ambFilosofia

Joan Juhé. Lectures i Reflexions

General

I el dia després, què?

9 de novembre de 2013

Cal tenir un projecte de vida en comú.   Quan poses en marxa un procés de separació perquè consideres que no vius bé, has d’estar decidit a assumir els costos reals que el procés comportarà. Aquests costos seran més petits com més respectuoses siguin les persones les unes amb les altres, i més alts quan

Llegir més