Ramon Tremosa

Torre de Guaita

Crisi econòmica: causes i sortides

Primer pas de la unió fiscal europea: acordat avui el “Two-pack fiscal” de governança econòmica

20 de febrer de 2013

Avui el comissari d’economia Oli Rehn (a la foto) ha vingut al parlament i hem conclòs el triàleg o trílog (diàleg a tres bandes Comissió-Parlament-Consell) sobre la regulació coneguda com el “Two-pack” fiscal. Aquests dos reglaments, regulacions europees d’obligat compliment per als Estats membres, són considerats com el primer pas d’una futura unió fiscal europea

Llegir més

Aprovada al PE la Taxa sobre les Transaccions Financeres

23 de maig de 2012

Avui el Parlament Europeu ha aprovat, per àmplia majoria, la creació d’una Taxa sobre les Transaccions Financeres (TTF): 487 vots a favor, 152 en contra i 46 abstencions són una majoria molt clara i molt àmplia al parlamen, provinent -amb excepcions- dels quatre grans grups pro-europeistes del parlament (conservadors, socialistes, liberals i verds). Per bé

Llegir més