Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

Arxiu de la categoria: Armes/Desarmament

190.000 armes ‘perdudes’ a l’Iraq: un nou motiu en favor d’un Tractat Internacional sobre Transferències d’Armament

1
Publicat el 6 d'agost de 2007

L’Oficina de Comptabilitat del Pentàgon ha trobat a faltar, almenys, 190.000 armes de les enviades a l’Iraq per part de les autoritats nord-americanes (veure la noticia segons la BBC ‘190.000 weapons missing in Iraq’). Es sospita que aquestes armes, sobretot fusells d’assalt AK47, han passat a mans de la insurgència i que estan essent usades per a combatre, precisament, els ‘marines’ dels EUA. Aquesta circumstància, precisament, és a dir, la dificultat per controlar el destí final de les transferències d’armament, és un dels factors, entre molts d’altres, que fan urgent i imprescindible l’adopció d’un Tractat Internacional sobre Transferències d’Armament (ATT). Precisament van ser els Estats Units els únics que, (segueix…)

quan el tema es va proposar en forma de resolució a l’Assemblea General de Nacions Unides a finals de 2006, s´hi van oposar. No confio que l’actual administració Bush en tregui les lliçons pertinents, però almenys sí espero que els nous candidats a la presidència, ni que sigui per electoralisme, i el futur o futura president/a hagi après del desastre d’Iraq. Veure altres apunts relatius a la Campanya en favor d’un Tractat Internacional de Transferències d’Armament a la categoria Armes/Desarmament

Font foto: BBC

La UE davant del futur Tractat Internacional sobre Transferències d’Armament (ATT)

1

Avui i demà seré a Lisboa (Portugal assumeix durant els propers sis mesos la presidència del Consell de la UE), en una reunió del COARM, Grup de Treball del Consell per a exportacions d’armament, en la qual s’ha de discutir la postura de la UE en relació a la petició del Secretari General de Nacions Unides sobre un futur Tractat Internacional d’Armament (ATT). Hi he estat convidat en tant que ponent del Parlament Europeu sobre exportacions d’Armament, i en tant que impulsor de diverses resolucions en favor del Tractat Internacional d’Armament. (segueix…

En la meva intervenció, a més a més de presentar la resolució que vàrem aprovar per unanimitat a la darrera sessió plenària del Parlament Europeu (aquesta), posaré de manifest les reiterades peticions, provinents tant de la societat civil organitzada com de nombrosos parlaments (nacionals, estatals i supraestatals), segons les quals el futur Tractat sobre Transferències d’Armament hauria ambiciós, jurídicament vinculant, i amb capacitat sancionadora. A més a més, recordaré la importància que, mentrestant, urgeix que el Codi de Conducta de la UE esdevingui jurídicament vinculant (cosa que està previst que succeeixi durant la presidència portuguesa) i que s’adoptin mesures estrictes en contra de qui hagi vulnerat l’embargament d’armes al Sudan. 

Adjunto en adjunt el text de la meva intervenció.

Font gràfic: Small Arms Survey

El Consell respon en relació a l’embargament d’armes al Sudan

2

Adjunto la resposta del Consell a la meva pregunta sobre l?embargament d?Armes al Sudan (veure apunt Més sobre enviaments d’armes al Sudan). Malauradament, tal i com ja va posar de manifest Jody Williams en la seva comparexiença davant del Parlament Europeu, no hi ha res més perillós que prometre accions que no estem disposats a dur a terme (veure apunt Sudan arriba, finalment, al Parlament Europeu) . En aquest sentit, és important contrastar la resposta del Consell amb les denúncies que Amnistia Internacional porta temps fent en relació a aquest assumpte (veure’n crònica de Paul Reynolds a la BBC, Pressure builds over Sudan embargo)

E-2422/07, Resposta del Consell (18 de junio de 2007)

La UE ha impuesto un embargo de armas a todo Sudán desde 1994, al tiempo que se estableció un embargo de armas internacional, en virtud de las Resoluciones 1556 (2204) y 1591(2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (segueix…)

Las medidas que se han de aplicar en virtud de la Resolución 1591 (2005) fueron posteriormente integradas en las medidas de la UE que figuran en la Posición Común 2005/411/PESC de 30 de mayo de 2005, relativas a las medidas restrictivas contra Sudán.

Los elementos del embargo de armas asignados al área comunitaria se aplican en la Comunidad mediante el Reglamento del Consejo n.º 131/2004 relativo a la adopción de determinadas medidas restrictivas contra Sudán, de aplicación directa en todos los Estados miembros. De acuerdo con el citado Reglamento, la Comisión y los Estados miembros se comunicarán mutuamente toda la información pertinente a este respecto, en particular la relativa a los problemas de violación y de aplicación y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales. En caso de infracción de lo dispuesto en el Reglamento, los Estados miembros de la UE deben adoptar sanciones eficaces y disuasorias y garantizar su aplicación.

El Consejo ha declarado en varias ocasiones su apoyo a la aplicación de sanciones con arreglo a la resolución 1591 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra quienes bloqueasen el proceso de paz en Darfur, cometan violaciones de los derechos humanos o violen el alto el fuego y el embargo de armas, utilizando plenamente las medidas establecidas en la resolución. En sus sesiones de los días 5 de marzo y 23 de abril, el Consejo recordó que la Resolución 1591 determina que quienes entraben el proceso de paz se considerarán responsables y, que, en consecuencia, se adoptarán medidas apropiadas. Subrayó asimismo el respaldo de la UE al estudio urgente por el Consejo de Seguridad de nuevas medidas. Análogamente, en la Declaración de la cumbre UE-EE.UU. del 30 de abril de 2007, ambas partes acordaron apoyar los trabajos para una nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prorrogue el embargo de armas existente, entre otras medidas, en caso de que no se produzcan avances para una solución política del conflicto de Darfur o de que no se logre pronto la ejecución de la misión híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas.

El conflicto de Darfur, incluida la cuestión del embargo de armas, se aborda con regularidad tanto con China como con Rusia, con ocasión, por ejemplo, de las reuniones de diálogo político a todos los niveles.

Foto: Avió Antonov 26, pintat de blanc com si fos de Nacions Unides, usat segons Amnistia Internacional per a transportar armes a la regió del Darfur, al Sudan. Font: BBC 

El Parlament Europeu insta als governs a armar-se d’arguments en favor d’un Tractat Internacional sobre Transferències d’Armament

0
Publicat el 20 de juny de 2007

En el marc del debat que tindrà lloc aquesta tarda a Estrasburg entre el Consell, la Comissió i el Parlament Europeu en relació al Tractat sobre el Comerç de Armament: establiment de normes internacionals comunes per a la importació, exportació i transferències d’armament, en tant que ponent de l’informe anual del Parlament Europeu sobre control d’exportacions d’armament i promotor, així mateix, de la Resolució que avui debatim (veure apunt anterior Nou impuls en favor del Tractat Internacional d’Armes al Parlament Europeu), he preparat la següent intervenció:

"Son numerosas ya las veces que este Parlamento se ha pronunciado en favor de un Tratado Internacional de Transferencias de Armamento (ATT), pero lo que hace que el debate de hoy sea especial es el hecho de que Naciones Unidas ya ha puesto manos a la obra estableciendo un calendario y solicitando a los Estados Miembros que le hagan llegar sus puntos de vista sobre la factibilidad, el ámbito de aplicación y los contenidos para dicho Tratado. Bueno es recordar, además, que la resolución de NNUU fue votada favorablemente por 153 países de su Asamblea General en diciembre de 2006, lo que otorga una enorme legitimidad al proceso. Entre dichos países destacan todos los Estados miembros de la UE, además de Japón, Brasil y Sudáfrica. Hubo 43 abstenciones, entre ellas la de Rusia y China, y un sólo voto en contra, el de Estados Unidos. 

Así pues, en este nuevo contexto, aquello que el Parlamento Europeo solicita en la presente Resolución es lo siguiente:

Primero, que los 153 países que firmaron la propuesta en Naciones Unidas hagan llegar sin más demora sus informes favorables al ATT a la Secretaria General (en el siguiente link pueden encontrar los textos de quienes ya han enviado sus propuestas, incluida la UE: http://www.controlarms.org/peoples-consultation/submissions.htm).

Segundo, que en dichos informes se parta de la actual legislación internacional, especialmente con relación al derecho humanitario i a los derechos humanos en general.

Tercero, que los gobiernos de los Estados se comprometan a llevar a cabo una rigurosa investigación sobre el grado de cumplimiento e incumplimiento de las actuales normas reguladoras, embargos internacionales y, en el caso europeo, de la estricta aplicación del Código de Conducta sobre exportaciones de armas. Mención especial merece, entre otros, el caso de las exportaciones de armas a Sudan, tema del que nos ocuparemos específicamente, en la plenaria de julio.

En cuarto lugar, los gobiernos deben prestar especial atención y dar todo el apoyo a la creación de un Grupo de Expertos que deberá establecerse en 2008 con objeto de definir ya el contenido del Tratado.

Finalmente, debemos ser conscientes de que el proceso hacia un Tratado Internacional de Transferencias de Armas, aunque esté ya en marcha, será lento, y que mientras tanto las ventas de armas en el mundo siguen creciendo (según el SIPRI en 2005 éstas fueron de 290.000 millones de dólares, de las que entorno a un tercio proceden de la UE).

Así pues, entretanto, es preciso ser especialmente rigurosos y exigentes con los mecanismos de control ya existentes, y prestar especial atención al control de los intermediarios, al cumplimiento de los embargos, al incremento de la transparencia y el control parlamentarios de dichas exportaciones.

Foto: avions de combat de fabricació chinesa, Fantan, han estat vistos a Darfur, al Sudan, en manifesta vulneració, per part de la Xina, de l’embargament internacional sobre aquella regió en conflicte. font: BBC

Nou impuls en favor del Tractat Internacional d’Armes al Parlament Europeu

1
Publicat el 14 de juny de 2007

Tal i com em vaig comprometre fa uns dies (veure apunt Tractat Internacional d’Armes (ATT): el procés ja ha començat ) estic impulsant en el si del Parlament Europeu una Resolució en suport del Tractat Internacional d’Armaments (ATT), i en denúncia d’algunes de les flagrants vulneracions dels embargaments d’Armes com, per exemple, el del Sudan (comentada també en els apunts Més sobre enviaments d’armes al Sudan ; Darfur (Sudan) i l’embargament d’armes). A continuació adjunto la proposta de Resolució tal i com l’he presentada en format esborrany i que serà debatuda i votada la setmana vinent a Estrasburg. (segueix…)

DRAFT RESOLUTION

The International Treaty on Arms Trade (ATT), arms brokering, and arms embargoes and the ongoing failure to address such issues in Darfur/Sudan.

tabled by: Raül Romeva i Rueda on behalf of the Green/EFA Group

The European Parliament

Having regard to its  resolutions of 15 March 2001, 15 November 2001, 19 June 2003 and 26 May 2005 on combating the proliferation and misuse of small arms and light weapons (SALW), as well on its annual resolutions on the implementation of the EU Code of Conduct on Arms Transfers;

Having regard to its resolution of 15 June 2006 urging the international community to start negotiations of an international Arms Trade Treaty (ATT) within the United Nations directly after the 2006 UN Review Programme of action Review Conference in order to establish a legally binding instrument to regulate arms transfers at global level;

Having regard to Rule /// of its Rules of Procedure;

A) Welcoming the adoption of  Resolution 61/89 by the UN General Assembly on 6 December 2006 marking the formal start of a process towards an Arms Trade Treaty (ATT) and noting the overwhelming support that resolution received from 153 states, indicative of strong global political conviction that the time is ripe to end the irresponsible arms trade;

B) Noting that as a first step the UN Secretary General is to seek the views of Member States on the feasibility, scope and draft parameters for a comprehensive, legally binding instrument establishing common international standards for the import, export and transfer of conventional arms;

C) Taking into account that approximately 100 governments have submitted their views, and that the UN Office for Disarmament Affairs has indicated that while submissions before 20 June 2007 will be included in the report of the UN Secretary General to be presented at the UN Committee on Disarmament in October 2007, states that miss the June deadline will still be able to have their submissions included as addenda to the report;

D) Considering that Resolution 61/89 also mandates the Secretary General to convene in 2008 a Group of Governmental Experts (GGE) to examine the feasibility, scope and draft parameters for a comprehensive, legally-binding instrument establishing common international standards for the import, export and transfer of conventional arms;

E) Underlining that a positive outcome of this consultation process is crucially important to lay the foundations of the future negotiations on the Treaty;

F) Reaffirming that until these negotiations will have been concluded successfully, irresponsible arms transfers will continue to cause unacceptable human suffering and exacerbate armed conflict, instability, terrorist attacks,  bad governance and corruption, as well as grave violations of the rule of law, human rights and international humanitarian law; and undermine sustainable development;

G) Convinced that pending the outcome of these negotiations states should not continue to allow previously agreed arms embargoes to be contemptuously ignored and mocked by parties  by parties to armed conflict and unscrupoulous arms suppliers;

H) Extremely concerned about the ongoing supply of arms and military equipment of all types to Sudan and the use of these items in the current human rights and humanitarian disaster in the Sudanese province of Darfur as documented in recent reports by the United Nations Panel of Experts and Amnesty International;

I) Welcoming and supporting the ongoing campaigning efforts of civil society organisations;

therefore

1) Calls on  all 153 states who voted for the UN-resolution, amongst these all the EU Member states, to send in their submissions supporting an ATT to the UN Secretary General without further delay,

2) Urges the Council to develop a programme of activities using various international fora, including NATO, the OSCE as well as the ACP/EU Assembly to encourage States to send in their submissions,

3) Urges all states to emphasize in their submissions that the ATT should codify already existing obligations under international law with respect to arms transfers, and especially those covering human rights and humanitarian law,

4) Strongly recommends that in order for the ATT to be effective, states base their submissions on the following parameters:

1. States are responsible for and must regulate all arms transfers that are relevant to their jurisdiction;

2. States must assess all international arms transfers according to three categories of restriction under existing law;

a) express prohibitions where States must not transfer arms in certain situations based on existing prohibitions on the manufacture, possession, use and transfer of arms;

b) prohibitions based upon the likely use of the weapons, in particular whether the arms are likely to be used to commit serious violations of international human rights law or international humanitarian law;

c) criteria and emerging norms that must be considered when assessing arms transfers including whether the arms will be used for terrorist attacks, violent and/or organised crime, adversely affect sustainable development or regional security or stability, or involve corrupt practices;

3. States must agree a monitoring and enforcement mechanism providing for prompt, impartial and transparent investigation of alleged violations of an ATT and appropriate penalties for offenders,

5) Calls on all states to support the work of and engage with the Group of Governmental Experts (GGE), to be established in 2008 to ensure it makes significant progress towards a meaningful ATT;

6) Remains convinced that critical to the success of the ATT will be greater openess and a new willingness to exchange information about arms transfers, including information on end-users; and that this will require the use of mechanisms, such as an improved version of the UN Register for Conventional Arms, to create a compensating and mutual guarantee of global transparency,

7) Calls upon all States pending the adoption of an ATT  to take efficient measures to stop the irresponsible brokering and transportation of arms, ammunition and associated military and security equipment of all types, including components and items of dual use as well as the transfer and licensing of foreign production of such equipment to parties subject to international arms embargoes or who persistently commit serious violations of international human rights law or international humanitarian law,

8) Calls in this perspective on the EU to transform without delay its common position on arms brokering into a legally binding instrument with maximal efficiency,

9) Categorigally denounces the trade of arms and ammunition in violation of United Nations Security Council arms embargoes and recognises that such transports are primarily conducted through air channels. Calls upon EU Member States to enhance their cooperation and cooperation with other States in this area. Calls upon the competent international and the interested regional organisations to recommend, in coordination with the air transport industry, appropriate preventive measures;

10) Condems the blatant violation of the UN arms embargo by the Government of Sudan and the systematic violation of human rights and humanitarian law;

11) Calls upon EU Member States to introduce forthwith stricter monitoring and verification procedures to ensure compliance with UN Security Council Resolution 1591 of 29 March 2005 and EU Council Common Position 2005/411/CFSP of 30 May 2005 concerning restrictive measures against Sudan so that the procedures apply to EU nationals, EU registered companies, EU funds and EU registered vessels and aircraft or companies operating within EU territorial jurisdiction regarding:

(a) the supply of dual-use technology to Sudan so that the prohibition on this supply is fully consistent with Council Regulation (EC) No 1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology and the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and technologies;

(b) a requirement in the civil-military cooperation frame of the single sky legislation that EU member states and EU organisations strictly monitor cargoes of flights which may contain military or dual use items and technology that may be destined for Sudan, in particular when those cargoes are passing over the territory of the European Union; freight by ships should be monitored as well;

(c) the use of all legitimate means to promote full and strict observance and compliance by all states with the UN arms embargo and sanctions on Sudan as set out in the UN Security Council Resolutions of 30 July 2004 (S/Res/1556) and 29 March 2005 (S/Res/1591), including strict prohibitions of arms and military items likely to be used by the Government of Sudan in Darfur;

(d) the design of a stricter and more comprehensive regime of arms and trade prohibitions on Sudan that applies to the supply of military equipment to Sudan from subsidiaries and associates of EU companies,

(e) measures to avoid that means for the transportation of humanitarian aid into the region are used in parallel to transport embargoed military items,

* * *

12) Invites its president to forward this resolution to the Council, the Commission, the governments and parliaments of the EU Member States, the Secretary-General of the United Nations, the Secretary-General of NATO, the OSCE, the African Union, the Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons, the Assembly of the Inter-Parliamentary Union, and to the NGO Arms Trade Treaty Steering Committee.

(end)

 

Font foto: BBC

Exportacions d’armes: el govern espanyol incrementa la transparència

0
Publicat el 30 de maig de 2007

Miguel González es fa ressò avui a El Pais d’una bona notícia: España revela por vez primera datos de los clientes que le compran armas. Compte, la bona notícia és l’augment de transparència, no el fet que, com diu després la mateixa notícia que ‘Las exportaciones españolas de armamento batieron en 2006 todos los récords. Sumaron 845,07 millones de euros, lo que supone un incremento del 101% respecto al año anterior y del 500% en comparación con los años 1999 o 2000′. En uns moments en què es troba en tràmit parlamentari una Llei sobre Armaments (veure apunt Llei d’armes: manca d’ambició i de voluntat de lideratge ), aquest gest de part del govern no és casual, ni gratuit. És el resultat de molts anys de campanyes, sensibilització i lobby. Recordem, per exemple, la Campanya ‘Hi ha secrets que maten’, en favor de la transparència del comerç d’armes, que va començar l’any 1994, liderada per Amnistia Internacional, Greenpeace, Intermon i metges sense Fronteres. (segueix…)

Queda, encara, molta feina per fer, però cal anar fent-la amb constància, tenacitat i, sobretot, amb visió universal. Només si aquest tema s’afronta a escala global podrà aportar resultats significatius. per això és tant important el procés que tot just a començat en favor d’un Tractat Internacional d’Armament (veure apunt Tractat Internacional d’Armes (ATT): el procés ja ha començat ).

España revela por vez primera datos de los clientes que le compran armas

Las ventas de material militar sumaron 845 millones el año pasado, el doble que en 2005

MIGUEL GONZÁLEZ – Madrid – 30/05/2007

España vendió un caza F-1 y un banco de ensayo de segunda mano a Jordania por 600.000 euros. Marruecos adquirió material antidisturbios para su policía por 600.000 euros. Armerías israelíes compraron pistolas por unos 9.600 euros. Todos estos datos figuran en el informe sobre exportación de material de defensa y doble uso (civil y militar), correspondiente a 2006, que la Secretaría de Estado de Comercio ha enviado al Congreso y en el que, por vez primera, revela algunos datos sobre los destinatarios de estas armas, cubiertos hasta ahora por el velo del secreto.

Las exportaciones españolas de armamento batieron en 2006 todos los récords. Sumaron 845,07 millones de euros, lo que supone un incremento del 101% respecto al año anterior y del 500% en comparación con los años 1999 o 2000.

Sin embargo, el mayor interés del informe que el Gobierno acaba de remitir al Congreso -y que será debatido en una próxima comparecencia del secretario de Estado de Comercio, Pedro Mejía- no radica tanto en lo abultado de las cifras, como en lo detallado de la información, que tampoco tiene precedentes.

Por vez primera, las estadísticas que recibe el Parlamento desde hace una década incluyen datos, aunque sean someros, sobre el uso final del producto (Fuerzas Armadas, policía, etc) o la naturaleza del usuario (Administración, empresa privada o pública, particular).

Se adelanta así a las medidas de transparencia incluidas en el proyecto de ley de Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, que se está tramitando en el Congreso y al que ayer se presentaron las enmiendas parciales.

Buena parte del espectacular aumento experimentado por este tipo de exportaciones es atribuible a la empresa pública Navantia, que acapara el 52,8% del total, con 445,9 millones. Esta cifra incluye la venta de la fragata F-85 a Noruega (267 millones) o del submarino Scorpene a Chile (178 millones) y el estudio de un buque de proyección estratégica para Australia (8,8 millones).

En el capítulo de aeronaves, destaca la venta de tres aviones de transporte de EADS-CASA a Brasil por 74 millones. También se han vendido tres Aviocar a Bolivia y un Mirage F-1 a Jordania por 300.000 y 600.000 euros, respectivamente. Se trata de aviones de segunda mano, prácticamente donaciones, que figuran en un nuevo apartado del informe del Gobierno.

No son, sin embargo, estas grandes operaciones las que más recelos despiertan y, por eso, Comercio se apresura a aclarar que la exportación a Botsuana, por valor de 5,9 millones, es un sistema de radar; que la mayor parte de las ventas a Marruecos (16,8 millones) corresponden a 100 vehículos todoterreno para las Fuerzas Armadas; y que los productos exportados a Camerún y Tanzania son rifles de caza.

El material antidisturbios, que suma 960.000 euros, va destinado a las policías de Argentina, Guatemala y Marruecos; mientras que armas españolas han sido compradas por armerías de Andorra, Estados Unido, Hungría, Portugal, Reino Unido, Suiza o Israel.

Font gràfic: El Pais

Tractat Internacional d’Armes (ATT): el procés ja ha començat

0
Publicat el 15 de maig de 2007

 

Mentre al Congrés de diputats debaten actualment sobre el contingut d’una Llei d’Armes (veure apunt Llei d’armes: manca d’ambició i de voluntat de lideratge ), a escala internacional ja ha començat el procés cap a l’adopció d’un Tractat Internacional d’Armes (ATT). En efecte, el 6 de desembre de 2006 l’Assemblea General de NNUU va adoptar una resolució (61/89), en la qual es demana iniciar un procés que conclogui amb l’adopció d’un Tractat Internacional d’Armament que hauria de ser jurídicament vinculant. La primera mesura consisteix en la petició per part del Secretari General de NNUU, Ban Ki Moon, als Estats membres en relació a la factibilitat, l’abast i els paràmetres de contingut d’aquest eventual Tractat. Aquesta primera fase resulta crucial ja que establirà les bases per a les discussions intergovernamentals subseqüents. Així doncs (segueix…)


és crucial que els 153 Estats membres que van signar el desembre en favor de la Resolució enviïn al Secretari General propostes ambicioses en base a les quals, després, lògicament caldrà negociar. El debat al Congrés arriba, per tant, en un bon moment, en el sentit que ara toca posar de manifest la veritable voluntat política d’aquest país per encapçalar i liderar el procés cap a un ATT.  

Per altra banda, el problema és que ara com ara només 30 Estats han respost a la petició del Secretari General de NNUU, dels quals 24 són de la UEUE.

Per parlar de tot plegat he convocat avui una reunió a Brussel.les entre alguns/es parlamentaris/es sensibilitzats/des pel tema, ONG com Saferworld, Amnistia Internacional i Oxfam, representants de la Comissió, i funcionaris de la Subcomissió de Seguretat i Defensa. L’objectiu era establir una agenda d’acció per tal que el Parlament Europeu assumeixi un cop més un paper de promotor d’aquesta iniciativa en base a les propostes que ja fa temps que circulen i que les ONG impulsores de la Campanya Internacional han recollit en el document que adjunto en format pdf. 

Malgrat tot, vull recordar que en els darrers tres anys el Parlament ha reiterat la seva aposta per un Tractat Internacional d’Armament ambiciós i jurídicament vinculant, referint-s’hi específicament en els successius informes sobre la implementació del Codi de Conducta de la UEUE que he preparat (i que han estats adoptats) per a la cambra, així com en diverses Resolucions relatives a les relacions amb els Països ACP o sobre el control de les armes lleugeres i petites.

Font foto: BBC

Més sobre enviaments d’armes al Sudan

0
Publicat el 11 de maig de 2007

No paren d’arribar-nos informacions altament preocupants sobre continuades violacions de l’embargament d’armes al Sudan. Les darreres les fa públiques Amnistia Internacional en un informe titulat: "Sudan:arms continuing to fuel serious human rights violations in Darfur". L’informe posa de manifest de quina manera estan arribant armes, munició i d’altres equipaments militars a aquell país. Amnistia Internacional reclama urgentment a Nacions Unides i als Estats que s’aturi immediatament aquest flux d’armes cap a Darfur i que respectin i facin respectar l’embargament, així com que l’ampliïn també a les autoritats governamentals de Jartoum. Pel què fa al Parlament Europeu, a més a més de la pregunta que vaig presentar fa uns dies (veure apunt anterior Darfur (Sudan) i l’embargament d’armes) acabo de demanar una reunió específica de la Comissió de Seguretat i Defensa (SEDE) per abordar la qüestió, inclosa la implicació/responsabilitat europea, així com que el tema sigui tractat durant el debat que està previst en plenària el proper 6 de juny, relatiu a la situació actual al Sudan. (segueix…)

Veure també el vídeo que ha penjat la BBC: Sudan accused of arms breach (Amnesty International has accused Sudan of violating a UN Security Council arms embargo on Darfur (8 May 2007)

Per a més informació general sobre el conflicte a Darfur podeu consultar aquest simple Q/R (Preguntes i respostes), preparat per la BBC.

Foto: soldats Janjaweed. Font: BBC

Llei d’armes: manca d’ambició i de voluntat de lideratge

0
Publicat el 10 de maig de 2007

En el marc del debat que tindrà lloc avui al Congrés sobre la Llei d’Armes, adjunto un article que vaig escriure fa unes setmanes i que no ha trobat espai en els mitjans de comunicació (cosa que, per altra banda, posa de manifest la dificultat per tal que aquestes qüestions aconsegueixin l’atenció mediàtica que malauradament es mereixerien, tenint en compte les nefastes conseqüències que comporta un comerç d’armes irresponsable)

 

Ley de armas: falta de ambición y de voluntad de liderazgo

El Proyecto de Ley sobre Transferencia de Armas presentado por el Gobierno a petición del Congreso de Diputados y de las ONG que hace años que la reclaman ha resultado ser una gran decepción. A la espera de que concluya el periodo de enmiendas por parte de los grupos políticos, el texto presentado es, fundamentalmente, un texto en la lógica de los departamentos de Industria, Comercio y Economía (segueix…)

con el único objetivo de adecuar la actual legislación española al contexto europeo e internacional de las normas ya aceptadas. Cierto es que el proyecto de ley incorpora las armas de caza y de tiro deportivo, así como sus municiones, a la lista de material sujeto a control, lo que significa una interesante novedad, como también lo es la obligación del Gobierno de informar sobre la naturaleza del usuario final de las armas exportadas. Sin embargo, el conjunto de la propuesta peca de poca  ambición y escasa voluntad de liderazgo a escala mundial lo que entra en manifiesta contradicción con el discurso mantenido hasta la fecha por el Gobierno.

Recordemos la mayor: el principal objetivo de una Ley española sobre transferencia de armas no debería limitarse a alinearse al mínimo común denominador de la legislación europea con objeto de garantizar que las empresas de armas españolas sean más competitivas a escala internacional, sino que de lo que se trata es de que la reforma sirva para impedir que armas españolas (u otros componentes) acaben siendo responsables directas de vulneraciones de derechos humanos, de torturas, de alimentar conflictos vigentes o latentes, de alimentar tensiones regionales o de socavar el desarrollo de comunidades y países enteros, entre otros. Y es que entre los recientes compradores de armas y equipos militares españoles encontramos destinos tan preocupantes como Colombia, Israel, Marruecos, China, Arabia Saudita, Iran, India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, Zimbabwe, Sudán o Venezuela, todos ellos cuestionables.

Además, tal y como llevan años denunciando Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace, promotoras entre otras de la campanya ?Armas bajo control?, en la actualidad no es posible saber qué se ha vendido exactamente desde España a un determinado país, cuál será el uso final del producto exportado, ni cómo se interpretan los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea sobre exportación de armas, según el cual no deben exportarse armas a países con graves violaciones de derechos humanos, en situación o riesgo de conflicto armado o cuando haya riesgo de desvío, entre otras situaciones. Tampoco es posible saber con qué garantías cuenta el Gobierno al autorizar una venta de que la misma no tendrá un impacto negativo en el país de destino o en un país tercero, y por qué se deniega una licencia de exportación. Además, las actas de las reuniones de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo interministerial que decide sobre las transferencias de armas, continúan siendo secretas. Todos ellos son aspectos que la ley debería mejorar y sobre los que el borrador actual es, cuando menos, ambiguo.

Así mismo, aunque es evidente que el redactado de la Ley debe ser eminentemente técnico, el fondo de la misma debería mostrar mucha más ambición y valentía política por parte del Gobierno. No se trata de que la ley sea un instrumento de promoción de los intereses industriales españoles, sino de que el Gobierno deje claro que dichos intereses están supeditados a la responsabilidad política de impedir que las armas españolas vulneren los criterios tan básicos y fundamentales como, por ejemplo, los establecidos en el Código de Conducta de la UE sobre exportaciones de armas.

Es por ello que las ONG impulsoras de la campanya ?Armas bajo control? llevan años reclamando que la Ley española sirva, como mínimo, para igualar la situación española a las mejores prácticas existentes en estos momentos en el resto del mundo. Así, por ejemplo, la ley española debería igualarnos a Italia o Reino Unido en cuanto al rigor en la implementación del Código de Conducta de la UE, a Italia en cuanto a la información requerida para otorgar licencias a la exportación, al Reino Unido, Bélgica, Suecia e Italia en cuanto a la exigencia de un certificado de uso final de las exportaciones, a EEUU, Alemania, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Holanda o Suecia en cuanto a la transparencia de las exportaciones, a Suecia o Reino Unido en cuanto al control parlamentario de dichas exportaciones, o a EEUU, Bélgica, Finlandia, Alemania u Holanda en cuanto al control de los intermediarios. En otras palabras, se trataria de que, tras la aprobación de la Ley, España apareciera en todas las dimensiones de las mejores prácticas internacionales en términos de control de las exportaciones de armas, algo de lo que el borrador actual está bastante lejos.

Asimismo, otro de los marcos de referencia europeo y mundial sigue siendo el Parlamento Europeo, institución que siempre ha sido la vanguardia de las demás instituciones europeas a la hora de reclamar más y mejores prácticas en cuanto al control de las exportaciones de armas. Así pues, seria deseable que la Ley española incorporara, al menos, los acuerdos adoptados por la Eurocámara, siendo el informe sobre la aplicación del Código de Conducta aprobado en Estrasburgo el pasado 18 de enero, informe del cual tuve el honor de ser ponente, el texto más ambicioso de los que se ha aprobado hasta ahora. Sólo a guisa de ejemplo, fue el Parlamento Europeo quien ya en 1994 reclamaba un Código de Conducta de la UE sobre transferencias de armas, que fue finalmente adoptado por el Consejo en 1998 aunque sin caràcter jurídicamente vinculante, por lo que ahora sigue siendo el Parlamento Europeo quien reclama que el Código se convierta en una Posición Común y adquiera, en consecuencia, ese estatus de instrumento jurídicamente vinculante tan reclamado por la sociedad europea.

En otras palabras, si el gobierno español quiere mostrar verdadera ambición y voluntad de liderazgo, al menos a escala europea, seria más que razonable que en lugar de limitarse a copiar aquellos aspectos ya consensuados asumiera las propuestas del Parlamento Europeo y las mejores prácticas existentes con objeto de situarse en la vanguardia de la responsabilidad internacional en cuanto al control de las exportaciones de armas.

No es aceptable continuar con la estrategia a la que tan acostumbrados nos tiene el gobierno cuando afirma que en realidad querría ir más lejos pero que, como otros no quieren, no podemos hacer nada. Y es que, tal y como llevan años reclamando a los sucesivos gobiernos españoles amplios sectores de la sociedad liderados por las ONG de la Campaña Armas Bajo Control, estamos ante una gran oportunidad para que España se convierta con relación al control de las transferencias de armas en el Canadá del Tratado Internacional contra las Minas o Tratado de Ottawa, o en la Costa Rica europea del incipiente Tratado Internacional de Armas. La Ley española de transferencias de armas marcará cuan cerca o cuan lejos estamos de hacer realidad esta aspiración.

Font foto: Amnistia Internacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darfur (Sudan) i l’embargament d’armes

0
Publicat el 28 d'abril de 2007

En el marc de la preocupant situació a Darfur ens arriben noticies que tenen a veure amb la vulneració de l’embargament d’armes per part d’empreses europees (casualment aquest va ser el tema de la meva primera intervenció en plenària, ja l’any 2004). Aquest fet ha motivat que hagi fet les següents preguntes al Consell: According to the Interim Report of the Panel of Experts established pursuant to UNSC resolution 1591 (2005) concerning the Sudan, submitted pursuant to resolution 1713 (2006), violations of the partial UN arms embargo on Darfur, and also the all encompassing EU arms embargo on Sudan as a whole, continue and that heavy weapons (artillery-pieces), small arms, ammunition and other military equipment are entering the region via neighbouring countries and from Sudan. (segueix…)

The report states that the Sudanese government is flying in military materials by painting Sudanese military cargo planes and helicopters white to disguise them as United Nations, African Union or humanitarian organisation aircraft. In addition, UK and US based private air charter companies (i.a. Dallex Trade) are alledgedly being used to supply arms and ammunition to the Darfur rebel forces and machineguns  (seen installed on white painted Land Rovers) and ammunition to the Sudanese police forces in Darfur.

1) What are the EU and Member States undertaking to prevent any further violation of the EU arms embargo on Darfur?

2) What are the EU and Member States undertaking to expand the UN arms embargo on Darfur to cover Sudan as a whole? Are there any efforts underway to include an embargo on dual-use goods and services?

3) What are the EU and the member states undertaking to stop the Sudanese government?s further use of white transport planes, helicopters and other vehicles for the illegal and unauthorised transportation of arms and military equipment into Darfur?

4) What investigations are currently underway against the brokers and carrier companies registered in the EU that are allegedly involved in transporting arms and ammunition to the region? Are there any efforts underway to ban these companies from further humanitarian or other transportation contracts?

5) What is the Council doing to regulate, monitor and systematically collect data on the transportation and transit of weapons from European producers, transporters, to third-party end-users? Are there any plans to prosecute those  found to be contravening UN and EU Sanctions, EU Code of Conduct and European End-use/user certification in this case?

 6) What measures are being undertaken to ensure that the AMIS authorities take up in full their responsibility to control the flow of arms entering the region?

7) What are the EU and and Member States doing to convince both Russia and China to stop supplying arms to the Sudanese government?

Font foto: AFP/BBC

 

Declaració d?Oslo: cap a la prohibició de les Bombes de dispersió (o de raïm)

4

Hi ha països, i Noruega n?és un, que solen tenir un paper estrella en fer avançar Tractats Internacionals que són obvis i evidents per part d?amplis sectors de la societat civil mundial, però que determinats governs s?obsessionen en frenar o diluir. Noruega ja va tenir un paper clau en el Procés d?Ottawa contra les mines i el torna a tenir ara, en la lluita contra les bombes de dispersió. D?altres països, com l?Estat Espanyol, acostumen en canvi a amagar-se darrera la cortina del consens: Com que no hi ha consens, diuen, no podem anar més enllà, tot i que ja voldríem. El problema, però, és que cal que algú lideri i faci avançar aquest consens. I aquí és on sempre trobem els mateixos tirant del carro, (segueix…)

i també els mateixos posant pals a la roda i, en el millor dels casos, pujant al carro quan aquest ja és imparable i, a més, fa patxoca. Pel què fa a temes de desarmament i de control del comerç d?armes l?Estats Espanyol és un dels habituals del segon grup.

Comento això arran de la reunió que va tenir lloc els passats 22 i 23 de febrer, a Oslo. Un grup d?Estats, d?organitzacions de Nacions Unides, el Comitè Internacional de la Creu Roja, la Cluster Munitions Coalition i altres organitzacions humanitàries es van trobar per discutir com dirigir de forma efectiva els problemes humanitaris causats per les bombes de dispersió. Es tractava de posar les bases del què ha de ser un Nou Tractat Internacional que prohibeixi aquesta mena d?armes indiscriminades (veure Cluster Munitions: Governments to Discuss New Treaty). Seguint la via marcada pel Tractat d?Ottawa contra les Mines, l?objectiu d?aquesta mena de trobades és fer que a la vista de les evidències, les probes i els testimonis, sigui cada vegada sigui més difícil per part de Governs (entre ells l?espanyol) i empreses fabricants negar que aquesta és un arma totalment indiscriminada, que vulnera la Convenció Internacional d?Armes Indiscriminades, i que per tant, ras i curt, cal que sigui prohibida.

Sort en tenim que hi hagi Noruegues, Costa Riques i Canadàs que, de tant en tant, ens donen alguna alegria i mantenen viva l?esperança de que, malgrat tot, el món és millorable.

Per a més informació sobre el problema, la campanya, i la postura dels diferents països, podeu consultar el lloc web de Stop Cluster Munition a http://www.stopclustermunitions.org

Adjunto la Declaració d?Oslo (traduïda al català).

DECLARACIÓ (traducció al català)

Conferència d?Oslo sobre les Bombes de Dispersió (22 ? 23 Febrer 2007) 

(…)

Reconeixent les greus conseqüències causades per l?ús de les bombes de dispersió i la necessitat per una acció immediata, els Estats es comprometen a:

1. Concloure al 2008 un instrument internacional legal i vinculant que:  

(i) prohibeixi l?ús, la producció, la transferència i l?emmagatzematge de bombes de dispersió que provoquen danys inacceptables a la població civil, i

(ii) establir un marc per la cooperació i l?assistència que asseguri una adequada provisió d?atenció i rehabilitació als supervivents i a les seves comunitats, la neteja de les àrees contaminades, l?educació pel risc i la destrucció de totes les bombes de dispersió prohibides que estiguin emmagatzemades.  

2. Considerar iniciatives nacionals per redirigir aquests problemes.

3. Continuar a redirigir  els problemes humanitaris provocats per les bombes de dispersió en el marc del Dret Humanitari Internacional i en els Tractats rellevants. 

4. Reunir-se altre cop per continuar el treball, incloent  Lima durant Maig/Juny i Viena durant  Novembre/Desembre de 2007, i a Dublín a principis del  2008, i acollir l?anunci de Bèlgica d?organitzar una reunió a nivell regional. 

Oslo, 23 de Febrer 2007

Foto: Bomba de dispersió a Txetxènia. Font: MCC

Llei espanyola d’armes: intent frustrat

1

El Projecte de Llei sobre Transferència d’Armes presentat pel Govern a petició del Congrés de Diputats i de les ONG que fa anys que la reclamen ha resultat ser una gran decepció. En primer lloc, el text presentat és fonamentalment un text en la lògica dels departaments d’Industria, Comerç i Economia amb l’únic objectiu d’adecuar l’actual legislació espanyola al context internacional de les normes ja acceptades. Malgrat que això és correcte, i que cal fer-ho, trobo a faltar l’ambició i la voluntat de lideratge a escala mundial que el govern ha dit tenir en tot aquest tema des de l’arribada de Zapatero. En altres paraules, (segueix…)

l’estratègia, pel què sembla, és la de sempre: afirmar que nosaltres volem anar més lluny, però que com d’altres països no volen, doncs no hi podem fer res. En canvi, allò que realment m’agradaria veure en una llei espanyola d’armes és una voluntat per part del govern espanyol d’esdevenir el Canadà del Tractat Internacional contra les Mines (per alguna cosa se’l coneix com el Tractat d’Ottawa) o la Costa Rica del Tractat Internacional d’Armes. Per tot això, seria molt desitjable que la Llei espanyola tingués l’ambició de, com a mínim, igualar la situació espanyola a les millors pràctiques existents en aquests moments en aspectes com la transparència, el control d’armes, el control d’intermediaris, el control de les armes de doble ús, el rigor en el compliment del Codi de Conducta de la UE, etc…  L’informe elaborat per les ONG ‘Una ley con agujeros‘ és un excel.lent compendi de les millors pràctiques que cal usar com a model.

Així mateix, tenint en compte que el Parlament Europeu sempre ha anat per endavant de les altres institucions europees a l’hora de reclamar més i millors pràctiques pel què fa al control de les armes, seria també desitjable que la Llei espanyola es basés en els acords adoptats pel Parlament Europeu, essent el darrer l’informe sobre l’aplicació del Codi de Conducta el més ambiciós dels que s’ha aprobat fins ara. Només a tall d’exemple, va ser el Parlament Europeu qui ja l’any 1994 reclamava l’existència d’un Codi de Conducta de la UE sobre transferències d’armes, el qual va ser adoptat pel Consell l’any 1998, i ara és també el Parlament Europeu qui reclama que el Codi esdevingui una Posició Comuna i, per tant, un text jurídicament vinculant. En altres paraules, si el govern espanyol vol mostrar voluntat de lideratge, almenys a escala europea, seria més que raonable que enlloc d’inspirar-se en aquells aspectes ja consensuats a escala intergovernamental, assumís les propostes del Parlament Europeu, entre d’altres motius per què els eurodiputats i eurodiputades del PSOE van votar-hi a favor, i liderés el procés de convenciment dels seus col.legues d’altres governs.

L’objectiu de la Llei espanyola, almenys per a algunes persones que fa molts anys que l’esperàvem i la reclamàvem, no hauria de ser simplement adaptar-se al marc jurídic ja existent per tal de garantir, com sovint se’ns ha dit, que les empreses d’armes espanyoles siguin més competitives a escala internacional, sinó impulsar-ne la reforma per tal que aquest marc jurídic garanteixi que en cap cas les armes espanyoles (i d’altres components) acabin essent responsables directes de vulneracions de drets humans, de tortures, d’alimentar conflictes vigents o latents, d’alimentar tensions regionals o de soscavar el desenvolupament de comunitats i països sencers, entre d’altres.

En altres paraules, és evident que el contingut de la Llei ha de ser tècnic, però el fons de la mateixa ha des er molt més polític, en el bon sentit del terme. No val aquí posar al mateix nivell la defensa dels interessos de la industria militar espanyola i la promoció de mecanismes de control més estrictes i més responsables pel què fa a les transferències d’armes. Més aviat allò que convé és que els interessos de la industria estiguin condicionats per la responsabilitat política d’impedir que les armes espanyoles vulnerin els criteris tan bàsics i fonamentals com, per exemple, els establerts en el Codi de Conducta de la UE sobre exportacions d’armes.

Finalment, un cop més cal reconèixer el treball de sensibilització i mobilització que estan duent a terme les ONG, les quals, lògicament, tambés estan molt preocupades davant el text presentat pel Govern. Adjunto a continuació el seu comunicat de premsa.

COMUNICADO DE PRENSA

6 de febrero de 2007

Comercio de armas en España: Una ley con agujeros

Nuevo informe de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace sobre el proyecto de ley de comercio de armas en España


Madrid/Barcelona.- La Ley de comercio de armas que ha propuesto el Gobierno, reclamada durante años por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace con el apoyo de cientos de miles de personas, ha defraudado las expectativas de las organizaciones, según afirma el informe que han hecho público hoy "Comercio de Armas en España: una ley con agujeros".

La principal conclusión de este documento es que el proyecto de ley, si no se modifica durante su tramitación parlamentaria, no supondrá un verdadero avance para impedir que las armas españolas lleguen a destinos equivocados, incluyendo países donde se violan los derechos humanos o inmersos en situaciones de pobreza.

?Elevar a rango de ley la normativa sobre comercio de armas es un avance importante. Pero si la ley no mejora sustancialmente la transparencia de la información oficial sobre esta materia y no deja claros los criterios para autorizar o no las exportaciones, no supondrá ningún cambio importante sobre la situación actual?, afirman las organizaciones.

En la actualidad no es posible saber qué se ha vendido exactamente desde España a un determinado país, cuál será el uso final del producto exportado, ni cómo se interpretan los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea sobre exportación de armas, según el cual no deben exportarse armas a países con graves violaciones de derechos humanos, en situación o riesgo de conflicto armado o cuando haya riesgo de desvío, entre otras situaciones.

Tampoco es posible saber con qué garantías cuenta el Gobierno al autorizar una venta de que la misma no tendrá un impacto negativo en el país de destino o en un país tercero, y por qué se deniega una licencia de exportación. Además, las actas de las reuniones de la JIMDDU1, el organismo interministerial que decide sobre las transferencias de armas, continúan siendo secretas.

Esta situación es la que ha permitido que entre los destinos habituales de las armas españolas de los últimos años se encuentren países como Colombia, Israel, Marruecos, China o Indonesia, entre otros. En algunos de estos países se cometen graves violaciones de los derechos humanos. Algunos de ellos están sumidos, desde hace décadas, en conflictos armados y en otros impera la pobreza.

?Esta Ley no debe ser una ley ?colador? que permita las transferencias de armas a destinos equivocados. Si hay voluntad política para ello, hay muchos aspectos de la ley que pueden ser reforzados, siguiendo el ejemplo de las mejores prácticas de otros países. Esta es una oportunidad única para que España tenga la mejor ley de comercio de armas?, añaden las organizaciones.

El informe que hoy se presenta analiza el proyecto de ley del Gobierno, compara la legislación y la práctica en materia de comercio de armas de diez países (entre ellos Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Italia y Reino Unido) y hace recomendaciones concretas que deberían ser tenidas en cuenta por los grupos parlamentarios para reforzar la ley durante su tramitación y poner fin al comercio irresponsable de armas.

Las organizaciones destacan como aspecto positivo del proyecto de ley la inclusión de las armas de caza y tiro deportivo, así como sus municiones, como material sujeto a control. Otra medida en la dirección correcta es la obligación del Gobierno de informar sobre la naturaleza del usuario final de las armas exportadas. Muy pocas novedades positivas para un proyecto que debería ser mucho más ambicioso.

Recomendaciones de las organizaciones para mejorar el proyecto de ley

Los grupos parlamentarios tienen ahora la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad única de aprobar en España una ley que regule de manera exigente y eficaz el comercio de armas, mejorando el proyecto de mínimos presentado por el Gobierno. Para las organizaciones, una ley eficaz de comercio de armas debe:

    • Asegurar la máxima claridad y concreción y corregir las disposiciones ambiguas o incompletas en materia de exportación y criterios de autorización.
    • Establecer mayores controles al comercio exterior de material de defensa y doble uso, teniendo en cuenta las buenas prácticas de otros países
    • Aumentar los niveles de transparencia de la información oficial.
    • Limitar la discrecionalidad de la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso)
    • Desarrollar nuevos mecanismos de control parlamentario para poder parar, en su caso, una exportación de armas a un lugar equivocado antes de que se produzca.

Por otro lado, las organizaciones lamentan no haber tenido acceso al borrador del proyecto de ley para hacer comentarios, como sí lo ha tenido la industria armamentística.

Por último, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace piden al Gobierno español que informe con puntualidad sobre las exportaciones de armas españolas: todavía no se han enviado al Congreso de los Diputados las estadísticas oficiales sobre el primer semestre de 2006. Además, el Gobierno debe incorporar ya los avances en control y transparencia que se proponen en el informe de las organizaciones, sin tener que esperar a la aprobación de la ley.

FIN DEL COMUNICADO

Amnistía Internacional. Ángel Gonzalo 91 310 12 77 / 630 74 68 02 agonzalo@es.amnesty.org. www.es.amnesty.org

Intermón Oxfam Anna Argemí 93 482 08 42 / 628 049 352 aargemi@intermonoxfam.org www.intermonoxfam.org

Greenpeace Marta San Román 914 44 14 00 / 680 40 06 45marta.sanroman@es.greenpeace.org www.greenpeace.es

1 (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso)

Nota: a la categoria Armes/Desarmament (barra dreta) trobareu tots els apunts relatius a les qüestions de control d’armes i desarmament d’aquest bloc.

Foto: Acció de les ONG en favor d’un Tractat Internacional d’Armes. Font: Campanya Armes sota Control.

França i el bloqueig al Codi de Conducta de la UE sobre transferència d’armes

0

France blocking plan for EU code on arms exports (18.01.2007 – 17:43 CET | By Andrew Rettman)

EUOBSERVER / BRUSSELS – France is continuing to block a new EU code of conduct on arms exports until member states give the green light to start selling weapons to China, despite MEPs and the 2006 Finnish EU presidency’s efforts to revive the project. The new legally-binding code – drafted in June 2005 – is designed to replace an existing voluntary code dating back to 1998, adding fresh clauses on control of arms brokers and shipment of weapons via third countries to tackle changes in the modern arms business. A huge majority of MEPs on Wednesday (17 January) supported a call by Spanish green deputy Raul Romeva to pull the code out of the deep freeze, following a similar appeal by the then Finnish EU presidency at a lunch of EU foreign ministers in Brussels in December. (segueix…)

But France – Europe’s biggest arms exporter – says the code can only go ahead if the EU agrees to review an arms embargo on China, which was imposed after the 1989 Tiananmen Square massacre and remains in force until Beijing takes steps toward EU human rights norms.

"Things have changed a lot since Tiananmen Square and China is now one of the most visited countries by EU politicians. We do not consider China to be in the same group as other states that have arms embargoes such as Burma or in Central Asia," a French diplomat said.

"We need to have a coherent policy on China and on arms. We have to put our relations in compliance with the strategic level of partnership that we want to have with China," he added, with some three other unnamed EU states falling in behind the French position.

Finnish diplomats and MEPs see the French stance as classic EU political horse-trading however, saying that there is no logical linkage between agreeing a general set of principles and the particular case of Beijing.

"It’s a purely political link – most people don’t see the connection," a Finnish official said. "This is an important issue: we need to reinforce our rules if the EU is going to play a leading role in pushing for an international agreement at UN level."

‘Narrow commercial interests’
"It is unacceptable that a handful of member states…can use narrow commercial interests to block EU arms export rules," Mr Romeva stated, adding that EU arms or arms components currently turn up in conflict hot-spots such as Sierra Leone, Sudan and Somalia.

One problem is the flow of cheap, small arms from some new EU states such as Romania and Bulgaria or EU-hopeful states such as Serbia, with western manufacturers in Germany or Austria making high-end guns which are too expensive for most buyers in Africa.

"This code could be valuable for some of the new member states," the head of the UK’s Defence Manufacturers Association, major general Alan Sharman, said. "It could help level the playing field in Europe with some countries that are rather less scrupulous [than the UK]."

Stale-mate
The EU’s top diplomat Javier Solana on Wednesday said the new code "would be an important step forward if in the end it can be achieved," but there seems to be little pressure in the near future for France to back down on its China link.

Mr Romeva will probably not revisit the topic until 2008. Finland will not hold the EU chair until 2020 and the German EU presidency did not put the issue in its list of 2007 priorities, with defence minister Franz Josef Jung talking vaguely about "non-proliferation" when asked on the code by EUobserver.

"I don’t see any interest for Germany to do something about this today," an EU official said, with any EU decisions on the arms industry requiring consensus by all 27 members in a sensitive sector where EU colleagues don’t like to tread on each other’s toes.

Foto: míssil chinès. Font: BBC  

III Informe Romeva sobre exportacions d’Armes UE: intervenció en plenària

2

Adjunto a continuació la meva intervenció d’aquesta tarda en relació al meu III informe sobre el Codi de Conducta de la UE relatiu a les exportacions d’armes. (nota: podeu trobar més informació sobre el mateix informe, o sobre altres aspectes relacionats amb el tema Armes i Desarmament en la categoria Armes/Desarmament a la barra dreta del bloc). (segueix…)

 

Intervención en plenaria

III Informe ROMEVA sobre la implementación del Código de Conducta sobre Exportaciones de Armas por parte del Consejo (by Raül Romeva, MEP (ICV/Green-EFA))

17 de enero de 2007

Gracias señor/a Presidente/a,

Esta es ya la tercera ocasión en la que tengo el honor de dirigirme al Consejo para presentarle la evaluación que el Parlamento Europeo lleva a cabo cada año sobre la implementación del Código de Conducta sobre exportaciones de armas. Y me complace hacerlo en un momento en el que, a petición del Secretario General de Naciones Unidas, ha empezado formalmente a prepararse el camino institucional hacia la adopción de un Tratado Internacional sobre Transferencias de Armas (ATT), lo que es una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad civil de todo el mundo.

Como habrán comprobado, en esta ocasión hemos analizado dos años seguidos, 2004 y 2005, con objeto de acabar con el desfase que se venia produciendo en los anteriores informes entre la presentación del informe anual por parte del Consejo y la valoración del Parlamento Europeo. No obstante, a pesar de que el Consejo ha acelerado notablemente el ritmo de presentación de su informe anual, sigue llegando todavía demasiado tarde (el informe con los datos del 2005 no fue hecho público hasta otoño) por lo que, una vez más, insistimos en que seria deseable que el Consejo continuara con el esfuerzo que viene haciendo en los últimos tiempos de transparencia y puntualidad, y que el informe anual pueda estar disponible ya, al menos, a lo largo del primer trimestre del año siguiente.

Lógicamente, el Parlamento Europeo deberá también estar a la altura de esta circunstancia en su evaluación, y ser también puntual a la hora de responder.

Con relación al contenido específico del informe que hoy nos ocupa, es decir, el informe que evalúa los informes Séptimo y Octavo del Consejo de acuerdo con la provisión Operativa numero 8 del Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas, quisiera destacar algunos datos y hechos importantes.

En primer lugar, los datos. Según las estadísticas proporcionadas, se mantiene la tendencia en cuanto al peso que tiene las exportaciones de armas europeas con relación a las del resto del mundo (más o menos 1/3 del total). Así, fueron exportadas armas europeas por valor de casi 10.000 millones de euros en 2004 y de casi 9.000 millones de euros en 2005. No obstante, lo relevante aquí también son las licencias concedidas, ya que éstas deben concederse aplicando estrictamente el Código de Conducta, y su valor es pues significativo con relación a la aplicación del Código, se acaben convirtiendo finalmente en exportaciones reales o no. En concreto, el valor de las licencias concedidas asciende a más de 25.000 millones de euros para 2004 y supera los 26.000 millones para 2005.

Por otra parte, es también preocupante el hecho que entre los países compradores de armas europeas se encuentren lugares como, entre otros, China, Colombia, Etiopia, Eritrea, Indonesia, Liberia, Sierra Leona, Israel o Nepal, habituales por lo demás en nuestras resoluciones de Urgencias de los jueves por la tarde, lo cual supone a simple vista una flagrante contradicción con el contenido mismo del Código de Conducta, según el cual, entre otras restricciones, no deberían autorizarse exportaciones a países en situación de conflicto interno, implicados en tensiones regionales, con importantes déficit en desarrollo o donde se vulneren flagrantemente los derechos humanos. 

En segundo lugar, y este es seguramente el aspecto más importante de nuestro informe, debemos lamentar profundamente el hecho que, a pesar de que el COREPER ya decidió en junio de 2005 transformar el actual Código de Conducta en Posición Común, dotándolo así de un rango jurídico a escala europea que hoy todavía no tiene, y a pesar de que el trabajo técnico para este cambio hace ya meses que fue hecho por los técnicos del COARM, el Consejo no ha hecho aún efectivo este paso. Y lo más preocupante es que a falta de una razón explícita que justifique dicho retraso, lo que subyace es la razón implícita según la cual algunos gobiernos estarían supeditando dicha transformación, y por ende el fortalecimiento del Código de Conducta, a que simultáneamente se levantara el embargo de armas a China.

Permítanme aquí que hable muy claro. En esta cámara siempre hemos considerado que los dos temas son independientes el uno del otro.

Con relación al embargo de armas a China saben en el Consejo y en la Comisión que nuestra postura ha sido la misma en los últimos años y consiste en que el levantamiento debe estar condicionado a que se abra una investigación y se asuman responsabilidades con relación a los hechos sucedidos en Tiananmenn en 1989. Es obvio que se trata de una cuestión delicada que podemos y debemos tratar ahora y en el futuro.

Pero de lo que se trata con el informe que hoy debatimos es de fortalecer, mejorándolo y haciéndolo jurídicamente vinculante, el Código de Conducta de la UE que tiene que ver con las exportaciones de armas a todo el mundo, y no sólo a China.

En otras palabras, y discúlpenme la franqueza, no entendemos ni aceptamos este retraso, como tampoco lo entienden desde la sociedad civil las muchísimas organizaciones que llevan años trabajando en favor de un mayor y mejor mecanismo de control de las exportaciones de armas con objeto de reducir el nefasto impacto que a menudo tiene este tipo de comercio.

Por todo lo dicho, espero que el informe que mañana aprobará esta cámara contribuya, por su contenido, y por su oportunidad política, a mejorar un poco más los controles de las exportaciones de armas tanto europeas, como mundiales, en el marco de un futuro, esperamos que cercano, Tratado Internacional sobre transferencias de Armas.

Muchas gracias.

(NOTA Resultats després votació dijous 18 gener: 504 Sí; 24 No; 34 Abstencions)

Font foto: BBC 

III Informe Romeva sobre control armes: debat/votació a la Plenària d’Estrasburg

0

Finalment el proper dimecres 17 de gener debatim en plenària, i dijous votem, el tercer informe sobre control de les exportacions d’armes que he fet des que va començar l’actual legislatura. El text de l’informe el podeu consultar aquí. Els dos aspectes més destacats de l’informe són: un, el no compliment per part del Consell de convertir el Codi de Conducta de la UE en Posició Comuna (i per tant en jurídicament vinculant) degut a que alguns països ho vinculen de manera incomprensible a l’aixecament de l’embargament d’armes de la UE a la Xina, i dos, la decisió de NNUU de comptar aviat amb un Tractat Internacional sobre Transferències d’armes. Davant d’aquesta nova ocasió per avançar una mica més cap a un major i millor control de les exportacions d’armes europees faig balanç dels més de 12 anys que porto treballant-hi i constato que, (segueix…)

certament, hi ha hagut importants avenços (amb algun daltabaix), des que vaig començar l’any 1994 quan, gràcies al suport del Centre UNESCO de Catalunya, llavors dirigit per Fèlix Martí, vaig començar a treballar com ajudant de’n Vicenç Fisas en la coordinació de la Campanya espanyola ‘Hay secretos que matan’, conduida conjuntament per Amnistia Internacional, Greenpeace, Intermón-Oxfam i Metges sense Fronteres. Llavors (any 1994) exigíem simplement que el govern espanyol fés publiques les actes de la Junta Interministerial sobre Exportacions d’Armes. Després van venir les campanyes en favor d’un Codi de Conducta de la UE, de la prohibició de les mines antipersona, del control de les armes lleugeres, d’un Tractat Internacional sobre Transferències d’Armes o de la prohibició de les bombes de raïm.

Al llarg d’aquests anys he pogut contribuir a les diverses campanyes de moltes maneres diferents: com a coordinador de campanyes de desarmament d’IntermonOxfam, com a acadèmic, com a cofundador de IANSA, i ara, lògicament, des d’una atalaya privilegiada com és el Parlament Europeu.

En tots aquests anys hem vist com la UE adoptava un Codi de Conducta sobre exportacions d’armes (1998) i diverses accions comunes sobre armes lleugeres, com s’aprobava el Tractat d’Ottawa sobre Mines Antipersona, com NNUU impulsava el Programa d’Acció sobre Armes Lleugeres i, ara, ens trobem davant del repte d’avançar cap a un Tractat Internacional de Transferències d’Armament (ATT), segons mandat de l’Assemblea General de NNUU.

A escala espanyola el repte ara es troba en consolidar el Projecte de Llei que tot just acaba de presentar el govern i que, al meu parer, caldrà treballar encara molt més si volem que la llei que en surti sigui una llei que no només permeti millorar la situació legal espanyola sinó que, tal i com s’ha insistit diverses vegades des de fonts governamentals, esdevingui una llei punta de llança a escala europea i serveixi per liderar el procés internacional cap a l’ATT.

D’això en vaig poder parlar amb les 27 delegacions ministerials de la UE fa uns dies a Berlin (veure apunt Conferència a Berlin sobre el Tractat Internacional sobre les transferències d’Armament (ATT)  ).

Els darrers mesos he dedicat força temps i energia a la qüestió de les armes, al seu control i a la reclamació d’un Tractat Internacional que reguli les Transferències d’Armament (ATT). Els quals podeu consultar a la categoria Armes/Desarmament de la barra lateral dreta d’aquest bloc.

Foto: Menors amb armes de foc a Rio de Janeiro, Brasil, 2002. Font: Luke Dowdney / Viva Rio, Dowdney, LT, Children of the Drug Trade: a case study of Children in Organised Armed Violence in Rio de Janeiro, ISER / Viva Rio, Río de Janeiro, 7 Letras, 2003