’

https://youtu.be/gT9lgHMGevE

minut 10:16

 362 Beethoven, Simfonia n. 5/II Fanfara triomfal, sense ironia. http://youtu.be/g6PYYiQlD4o. minut 14:20
 363 Haydn, Sonata Hob. xvi: 52/I ‘Incongruència irònica’ http://youtu.be/ftZhIg2GDB4. minut 1:39, minut 8:31.
 364 Mahler, Simfonia n. 1/I, Coda. ‘Frustració d’expectatives’ http://youtu.be/vDkf1nJk40g. minut 13:06.
 365 Mahler, Wenn mein Schatz ‘Incongruència irònica’ http://youtu.be/DRNNdvLTlps
 366 Mahler, Simfonia n. 3/I ‘Deformació grotesca de la crida Habt acht!’ http://youtu.be/85gfx5rCcbw. minut 1:34.
 367 Mahler, Simfonia n. 3/III ‘Grotesc’ http://youtu.be/85gfx5rCcbw. minut 1:34.
 368 Mahler, Simfonia n. 4/I ‘Estil savi’ (paròdia) http://youtu.be/FDKtUVwSRyI. minut 0:10.
 369 Mahler, Trost im Unglück ‘Rialla sinistra de despit’ http://youtu.be/S5Y5hAzXR7k. minut 1:03.
 370 Mahler, Lied des Verfolgten im Turm ‘Rialla sinistra de despit’ http://youtu.be/Y0XmtzHNQfE. minut 3:00.
 371 Mahler, Fischpredigt ‘Clarinet ebri’, ‘Rialla sinistra’. http://youtu.be/zqm5oxgMusM
 372 Mahler, Simfonia n. 1/ii ‘Clarinet ebri’ http://youtu.be/vDkf1nJk40g. minut 16:43.
 373 Mahler, Simfonia n. 1/iii ‘Comentari irònic’ http://youtu.be/vDkf1nJk40g. minut 21:32.

 

Normal
0

21

false
false
false

IT
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabla normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-ansi-language:EN-GB;}

https://youtu.be/gT9lgHMGevE