Notices from nowhere

Democracy now finds there can be ample for all, but only if the souvereing fences are completely removed.

Arxiu de la categoria: EVENT-ARTS

La primera vaga, aldarulls i manifestacions proletàries a València. 1856.

THE FIRST STRIKE, RIOTS & DEMOSTRATION INSIDE VALÈNCIA. 1856. (SILK WORKERS). VALÈNCIA’S MEMORIES. (It’s speaking out in Catalan Language.)

EL MOTÍ DELS VELLUTERS. 1856
El Motí dels Velluters fou una de les primeres reivindicacions del proletariat urbà de València, i alguns autors el consideren com la primera manifestació de la lluita de classes a aquesta ciutat. Aquests fets expressaven tensions ciutadanes més amples que desembocaren a l’abril següent, i sota el crit de “Moren els rics”, en importants revoltes socials. A la fi de 1856, catorze velluters que es reunien per llegir un periòdic tingueren la idea de fundar la Cooperativa “La Proletària”, organització obrera de resistència.

Aquesta representació festivo-reivindicativa es va fer el 21 de gener del 2014.

 
I també la força de l’amistat i la solidaritat. Un bell vídeo de la Muixeranga de València. 
 

Auditori per a la ciutat d’Elx 01

il·lici

PRETEXTURES:

Aquest solar era un dels últims reducte que quedava al barri de Carrús per a continuar el procés regeneratiu de la ciutat.

L’entorn edilici és brutalment heterogeni. Els llenços de les alineacions van realitzant escalonaments i alguns esgarros verticals. Es passa de cinc a nou plantes. Els trams llargs són perforats sense cap cadència que ens servisca per a reconéixer cap ADN urbà -més enllà de la trama- que no siga una altra cosa que l’atzar de cada moment immobiliari. Resten naus industrials d’alçària semblant a dos plantes. L’alçària de l’auditori no hauria de sobreeixir del seu entorn per a sotmetre’s a l’escala del buit creat pels seus veïns. No ser prepotent però sí significant. Punt d’atracció. Nova polaritat social.

 
EMPLAÇAMENT

L’opció del concurs encerta a retirar-nos a la manera clàssica de la via urbana principal. Herència mediterrània bé inserix en la ciutat. Però ens provoca un perjuí en l’organització de la plaça. L’accés a l’edifici, tant de vianants com rodat, es realitza estudiant la zona, l’accessibilitat, els desnivells, facilitant l’arribada a l’edifici, tenint en compte que ha de continuar com a entorn urbà propi dels seus veïns immediats. Del seu ús i gaudi. Punts que realcen la urbanitat menyspreada.

 
Aprofitem la zona de jocs com a accés canalitzat verd que encamina cap a l’accés principal del mateix.  La dita canalització juga amb els desnivells entre carrers i serveix simultàniament de coberta de les plantes d’aparcament. Els diferents nivells se salven amb esgraonat -irregular i lúdic- que ens conduïx amb trecalls fins a qualsevol nivell del descens on vulguem desplaçar-nos. Vorejant l’eixida d’emergència d’aparcament i les dos rampes de vehicles d’aquest.

 
JOC DE VOLUMS

Hem concebut l’auditori com un joc de tres volums: un volum central que alberga el nucli principal de la sala, i dos volums laterals que llisquen al llarg dels eixos laterals d’este nucli central, que alberguen els servicis necessaris per al funcionament de l’edifici.

En els volums laterals hem volgut generar un joc de buits, aconseguint diferents zones verdes que doten de major qualitat a l’espai interior de l’auditori i que interrelacionen espai interior-exterior.

Per mitjà d’esta desintegració del bloc volem integrar-nos en un entorn disgregat, amb gran heterogeneïtat d’alçàries i volums, jugant nosaltres també el mateix joc.

El vídeo a la part final continua sonant el tema musical i podeu aprofitar per a llegir el contingut que us hem adjuntat ací.

Auditori per a la ciutat d’Elx 01 from Josep Blesa on Vimeo.

ALS MALPARITS D’AQUELLS PAR(T)ITS

ALS MALPARITS D’AQUELLS PARTITS


Prenent prestat     pobre dictat,

d’en Jaume Roig imite el goig

i amb cudolades  llance pedrades

contra els escuts   dels malnascuts

que terra cremen  allà on estenen

mala llavor            de salabror.

President Fabra:    gavinot, cabra,

bord botifler,         home sobrer,

pocavergonya,      sols de carronya

ompliu el pap.       Partit del nyap,

on poseu l’ull        ningú no cull

peix a l’Albufera    o arròs a l’era.

La terra verda       esdevé merda

als vostres dits.     Lladres, podrits,

si em furteu casa   trauré l’espasa,

rodaran taps    com aquells caps

 de vells Borbons    antics cabrons;

 cinquè Felip          de cucs ben tip

 sia memòria          la teua història.

 Alça’t València,     la pestilència

 de la gentola          amb bec udola

 i els put la boca     si com cul d’oca.

 Fes-los saber,       com Palleter,

 que hi haurà plom, i garrot, om,

 allò que calga,       valga o no valga.

 Que ja valdrà         pel català

 amb què us parle   per fer-me valdre

 en aquests mots    eixits dels clots

 on dorm l’arrel      forta, fidel,

 la veu que explota          d’un patriota.

 Ja prou de rama!   la teua flama

 faça justícia          creme estultícia,

 socarre Rita          la cagarrita,

 Fransisco el fals    bon colp de falç;

 també als collons, Gonsales Pons

 mereix carona       de la fogona.

 S’alça la tralla       en bona falla

 per netejar            Josep callar.

 Caldrà que anem    a fer-los fem

 tots a una veu       germans vingueu,

 llanceu-los crits     als malparits.

 Autor: Francesc Mompó i Valls ( de l’Olleria).
Vespra de la commemoració del 25 d’abril de 2014. 

Sobre allò de la “majoria silenciosa” d’en Partal.

La “majoria silenciosa” té doble versió. La del poder de l’establishment que l’usa per a portar eixa majoria de ciutadans passius – com a massa acrítica– cap als seus objectius. Gestionada per grupuscles a sou. No hem d’ésser ingenus tampoc.
Nogensmenys l’hem vista, igualment, esbossada en cenacles d’actius combatents per alguna causa que també la traçava com a miratge de la utopia desitjada per la qual un hom lluita. Al nostre país, l’hem vista en un cas concret, del qual sempre hom podrem fer bandera: La “Batalla de València” de tan fondos coneixement si sabérem esbrinar-los amb escaiença per als temps d’alliberament d’un segon tros de país.  La “majoria silenciosa” del primer cas funciona quan es silencien els actius dissidents. Tallar els canals de comunicació per a evitar que hi haja una remunta del nivell de massa crítica que critique l’acció del poder parademocràtica. I, com aquella batalla, fou el punt d’inflexió d’una España que mai seria plural i, conseqüentment, encetaria un camí de disjunció amb aquella mateixa estructura d’estat. El mecanisme era aïllar els grupuscles actius i cosir-los el missatge a les bones –o les braves– per a que no hi transcendís. Implantar el temor i, de vegades, el terror. Penjar-los la llufa de la violència i propagar el missatge anhilador. I aquesta sistemàtica (d’estat ocupant) és la que vegem diàriament que repeteix el poder, ara bàsicament a les perifèries. Usen del Facebook, del twitter, diaris, tv’s, YT, Vimeo, Instagram, etc. i qualsevol canal de difusió i/o recepció de la xarxa.

(Podeu activar els substítols en el You Tube per a comprendre millor)
Diu un vell refrany anglès: “When cat is away, then the mice will play”

Des de fa vint anys, amb la democratització d’internet, l’activitat de tots els grupuscles s’ha fet més interrelacionada i interactuant amb més gent inactiva. I tothom puja els seus parers i continguts destacant-los o denigrant aquells que s’adiuen -o no- amb els seus propis. Arribats ací, ens demanem: Què seria avui la “majoria silenciosa”?

Suposem que la de sempre: aquells que no sols repeteixen els missatges centrals que mantenen la pròpia inactivitat com a espectacle públic de distracció inert. Per això és tan important l’educació per a l’activitat crítica que sacsege els fonaments de la quietud social. La que s’interroga i pretén modificar l’statu quo de cada instant amb la cerca de col·legues per a no quedar desenganxats del tren de la història comuna tret d’aquells que funcionaven com a fars “d’illes flotants”. Talment com ens passà als valencians durant la dècada dels 1980’ amb l’embranzida estatal contra tot allò que pudera a entrellat cívic català o el que siga.


Interessant vídeo sobre la construcció del Burj Al-Arab (Dubai)

Paga la pena de visionar la construcció d’aquesta mega-estructura.
Des de la solució de la creació de l’illa artificial a la realització dels fonaments que descendeixen uns vint-i-sis pisos de profunditat, el disseny de la protecció de l’acció al desgast del mar amb unes peces iteratives de formigó que elimina l’acció. Així com la construcció de l’estructura oberta en L i tancada amb un enorme “envelat” que impideix l’accés del vent i l’arena a l’interior  amb un pati de seixanta-sis nivells. La solució dels balcons amb visió obliqua que elimina el vertígen. Així com el restaurant com a biga de seixanta metres volada des del centre en els dos csentits amb un tancament de vidre estructural. Així com el càlcul de l’acció dinàmica dels vents sobre l’estructura en forma de vela, que han d’estar absorbides pels dos arcs travats per les enormes creus de Sant Andreu en gelosies. 

En una estructura d’aquestes característiques el procés constructiu del COM ? és tan important  com el QUÈ?

Durant sis mesos tancaren l’interior del pati per a poder projectar aire fred per a poder treballar i que no poduïra una atmosfera artificial que no es convertira en boira. Espere que el fruïu…cada nit a l’hotel val la mòdica quantitat de 5000 $ per a qui vulga exprimentar la sensació nova.

Gran exercici sobre sostenibilitat: So here nowadays does not exist anymore !

   

https://sites.google.com/site/ae390spring2012burjalarab/architectural-systems/1-drawings-diagrams

Figure 1. Line Diagram

Orientation

The orientation of the building minimizes the heat gain during the summer seasons, because of the high elevation of the sun path(shown with yellow lines). The calculations in table 1, numerically shows that the south elevation has the most exposed surface area. As a result, it has the maximum capacity for heat absorption of the building envelope.

 

Circulation

For people, there is access to the hotel through the roof via a helicopter. At the main entrance there is a grand stairway, an escalator and elevators(shown with red arrows). For air, the revolving door located at the main entrance acts as a locking mechanism to prevent a phenomenon known as the stack effect,which occurs when the hot air rises and the cool air falls in a tall building.

 

Location

The hotel is located approximately 300m offshore. This provides the illusion of a dhow boat right above sea level. The hotel experiences strong winds and tide loads that are alleviated by an exoskeleton and a honeycomb concrete barrier.

Figure 2. SITE PLAN


Figure 3. FLOOR PLAN


Figure 4. SOUTH WEST SECTION


Figure 5. ELEVATIONS


Figure 6. EAST ELEVATION (during construction)


Figure 7. PERSPECTIVE VIEW


Fiblades sobre El Cabanyal

D’avui a un mes han de començar els treballs de modificació i adaptació del PEPRI (Projecte Especial de Protecció i Reforma Interior) d’El Cabanyal.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_20.pdf

En ell seran les mesures de revitalització i preservació les que hi haurien de marcar les línies de força del nou planejament. Consensuades amb les organitzacions veïnals.
Possiblement fóra el moment de replantejar les regles de joc urbanístic. Quan es tinguen tots els documents traslladats a LA MEMÒRIA i les anàlisis d’estructures històriques, evolucions pautades, xarxes viàries, catalogació individual d’edificis, relacions tipològiques. Caldria introduir-hi un apartat on les propostes a portar a terme no foren tancades en si mateixes sinó que pogueren acumular la possibilitat d’incidència ciutadana. 

Amb diversitat i poder d’elecció entre vàries opcions i llur adaptació mitjançant referèndums puntuals a l’estil helvètic.

En una quinzena d’anys han anat apareguent solucions de persones implicades en el mateix microespai. Cal ressaltar les iniciatives fetes pels meus companys i amics  David Estal, Tato Herrero, Carles Dolç, Vicent Gallart, Joan Olmos Llorens (enginyer), Ferran Gaja, etc. així com de tants i tants artistes plàstics assentat al Poble Nou de la Mar i del veïnat arrelat. 
 

Cal recordar també la notícia en Canal 9 explicada a la manera servei del partit únic valencià i el vídeo del dia que repartiren “estopa” els xics de Ricardo Peralta (PSOE), delegat del gobierno español a València. La “tenalla española” contra el poble valencià. Així ens ajuda a entendre com hem arribat al punt dolç on ens trobem. Un punt que ha anat travant la societat cabanyalera. Les lluites socials ajuden a establir nexes d’unió fundacionals d’allò nou.

Sense recança pels temps passats però ben bé paga la pena d’obrir nous camins de participació directa. Amb 15 anys de lluita han guanyat una batalla que dóna esperança per implementar regles no concebudes a l’àrea mediterrània on tot ens ve caigut des del despotisme, il·lustrat i sense il·lustrar.

Per això, creiem que caldria obrir l’oportunitat d’inaugurar una “manera” diferent de practicar l’urbanisme introduint la variable temporal de la “recerca de la felicitat” i del tipus de relació humana que hom desitja el ciutadà-usuari. Tim Jackson amb la seua proposta de PROSPERITAT SENSE CREIXEMENT.

“Qui ens ensenya que la sensació de felicitat ve donada per les relacions familiars, de parella i amistat (un 47%) per les de salurt ( 24 %), per l’hàbitat (un 8%) i les de finances econòmiques ( un 7%) perquè la relació directa entre més quantitat de coses i felicitat no existeixen a partir de cobrir-ne les bàsiques.

Llavors, és quan el BENESTAR REAL s’assoleix per la intensitat de les relacions i la nostra confiança en la comunitat humana dins la què vivim.”
 

Entrevista a Tim Jackson from agenda21bcn on Vimeo.

Humilment, una aportació personal a l’indret en aquest vídeo que he inserit manta vegades és, al meu parer, una actitud consensuada amb un jove promotor que des d’un petit habitatge situat al costat de l’Església dels Àngels d’El Cabanyal suposa una restauració ambiental correcta i una rehabilitació interior que situa la vivenda en uns nivells de confort material ben actuals. Amb una inserció de mesures de consum baix i de generació d’energia que reequilibra la petjada de CO2. I amb un preu total d’inversió bastant assequible amb un retorn i amortització global de quinze anys propi dels habitatges de protecció oficial actuals. Hom pot suposar quwe aquesta intervenció pot ser paradigmàtica i puntual de totes aquelles micro-intervencions que generen un nínxol de treball individual i col·lectiu amb rèditss inimaginables fa uns anys.

 

CABANYAL’S PARADIGM from Josep Blesa on Vimeo.

Biblioteca a la Universitat de Tecnologia de Delft.

The library is designed for the Delft University of Technology (also known as TU Delft). It is the central library for the campus and is located across from an auditorium that was built in 1966 by Van Den Broek & Bakema. The design of the auditorium was considered a brutalist style, because it is an awkward looking building that resembles a giant frog according to Mecanoo.

FINS PROMPTE VALÈNCIA ! (per Israel Melero)

Resulta interessant la visió personal d’Israel Melero sobre fragments de la nostra ciutat en moviment recreats amb la junció de seqüències immòbils de càmera amb el lapsat condensat del moviment urbà. Ve a sintetitzar allò exposat per Virilio sobre condensació del temps que escurça l’espai. 

Cap al final fa un repàs d’indrets poc “visitats” pels urbanites. Crec reconèixer “El salt de la núvia” a Altura (Alt Palància), la Devesa del Saler visionant la platja de dunes i la mar bressolada d’hivern. Les escenes finals nocturnes són d’una bellesa pantaixant.  Destacaria aquella feta des de la terrassa de l’hotel Melià, que redibuixen el trànsit del nuc de l’escalèxtric (encreuament) que produeix l’entroncament entre Corts valencianes a carretera de Llíria on s’aguaita Beniferri, Terramelar, Canal 9, La Coma, el Mas del Rosari, i al fons les llums de Godella, Camp-Olivar, Sant Antoni i del Camp de Túria, L’Eliana, Bétera, etc. 

En el fons sura allò que podríem dir l’ETEREÏTAT de l’arquitectura.
 
Concepte que no he trobat en diccionaris de català, però sí, aproximativament, en anglès “ETHEREALNESS” que redefiniria com d’una substància pregnant suau ingràvida que ocupa tota l’atmosfera que no atén a criteris físico-estètics sinó psíquics de bonança espiritual transformadora holística.
********************************************************************
Fins Prompte València és un projecte audiovisual d’Israel Melero realitzat mitjançant la tècnica de time lapses fotogràfics. La videocreació s’aproxima a paisatges naturals i urbans de València interpretant alguns llocs característics de la ciutat. L’apartat sonor és obra del compositor nord-americà Trystan Tyrcha.

“Fins Prompte València” by Israel Melero from Israel Melero on Vimeo.

TORRÓ CONTRA MIRÓ (GANDIA, 2007-2013)

Hi ha una polèmica oberta entre l’ajuntament de la capital de la Safor i l’oposició a propòsit de l’escultura de l’artista alcoià Antoni Miró col·locada a la plaça del 25 d’abril.

Qui faena no en té, polèmiques banals encèn.

Gandia quitará la obra de Antoni Miró ´25 d´Abril´

El alcalde Torró (PP) dice que la reubicará donde diga la oposición – Colocará una escultura que identifique a la ciudad y no a la batalla de Almansa

Aquesta és una bona mostra del nivell intel·lectual d’urbanisme dels batles que arriben al poder. Pensen que una escultura dissenyada en un àmbit urbà pot traslladar-se sense més a un altre.

No tenen assessors assenyats o senzillament és la simbologia representada o les ganes de crear una baralla inexistent ? 

Vos convide a veure el vídeo i observar l’entorn i les rasgadures que emmarquen els eixos visuals. Aquesta és una obra feta ad hoc.

 

Un altre disgust per a l’Ajuntament de València: El Cabanyal premi Europa Nostra.

I van…un fotimer. Segurament és el barri d’Europa més premiat mundialment.

Aquest post li’l dedique a l’arquitecte en Víctor Gosàlvez i Gòmez, (1888-1965) qui més contribuí a la consecució del que tenim a hores d’ara.

En Gosàlvez, l’arquitecte independentista, era fill d’un mestre de cases del Poble-Nou de la Mar, nascut al dit barri fou qui més el caracteritzà junt a n’Àngel Romaní i Verdeguer. Antoni Gaudí, l’arquitecte reussenc de projecció internacional, independentista també, n’extrafeu el “trencadís” de les construccions cabanyaleres com a  solució anònima i econòmica fonamental de la decoració del nostre Modernisme.

 

I una petita explicació de l’estudi d’arquitectura arran d’una de les tres intervencions al dit barri, on expliquem una rehabilitació amb modernització d’un habitatge en cantonada.

CABANYAL’S PARADIGM from Josep Blesa on Vimeo.

I unes paraules d’exègesi del gran José Luis Sampedro sobre El Cabanyal.

India eyes Solar power for electric cars.

Una xarxa de repostadors per a cotxes elèctrics (i/o híbrids) a l’Índia.
Com apunta el vídeo el repte és la creació d’una xarxa de distribució i l’abaratiment del cost per quilòmetre.

 

I un senyor particular que viu a Washintong també s’ho va plantejar reconvertint un petit Volks-Wagen a electricitat i instal·lant a un vessant de la teulada un camp de panells col·lectors fotovoltàics. 

En una entrevista feta per VilaWeb fa uns anys a Jeremy Rifkin ja ens insinuava per on podria anar l’autosuficiència energètica individual i col·lectiva. 

http://www.vilaweb.tv/jeremy-rifkin-tots-els-edificis-seran-petites-plantes-denergia

Optical Glass House by Hiroshi Nakamura & NAP

Hiroshi Nakamura & NAP

A renovation project of an entrance hall for an office building in Ten-nousu, located on the waterfront of Tokyo . We attempted to represent the beauty of the riverside with the interior flooring; by setting pebbles in hardware resistant clear epoxy resin. By casting the resin using concrete casting technique, we’ve succeeded in overcoming problems such as cracks, unevenness and achieved an excellent clarity of the resin. The finished15mm thick clear resin flooring resembled river surface. It was as if the river from the outside emerged into the entrance hall. Walking on water and sitting on a chair that floats on the river, the lounge became a weightless oasis where your sense of gravity became totally defeated.

japanese-architecture-nakamura

Another one Hiroshi Nakamura’s building.
japanese-architecture-nakamura

BUONGIORNO MEZZANOTE

Sobre la base de la composició manllevada del vídeo d’Anna Olmo a partir d’un poema d’Emily Dickinson, he afegit la resposta per a que s’unesca a la d’ella amb nova addició compositiva.

Emily Dickinson: Buongiorno Mezzanotte from Anna Olmo on Vimeo.

Buongiorno Mezzanotte / Bona nit princesa de l’art.
sono quasi arrivata a casa / portes el cansament amagat
il giorno si è stancato di me / la nit obre els teus sentits
Come potevo io stancarmi di lui? / estimant-se amb imatges..


Il sole era dolce
stavo così bene

Ma il mattino non mi voleva più

Così… Buonanotte, giorno!

Posso guardare quando è rosso ad oriente?

Le colline hanno un aspetto

Che fa traboccare il cuore

Tu non sei così bella Notte

Io ho scelto il Giorno

Ma ti prego Notte, prendi una bambina
Che lui ha mandato via…

ASSEKES: EN POQUES PARAULES

 

En poques paraules

by Assekes

Intro 00:00 / 04:58
  • Digital Album

    Immediate download of 7-track album in your choice of MP3 320, FLAC, or just about any other format you could possibly desire.

    Free Download

1.
Intro 01:22
2.
Rebels 03:03
3.
4.
5.
6.
Mero 03:01
7.

credits

released 27 November 2012
ASSEKES

Joan Duart: Veu i dolçaina
Juan Mi. : Baix
Pere Duart: Guitarra i veus
Diego Salvador: Bateria i cors
Josep Duart: Teclat i cors
Francesc Duart: Guitarra i cors

Secció de vents:

Andrés Rubio: Trompeta
Carlos Mezquita: Saxo alt

Col·laboracions:

-Enric Alepuz (Castlevanians): Percussions a “Una altre dia”
-Joaquín Solar: Trombó a “Rebels, “Lluita per un futur”, “De ment tancada”, “Un altre dia” i “Mero”
-Gerard Duart: Flauta travessera a “Tio Canya”
-Vicent Torrent (Al Tall): Pare de “Tio Canya”, Veu a la tornada.

Enginyer de so: Roger García
Enginyer de màstering: Jose Triay
Gravat als estudis RPM d’Almàssera (València) L’Agost de 2012.
rpmestudios.wix.com/rpmestudios
Masteritzat a Northwest Mastering (A Coruña)
Disseny i maquetació: Enric Alepuz i IMAG-IMPRESSIONS

Contractació: 637102732; 677694898 assekes@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/assekes
Twitter: www.twitter.com/assekes
Myspace: www.myspace.com/assekes

tags