En contra:

els Poders i els seus servidors

El gran impostor: Javier Cercas