Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

Arxiu de la categoria: Doble Seu, Transparència i Rendició de Comptes

Prioritats pel darrer ple d’Estrasburg, del 14 a 17 d’abril (popularment conegut com el ple ‘escombra’)

2
Publicat el 14 d'abril de 2014

Prioritats de la setmana 14-17 d’abril del 2014

La Instrumentalització partidista dels càrrecs de l’administració del PE i de Martin Schulz

Debat dilluns, vot dimecres (informe Ivan)

La preocupació per la instrumentalització partidista que fan alguns càrrecs del PE, inclòs el President, ha suscitat darrerament importants debats. El passat 03 d’abril en vàrem tenir un primer exemple, en particular respecte a les recents nominacions fetes pel president del PE, Martin Schulz. La mesa del Parlament ho ha de valorar aquest dilluns a la nit, però els Verds hem demanat que la decisió s’ajorni fins a la propera legislatura. Els eurodiputats i eurodiputades també votarem sobre la resolució final del pressupost del Parlament Europeu en el qual, de fet, hi havia també un apartat en què es criticava Schulz, però que ell s’ha negat a permetre que s’incorpori aquesta part al text.

Contaminació i seguretat

Debat dilluns, vot dimarts (informe Leichtfried)

Es votarà una proposta per augmentar el pes i la mida dels vehicles, per tal de permetre el pas transfronterer dels anomenats mega camions. Els Verds hem liderat l’oposició a aquest projecte davant dels intents de promoure la difusió d’aquests camions, que ja han plantejat diversos problemes de seguretat viària en les zones on ja es troben operatiuss. Augmentar la càrrega per al transport per carretera, en detriment del transport ferroviari, tindrà un impacte negatiu per al medi ambient, el canvi climàtic i la contaminació acústica.

La normatives pel soroll dels aeroports de la UE

Dilluns debat, vot dimecres (Informe Leichtfried)

Els eurodiputats i eurodiputades votarem un acord legislatiu per revisar les normes de la UE que s’ocupen de soroll dels aeroports. Els Verds hem expressat la nostra opinió en contra de l’acord (segons el qual la Comissió Europea podia  anul·lar les decisions preses). En general, la revisió de la legislació ha intentat augmentar la capacitat dels aeroports, en lloc d’abordar els veritables problemes causats pels aeroports, que afecten milions de ciutadans i ciutadanes europeus. Tot plegat s’està fent un favor al lobby del transport aeri.

Transparència i registre de lobbies

Dilluns debat, dimarts vot (Informe Gualtieri)

El Parlament Europeu tractarà la qüestió de la transparència dels lobbies. Votarem els plans per actualitzar les regles del PE sobre els grups de pressió o lobbies. Els Verds estem decebuts amb el resultat. És una oportunitat perduda. S’hauria pogut garantir veritablement la plena transparència dels lobbies a les institucions de la UE. Tot plegat farà que les institucions europees quedin enrere respecte d’altres institucions, com les dels EUA, pel que fa a la regulació grups de pressió. Tenint en compte els escàndols recurrents i la elevada preocupació pública, aquet fet és lamentable.

Resolució bancaria i exposició dels contribuents

Dimarts debat i vot (Diversos informes)

L’Eurocambra votarà noves normes per establir un marc europeu per fer front als bancs en fallida. Aquesta és una peça fonamental de la Unió Bancaria, que busca regular com han de gestionar-se els bancs en fallida, inclosa la manera de finançar el cost. Malgrat que els Verds creiem que les regles podrien i haurien d’haver anat més lluny, aquest nou marc ajudarà sens dubte a abordar l’exposició dels contribuents davant del cost massiu dels bancs que han quebrat.

Regulació dels mercats i dels productes d’inversió

Dimarts debat i vot (Diversos informes, incl. l’informe Giegold)

El Parlament Europeu decidirà una sèrie d’importants noves lleis de la UE que s’ocupen dels productes i dels mercats d’inversió. El eurodiputat verd Sven Giegold ha estat el ponent d’aquest informe sobre les noves normes sobre productes d’inversió (UCITS) milloraran la protecció dels inversors contra la presa de riscos imprudents. Les noves regles dels mercats d’inversió (MiFID) ajudaran a frenar l’especulació amb aliments, limitaran el comerç d’alta freqüència i aconseguiran una major transparència. En tots dos casos, els Verds haurien preferit anar més lluny.

Bosses de plàstic i medi ambient

Dimarts debat, dimecres vot (informe Auken)

El Parlament votarà noves normes per reduir el sol ús de les bosses de plàstic. L’eurodiputada verda, Margrete Auken, ponent d’aquest informe, defensa l’eliminació inmediata de les bosses de plàstic per tal de reduir la presència de residus de plàstic en el medi ambient. Això vol dir enfortir les propostes i incloure objectius de reducció ambiciosos i obligatoris a tot Europa així com el requisit que les bosses de plàstic sempre hagin de tenir un cost, deixant als Estats membres decidir com s’ha de dur a terme.

Salvar els vides de les persones migrades al mar

Dimarts debat, dimecres vot (informe Coelho)

L’Eurocambra votarà sobre com l’agencia europea sobre fronteres, FRONTEX, han d’actuar quan es troben persones migrades al mar. La legislació arriba en un moment clau, on moltes persones perden la vida al Mediterrani, per exemple. Frontex i la UE continuen sense donar resposta a aquest problema recurrent. Els Verds hem promogut constantment una política global de fronteres a la UE, que garanteixi que tots els governs de la UE, i FRONTEX, assumeixin la seva responsabilitat per evitar aquestes tragèdies a les costes d’Europa. Aquestes regles són un petit pas endavant.

Etiquetatge de mel i la salut de les abelles,

Dimecres debat i vot (informe Girling)

Els eurodiputats i eurodiputades votarem l’acord assolit sobre les propostes de revisió de les normes comunitàries sobre la mel. El 2011, el Tribunal Europeu de Justícia va dictaminar que la mel contaminada amb pol·len transgènic hauria de ser etiquetada com a tal en virtut de la legislació de la UE. En resposta, la Comissió va presentar una revisió de la legislació de la UE sobre la mel, proposant que no calgués indicar a l’etiqueta la presència de pol·len transgènic en la mel. Es Verds fem una crida als diputats i diputades a rebutjar aquesta hipocresia.

Desmantellament de la normativa de retenció de dades

Dimecres debat

El Tribunal Europeu de Justícia ha dictaminat que la Directiva sobre retenció de dades de la UE és incompatible amb la Carta dels Drets Fonamentals. Els diputats i diputades debatrem amb la CE sobre els propers passos a emprendre. Els Verds creiem que la Comissió ha d’aplicar immediatament aquesta decisió i renunciar a la seva defensa de la retenció de dades i altres tipus de vigilància massiva injustificada. S’ha d’aplicar el mateix als governs de la UE. Això no només infringeix els drets bàsics, sinó que també ha demostrat ser ineficaç i desproporcionat.

La crisi d’Ucraïna i el rol de la UE

Dimecres debat i vot

Els eurodiputats i eurodiputades debatrem la situació a Ucraïna i adoptarem una resolució. La dramàtica escalada de violència a Ucraïna requereix que la Comunitat internacional intervingui. Aquesta mesura suposa un veritable repte per la política exterior europea i per la diplomàcia internacional i és essencial que la UE parli amb una sola veu a Rússia.

Trasllats de residus i normativa europea

Dijous debat i vot (Informe Staes)

Els eurodiputats i eurodiputades votarem una revisió de l’acord legislatiu de les normes de la UE sobre trasllats de residus, després que el ponent de l’informe i diputat verd, Bart Staes, arribés a un acord amb els governs de la UE. L’objectiu és fer front als enviaments il·legals de residus que causen danys a la salut humana i al medi ambient i que els recents escàndols en els països en desenvolupament han fet centrar-hi l’atenció. L’acord garanteix que els Estats membres tenen l’obligació d’elaborar plans d’inspecció complerts amb un nombre mínim de controls. Aquests plans seran d’accés públic, i els Estats membres hauran de cooperar en la seva execució.

Sessió plenària Estrasburg (10-13 març): prioritats pel Grup Verds/ALE

0

Bosses de plàstic i medi ambient

Dilluns 10 Mar. ? Vot Comissió de Medi Ambient (informe Auken)

La Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu vota les noves normes destinades a reduir el sol ús de les bosses de plàstic. L’eurodiputada verda Margrete Auken, que està guiant la legislació al Parlament Europeu, creu que s’han de deixar de fer servir aquestes bosses, i que aquesta ha de ser una de les solucions al problema generalitzat dels residus plàstics en el medi ambient. Això vol dir enfortir les propostes per incloure objectius de reducció ambiciosos i obligatoris a la UE i establir el requisit de que les bosses de plàstic sempre han de tenir un cost, deixant als estats membres poder decidir com s’ha de dur a terme.

Desballestament del projecte de la legislació europea sobre llavors

Debat Dilluns; Vot Dimarts. (informe Silvestris)

Els/les eurodiputats/des votarem una proposta per rebutjar un projecte de legislació de la UE sobre les llavors i el mercat de llavors. En contrast amb les demandes de la Comissió, la concentració del mercat és un problema greu, amb importants conseqüències pels agricultors, l’agro-biodiversitat, la innovació i la seguretat alimentària. La norma suposaria deixar d’abordar aquest problema i restringiria seriosament la llibertat dels operadors que treballen en sectors específics. Per això, els Verds creiem que ha de ser rebutjada. Només han de ser cobertes per una legislació futura les llavors produïdes i venudes per a ús comercial i això implica un abast més limitat.

Enfortiment de la supervisió financera de la UE

Debat Dilluns; Vot Dimarts. (Informe Giegold)

 

El Parlament votarà un informe de l’eurodiputat verd Sven Giegold, que té per objectiu garantir una estructura i un enfocament més coherent per al sistema de supervisió financera de la UE. L’informe reconeix les importants millores que s’han fet, però destaca les àrees on el sistema encara pot esdevenir més eficaç i coherent. L’informe fa una crida a una major eficiència i un major poder per a les autoritats europees de supervisió, per tal de posar fi a la lluita de poder amb les autoritats nacionals, que soscava la supervisió financera de la UE. Amb sort, una àmplia majoria dels diputats al Parlament Europeu hi estaran a favor.

 

El “rentat” de diners. Una aproximació de la UE

Debat i vot Dimarts (Informe Sargentini/Karins)

Els/les eurodiputats/des votarem una nova legislació europea destinada a la lluita contra el rentat de diners. La norma reforça les mesures de la UE per a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de diners. Inclou propostes crucials de la ponent Verda Judith Sargentini que obliguin als estats membres a introduir els registres d’empreses accessibles al públic, inclosa la informació sobre els beneficiaris reals dels acords legals com els fideïcomisos. Això ajudarà a exposar als qui estan darrere d’empreses fantasmes i altres estructures empresarials opaques, que es troben en el centre de tots els sistemes de rentat de diners.

 

Recursos genètics i distribució dels beneficis

Vot Dimarts (Informe Belier)

Els/les eurodiputats/des votarem per confirmar un acord legislatiu sobre les normes d’accés als recursos genètics i la distribució dels beneficis. La biopirateria és un problema important en els països en desenvolupament, i provoca confusió en quines són les mesures per reduir de la pobresa, en particular per a les comunitats indígenes. Aquestes regles van en certa manera cap a la protecció dels drets de propietat intel·lectual dels recursos genètics en els països i regions més pobres. Els Verds hauríem preferit anar molt més enllà en aquest sentit, però ni la Comissió ni els governs de la UE han volgut traspassar el mínim indispensable.

 

Protecció de dades: normes més estrictes a la UE

Debat Dimarts; Vot Dimecres (Informes Albrecht, Droutsas)

Aquesta setmana es votaran propostes legislatives crucials que revisen la normativa de protecció de dades de la UE. L’eurodiputat Verd Jan Philipp Albrecht demana assegurar un alt nivell de protecció dels ciutadans de la UE. La legislació introdueix regles generals de la UE sobre protecció de dades, substituint l’actual mosaic de lleis estatals. Els temes clau inclouen el “dret a la cancel·lació’, el consentiment explícit respecte a l’ús de les dades i les sancions en cas d’incompliment. Les disposicions sobre la transferència de dades a tercers països estan molt en el focus després de les revelacions de Snowden. Les propostes han estat objecte d’un fort lobby.

Vigilància de la NSA i drets bàsics

Debat Dimarts; Vot Dimecres (Informe Moraes)

Es votarà l’informe final de la investigació del Parlament Europeu en les revelacions de vigilància de masses. Els Verds lamentem la falta d’inclusió del testimoni clau d’Edward Snowden en la investigació. Tot i que el comitè de llibertats civils escoltarà tardanament una declaració d’ell el dilluns, considerem que l’informe final hauria de donar un missatge fort i clar. Els EUA han d’acabar amb la seva col·lecció massiva de dades sense sospita individual i reparar i protegir les dades per als ciutadans de la UE. Fins llavors, la UE ha de posar fi als acords d’intercanvi de dades amb els EUA, igual que els acords de SWIFT i PNR i la decisió de Port Segur.

 

L’eliminació dels gasos fluorats d’efecte hivernacle

Debat Dimarts; Vot Dimecres (Informe Eickhout)

L’ús dels gasos fluorats perjudicials per al clima està disposat a reduir-se en virtut d’un acord sobre la nova legislació de la UE potenciada pel ponent de l’informe del grup dels Verds, Bas Eickhout. Els/les eurodiputats/des confirmarem la norma final aquesta setmana. Els gasos fluorats tenen un efecte d’escalfament potent (fins a 23.000 vegades més que el del CO2), i després d’haver augmentat un 60% des de 1990, l’acció de la UE és essencial. Les noves normes garantiran una reducció de gairebé el 80% del sector per al 2030. Aquestes inclouen la prohibició de la utilització dels gasos fluorats en la nova refrigeració comercial des del 2022, així com altres prohibicions.

Polítiques climàtiques i energètiques de la UE per al 2030

Debat Dimecres

Abans de la propera cimera de la UE, en la que els líders europeus es trobaran per prendre decisions sobre les polítiques climàtiques i energètiques de la UE per al 2030, els/les eurodiputats/des mantindran un debat clau. Els Verds creiem que establir objectius vinculants per al 2030 de reducció de gasos d’efecte hivernacle, sobre la quota de les energies renovables i en estalvi energètic ha de ser la pedra angular de qualsevol política i demanem el suport dels eurodiputats per aconseguir-ho. Els objectius vinculants han demostrat ser eficaços i proporcionar una seguretat crucial als inversors. El fracàs de la Comissió per proposar una arquitectura d’unió per a les energies renovables i l’eficiència energètica s’ha de corregir.

Fracking i impacte ambiental

Vot Dimecres (Informe Zanoni)

El Parlament Europeu ha de confirmar un acord legislatiu sobre les noves normes de la UE en matèria d’Avaluació d’Impacte Ambiental. Els Verds som crítics amb el resultat, que exclouria l’exploració i extracció de shale gas (fracking) dels estudis d’impacte ambiental obligatoris. Tot plegat, reverteix d’una votació anterior del Parlament Europeu i significarà que el potencial impacte ambiental devastador del fracking no serà correctament avaluat. Això eclipsa totalment altres millores en la normativa.

Nanomaterials i etiquetatge a la UE

Vot Dimecres

Una moció presentada pels Verds per rebutjar les noves normatives sobre l’etiquetatge dels nanomaterials en els productes alimentaris serà votada pel Parlament Europeu. Els Verds volem impedir que la Comissió eximeixi tots els additius alimentaris de l’obligació d’etiquetar les nanopartícules. El grup també vol assegurar l’ús d’una definició estàndard pels nanomaterials en els aliments, ja que això garantirà una major protecció dels consumidors europeus.

Criticar la Troika de la UE FMI                  

Debat Dimecres; Dijous Vot. 

Els/les eurodiputats/des votarem l’informe final d’investigació del Parlament Europeu sobre el paper de la troica UE-BCE-FMI. Amb greus acusacions sobre mala administració i infraccions de la legislació de la UE i del dret internacional contra la Troica, els Verds hem impulsat aquesta investigació. El grup dóna suport a les conclusions del projecte d’informe, en el que és crítica del paper de la Troica, subratllat la seva complaença en basar-se en previsions errònies en l’elaboració dels programes d’assistència punitius. El compromís d’investigar més a fons durant la propera legislatura és també benvingut.

La crisis d’Ucraïna i el paper de la UE

Debat Dimecres; Vot Dijous

Els/les eurodiputats/des debatrem la situació a Ucraïna i adoptarem una resolució. La dramàtica escalada per part de Rússia representa una violació del dret internacional, de les que no s’havien vist a Europa des de fa dècades.

Continuen les negociacions comercials i d’inversió entre la UE i els EUA

Dilluns – Divendres. 10-14 Mar. ? Quarta ronda de negociacions TTIP

La quarta ronda de les negociacions comercials entre la UE i els Estats Units (TTIP) es durà a terme a Brussel·les. Hi ha preocupacions reals ja que la TTIP podria posar en perill les normes i les regles bàsiques de la UE, ja sigui pel que fa a la protecció dels serveis públics, la propietat intel·lectual, la seguretat alimentària, els transgènics, les indicacions geogràfiques, la salut o les normes ambientals. En lloc d’empenyer cegament endavant amb negociacions fetes a l’esquena en aquest acord que pot tenir un llarg abans, la Comissió hauria de prestar atenció a la creixent oposició de la societat civil a TTIP i suspendre les negociacions.

Fukushima: Tercer aniversari de la catàstrofe

Dimarts. 11 Mar. ? Roda de premsa – 14.00,

En el tercer aniversari del tràgic tsunami del Japó i la catàstrofe de Fukushima, el diputat verd Michèle Rivasi acollirà una roda de premsa per parlar de les conseqüències actuals. Els Verds també durem a terme una acció simbòlica, així com una audiència de 9 a 10,30.

Font foto: RTVE

Sessió plenària 3-6 febrer: prioritats

0

Prioritats de la setmana al Parlament Europeu.

 3 al 6 de febrer a Estrasburg

 

La lluita contra l’homofòbia a la UE

Debat dilluns, vot dimarts (Informe Lunacek)

L’informe demana un full de ruta de la UE contra l’homofòbia i la discriminació per raons d’orientació sexual i identitat de gènere.  La ponent és l’eurodiputada dels Verds Ulrike Lunacek. Tot i que l’informe es va adoptar amb còmoda majoria en el comitè de llibertats civils, el lobby conservador que va fer caure l’informe Estrela sobre drets sexuals i reproductius torna a actuar amb gran contundència contra aquest informe.

La proposta de Lunacek envia un fort missatge contra la discriminació per raons d’orientació sexual i demana a la Comissió Europea que posi sobre la taula una proposta legislativa que garanteix la igualtat de drets de persones LGBTI i lluiti contra l’homofòbia. L’Agència de Drets Fonamentals de la UE, ha indicat que al 2013, 47% de les persones LGBT a la UE han estat objecte de discriminació o assetjament i un 26% ha patit agressions o amenaces violentes degut a la seva orientació sexual o identitat de gènere.

 

Liquidació dels bancs en fallida. Unió Bancaria

Debat dimarts, vot dijous. (Informe Ferreira)

La Eurocambra debatrà i votarà sobre la nova legislació de la UE sobre resolució bancària. L’autoritat de resolució bancària i el fons per fer-ho són mesures crucials de la UE dins de la Unió Bancària i com resposta a la crisis financera. Els Verds creuen que l’objectiu general ha de ser limitar al socialització de pèrdues quan un banc fa fallida i eliminar els vincles entre deute públic dels estats membre i riscos privats dels bancs. Pels Verds, és inacceptable un tractat intergovernamental per crear el fons de resolució bancària, com es va discutir en el Consell. Els Verds volen que el poder de decisió el tingui la Comissió, amb plena responsabilitat davant el Parlament Europeu.

 

Canvi Climàtic i de la política energètica de la UE 2030

Debat dimarts, vot dimecres (Informe Delvaux / Szymanski)

El Parlament Europeu votarà sobre la seva posició davant la proposta de la Comissió del “paquet climàtic”, sobre la política energètica pel 2030 i la política contra el canvi climàtic. Els Verds estan satisfets dels objectius obligatoris pel 2030 en matèria de reducció dels gasos d’efecte hivernacle, les energies renovables i l’eficiència energètica  que van introduir els comitès responsables del Parlament Europeu responsable, davant una proposta tímida de la de la Comissió Europea. El grup creu que uns objectius ambiciosos i vinculants són essencials per a política real i eficaç contra el canvi climàtic i la política energètica.

 

Les xarxes intel·ligents i les energies renovables descentralitzades

Debat dilluns; vot dimarts (Informe Schroedter)

L’informe Schroedter (Verds, Alemanya) destaca els principals avantatges de les xarxes intel·ligents a nivell regional i local. L’informe posa en relleu el paper de les xarxes intel·ligents en termes de permetre un subministrament energètic flexible i descentralitzat, estable, segur i assequible, alhora contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.

 

Fer complir la legislació de la UE

Debat dilluns; vot dimarts (Informe Lichtenberger)

La ponent dels Verds d’Austria, Lichtenberger, presenta un informe que indica els problemes de l’aplicació i compliment de la legislació de la UE. L’informe posa de relleu algunes de les àrees problemàtiques, així com assenyalar els estats membres de la UE que es troben endarrerits a l’hora d’aplicar les lleis de la UE. També apunta als problemes persistents amb l’aplicació per la Comissió Europea, en particular la seva falta de voluntat per utilitzar el procediment d’infracció per garantir el dret de la UE es porta a terme d’una manera eficaç i oportuna.

 

Sancions contra l’ús d’informació privilegiada als mercats financers

Debat i vot dimarts (informe McCarthy )

L’informe busca completar la legislació de la UE per sancionar sobre els abusos de mercat i ús d’informació privilegiada (en resposta a l’escàndol LIBOR). La nova regulació i directiva afegeix sancions penals per manipulació d’índexs i ús d’informació privilegiada als mercats financers. Els Verds donen suport a la legislació final, en particular les disposicions per incloure a tots els derivats i garantir que la negligència també sigui sancionada.

 

Comerç internacional: contra el dumping ambiental i social

Debat dimarts, vot dimecres (Informe Fjellner)

El Parlament Europeu votarà sobre les mesures per impedir les importacions a la UE de productes procedents de països que practiquen “dúmping”. Els Verds proposen la inclusió de les normes socials i mediambientals en el mecanisme, i aquesta proposta ha estat adoptada pel comitè de comerç internacional.

 

Els drets dels passatgers aeris i compensacions

Debat dimecres, vot dijous  (informe de Bach)

Els eurodiputats i eurodiputades voten per tal d’actualitzar les normes de la UE sobre drets dels passatgers aeris, en particular pel que fa a la compensació per retards. El Tribunal Europeu de Justícia s’ha pronunciat dient que els passatgers han de tenir dret a una indemnització després de 3 hores de retard, però la proposta de la Comissió només preveure una compensació després de 5 hores de retard, els Verds demanen que es respecti la decisió del tribunal. El grup també vol restringir la definició de les línies aèries « circumstàncies extraordinàries » es poden utilitzar per evitar compensar i enfortir l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat.

 

 

Drets bàsics per als treballadors de temporada

Debat dimecres, vot dijous  (informe Moraes )

El Parlament vota sobre una legislació que busca protegir els treballadors i les treballadores temporals a la UE. Aquesta estableix els criteris per a l’entrada i estada, denegació, renovació i retirada dels permisos i drets  de treball. Els Verds donen suport al resultat final com un important primer pas cap a l’entrada regular i legal per a aquests treballadors, tot i no ser una regulació òptima. És important destacar que estableix el dret d’igualtat de tracte i possibles sancions aplicables als empresaris.

 

¿Avenços en l’Impost a les Transaccions Financeres?

Debat dimarts

El Parlament debatrà amb la Comissió i el Consell sobre els avenços en la aplicació de la taxa a les transaccions financeres, una iniciativa que el Parlament Europeu ja va respatller al juliol de 2013 i que s’ha d’aplicar via cooperació reforçada entre els 11 països de la UE que la han acceptat.

 

Els eurodiputats analitzen la situació a Síria i Egipte

Debat dimecres. Dijous vot.

La difícil situació a Síria malgrat l’inici de la conferència de pau, Ginebra 2, serà objecte de debat així com les pròximes eleccions presidencials a Egipte i el judici contra el president deposat Mohamed Morsi.

 

Reconeixement més ràpid de documents públics a Europa

Dimarts vot

El Parlament Europeu es pronunciarà sobre normes que han de simplificar els tràmits per demostrar l’autenticitat d’alguns documents públics en altres estats membres, com ara la partida de naixement o el certificat de matrimoni. A més, s’oferiran impresos estandarditzats multilingües com alternativa als formularis nacionals per reduir els costos de traducció.

 

El Parlament votarà una resolució que demana als Estats membre que ratifiquin el Tractat Internacional contra el Comerç d’Armes.

 

 

Font: Intervenció durant debat Llei avortament Espanya. Font: PE.

Plenari a Estrasburg (13-17 gener): aquest són els temes d’aquesta setmana

0

Prioritats de la Setmana del Parlament Europeu per al Grup Verds/ALE (Sessió a Estrasbourg. 13 a 17 gener)

 

Grècia pren el relleu de Lituània en la Presidència del Consell de la UE

El Parlament Europeu abordarà dimecres a partir de les 09h00 el programa de la nova presidència grega del Consell amb el seu primer ministre, Antonis Samaras i es farà balanç de la presidència lituana amb la presidenta Dalia Grybauskaité.

La Troica sota escrutini

Dijous – Comissió d’Assumptes econòmics

La comissió d’Afers Econòmics del Parlament Europeu debatrà des d’avui el paper de la Troica en els programes de rescat de la zona euro amb responsables de la Comissió Europea i del Banc Central Europeu, com el vicepresident de l’Executiu Olli Rehn o l’expresident del BCE Jean-Claude Trichet. Les audiències públiques tindran lloc a Estrasburg i podran seguir-se en directe per streaming i EbS. Més @ http://epfacebook.eu/bs5

La Troica ha impulsat programes d’austeritat a la perifèria europea, sent responsable de processos de privatització de serveis públics, retallades socials i flexibilització del mercat laboral. El Parlament Europeu, analitzarà si hi ha hagut mala administració o negligència legal i farà recomanacions sòlides pel seu seguiment.

Contractació pública, serveis públics i innovació

Dimarts debat, Dimecres vot (Informes Diversos)

L’Eurocambra vota un seguit de propostes legislatives en matèria de contractació pública. La compra de béns i serveis per part de les autoritats públiques és gairebé el 20% del PIB i, com a tal, es pot utilitzar com una mesura crucial per estimular els sectors innovadors. Els Verds creiem que s’ha d’utilitzar per promoure els sectors més sostenibles i ètics, i confiem en que la legislació que es votarà permetrà avenços en aquest sentit. Arran de les preocupacions sobre l’impacte en la prestació de serveis d’aigua en les propostes relatives als contractes de concessió, el grup està satisfet ja que l’aigua va ser finalment exclosa de l’àmbit d’aplicació.

La captura i l’emmagatzematge de carboni no és la panacea     

Dilluns debat, dimarts vot (Informe Davies)

És preocupant que la tecnologia de captura i emmagatzematge de carboni (CCS, per les seves segles en anglès) s’estigui fent servir com a excusa per continuar amb els negocis habituals en la indústria dels combustibles fòssils. Segons el lobby industrial, el CCS podria tenir un paper en la reducció de la petjada de carboni; però des dels moviments ecologistes i els Verds exigim que es busquin estratègies per eliminar gradualment els combustibles fòssils en la generació d’energia. Tenint en compte els dubtes sobre la viabilitat comercial del CCS, no s’hauria d’utilitzar com a excusa per continuar construint plantes elèctriques i sota cap condició els diners públics s’han d’utilitzar per donar suport al CCS.

Emissions de les furgonetes i el canvi climàtic

Dilluns debat, dimarts vot (Informe Krahmer)

Aquest informe estableix normes que limiten l’emissió de CO2 per a les furgonetes. Els Verds denuncien que l’objectiu de reducció pel 2020 no és ambiciós i no tindrà un impacte significatiu ja que es va establir sobre una base de poques dades el 2011. El resultat deixarà d’estimular la innovació cap a furgonetes més netes i eficients més enllà del que ja s’esperava. Això privarà als consumidors dels beneficis que hi hagin més furgonetes de baix consum, a més de no poder aprofitar el potencial de reducció d’aquestes emissions perjudicials per al clima de les camionetes.

Els residus de plàstic

Dilluns debat, dimarts vot (Informe Prodi)

El Parlament Europeu votarà sobre una sèrie de recomanacions pel que fa al problema de contaminació de residus plàstics. Amb una legislació crucial sobre el sol ús de bosses de plàstic guiada per l’eurodiputada verda Margrete Auken (Verds, Dinamarca) a finals d’aquest any, aquest informe proporciona un enfocament més general pel que fa a la qüestió dels residus plàstics i el seu devastador impacte ambiental. A més es demana l’eliminació de les bosses de plàstic d’un sol ús quan sigui possible, es demana l’eliminació progressiva dels plàstics oxo-biodegradables, així com dels materials plàstics perillosos i additius.

L’etiquetatge de la mel, la salut de les abelles i els organismes genèticament modificats

Dimarts debat, Dimecres vot (Informe Girling)

Els eurodiputats i eurodiputades votaran les propostes per revisar les normes comunitàries sobre la mel. El 2011, el Tribunal Europeu de Justícia va dictaminar que la mel contaminada amb pol·len transgènic hauria d’estar etiquetada com a tal en virtut de la legislació de la UE. En resposta, la Comissió va presentar una revisió de la legislació de la UE sobre la mel, proposant que no cal indicar a l’etiqueta la presència de pol·len transgènic a la mel, tombant de manera efectiva la decisió del tribunal. Els Verds demanem a la resta de diputats/des que rebutgin aquesta hipocresia i donin suport a la votació en la Comissió de medi ambient.

La lliure circulació de persones a la UE

Dimecres debat, dijous vot

La lliure circulació de persones és un principi fonamental en el què es basa la Unió Europea. Els Verds entén que em la ciutadania europea ha de garantir que les persones puguin treballar en tots els Estats membres. La retòrica que els polítics de centre-dreta utilitzen ‘sobre la prevenció de les persones búlgares i romaneses’ a exercir aquest dret és lamentable i perillosa. L’eliminació de les restriccions temporals a la lliure circulació de l’1 de gener haurien d’haver estat un motiu de celebració, però el debat, en alguns Estats membres, ha tingut l’efecte contrari. Els Verds volem que el Parlament Europeu adopti una posició clara a favor del dret a la lliure circulació i que s’eliminin les categories de ciutadans i ciutadanes dins de la UE.

La protecció de dades i l’acord de “safe harbor” entre EUA i UE

Dimecres debat, dimecres vot

Davant la resposta a les revelacions sobre la vigilància massiva del serveis secrets nord-americans, el Parlament Europeu debatrà sobre les implicacions de la transferència de les dades personals de les persones europees als EUA en virtut de l’acord ‘port segur’ (safe harbor) amb la Comissió i el Consell. Els Verds consideren que s’han d’eliminar les disposicions sobre intercanvi de dades simplificats per a les empreses nord-americanes sota la decisió de port segur, ja que EUA ha demostrat una manca total de política de privacitat i seguretat. Per això, els Verds demanem la suspensió immediata de l’acord de “port segur”.

La ciutadania europea ¿per qui pugui pagar-la?

Dimecres debat, dijous vot

El fet que Malta ofereixi la possibilitat de ‘comprar’ la ciutadania europea, ha provocat un debat sobre les conseqüències a nivell de la UE.

En el cas d’Espanya, gràcies a les polítiques del PP, els estrangers que realitzin una “inversió significativa” de capital podran sol·licitar el permís de residència. S’entén per inversió significativa la compra d’un immoble d’almenys 500.000 euros, la realització d’un projecte empresarial a Espanya que sigui considerat d’interès general o una inversió d’alemanys 2 milions d’euros en títols de deute públic espanyol o un milió de euros en accions i participacions d’empreses espanyoles o dipòsits en bancs espanyols. Portugal, Grècia, Xipre i Hongria també han introduït mesures similars.

Amb esquemes similars en altres estats membres en matèria de ciutadania i permisos de residència, hi ha problemes europeus donat l’eliminació de fronteres internes a la UE. Els Verds consideren que la política de Malta qüestiona la política migratòria de la UE i demanen introduir un enfocament coherent de la migració legal, així com un sistema d’asil eficaç, i no deixar la ciutadania a les mans dels qui puguin pagar-la.

Sèrbia i Kosovo i el paper de la UE

Dimecres debat, dijous vot

L’Eurocambra avaluarà el procés d’adhesió a UE de Sèrbia i Kosovo. Els Verds donem la benvinguda a l’obertura de negociacions d’adhesió amb Sèrbia, però advertim que la UE ha de vigilar també que Sèrbia mantingui el seu compromís amb les reformes i normalitzi les relacions amb Kosovo. Amb la millora de les relacions entre Kosovo i Sèrbia, també hi ha un canvi positiu pel que fa al reconeixement oficial de Kosovo. L’obertura de les negociacions per a un Acord d’Estabilització i Associació és un pas important, però caldria també un compromís concret per a la liberalització dels visats.

Les relacions entre la UE i el sud-est asiàtic

Dimecres debat, dimecres vot (Informe Bütikofer)

L’informe de Reinhard Bütikofer (Verds, Alemanya) sobre les relacions de la UE amb els països del sud-est aisàtic insta la UE a prioritzar les seves relacions amb aquesta regió políticament i econòmicament important, principalment amb la creació d’una assemblea interparlamentària UE-ASEAN. A més de ressaltar els drets i les qüestions ambientals, l’informe posa especial èmfasi en la cooperació reforçada en matèria d’educació, cultura i ciència.

L’autorització d’organismes modificats genèticament i el procés democràtic

Dijous debat, dijous vot

Els Verds han presentat una moció per rebutjar la recent proposta de la Comissió per autoritzar el cultiu d’un tipus de blat de moro transgènic a la UE per primera vegada en 15 anys. Hi ha preocupacions importants pel que fa a la proposta d’autorització d’aquest cultiu, que ha estat modificat genèticament per produir una toxina pesticida que posa en perill les arnes i les papallones per poder resistir un herbicida. La resolució demana als governs de la UE que rebutgin la proposta i instin la Comissió a no autoritzar cap nova varietat OGM fins que els mètodes d’avaluació de riscos s’hagin millorat de manera significativa.

MiFID. Els Productes d’inversió i l’especulació amb aliments

Dimarts – Negociacions finals del trílog

El Parlament Europeu i el Consell podrien arribar a un acord sobre les propostes de revisió de la legislació de la UE dels mercats financers i d’inversió (MiFID). Els Verds creuen que és crucial que la legislació inclogui disposicions estrictes sobre la protecció dels inversors, la transparència en els mercats financers i en l’alta freqüència de negociació per evitar l’extracció de la renda i les intervencions sense escrúpols del mercat. Una prioritat clau és establir ambicioses disposicions per prevenir i abordar el paper pervers de l’especulació excessiva en els mercats crucials de matèries primeres, com els productes alimentaris.

La nova llei d’avortament d’Espanya (conferència de premsa, Dimecres)

Dimecres, 10-10.30h, Sala de premsa LOW N -1/201

És podrà seguir per webstream.

Roda de premsa en la que els eurodiputats Raül Romeva i Iñaki Irazabalbeita Fernández avaluaran la polèmica modificació de la legislació pel que fa a la interrupció de l’embaràs.

Foto: El Grup Verds/ALE, en una de les accions en favor de les renovables i en contra de les nuclears. Font: PE.

Parlament Europeu, plenària: Prioritats de la setmana del 21 al 24 d?octubre a Estrasburg

0

L’Eurocambra defineix les seves prioritats per a la propera cimera europea

Debat dimecres matí.

El Parlament debatrà amb la Comissió Europea i la Presidència lituana les prioritats del proper Consell Europeu (24-25 d’octubre). El debat es centrarà sobre la necessitat de reduir la desocupació juvenil, una Unió Econòmica i Monetària (UEM) més forta i més social, incentius a la innovació i mesures per afrontar la immigració al Mediterrani.

Protecció de dades.

Votació en Comissió LIBE: Dilluns.

La comissió de Llibertats Civils votarà la reforma de les normes sobre protecció de dades. El reglament sobre la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, del qual n’és ponent l’alemany Jan-Philipp Albrecht (Verds/ALE), vol cobrir totes les bases de dades, independentment del sector (cercadors d’Internet i xarxes socials, bases de dades d’universitats o centres hospitalaris, entre d’altres). La proposta ha patit enormement els grans lobbies, que utilitzen les dades com a el nou petroli dels seus negocis. El principalment problema ha estat garantir el “dret a ser oblidat”, la necessitat de donar consentiment explícit respecte a l’ús de dades i les sancions en cas d’incompliment. Després dels escàndols de la NSA, SWIFT i les revelacions de Snowden, els Verds han intentat garantir la no transferència de dades a tercers països.

 

Espionatge suspensió de l’intercanvi de dades bancàries amb els EUA

Vot dimecres.

Es votarà una resolució no vinculant on el Parlament Europeu es posicionarà sobre la possibilitat de suspendre l’acord amb els EUA sobre el Programa de Seguiment del Finançament del Terrorisme, en resposta al suposat espionatge de les dades bancàries de ciutadans europeus emmagatzemats per l’empresa belga SWIFT.

 

Pressupost 2014: el Parlament busca frenar les retallades del Consell en creixement i ajuda humanitària

Vot dimecres.

El Parlament Europeu preveu frenar dimecres les retallades proposades pel Consell en inversions per a creixement i ocupació dins del pressupost de la UE per al 2014. De la mateixa manera, els eurodiputats planegen limitar les retallades en fons d’ajuda humanitària per a Orient Mitjà i els refugiats. El pressupost del Parlament Europeu serà reduït substancialment.

Semestre Europeu La coordinació econòmica.

Vot dimecres.

El Parlament Europeu votarà un informe sobre el Semestre Europeu, sistema de coordinació de polítiques econòmiques i pressupostàries. El control dels pressupostos nacionals per part de la Comissió Europea, forma part d’aquest sistema.  El text de la comissió d’Afers Econòmics acull positivament les polítiques de retallada i les reformes estructurals, però ara demana fer especial atenció a la reducció de la pobresa i de l’atur. Els Verds celebren el reconeixement per part de la Comissió Europea de que l’enfocament centrat en l’austeritat en la resposta de la UE a la crisi econòmica ha fracassat. Tot i així exigeixen una actuació coherent per part de la troika i els objectius de la UE 2020 en termes d’ocupació, pobresa, educació i protecció del medi ambient.

 

Immigració: la hipocresia davant les tragèdies al Mediterrani

Debat i vot dimecres.

Es votarà una resolució sobre la mort de persones al Mediterrani, principalment donat les tragèdies recents a les illes de Lampedusa i Sicília, les quals representen un repte no només per a Itàlia, sinó per al conjunt de la UE.

Els Verds creiem que hi ha una necessitat urgent d’implementar regles que obliguin els estats membres a fer més per ajudar a les persones immigrants en dificultats, però lamentablement els governs de la UE bloquegen les mesures concretes en la legislació comunitària sobre la vigilància de les fronteres marítimes exteriors que s’estan debatent actualment. En lloc de la simple vigilància i l’intercanvi d’informació, els Estats membres de la UE han complir amb el seu deure de salvar vides al mar.

Resolució presentada per Verds/ALE:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0480&language=ES

 

Exclusió dels polítics corruptes de les llistes electorals

Debat dimarts, vot dimecres.

Gràcies a la comissió especial sobre Delinqüència Organitzada, Corrupció i Blanqueig de Diners, es votarà un informe que planteja l’exclusió dels condemnats per corrupció de les llistes de candidats a les eleccions europees i nacionals dels Estats membres. Tanmateix, es proposa als països que retirin tots els culpables d’aquest delicte dels seus respectius càrrecs directius i administratius. Aquestes recomanacions estan incloses en l’informe final de la

 

6.500 milions per ajudar a la indústria pesquera de la UE

Debat dimarts, vot dimecres.

El Parlament Europeu votarà el Fons Europeu Marítim i de Pesca, informe Cadec, el qual constarà de 6.500 milions per al període 2014-2020, que forma part de la política pesquera comuna. Els Verds estem preocupats ja que alguns dels projectes finançats pel Fons, aprovat per la Comissió de Pesca, podria posar en greu perill l’objectiu de la pesca sostenible. En particular, el grup considera que les propostes de reintroducció dels subsidis per als nous vaixells de pesca, el finançament per a la substitució de motors i subvencions per a la compra de nous vaixells  va en contra amb l’objectiu de la Politica Pesquera Comú de reduir la capacitat de pesca de la flota europea.

Vídeo explicatiu Romeva: http://youtu.be/2HyWk24E9Ys

Reducció del risc del reciclatge de vaixells

Vot dimarts. 

El Parlament Europeu determinarà una nova norma per reduir els efectes adversos dels desballestaments descuidats de vaixells que provoquen accidents o danys mediambientals i garantir que els materials es reciclen en instal·lacions aprovades per la UE a tot el món. A partir de 2016, serà il·legal encallar i desmuntar els vaixells registrats a la UE als països emergents. Les inspeccions periòdiques, avaluacions de la Comissió i un major escrutini ajudaran a assegurar el compliment d’aquestes normes. Aquest ha estat un informe realitzat per l’eurodiputat suec de Verds/ALE, Carl Schlyter.

 

Acord de l’ONU sobre canvi climàtic

Debat dilluns; voto dimecres

La eurocambra debatrà sobre les properes negociacions sobre el canvi climàtic de la ONU a Varsòvia i votar una resolució en aquest sentit. El COP 19 és clau ja que ens trobem només a dos anys vista per la decisiva cimera sobre el clima a París, en el qual s’espera concloure un acord global que substitueix a Kyoto. Els Verds donem suport a la resolució de la UE que demana passar a un objectiu de reducció de gasos d’efecte hivernacle del 30% per al 2020 i del 50% pel 2030 respecte els nivells de 1990.

Informe: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0482&language=ES

 

Salut i drets sexuals i reproductius

Debat dilluns, vot dimarts

Els drets sexuals i reproductius de les dones es veuen sotmesos a una pressió creixent en alguns estats membres de la UE, com Espanya. La UE reconeix els drets sexuals i reproductius com valors fonamentals de la UE i ha de realitzar esforços per promoure la igualtat de gènere. Tot i la pressió dels col·lectius anti-abortament, s’espera que el Parlament Europeu aprovi un informe que estudia la situació a la UE i recomana polítiques per acabar amb les taxes més altes de mortalitat materna i l’embaràs adolescent.

 

Àrtic 30 : detenció d’activistes a Rússia

Els dimecres . 23 d’Octubre – debat EP

El Parlament Europeu debatrà la situació dels 30 activistes ecologistes i periodistes que segueixen detinguts a Rússia per haver-se manifestat contra les prospeccions petrolíferes a l’Àrtic. La UE ha de fer més per garantir que les autoritats russes alliberin immediatament als detinguts i detingudes.

Negociacions UE -Turquia de nou en marxa ?

Debat dimarts.

La UE podria prendre la decisió de reobrir les negociacions d’adhesió amb Turquia, arran d’un acord tancat durant l’estiu. En lloc de limitar-se a la negociació en el procediment de negociació del pròxim capítol (sobre la política regional), els Verds creiem que hi ha una necessitat d’anar més enllà per tal de promoure els drets i les llibertats fonamentals a Turquia. La UE hauria d’obrir els capítols de negociació sobre el poder judicial, els drets fonamentals, la justícia, la llibertat i la seguretat tan aviat com sigui possible i oferir un calendari de negociació creïble.

Font foto: Greens/EFA

Tres seus pel PE? Políticament absurd, car i contaminant.

0

El Comitè d’Afers Constitucionals del Parlament Europeu va votar ahir, per gran majoria (22 a favor, 4 en contra), a favor de l’informe elaborat pel meu col·lega de grup, Gerald Häfner (conjuntament amb Ashley Fox), en el qual es defensa que siguin els membres del Parlament Europeu els qui puguem decidir sobre el nombre de seus que ha de tenir l’Eurocambra.

Ho hem reiterat desenes de vegades, i en formats ben diferents: la gran majoria del PE estem a favor de reduir les actuals tres seus del Parlament Europeu a una de sola, la qual cosa suposa una prioritat, tan en termes econòmics, com ecològics, com polítics. Actualment les tres seus són Brussel·les, Estrasburg (plenari) i Luxemburg (administració). Per raons òbvies, la seu única hauria de ser Brussel·les.

En tractar-se d’una modificació dels Tractats, però, aquesta decisió correspon, fins ara, als Governs dels Estats, que han d’acceptar-ne els canvis per unanimitat.

França (que acull una de les seus, a Estrasburg) s’hi ha oposat de manera reiterada. No obstant, parlant amb col·legues francesos de tots els colors polítics, em reconeixen a bastament que la seva postura és indefensable, i que tenen perfectament assumit que cal revisar-la en el sentit de reduir seus.

L’informe adoptat ahir pel Comitè d’Afers Constitucionals, i que ara haurà de ser ratificat pel plenari (cosa més que probable, i que en principi hauria de succeir el novembre), reclama que la decisió sobre on s’ha d’ubicar la seu del Parlament Europeu recaigui en l’Eurocambra.

Són els representants electes, directament escollits per la ciutadania, els qui han de poder decidir, i aquest decisió, clarament, seria en favor d’acabar amb el malbaratament de recursos que actualment suposa tenir tres seus itinerants.

És per això que el Comitè d’Afers Constitucional va demanar ahir, entre d’altres coses, que s’inicïi un procés convencional que desemboqui en una modificació dels Tractats per tal que sigui el PE qui tingui la potestat de decidir sobre el nombre de seus, i sobre on s’ubiquen.

La triple seu ha esdevingut un símbol de gestió absurda, ineficient  contaminant de recursos públics, en un moment en què, precisament, s’està reclamant als estats a reduir despesa per totes bandes. Una situació incomprensible i inacceptable es miri com es miri, i que, a més, atorga una pèssima imatge a la UE en general, i, de manera immerescuda, al Parlament Europeu en particular.

De manera reiterada, el nostre grup, Verds/ALE, hem insistit en aquest fet, tal i com posa de manifest l’estudi que vàrem impulsar fa uns mesos i segons el qual demostrem que aquest sistema de triple seu (itinerant) comporta que emetem 20.000 tones de CO2 anuals més de les que emetríem si només tinguéssim una seu: http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Studies/EP%20two-seat%20operation%20-%20Environmental%20costs%20Transport%20and%20Energy.pdf

Algunes dades:
-Les seus de les institucions europees les determina l’Article 341 del Tractat de la UE i el Protocol #6 (de 1992): la seu oficial del Parlament Europeu és Estrasburg, on s’hi ha de reunir un total de 12 sessions plenàries cada any. Les reunions de grup, comitès i plenaris addicionals tenen lloc a Brussel.les. El secretariat es troba localitzat a Luxembourg.
-El Tractat de Lisboa permet que el PE proposi modificacions del Tractat.
-Enlloc del món la distància entre dues cambres d’una mateixa legislatura és tan gran com a la UE: 345 km separen el Consell del PE (p.e: a França són 2,2 i a Alemanya 1,5 km).
-El Comitè de Pressuspostos del PE calcula que el cost de tenir les seus separades és d’uns 156-204 milions d’€ cada any.
-Els caps d’Estat i de Govern dels Estats Membres han acordat celebrar les cimeres a Brussel.les, però no permeten que el PE faci el mateix.
-Durant les sessions plenàries a Estrasburg, El PE no només queda aïllat respecte el Consell i la Comissió, sinó també de les organitzacions de la societat civil,dels representants dels Estats membres, i dels professionals de la premsa basats a. Brussel.les.
-El 78% dels desplaçaments de totes les missions de l’estaf del PE tenen lloc entre les tres seus de feina.
-Els edificis a Estrasburg només s’usen durant 42 díes cada any. És a dir: estan buits durant el 89% del temps.

Prioritats de la setmana del 7 al 10 d?octubre a Estrasburg

0

Regulació del tabac, lobbies i salut pública

Debat i vot, dimarts.

http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/252328

La proposta legislativa és una revisió de la norma actual, vigent des de 2001 i busca principalment limitar el consum de tabac entre les persones joves: ja que al voltant d’un 70% de la gent que fuma s’inicia abans dels 18 anys, mentre que el 94% ho fa abans del 25.

Tot i l?intens lobby per part de la indústria i els casos de corrupció, la proposta suggereix prohibir l’ús d’aromes, com la maduixa o el mentolat, en els cigarrets, així com incloure missatges d’advertència sanitària en totes les cares dels paquets, prohibir els cigarrets ?slim? (prims) i regular la venda de cigarrets electrònics.

En tant que Verds/ALE hem liderat sense complexes (i sense embuts) la proposta d?enfortir les normatives, prohibir determinats additius enganyosos, mantenint que els advertiments combinats (missatge i fotografia) ocupin, almenys, el 75% del paquet (de fet volìem que fos el 80%, mentre que altres grups defensen que sigui el 50%), donant suport a que les cigarretes electròniques estiguessin sotmeses a criteris de venda ?medicinal? (és a dir, que no poguessin ser de venda lliure, donada les moltes incerteses que hi ha encara en relació al seu ús), etc?

Acord de pesca amb Mauritània

Vot dimarts

L’acord d’associació en el sector pesquer entre la UE i Mauritània, incorpora els aspectes verds i socials clau que havia proposat el Parlament Europeu. Els Verds votarem a favor, tot i la pressió del govern Espanyol.

L’eurodiputat responsable d’aquest tema és el president de la comissió de Pesca, l’espanyol Gabriel Mato (PP), ha qualificat el protocol de “econòmicament inviable”.

Vola segur, limita el temps

Debat dimarts, vot dimecres

L’Eurocambra votarà una proposta legislativa sobre el temps de treball i de descans dels pilots d’avions a la UE. La comissió de Transports ha rebutjat, per 21 vots a 13, el text proposat per l’executiu europeu. Els Verds també ens oposem ja que la proposta podria derivar a l?augment de les hores de vol i condicions de treball pitjors pels pilots, amb els riscos de seguretat que això comportaria.

Fracking? Primer, impacte ambiental

Debat dimarts, vot dimecres

Gràcies al treball dels Verds, la revisió de la normativa sobre l’avaluació de l’impacte mediambiental de determinats projectes públics i privats proposa que els plans d’extracció de gas d’esquist (via la tècnica de fracking) se sotmetin a un estudi obligatori en el qual s’analitzin els possibles efectes sobre el medi ambient.

Per un reconeixement de les qualificacions en el sector sanitari

Debat i vot, dimecres

(veure adjunt)

La directiva introdueix una targeta electrònica per agilitzar el reconeixement de les qualificacions professionals entre els països de la UE en l’àmbit de la sanitat. Ara, els professionals sanitaris, com metges, infermers o farmacèutics, als quals se’ls prohibeixi practicar la professió al seu país d’origen com a resultat d’una mesura disciplinària o d’una condemna penal, tampoc podran exercir en un altre Estat membre. Aquest és un aspecte clau sobre tot per a la mobilitat dels i les joves en atur al sud d?Europa.

Que hi ha a la teva hamburguesa? Inspeccions càrnies.

Vot dimecres.

La Comissió vol estendre l’ús exclusiu d’inspeccions visuals post-mortem sobre la carn, una forma de reduir les inspeccions i els costos per la indústria càrnica, fet que incrementaria els riscos d?introduir carn amb tumors en el mercat. Els Verds i els membres de la comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària proposem vetar la proposta, ja que podria evitar la detecció de problemes sanitaris per als que es requereixen controls més exhaustius.

Tragèdia al mediterrani i criminalització de les persones immigrants.

Debat dimecres, Vot dijous.

Eurosur: és el nou mecanisme de control de fronteres de la UE que acompanyarà a Frontex. Aquest sistema consta de tres punts principals: cooperació entre la UE i els estats veïns per prevenir l?entrada d?immigrants, agilitzarà l’intercanvi d’informació entre estats membres sobre la situació a les fronteres i reaccionar de manera conjunta amb més rapidesa davant les persones que entrin de forma irregular a la Unió,

Els Verds votarem en contra, tot i que vàrem aconseguir introduir esmenes sobre la importància de salvar les vides de les persones, de facto, no hi ha hagut cap canvi al text i només es continua criminalitzant a les persones irregulars.

Syria, refugiats i la no resposta dels estats de la UE.

Debat dimecres, vot dijous.

Segons les últimes xifres de l’Agència per als Refugiats de Nacions Unides (ACNUR), més de dos milions de refugiats sirians, la meitat d’ells nens, han abandonat el país. Junt amb la tragèdia de Lampedusa, semblaria obvi que la UE no pot donar l?esquena a l?emergència social a Syria. L?eurocambra demanarà introducció de un pla europeu per acollir els refugiats.

SWIFT i l’espionatge d?EUA

Debat dimecres, vot sessió pròxima

El Parlament debat si es podria arribar a suspendre l’acord amb EUA sobre el Programa de Seguiment del Finançament del Terrorisme (TFTP, en les seves sigles en anglès). La causa d’aquesta possible suspensió seria el suposat espionatge, per part de l’Agència de Seguretat Nacional- NSA nord-americana, de les dades bancàries de ciutadans europeus emmagatzemats per l’empresa SWIFT. Els Verds volen suspendre i acabar amb un acord que ja des de l?inici violava les previsions necessàries respecte la protecció de dades i recorden que les negociacions sobre l?acord de lliure começ amb EUA, TTIP, també han de ser aturades.

Auge de l’extrema dreta a Europa

L’extrema dreta creix a tota Europa com a conseqüència de la mala gestió de la crisi. La pregunta és: què farà la UE? A més, a l?informe de la comissió de Peticions, es votarà una esmena sobre la necessitat de jutjar els crims contra del franquisme.

Vols il?legals de la CIA i detencions secretes a Europa

Debat dimecres, vot dijous,

Un any després d’haver aprovat un informe (d’Hélène Flautre, Verds/ALE, França) sobre el suposat ús de països europeus per la CIA per al transport i la detenció il?legal de presos, el Parlament Europeu demanarà a la Comissió i al Consell que expliquin quin seguiment han fet de les seves recomanacions per investigar aquest tema. Alguns països de la UE han actuat amb negligència davant noves violacions de drets humans, detencions secretes i extraordinàries. Aquest és el cas de Romania, Polonia i Lituania però també del Regne Unit.

Lluita contra la corrupció a tercers països

La UE ha d’adoptar una llei anticorrupció per prohibir l’entrada en territori europeu i congelar els actius financers dels funcionaris de tercers països implicats en violacions greus dels drets humans. Els diputats també demanem sancions similars per als funcionaris que hagin incorregut en “manipulacions judicials” contra filtradors, periodistes i activistes.

Canvi Climàtic

La setmana passada el grup de experts del IPCC va publicar el seu 5é informe sobre canvi climàtic.

Foto: El President Schulz durant el minut de silenci en memòria de les víctimes a Lampedusa. Font: PE

Plenari del PE, 9-12 Setembre: Prioritats de la Setmana

0

 

Debat sobre l?Estat de la Unió. Dimecres, 9hs.

El president de la Comissió Europea, José Manuel Barroso, pronunciarà el seu darrer discurs sobre l’Estat de la Unió abans de les properes eleccions europees, al maig de 2014.

Sistema de supervisió bancària únic. Vot final Debat i Vot Dimarts.

Segons les noves normes, ja acordades amb el Consell, un total de 150 bancs de grans dimensions seran controlats directament pel Banc Central Europeu (BCE). El mateix dia, l?eurocambra debatrà amb el Consell i la Comissió l’estat de les negociacions sobre la unió bancària.

L?eurodiputat Verd Alemany, Sven Giegold, ha estat ponent d?un dels informes sobre el rol del BCE com a supervisor. La seva transparència, els possibles conflictes d?interès i la unitat del mercat financer entre els membres i no del euro, han estat alguns dels punts principals. L?informe Giegold també inclou provisions per tal que el BCE rendeixi comptes al Parlament Europeu a partir del desenvolupament d?un acord interinstitucional.

Afers exteriors: Síria i Egipte. Dimecres a la tarda debat, vot dijous.

El ple debatrà diversos temes d’exteriors, com la situació dels refugiats sirians en els països veïns, la recuperació de béns i capitals d’antics líders dels països de la Primavera Àrab, els progressos de Bòsnia i Hercegovina i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia cap a l’adhesió a la UE i l’accés de Myanmar/Birmània al règim de preferències aranzelàries de la Unió.

Sobre la situació a Egipte, els Verds vàrem demanar a la UE que intervingués diplomàticament i que revisés l?ajut al desenvolupament i programes de cooperació si el règim continua reprimint la població civil. La UE ha de donar suport a l?ONU per tal que aquesta convoqui una conferència per la pau que inclogui tots els actors regionals.

Respecte a Síria demanem que sigui l?Assemblea General de la UE qui decideixi un pla d?actuació. Pels Verds, és crucial que la UE prepari un veritable programa humanitari que tingui en compte la recepció de una quantitat significativa de refugiats i refugiades dins de la UE.

Biocombustibles: No més menjar per combustible! Debat i Vot dimarts.

El Parlament Europeu es posicionarà sobre la directiva que regula l’ús dels biocarburants clàssics, produïts principalment a partir de cereals, sucres i plantes oleaginoses com la soja, el gira-sol i la palma. L’objectiu és accelerar la transició a una nova generació de biocombustibles, fabricats amb algues i alguns residus, i així reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Els Verds i diverses ONGs demanem un vot que limiti al 5.5% la producció d?energia amb biocombustibles de 1ra generació l?any 2020.

http://www.euroefe.efe.com/3790_economia-y-empleo/2198347_asociaciones-ecologistas-piden-al-parlamento-europeo-que-limite-el-uso-de-biocombustibles.html

També es votarà sobre l?us indirecte de la terra (indirect land use change ?ILUC) per tal d?afrontar el problema del canvi climàtic que genera la terra destinada a agrocombustibles. Els Verds saludem el vot del comitè de medi-ambient, ja que és molt important considerar l?impacte en emissions de CO2 de ILUC.

Estudi d’impacte ambiental obligatori per al gas d’esquist. Vot dimecres

El Parlament Europeu votarà dimecres la revisió de la normativa europea sobre l’avaluació d’impacte mediambiental de projectes públics i privats. Gràcies a la feina dels Verds, la comissió de Medi Ambient proposa ara que els plans d’extracció de gas d’esquist (fracking) se sotmetin a un estudi d’impacte mediambiental obligatori.

Directiva sobre hipoteques Debat i Vot Dimarts 10

L’Eurocambra es pronunciarà dimarts sobre la nova normativa que regula els mercats hipotecaris a la UE. La directiva busca que el mercat immobiliari sigui més transparent i que les persones estiguin millor assessorades, si volen comprar un habitatge, sobre els costos i conseqüències d’assumir una hipoteca, així com també més protegits en cas d’impagament. El socialista espanyol Antolín Sánchez Presedo és el ponent d’aquesta directiva. Pels Verds, aquesta ha estat una oportunitat perduda per realment aplicar mesures preventives davant el desequilibri i riscos macroeconòmics que genera una bombolla immobiliària. Tampoc s?adreça obertament la necessitat d?introduir mecanismes de dació en pagament, tot i que no els restringeix.

Regles més estrictes contra la manipulació dels mercats financers Dimarts debat i vot.

El Parlament Europeu votarà una nova legislació que preveu sancions més severes contra la manipulació del mercat i l’abús d’informació privilegiada. Les empreses que violin aquestes normes podran haver de pagar fins al 15% del seu volum de negocis anual. Les sancions aplicables als individus poden ser fins a tres vegades superiors als beneficis obtinguts. També podrà prohibir temporalment l’exercici d’una activitat professional en empreses d’inversió.

Cas de David Miranda i amenaces a la llibertat de premsa Debat dimarts

Els eurodiputats i diputades debatrem la detenció i investigació per les autoritats britàniques de David Miranda, columnista del diari “The Guardian”. El debat també se centrarà en les amenaces a la llibertat de premsa en el marc dels programes d’espionatge. (cas Greenwald, un dels periodistes que va publicar la informació revelada per l’ex analista de l’Agència Nacional de Seguretat dels EUA Edward Snowden).

La comissió de Llibertats Civils està duent a terme una investigació sobre els programes de vigilància de Estats Units i de diversos països europeus. Els Verds hem demanat reiteradament la suspensió de les negociacions de l?acord comercial entre la UE-EUA. Les normes europees de protecció de dades, actualment sota revisió, han de ser reforçades i han de prevenir l?espionatge que vingui també de fora de la UE.

Salvar les llengües en perill. Dimecres 11 Sept.

L’Eurocambra votarà dimecres un informe de la comissió de Cultura en què demana als Estats membres que protegeixin i promoguin l’ús de les llengües regionals amenaçades de desaparició. Segons la UNESCO, a Espanya hi ha cinc llengües en perill: l’aragonès, l’astur-lleonès, el basc, el gascó i el guanche. La UNESCO calcula que a la UE hi ha 128 llengües en perill d’extinció.

L?informe remarca el potencial de les noves tecnologies i de la xarxa social per a protegir les llengües. També demana que la UE doni recolzament pressupostari per salvar les llengües.

Atur juvenil: resposta insuficient del PE. Dimecres.

Dimecres vinent es vota al Ple del Parlament Europeu un informe sobre l?atur juvenil. Aquest es presentava como una resposta a l?alarmant increment de l?atur juvenil a la UE. Per a Verds/Aliança Lliure Europea aquesta proposta no ofereixi les solucions adequades a la situació actual, i per això el grup vàrem presentar un ambiciós informe alternatiu que serà votat el mateix dia, a Estrasburg .

Els Verds creiem fermament que dir-li al jovent que “cal que s?esforci més i cal que continuï formant-se” és una resposta frívola davant el massiu atur juvenil. Els Estats membres i la UE han d’anar més enllà i mirar cap a la creació d’ocupació per als i les joves i posar fi immediatament a les mesures que són contraproduents per a l’ocupació juvenil, es a dir, a l?austeritat i a les retallades socials.

Tecnologies de transport sostenibles. Dilluns debat; Dimarts vot.

L?eurodiputat Verd alemany, Michal Cramer, és el ponent d?un informe que planteja idees i propostes per a promoure noves tecnologies pel transport. L?informe busca canviar el model de mobilitat i remarca la importància de l?acció dels consumidors alhora d?escollir les formes de transport. També aborda el problema de la contaminació acústica i la vibració del transport.

Font fot: PE

Sessió plenària de juliol del Parlament Europeu: Prioritats

0

Prioritats de la Setmana. 1-4 Juliol Estrasburg

Debat sobre els resultats de la cimera europea 27-28 juny

Conclusions:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st00/st00104-re01.en13.pdf

El debat (demà dimarts) se centrarà en qüestions com la unió bancària, la desocupació juvenil, l’estat de les recomanacions econòmiques als estats membres i el futur del govern econòmic de la UE.

Pressupost de la UE 2014-2020

Debat: Dimarts; Vot: Dimecres

El Parlament Europeu votarà una resolució política sobre els resultats de les negociacions del proper marc financer multi anual. Els Verds/ALE rebutgen l’acord actual del marc financer multi anual i han presentat la seva posició en aquesta web http://www.budget-eu.eu/, ja que es tracta de més austeritat sobre l’austeritat dels Estats.  Els Verds plantejant que l’escenari de no-acord i per tant que es prolongui la situació actual és millor que l’acord proposat i lamenten que els Socialistes europeus hagin cedit a les pressions dels Estats.

La versió final dels textos legislatius serà sotmesa a votació el setembre. El Parlament ha d’aprovar el marc financer per majoria qualificada.

Balanç de la Presidència irlandesa i presentació de la lituana

Debat: Dimarts 2 de juliol (Presidència irlandesa); Dimecres 3 de juliol (Presidència lituana)

Adhesió de Croàcia

Croàcia és el 28è Estat membre de la UE a partir de l’1 de juliol.

Protecció de dades. L’abús dels Estats Units i la complicitat d’europa?

Debat: Dimecres; Vot: Dijous 4

Les conseqüències del programa d’espionatge Prisma sobre la privacitat i els drets fonamentals de la ciutadania europea i la importància d’avançar en la reforma de la normativa comunitària sobre la protecció de dades centraran un dels debats amb el Consell i la Comissió. També s’abordarà els riscos del programa d’espionatge Tempora, gestionat pels serveis d’intel·ligència britànics.

Els Verds/ALE presenten una resolució pròpia molt més radical on es demana que  la setmana pròxima s’aturin les negociacions sobre l’acord de lliure comerç EU-US.

He presentat diverses preguntes a la Comissió al respecte. Els Verds/ALE hem dissenyat una web sobre la campanya de data  http://www.respect-my-privacy.eu/

Canvi Climàtic, nova oportunitat per retardar la subhasta dels drets d’emissió de CO2

Vot: Dimecres 3

El Parlament Europeu votarà per segona vegada una proposta per congelar la subhasta de drets d’emissió de CO2, després que el ple la rebutgés a l’abril. La idea és limitar la sobreoferta de drets d’emissió que comporta que el preu d’emissió de CO2 sigui insignificant. El nou text presentat per la Comissió aposta per una reintroducció més aviat i gradual en el mercat dels drets d’emissió congelats. Com a Verds pensem que cal sumar accions futures si es vol garantir el real funcionament del mercat de CO2 i que 1.400 milions de drets d’emissions haurien de ser retirats per acabar amb la sobreoferta.  

Hongria vs la Unió Europea

Debat: Dimarts; Dimecres 3 de juliol;

Els Verds al Parlament Europeu hem encapçalat la lluita per la democràcia en Europa i contra les reformes constitucionals Orban, president de Hongria.

L’informe proposat per l’eurodiputat Verds de Portugal, Rui Tavares, inclou recomanacions al govern hongarès per posar fi a les violacions dels valors de la Unió Europea. Concretament, la resolució demana a la Conferència de Presidents del Parlament Europeu que consideri la aplicació de l’article 7.1  del Tractat de la Unió Europea, que permetria al Consell de Ministres constatar si existeix un risc clar de violació greu i posteriorment bloquejar el vot de Hongria al Consell Europeu.

Sancions més estrictes contra els ciberatacs

Debat: Dimecres; Dijous 4 de juliol;  

El Parlament Europeu votarà el dijous una directiva que introdueix sancions més severes contra els autors de ciberatacs. Les noves normes, acordades amb el Consell, serviran també per prevenir els atacs contra sistemes informàtics i millorar la cooperació policial i judicial en aquest àmbit. A més, els Estats membres tindran un termini de vuit hores per respondre a les peticions urgents d’ajuda d’altres països.

Protecció de rius i llacs, més substàncies prohibides.

Debat: Dilluns;  Dimarts 2 de juliol;  

L’informe busca afegir dotze noves substàncies a la llista europea de químics que suposen un risc per les aigües de superfície (rius i llacs). La nova directiva també introdueix una “llista d’alerta” que inclourà tres substàncies farmacèutiques. 

Eleccions de 2014

Debat: Dimecres; Vot: Dijous

Els partits polítics europeus hauran de designar els seus candidats per la presidència de la Comissió Europea amb suficient antelació respecte a la data dels comicis per permetre que es desenvolupi una campanya electoral centrada en assumptes europeus, segons una resolució que el pel debatrà el dimecres i votarà el dijous. És per aquest motiu que el Partit Verd Europeu celebrarà unes eleccions primàries a tota la UE. És l’únic partit europeu que optarà per aquest sistema a l’hora de nominar dos candidats, almenys un dels quals ha de ser dona. 

Estabilitat política en Grècia tancament de la televisió pública grega

Dimecres a les 15h00 es debatrà amb la Comissió (membre de la troika)  i el Consell sobre el tancament de la televisió pública grega (ERT)

El dimarts a les 14hs els Verds fan una conferència contra el tancament de ERT que serà livestreamed en: http://greenmediabox.eu/live/ert

Regulació dels Fons d’inversió (Directiva UCITS)

Debat: Dimarts; Vot: Dimecres

El sector de fons d’inversió té un valor de 6,3€ bilions i l’especulació que comporta és notable. La proposta de nova Directiva està sent negociada per Sven Giegold (Verds/ALE, Alemanya). Aquesta busca que els petits inversors estiguin ben protegits davant la contractació de fons d’inversió que corrin riscos innecessaris i introdueix normes referents a la remuneració i les bonificacions dels gestors de fons, i estableix sancions administratives mínimes per mala gestió a tota la UE.

L’Eurocambra fixa la seva posició sobre l’impost a les transaccions financeres

Debat: Dimarts; Vot: Dimecres

El Parlament Europeu es pronunciarà sobre la creació d’un impost a les transaccions financeres per a gravar els intercanvis d’accions i bons al 0,1 per cent i els contractes derivats al 0,01 per cent. A més, proposa tipus més reduïts per als fons de pensions fins a gener de 2017 i mesures per encarir l’evasió de l’impost. Aquest impost només serà aplicable per a 11 països de la UE que s’han adherit al nou tribut, entre ells Espanya.

Posicionament: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/247447

 

Elecció del Defensor del Poble Europeu

Vot: Dimarts (primera ronda), Dimecres 3 (segona i tercera rondes, en cas necessari);

El Defensor del Poble Europeu vetlla pel bon funcionament de les institucions europees i atén les queixes de la ciutadania relacionades amb la mala administració dels organismes de la UE. Hi ha sis candidats/es, però alguns són actualment persones electes i els Verds demanen que el Ombudsman continui sent apartidari, independent i amb l’experiència necessària.

Exportació d’armes

L’Eurocambra recordarà dimecres a l’Alta Representant de la UE, Catherine Ashton, que els estats membres han d’aplicar i interpretar de manera uniforme la posició comuna adoptada el 2008 que recull els criteris i controls per a les llicències d’exportació d’armes, arran de la decisió recent del Consell de no estendre l’embargament d’armes a Síria. Els països de la Unió figuren entre els principals exportadors d’armes a escala mundial.

Lluita contra el frau a la UE

Debat: Dimarts, Vot: dimecres 

El Parlament Europeu votarà sobre la reforma del Organisme de control antifrau de la UE (OLAF). L’OLAF ha quedat molt tocada després del cas de corrupció del comissari europeu de Malta, John Dalli. Els Verds donen suport a les propostes de reforma, especialment l’enfortiment del Comitè de Vigilància de l’OLAF i la millora de la protecció dels drets de les persones objecte de la investigació de l’OLAF.  

L’accés a l’atenció als grups vulnerables

Debat dijous; votació: dijous

Es votarà un informe de l’eurodiputada verda del Regne Unit, Jean Lambert, sobre les persones més vulnerables. L’informe busca millorar l’accés a serveis i seguretat social dels grups més vulnerables de la societat, com les persones amb discapacitat, els aturats d’edat avançada i de llarga durada. L’”austeritat” expansiva a Europa té un gran impacte en aquests grups i el seu accés a l’atenció essencial, l’informe revela conclusions i recomanacions i demana a la Comissió Europea i els governs de la UE que prenguin mesures urgentment.

Foto: Acció al ple durant la sessió anterior. Font: servei audiovisual del PE.

Sessió plenària, juny 2013: allò que considerem prioritari

0
Publicat el 10 de juny de 2013

Prioritats de la Setmana. 10-13 de Juny a Estrasburg

 

Propera cimera europea: recomanacions econòmiques i atur juvenil

Debat: dimecres; Vot: dijous.

La cimera europea tindrà lloc a Brussel•les els dies 27 i 28 de juny. Els temes seran: les recomanacions econòmiques de la Comissió Europea dins del semestre europeu, inclosa la reforma de les pensions a l’estat espanyol, i l’atur juvenil.

Verds/ALE situarem al debat d’atur juvenil la necessitat d’aplicar un pla de xoc que consisteixi en dotar dels recursos suficients aquelles regions europees on l’atur juvenil estigui per sobre del 25%. També demanarem que es modifiquin els Memoràndums d’Entesa (MoUs) per tal que la inversió en la lluita contra l’atur juvenil quedi exclosa dels objectius de consolidació fiscal, i per tal que mesures com la garantia juvenil europea esdevinguin compromisos d’obligat compliment.

 

El PE contra els desnonaments

Debat: dilluns, Vot: dimarts;

L’eurocambra votarà un informe de l’eurodiputada verda Karima Delli que reclama a la Comissió Europea i als Estats membres un pla d’acció per acabar amb el drama de la pèrdua d’habitatge. Concretament, l’informe incorpora algunes de les propostes que várem fer, en forma d’esmena, i demana que s’eviti el desallotjament de famílies que no poden complir amb els pagaments hipotecaris, i que s’adapti la política fiscal per tal de limitar les pràctiques especulatives amb l’habitatge. L’informe també proposa una major coordinació de les polítiques nacionals d’habitatge i la creació d’una estratègia europea.

 

Darrer pas cap a un Sistema Comú Europeu d’Asil

Debat: dimarts; Vot: dimecres.

A Europa, més de 330.000 persones van sol·licitar asil als països de la UE al llarg del 2012. 2.565 ho van fer a Espanya. El nou Sistema Europeu Comú d’Asil busca una progressiva convergència a tota la UE de normes mínimes comunes, procediments harmonitzats i estatus de protecció uniforme, així com un 
reglament de Dublín, que estableix el mecanisme de “cooperació” entre els Estats membres.
Els Verds hem manifestat reiteradament la nostra decepció amb l’acord final, ja que no es crea un espai europeu de protecció de les persones refugiades, sinó que continua relacionant persones migrades amb delincuència i terrorisme. Veiem problemes amb les normes per les quals els sol·licitants d’asil han de tornar al país on han demanat asil inicialment (Dublín III) i sobre les condicions d’acollida. 

Concretament, és problemàtic l’informe d’Eurodac. Eurodac és el sistema europeu de base de dades de les empremtes dactilars de les persones sol·licitants d’asil. Amb la nova regulació, Europol i la policia podran accedir lliurement a aquesta informació, relacionant automàticament sol·licitants d’asil amb terrorista.

 

Schengen: inspeccions sorpresa per frenar els controls fronterers il·legals

Debat: dimarts; Vot: dimecres;

La reforma de les normes que regulen el funcionament de l’espai europeu sense fronteres internes, permetrà l’enviament per sorpresa d’equips d’inspecció per comprovar que no s’imposen controls il·legals a les fronteres internes de l’àrea Schengen. Els Verds han expressat el seu desacord amb la tendència general de limintar Schengen i reintroduïr certs controls fronterers, un dels majors èxits de la política de la UE.

 

Fons d’ajuda a les persones més desfavorides

Debat: dimarts; Vot: dimecres

La Comissió Europea ha suggerit un pressupost total de 2.500 milions per al període 2014-2020, però tres comissions parlamentàries (Afers Socials, Agricutlura i Pressupostos) demanen mantenir els 3.500 milions actuals per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de les persones més pobres. És inadmissible que en un moment de crisis es redueixi el pressupost europeu per a molts programes de bancs d’aliments i altres polítiques socials bàsiques.

 

Ús de dades personals de passatgers aèris, violanció de drets fonamentals.

Vot: dimecres.

La Comissió ha tonat a possar sobre la taula la directiva de PNR (Passenger Name Record) per la qual podria utilitzar dades personals, com l’adreça o el número de targeta de crèdit, de passatgers aeris amb origen o destinació a la UE per a la suposada lluita contra el terrorisme i els delictes greus. La comissió de Llibertats Civils va rebutjar la proposta a l’abril per 30 vots en contra i 25 a favor. Verds/ALE sempre han mostrar el se rebuig a una directiva que vulnera els drets fonamentals de la ciutadania europea.

Concretament per Verds/ALE, no hi ha evidència de la utilitat de les dades del PNR en la lluita contra el terrorisme i la delinqüència transnacional greu i ha evitat un debat seriós sobre la necessitat i la proporcionalitat. Els Verds denuncien que el PNR pemetra la creació de perfils i la retenció general de dades de persones innocents, fets denunciats pel Tribunal de Justicia Europeu.

 

Normes per a les empreses extractores de gas, petroli i minerals

Debat: dimarts; Vot: dimecres.

El Parlament Europeu votarà una nova norma, ja acordada amb el Consell, per la qual les companyies extractives de gas, petroli i minerals, així com les empreses d’explotació forestal, es veurien obligades a revelar els detalls dels seus pagaments als governs de tot el món per cada projecte extractiu que duguin a terme. Tot i que podria haver estat més ambiciós, els Verds van donar la benvinguda a l’acord, en particular les disposicions sobre informació i transparència sobre el projecte de pagaments als governs, els quals ajudaran a evitar les activitats contràries a l’ètica de la indústria extractiva als països en desenvolupament i més enllà.

 

Retrocés democràtic a Turquia.

Debat: dimecres, Vot: dijous.

Els episodis de violència contra manifestants registrats els darrers dies a Turquia seran objecte d’un debat amb l’Alta Representant de la UE, Catherine Ashton. L’ús de la força per part de la policia durant una manifestació pacífica per salvar el parc Gezi d’Istanbul va ser la metxa que va encendre una onada de protestes que ja s’ha estès a diverses ciutats del país. Hi ha hagut un canvi preocupant lluny de respecte a les minories, la pluralitat i altres llibertats fonamentals a Turquia en els últims anys. El diàleg en el marc de les negociacions d’adhesió entre la UE i Turquia será crucial.(adjunt pregunta de Raül Romeva a l’Alta Representant al respecte)

 

Lluita contra la pesca il·legal i normes més flexibles per al bacallà

Debat: dimarts; Vot: dimarts

Les noves regles busquen agilitzar la inclusió de nous països a la llista negra de la UE contra la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (informe Romeva sobre pesca il·legal). La pesca il·legal és una greu amenaça per a les poblacions de peixos vulnrables, la transparència dels estats i dels vaixells involucrats és una mesura crucial per acabar amb el problema. L’infome permetrà afegir a la llista d’estats no cooperants països com Corea del Sud, i s’enfrontaran a possibles sancions. El ple també es pronunciarà dimarts sobre la reforma del pla de gestió del bacallà.

Seguretat nuclear i normes de la UE

Debat: dimarts

La Comissió presentarà els plans llargament esperats per a la revisió de normes de la UE en matèria de seguretat nuclear. Tot i que s’espera que la proposta de reforçar les disposicions relatives a la transparència i la independència de les autoritats reguladores, no hi ha cap intenció d’establir criteris de seguretat reals per les centrals nuclears, ja que primen els interessos econômics davant la seguretat humana. S’estableixen disposicions relatives a millores en la seguretat dels reactors existents i normes de seguretat pels treballadors i treballadores.

Ple Estrasburg, PE: sistema financer, unió bancària, energia (renovables i exploracions off shore), acord lliure comerç UE-EUA, etc…

0
Publicat el 20 de maig de 2013

Prioritats de la Setmana. 20-23 de Maig a Estrasburg (resum de Marc Giménez i Delfina Rossi)

Debat sobre el proper Consell Europeu del 22 de Maig

 

1) Energia

L’objectiu és la competitivitat i per tant es tracta d’assegurar el subministrament i abaratir-ne el preu. El mecanisme per assegurar-ho és acabar de liberalitzar el mercat (tercer paquet), per tal d’assolir un mercat interior de l’energia real al 2014 i la interconnexió de xarxes a nivell transnacionals, per evitar aïllament energètic de països al 2015.

Es fa èmfasis en assegurar el desplegament de la Directiva de renovables i l’acompliment dels objectius en matèria de política climàtica i energètica per al 2020 i més enllà. Parla d’afavorir un marc d’autogeneració i autoconsum d’energia, fonamentalment a base d’un increment de les renovables, a banda de facilitar administrativament els canvis de subministrador en la resta de casos. En la mateixa línia, l’avenç en les xarxes intel.ligents de producció-consum (smart grids), a la vegada d’assegurar l’abastiment per a sectors socials en vulnerables.

Fa èmfasi en crear un clima procliu a la inversió (privada), i en el camp de les fonts netes es refereix a ajudes d’estat per fomentar-les. (En definitiva, tot el contrari que està fent el govern de Rajoy amb els decrets de les renovables, i l’atemptat a la seguretat jurídica de les inversions que la retirada retoactiva de les primes a producció de renovables representa). També fa èmfasi en la necessitat de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, a partir de la implementació de la directiva corresponent, que fa especial atenció als estàndards dels edificis de nova construcció i a la rehabilitació dels existents.

Per altra banda, dintre del camp de la diversificació de la producció convencional, quan parla d’explorar altres fonts d’energia indígenes, i d’assegurar-ne una reglamentació per a la seva explotació segura, s’està referint de ben segur al fracking (gas d’esquist).

2) Fiscalitat

Pel què fa a la fiscalitat, el punt principal és la lluita contra el frau i l’evasió fiscal. Per altra banda, però reclama evitar una fiscalitat agressiva (en el context de consolidació fiscal), en particular parla d’eliminar tributacions que afectin negativament al desenvolupament d’empreses, que impedeixi la recuperació econòmica. (Si bé és relevant que es comenci a prioritzar el creixement per davant del dèficit, no deixa de ser curiós que l’accent es posi quasi exclusivament en les empreses, i no pas en l’IVA, etc.). Per cert, parla de mesures per combatre el frau en la tributació de l’IVA.

Es parla (encara molt obert, pendent de les negociacions de l’ECOFIN) d’avaluar la possibilitat de taxar l’estalvi (dipòsits?), en cooperació amb els països de veïns de la perifèria de la UE. També es posa l’accent en l’intercanvi d’informació entre estats membres per determinar la renta total dels ciutadans/es europeus (la declaració de béns dels residents estrangers a Espanya -o viceversa- s’enmarcaria aquí, és d’entendre). Finalment parla d’avançar en establir un model adequat de fiscalitat per a l’economia digital.

Lluita contra el frau fiscal

Debat i vot dimarts matí.
L’Eurocambra preveu reclamar als Estats membres que donin un pas endavant per combatre els paradisos fiscals i millorar la recaptació d’impostos, en un debat que tindrà lloc el dimarts al matí i que servirà per preparar el Consell Europeu del 22 de maig. L’informe que es votarà busca reduir el frau fiscal d’un bilió d’euros per al 2020.

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/130536REV2-Lutte-contre-la-fraude-et-l-evasion-fiscales-ES.pdf

Adjuntem un article en castellà que explica com la UE pot combatre la lluita contra el frau fiscal.

Sistema de supervisió bancària únic
Debat dimarts a la tarda.

La unió bancaria consisteix en un mecanisme de supervisió únic, una regulació i fons de resolució bancari i un sistema de garantia bancaria.

El Parlament debatrà la regulació que modifica les competències de l’actual Autoritat Bancaria Europea (EBA) per tal d’encaixar-la dins del mecanisme de supervisió únic i del nou rol que se li atorgarà al BCE. Els Verds van presentar esmenes per tal d’augmentar la capacitat de la EBA d’obtenir informació, de fer proves de resistència als bancs de manera anual, de promoure la diversitat del sector bancaria, d’assegurar l’equilibri entre els estats dins i fora de l’euro.

El vot final a l’Eurocambra tindrà dimecres, per donar temps a les negociacions amb el BCE pel que fa a les normes de responsabilitat del supervisor.

Més info: http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/120401REV1-A-single-EU-banking-supervisory-mechanism-ES.pdf

Relacionat a la crisis bancària i la necessitat d’establir una resposta europea, Raül Romeva i Joan Coscubiela han llançat la següent iniciativa: http://pecatsbancaris.eu/

Acord de lliure comerç amb Estats Units
Debat dimecres, vot dijous

La Comissió Europea hauria de començar a negociar amb EUA al juliol un nou acord comercial. Els moviments socials denuncien que això podrà perjudicar l’ingrés a Europa de transgènics. En aquest sentit, Raül Romeva ve presentar una pregunta: http://iniciativa.cat/europa/news/44981

Protecció per a les víctimes de violència de gènere
Vot dimecres.

El Parlament Europeu votarà sobre la protecció civil per a les víctimes d’assetjament, agressió o violència de gènere a tota la UE. Amb aquesta norma es pretén garantir el reconeixement de les mesures civils de protecció (per exemple, una ordre d’allunyament) quan les víctimes es desplacin a un altre país de la UE.

Eleccions del Parlament Europeu a 2014

Les properes eleccions europees s’haurien de celebrar entre el 22 i el 25 de maig, no del 5 al 8 de juny com inicialment previst. La nova data donarà més temps al nou Parlament per preparar l’elecció del president de la Comissió Europea al juliol de 2014.

Extracció de gas i petroli en alta mar

Debat dilluns. Vot dimarts

El Parlament Europeu votarà una directiva sobre la seguretat mediambiental en l’extracció de gas i petroli en alta mar. Les empreses energètiques hauran de provar la seva capacitat financera per cobrir les responsabilitats derivades de les seves activitats, i presentar informes de riscos i plans de contingència en cas d’accident abans d’obtenir una llicència de perforació.

Els Verds donen la benvinguda la proposta de la Comissió, però, se senten decebuts que després de les negociacions amb el Consell la legislació no sigui tan ambiciosa i no garanteixi realment la seguretat a la aigües de la UE. Això ha estat consequència dels interessos dels Estats que ja tenen operacions de gas i petroli extensa (con Regne Unit, Dinamarca o Espanya ).

Tot i aixì, gràcies als Verds s’ha aconseguit la protecció de les zones sensibles i vulnerables, destacant l’Àrtic, vital per a la lluita contra el canvi climàtic.

Raül Romeva va presentar una esmena per a la protecció de les zones sensibles, turístics i costaners (com ara les Illes Canàries, però també en vistes a les noves operacions de perforació a la Mediterrània), on un vessament de petroli podria ser especialment devastadora per a les comunitats locals, els pescadors locals, i tindria un efecte negatiu en el turisme.


Com garantir el futur dels sistemes de pensions?
Vot dimarts.

La Eurocambra votarà un informe en què demanen mesures per garantir la continuïtat de les pensions públiques. L’envelliment de la població i l’actual crisi econòmica han posat de manifest la vulnerabilitat dels sistemes de pensions públics i privats.

Afers exteriors

Dimecres a la tarda, el ple de l’Eurocambra debatrà diversos temes d’exteriors, com la situació dels refugiats sirians en els països veïns, la recuperació de béns i capitals d’antics líders dels països de la Primavera Àrab, els progressos de Bòsnia i Hercegovina i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia cap a l’adhesió a la UE i l’accés de Birmània al règim de preferències aranzelàries de la Unió.

Renovables. Debat Romeva-Turmes sobre renovables a Espanya.

Grans grups al PE rebutgen proposta de Verds/ALE en favor de més transparència i control dels ‘lobbies’ a la UE

1
Publicat el 15 d'abril de 2013

Els presidents dels grups polítics del Parlament Europeu varen rebutjar dijous una petició del Grup Verds/ALE d’establir una Comissió Especial sobre ‘lobbisme’. L’objectiu de la Comissió havia de ser investigar l’anomenat escàndol ‘Dalligate’, valorar i establir noves regles relatives al paper dels ‘lobbistes’ davant (i dins) les institucions europees, i clarificar els mecanismes de prevenció de conflictes d’interessos.

Quan Verds/ALE vàrem presentar aquesta proposta a la mesa del Parlament, la semana passada, tots els grups hi van votar en contra, excepte la GUE (Esquerra Unida Europea).

Aquest rebuig de part de la majoria dels grups va precisament en la direcció contrària a allò que se’ns està demanant des de la ciutadania, i alimenta encara més les nombroses ombres que existeixen al voltant del paper dels ‘lobbies’ a Brussel·les i Estrasurg.

L’escàndol que relaciona l’antic Comissari Dalli amb la indústria tabaquera és un dels casos que reclamen, més que mai, llum i taquígrafs. I el procés s’ha de fer de manera transparent i oberta, especialment en un moment en què la democràcia es troba clarament amenaçada per culpa dels nombrosos, i obscurs (quan no directament amagats) conflictes d’interessos entre determinats nivells de l’administració i alguns poders econòmics.

No és la primera vegada que els grups majoritaris obstrueixen una petició com aquesta. Des que sóc al Parlament Europeu, els Verds/ALE hem estat any rere any instant a les institucions europees a acabar amb aquesta imatge d’opacitat i de negocis encoberts que tan de mal fa a la democràcia. Malgrat que hem aconseguit alguna cosa (un registre voluntari, per exemple), encara estem molt lluny del model que reclamem, que no és altre que el model que també se’ns reclama des de la ciutadania.

Legislar sobre la vida de 500 milions de persones exigeix un esforç de transparència i de rendició de comptes que mesures com la que havíem proposat (i que ens han rebutjat) permetrien construir.

Un cop més, i en nom també de la transparència, convé recordar que si algunes coses no es fan no és per manca de propostes ni de grups polítics que les impulsin, sinó a una simple (i per tant canviable) qüestió matemàtica: les majories existents.

I és que, parlant de matemàtiques, i tal i com deia Einstein: ‘És absurd esperar resultats diferents fent les coses sempre de la mateixa manera’. I jo afegiria, …‘i amb les mateixes correlacions de forces’.

Font foto: CEO

Plenari d’Estrasburg, març 2013: de què va?

0

L’Eurocambra fixa la seva posició sobre el pressupost de la UE per al 2014-2020 

Debat Dimarts; vot Dimecres.

Dimecres, 13 de març, votarem una resolució presentada pels 4 grups principals (PPE, S&D, ALDE, Verds/ALE) on es defineix el mandat del Parlament Europeu per negociar amb els governs dels Estats membres el marc financer plurianual (MFP, o MFF, segons sigles en anglès) 2014-2020. El Parlament Europeu té poder de veto sobre el pressupost de la UE.

Els Verds hem reiterat que l’acord del Consell Europeu sobre el MFP és un mal acord per a la UE, no només perquè es redueix un pressupost que podria realitzar polítiques de reactivació econòmica, creixement i creació d’ocupació, sinó també perquè es retalla justament allà on calia invertir: en investigació, en programes socials com l’Erasmus, en inversió. Els Verds creuen que el PE s’ha de mantenir ferm i no acceptar un MFP.

L’Eurocambra també s’ha de pronunciar dimecres sobre el pressupost de 2014, que de fet seria el primer del nou marc financer plurianual, per la qual cosa ambdós vots estan relacionats.

Reforma de la Política Agrària Comuna (PAC)

Debat: Dimarts; Vot: Dimecres

Els Verds volem

  • Una PAC justa i solidària: limitar les subvencions a 100.000 euros per agricultor per any, redistribuir
  • Una PAC verda: regles clares per rotació de cultius, respecte al medi ambient, us sostenible de l’aigua, respecte a les directives de aigua i pesticides.
  • Una PAC globalment responsable : eliminar els incentius per tal que les asseguradores de risc entrin al mercat alimentari i especulin. Prohibir la subvencions a l’exportació.

Actualment, en tots els Estats membres, només alguns productors agroindustrials (el 0,12% del total), majoritàriament grans empreses, reben més de 300.000 euros l’any, principalment per augmentar la seva competitivitat i fomentar el seu creixement. La proposta de la Comissió és establir el límit de subvenció a 300.000 euros, per estalviar només 1.450.000.000 d’euros. ICV i els verds proposem establir un límit de 100.000 euros l’any per a cada explotació agrícola. Aquesta mesura només afectaria al 3,5% dels agricultors però permetria redistribuir 7.000.000.000 d’euros entre els Estats membres i els agricultors. Aquests fons permetrien invertir en la promoció de l’agricultura sostenible, en oposició a l’agricultura tradicional, i ajudaria a crear ocupació a llarg termini en les economies rurals

A l’Estat espanyol: Només el 0,16% dels agricultors reben més de 300.000 euros anual en ajudes de la PAC (la Duquessa d’Alba entre aquests) . L’establiment del límit proposat per la Comissió permetria estalviar 112,4 milions d’euros. Però, la proposta dels Verds de posar el límit a 100.000 euros anual permetria estalviar 476 milions d’euros que es podrien redistribuir entre el 94,34% de petits i mitjans agricultors.

Votarem si la CE ha de poder, o no, control·lar els pressupostos nacionals

Vot dimarts.

El paquet legislatiu “Two-pack” modifica el ja existent 6-pack i és la consolidació del Fiscal Compact. Aquesta regulació afectarà als països de l’euro i permetrà a la Comissió Europea vetar els pressupostos dels països de l’eurozona (informe Elisa Ferreira, S&D) i que també reforçarà la supervisió econòmica i pressupostària dels Estats amb problemes financers greus (informe Jean-Paul Gauzès, PPE).

Els Verds van aconseguir introduir una esmena clau en l’informe Gauzès que introdueix l’auditoria del deute públic, la qual cosa permet pensar que l’abstenció és una possibilitat. Tanmateix, la meva postura en relació a l’informe Ferreira és molt més crítica, i no veig altra opció que votar-hi en contra. En donaré més detalls en apunts específics més endavant.

Dia Internacional de la Dona: el Parlament Europeu debat l’impacte de la crisi, la lluita contra els estereotips i la situació de les dones al nord d’Àfrica

Les mesures d’austeritat aprovades pels Estats membres en el context de la crisi econòmica suposen un risc per a la igualtat entre homes i dones, segons una de les tres resolucions elaborades amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que el ple debatrà dilluns i votarà dimarts. L’impacte de la crisi sobre les polítiques d’igualtat, la lluita contra els estereotips de gènere i la situació de les dones al nord d’Àfrica són els assumptes que tracten els textos.

Veure nota: http://iniciativa.cat/europa/news/43995

Debat sobre la propera cimera europea

Dimecres a les 9h00, l’eurocambra debatrà les prioritats del proper Consell Europeu, que se celebrarà els dies 14 i 15 de març a Brussel•les. El Semestre Europeu, l’aplicació dels programes de reforma per part dels governs i l’Estratègia 2020 marcaran l’agenda de la cimera.

Lluita contra el racisme i la xenofòbia

Debat i vot dimecres

El Parlament exigirà revisar les actuals lleis de la Unió Europea contra el racisme i la xenofòbia. A més, es demanarà als Estats membres que posin fi a cinc anys de bloqueig de la proposta de directiva contra la discriminació per religió, edat, discapacitat i orientació sexual, (informe Romeva) . La resolució dels Verds inclou esmenes concretes denunciant la situació a Catalunya, fent referència a un informe de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància:

“La CERI ha sido informado de que el líder del partido local del Partido Popular de Badalona, ciudad cercana a Barcelona, ha estado promoviendo un discurso durante los últimos años, acusando a los inmigrantes rumanos y gitanos de ser la causa de la criminalidad en la ciudad.”

“Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la invisibilidad del racismo y la discriminación racial en España, así como una pasividad   y la falta de voluntad para reconocer y tratar el problema a niveles inferiores de   Gobierno. El hecho de que no  haya datos disponibles relacionados con el racismo o racial   discriminación contribuye a la impresión de que no existe el racismo”

Normes europees per evitar el tripijoc de partits de futbol

Debat dijous, vot dijous.

Els eurodiputats debatrem i votarem dijous una resolució en què reclamem mesures per evitar el tripijoc de partits a les principals lligues de futbol europees. La comissió especial del Parlament Europeu sobre la delinqüència organitzada, la corrupció i el blanqueig de capitals presentarà un informe que advoca per tractar aquest problema des d’una òptica europea, que complementi les accions que ja estan duent a terme els governs nacionals.

Els eurodiputats analitzem amb Catherine Asthon la situació a Egipte, Corea del Nord, Ucraïna, Síria i Mali

El Parlament Europeu rebrem dimecres a la tarda a l’Alta Representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Catherine Ashton. Els diputats tractarem amb ella l’amenaça nuclear i els drets humans a Corea del Nord, així com la situació a Egipte, Síria, Ucraïna i Mali. El ple votarà dijous resolucions sobre Egipte i Corea del Nord.

No stress, nuclear test

Debat dilluns, vot dimecres.

Dos anys deprès de la catàstrofe de Fukushima, els i les eurodiputades debatem sobre les mesures que adoptarà la UE desprès d’haver realitzar les proves de estrès nuclear. Un tema clau és la revisió de la directiva sobre seguretat nuclear. De la mateixa manera, l’executiu de la UE haurà d’aclarir si pensa presentar noves propostes per reforçar el paper de les autoritats reguladores nacionals i la seva independència. Segons els Verds, les proves estan sent utilitzades per la indústria nuclear per a continuar com sempre i no tancar cap reactor nuclear.

La contaminació radioactiva de l’aigua potable. Informe Rivasi (Verds, Francia)

Vot dimarts.

L’Eurocambra haurà de donar la seva opinió sobre els projectes de normes de la UE sobre la contaminació radioactiva en l’aigua potable. Fonamentalment, l’informe demana un canvi de la base legal per assegurar que el Parlament Europeu té competències sobre aquestes normes tan importants per a la salut pública. L’informe també demana l’eliminació dels buits legals en el projecte de llei, incloent el monitoratge de la contaminació radioactiva feble i la distinció entre els origens de la contaminació radioactiva natural o generada per l’activitat humana. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0033&language=ES&mode=XML

 

Gassos d’efecte hivernacle i les regles de la UE

Debat dilluns 11, vot dimecres.

Els i les eurodiputades votarem importants regles sobre els gasos d’efecte hivernacle. Bas Eickhout (verd holandés) és el ponent de l’informe, on s’obliga als estats membre a informar anualment sobre la seva política de lluita contra el canvi climàtic i la seva evolució cap als compromisos de reducció d’emissions pel 2050. A més, s’adoptarà un important informe complementari (elaborat pel diputat socialista Arsenis) sobre la regulació de les emissions provinents de l’ús de la terra i els boscos. Els Verds donem suport a la política de comptabilitzar les emissions de les terres agrícoles però lamentem que no s’hagin inclòs els aiguamolls. Veure darrera nota de premsa

 

Disminució de la població d’abelles i prohibició d’insecticides

Debat dimecres; vot dijous.

La Comissió Europea va presentar una proposta crucial per suspendre l’ús d’insecticides neonicotinoides – a causa del seu impacte perjudicial sobre les poblacions d’abelles, la qual ha de ser avaluada pels governs dels Estats. Malgrat l’evident i brutal impacte d’aquests pesticides sobre els pol·linitzadors, els governs de la UE podrien rebutjar la proposta de la Comissió, després que el lobby de la indústria hagi fet una campanya de pressió extraordinària. Els Verds demanem als governs de la UE que donin suport a la mesures enlloc de fer seguidisme d’aquests lobbies.

Abans de la votació del Parlament Europeu sobre la reforma de la legislació política agrícola comuna de la UE, els eurodiputats Verds durem a terme una conferència de premsa per explicar els aspectes clau de la proposta.

Foto: Al ple d’Estrasburg. Amb Simon Coveney, antic col·lega a la Comissió d’Exteriors, i actualment Ministre per a la UE de l’Actual Presidència Iralndesa.

Prioritats del Ple de febrer Parlament Europeu: Reforma Pesca, compareixença Hollande i Violència contra dones, entre d’altres

1

 

Reforma de la PPC, un pas endavant?

Debat el dimarts 5 – vot al plenari el dimecres. (informe Rodust)

El Parlament debatrem (demà) i votarem (dimecres) el document relatiu al Reglament de Base de la Reforma de la Política de Pesca Comuna de la UE. Es tracta de la votació més important de la història de l’eurocambra en relació a la situació i gestió dels recursos pesqueres de la UE. Per a nosaltres, el Grup Verd, la reforma de la PPC és fonamental per tal de canviar l’actual pràctica destructiva de pesca, basada en la sobreexplotació dels recursos. La majoria de les poblacions de peixos es troben en una situació precària, la qual cosa amenaça la viabilitat del recurs, i de l’activitat pesquera. Els Verds considerem que la UE ha d’avançar cap a una política pesquera sostenible. En el seu moment ja varem saludar el resultat de la votació en comissió PECH, on varem aconseguir vincular els nivells de captura a les recomanacions científiques, entre d’altres. No obstant, resten alguns aspectes poc definits, o directament contraproduents, i caldrà resoldre’ls durant la votació de dimecres.

Mes: http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20130124NEW59667/4/html/Reforma-pesquera-los-descartes-y-la-sobrepesca-en-el-punto-de-mira-del-PE

 

10 demandes de la PPC

http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Publications/Common_Fisheries_Policy/10_demands_CFP_CAT.pdf

 

Debat sobre el futur d’Europa amb François Hollande

Dimarts matí. 

El president de França, François Hollande, analitzarà amb els líders dels grups polítics el futur de la UE i de la zona euro, la crisi econòmica i el pressupost de la Unió per al període 2014-2020. El president de la Comissió, José Manuel Durao Barroso, també participarà en el debat. Comentaré el debat en obert.

El presupost multianual de la UE (MFF)

Debat dimecres matí.

Els eurodiputats i diputades debatrem amb la Presidència irlandesa i la Comissió Europea el pressupost de la UE per al període 2014-2020. El Parlament ha advertit en diverses ocasions que, com més gran sigui la retallada de la proposta inicial, menys possibilitats hi ha que l’Eurocambra aprovi les perspectives financeres. Els cap d’estat de la UE es reuniran el proper dijous i divendres per debatre el pressupost multianual, però les últimes propostes inclouen retallades importants en àrees socials i progressistes (com ara el programa Erasmus, els programes de inversió en R+D, etc).

http://www.greens-efa.eu/future-eu-budget-mff-8592.html

 

Soroll dels cotxes

Debat dimarts 5 i vot dimecres (informe Ouzky) 

Els eurodiputats votarem dimecres una proposta legislativa que busca reduir el nivell de soroll dels vehicles de motor per tal de protegir la salut dels ciutadans i el mediambient. L’informe va ser víctima de grans lobbies per part de la indústria automotrius. La proposta inclou mesures com la creació de un sistema d’etiquetatge pels vehicles nous i estableix normes per la fabricació de vehicles elèctrics híbrids que siguin prou audibles pels vianants.

Protecció d’especies en risc.

Debat dimarts 5 i vot al plenary dimecres

A les portes de la reunió d’alt nivel de la convenció CITEs sobre la protecció de les especies en risc (COP16), els i les eurodiputades adoptarem una resolució per establir les prioritats per a la UE. Davant l’increment dels atacs contra els recursos naturals, la UE ha de protegir les espècies i garantir que es prenen decisions determinants en CITES. És alarmant els riscos d’extinció dels rinoceronts i els elefants, i el comerç d’algunes parts d’aquests animals.

http://www.cites.org/esp/index.php

    

Millor accés als medicaments genèrics

Els diputats votarem dimecres una directiva que imposa als països de la UE terminis per decidir els preus i reemborsaments dels medicaments. En el cas dels genèrics, el termini és més breu perquè els pacients puguin accedir ràpidament a aquests tractaments més assequibles. Les noves normes també busquen eliminar les barreres d’accés al mercat farmacèutic.

 

Contra la violència contra les dones

El Parlament Europeu votarà dimecres una resolució sobre l’eliminació i la prevenció de la violència contra les dones i les nenes. En un debat que tindrà lloc el dilluns, els diputats i diputades demanarem a la Comissió que expliqui quines mesures està duent a terme per eliminar totes les formes de violència contra les dones. A més, l’executiu comunitari haurà d’aclarir com contribueix la UE a la nova acció política i operativa a escala mundial per acabar amb la violència contra les dones.

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20130124NEW59667/11/html/Prevenci%C3%B3n-de-la-violencia-contra-las-mujeres

 

Els bancs han de concedir més préstecs a les pimes

Dimarts el Parlament Europeu votarà un informe que demana que els bancs que han rebut ajudes estatals o del Banc Central Europeu per pal·liar els efectes de la crisi estiguin obligats a destinar una part dels seus préstecs a les petites empreses..

El text de la Comissió d’Afers Econòmics i Monetaris assenyala que la UE ha d’exigir als bancs que adaptin els préstecs a les necessitats de les petites i mitjanes empreses, que, a causa de la crisi actual, tenen dificultats per accedir al finançament. D’altra banda, els diputats i diputades demanem regles més clares de cooperació entre les pimes i els seus creditors, així com noves mesures per garantir que les petites empreses reben els pagaments amb més rapidesa.

 

informe: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0001+0+DOC+XML+V0//ES

Foto: La votació d’aquesta setmana dobre el Reglament de Base de la reforma de la Política Pesquera és la més important de la història de l’eurocambra. Per això nombroses organitzacions de ciutadans/es estan fent una ingent campanya per tal d’informar els diputats i diputades de la importància del seu vot. N’informaré a bastament, durant el debat de demà i la votació de dimecres.

Primera sessió plenària 2013: agències de ‘rating’, atur juvenil i eurobons, entre d’altres

2

Heus ací els temes destacats per a la primera sessió plenària del 2013 del Parlament Europeu, reunit, des d’avui fins dijous, a Estrasburg.

 

Qualificacions creditícies més responsables i transparents

El Parlament Europeu debatrà dimarts i votarà dimecres, un paquet normatiu que regula l’activitat de les agències de qualificació creditícia. Els Verds pensem que l’acord final significa un petit pas endavant per a la regulació d’aquest sector financer crucial, especialment en el context de la crisi del deute sobirà, tot i que lamentem que no s’hagi pogut aconseguir una regulació més ambiciosa per canviar l’estructura d’aquest mercat i evitar conflictes d’interessos. Segons la nova legislació, acordada pel Parlament i el Consell, les agències hauran d’anunciar quan qualificaran deute sobirà i només podran emetre qualificacions d’aquest tipus fora de l’horari laboral. Malauradament, algunes propostes dels Verds, com la de passar d’un sistema simplista de lletres (AAA) a un sistema de dades amb més transparència i seriositat en la probabilitat de cessament de pagaments, han quedat molt debilitades.

Lluita contra l’atur juvenil

L’atur juvenil continua creixent a Europa. Els Verds hem demandat sempre mecanismes europeus reals per revertir aquesta situació. Concretament, vàrem posar sobre l’agenda europea l’idea d’una garantia europea per a que tots i totes les joves que es trobin a l’atur, i sense estudiar més de 4 mesos, rebin dels estats una proposta de treball, pràctiques o formació. El Parlament Europeu votarà dimecres una resolució que exigeix als ministres d’Ocupació de la UE l’adopció, al febrer, aquest mecanisme per garantia juvenil europea. El debat tindrà lloc el dilluns a la tarda amb representats de la Comissió, a partir de la presentació d’una pregunta oral dels Verds, on el punt central serà com es pensa finançar la introducció d’aquests programes en un moment de retallada dels pressupostos de la UE. La resolució es votarà dimecres.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2012-000219&language=ES

 

Full de ruta per a la introducció d’eurobons

L’Eurocambra votarà dimecres un informe que proposa un full de ruta per a l’emissió d’un autèntic deute europeu. L’informe planteja estructurar el procés en quatre etapes, des de les mesures immediates per sortir de la crisi fins a l’emissió d’eurobons per tal de finançar projectes d’interès europeu. El text exhorta a la Comissió a presentar el més aviat possible un calendari amb terminis específics per a l’emissió comuna de deute.

 

Informació i consulta de treballadors en reestructuracions empresarials

La Comissió ha de presentar una proposta sobre la informació i consulta dels treballadors en cas de reestructuració d’una empresa, segons un informe elaborat pel socialista espanyol Alejandro Cercas que el Parlament Europeu votarà dimarts. Els Verds votarem a favor d’aquest informe, que ha estat amenaçat pel lobby -en contra- de business europe i altres corporacions.

La política de cohesió, a debat

El Parlament Europeu debatrà dilluns a la tarda i votarà dimarts quatre informes sobre la corrupció i el mal ús dels fons de la política de cohesió i el Fons de Solidaritat de la UE (FSUE). La Comissió especial sobre crim organitzat del Parlament Europeu ja va investigar les evidències d’un cas específic de malbaratament de fons públics europeus a Itàlia, però el problema és persistent en altres països també. Els Verds hem recolzat que la UE es posicioni en contra d’aquests abusos, tot i així queda clar que cal establir un sistema judicial europeu amb una Fiscalia Europea.

Estat de les negociacions comercials amb Mercosur

Els diputats debatrem i votarem dijous una resolució sobre l’estat de les negociacions comercials entre la UE i Mercosur, més de dos anys després de la reobertura oficial de les converses sobre l’acord d’associació. També s’adrecen els objectius de la propera reunió ministerial UE-Mercosur, que se celebrarà a finals de gener a Santiago de Xile. En un moment en que Venezuela ha ingressat al Mercosur, la UE vol accelerar les negociacions per tal de garantir un acord de mínims.

Més inversió en R+D per sortir de la crisi

Els eurodiputats i diputades interrogarem a la Comissió, demà dimarts, sobre les sis propostes legislatives relatives al programa marc de recerca, desenvolupament i innovació de la UE, conegut com Horitzó 2020. La comissió d’Indústria del Parlament Europeu advoca per un “augment considerable” dels fons dedicats a aquestes polítiques pel que fa als nivells actuals de finançament.

Recursos genètics Biopirateria i pobles indígenes

El Parlament Europeu votarem un informe de la ponent Catherine Grèze (Verds francesos) sobre els drets de propietat intel·lectual dels recursos genètics en els països en desenvolupament. La biopirateria és un problema important en els països en desenvolupament, que va moltes vegades en contra de les mesures de reducció de la pobresa, en particular per les comunitats indígenes. Aquest informe descriu el problema i estableix mesures per protegir els drets de propietat intel·lectual sobre els recursos genètics en els països més pobres i les regions. Inclou propostes d’acció, tant a nivell de la UE i en termes de governança global.

Font foto: PE