Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

Arxiu de la categoria: Medi Ambient (Aigua, Suro, Natura 2000, criminalitat ambiental,...)

Caça de foques al Canadà, mutilació genital femenina i d’altres Declaracions Escrites del Parlament Europeu

8

Tot just ahir es van aconseguir les 370 signatures de diputats/des que permeten que la proposta de Declaració Escrita sobre la prohibició d

adquirir a la Unió Europea productes procedents de foques es consideri oficiosament adoptada. Encara hi ha temps, fins el 15 de setembre, per incrementar aquest nombre. Amb aquesta mesura es pretén forçar països com el Canadà per tal que prohibeixin certes pràctiques com la massacre anual de foques. La iniciativa, impulsada per diverses ONG ambientalistes, com la Fundació Franz Weber, FAADA, o la IFAW, ha estat molt ben rebuda pels diversos grups de l

Eurocambra. La Declaració Escrita ha estat impulsada, entre d

altres, pels nostres companys de Grup Carl Shlyter i Caroline Lucas, conjuntament amb Paulo Casaca, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drcar Murko.  La Declaració estableix el següent (segueix…):

0038/2006

 

Declaración por escrito sobre

 

El Parlamento Europeo,

 

          Visto el artículo 116 de su Reglamento,

 

A.         Considerando que en el Atlántico Noroccidental se han sacrificado más de un millón y medio de crías de foca rayada durante los cuatro últimos años y que la inmensa mayoría de estos animales tenían menos de tres meses,

 

B.         Considerando que la última vez que se sacrificó el número de focas que se mata actualmente cada año, esto es, en los años 50 y 60, la población de estos animales se redujo en dos tercios,

 

C.         Considerando que, en promedio, menos del 5 % de los ingresos de los cazadores de focas proceden de la caza de la foca, lo que supone sólo unos días de trabajo al año,

 

D.         Considerando que un equipo internacional de veterinarios concluyó que el 42 % de las focas sacrificadas que examinaron habían sido despellejadas cuando aún estaban conscientes,

 

E.         Considerando que la importación de pieles y productos que peletería procedentes de focas rayadas de capa blanca y focas con capucha de lomo azul se prohibió en la CEE en 1983 (83/129/CEE), que los cazadores de focas esperan ahora unos días hasta que las crías de foca rayada han mudado y que los productos de estos animales aún se importan en la Unión Europea,

 

F.         Considerando que un determinado número de países de la UE (Bélgica, Luxemburgo e Italia) ya han adoptado medidas para prohibir el comercio con productos procedentes de focas y que otros (el Reino Unido y los Países Bajos) están examinando una posible actuación,

 

G.         Considerando que los Estados Unidos, México y Croacia han prohibido el comercio con productos procedentes de focas,

 

H.         Considerando que el Consejo de Europa está examinando una propuesta en la que se pide que se prohíba la importación y la utilización de focas y de partes de focas,

 

1.         Pide a la Comisión Europea que elabore inmediatamente un proyecto de reglamento encaminado a prohibir la importación, la exportación y la venta de todos los productos procedentes de focas rayadas y de focas con capucha;

 

2.         Pide que este reglamento no tenga repercusiones en la caza de focas tradicional practicada por los Inuit, que de todos modos sólo equivale al 3 % de la caza actual;

 

3.         Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al Consejo y a la Comisión.

 

 

(Nota foto: AP, BBC)

 

 

Pel què fa a d

altres propostes de Declaració Escrita en curs (és a dir, a l

espera d

aconseguir les 370 signatures) vull recordar la que hem presentat conjuntament 
Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda, Karin Scheele, Jürgen Schröder i Baroness Nicholson of Winterbourne, sobre la mutilació genital femenina.

 

 

0041/2006

 

Declaración por escrito sobre mutilación genital femenina

 

El Parlamento Europeo,

 

          Visto el artículo 116 de su Reglamento,

 

A.         Considerando que únicamente cuatro países europeos tienen leyes específicas sobre MGF,

 

B.         Lamentando que aún no se ha producido en los Estados miembros una armonización de las leyes en el ámbito de la mutilación genital,

 

C.         Considerando que, a pesar de intensos esfuerzos por abolir la MGF, aproximadamente seis mil niñas y mujeres son víctimas todos los días de la mutilación genital,

 

D.         Considerando que la MGF es contraria a todas las religiones del mundo,

 

1.         Pide a los Estados miembros que establezcan leyes que condenen cualquier tipo de MGF y que aseguren la aplicación de dichas leyes;

 

2.         Pide a la comunidad internacional que incorpore la mutilación genital femenina en la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud Conexos de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de permitir una investigación global de la morbilidad y mortalidad con una norma sistemática;

 

3.         Pide a los Estados miembros que hagan de la cuestión de la MGF un componente de la educación y de la formación de grupos profesionales que influyan en la situación de todas las personas relevantes;

 

4.         Acoge con satisfacción la ratificación del Protocolo de Maputo en octubre de 2005 y hace especial referencia al artículo 5, que condena y prohíbe toda forma de mutilación genital femenina, e insta al cumplimiento estricto del Protocolo;

 

5.         Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros..

 

 

Nota: per veure totes les propostes de Declaració Escrita en curs, aprobades o caducades podeu anar aquí.

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE+: una eurodiputada Verda nomenada Capitana del vaixell Life+?

0

La nostra companya de grup, Marie Anne Isler Beguin, eurodiputada francesa (a la foto amb Lester Brown), acaba de ser nomenada capitana del vaixell Life+ per la Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu. Tal i com ella mateixa explica, Isler Beguin es compromet a continuar defensant aquest instrument financer clau pel Medi Ambient per tal que la Unió Europea esdevingui capdavantera en polítiques ambientals a escala mundial, especialment pel què fa als programes com Life+ i en particular a la Xarxa Natura 2000 (aquí podeu trobar més informació de la Comissió Europea sobre què és la xarxa Natura 2000, i aquí informació de la Generalitat al respecte).

Quan el programa Life+ es va discutir en primera lectura a l?Eurocambra, el 7 de juliol de 2005, el Parlament Europeu va reclamar per unanimitat a la Comissió i el Consell europeus que garantissin el finançament per a la xarxa Natura 2000, augmentant el pressupost de l’Instrument financer Life+ de 2.000 a 23.000 milions d?Euros. Si feu memòria, recordareu que va ser la Comissió mateixa qui havia estimat en 21.000 milions (veure aquí) la quantitat necessària amb la qual es podrien posar en marxa la xarxa d?àrees protegides Natura 2000, la qual és ara com ara l’única eina eficaç de preservació de la biodiversitat a Europa. (segueix…)


Després, en el marc de les negociacions sobre les perspectives financeres, Consell i Comissió han reduït aquesta exigència fins a deixar-ho en la ridícula xifra de 100 milions. Tal i com ha destacat en nombroses ocasions la mateixa Isler Beguin, aquesta és una qüestió de principis pel Grup Verds/ALE.

Per altra banda, també cal seguir demanant als companys i companyes dels altres grups polítics que li facin costat a l?hora d?oposar-se a l’opció escollida per la Comissió Europea de delegar el 80% del pressupost per a qüestions de medi ambient als Estats-membres. Aquesta mesura equival a una renacionalització de les polítiques de medi ambient mentre que, tal i com ve posant-se de manifest cada cop més, és en la dimensió europea quan es pot ser més eficaz i eficient en la defensa/protecció del medi ambient.

Si el Consell i la Comissió volen obtenir l’acord pressupostari sobre Life+, la qual cosa requereix el vot favorable del Parlament Europeu, hauran d’explicar molt bé aquest canvi d?actitud pel què fa a una de les polítiques europees que compta amb més crèdit per part de la ciutadania europea. Tal i com recorda Isler Beguin: « Céder aux états membres cet instrument enfoncerait le projet européen un peu plus loin dans la médiocrité » (=Cedir als estats membre aquest instrument enfonsaria encara més el projecte europeu en la mediocritat).