ARCHILETTERS

NOT TO BE A NUISANCE, BUT NOT TO GIVE FREE SERVICE

Arxiu de la categoria: ARCHITETTURA POVERA

Plurifamiliar a Paterna. Architettura Povera.

Deixa un comentari

Edifici entre mitgeres situat en la cantonada de c/ Mare de Déu del Pilar cantó C/ Mare de Déu dels Desemparats, de la Vila de Paterna. Prevalien els criteris de sostenibilitat, de “fer ciutat” urbans i de “monumentalitzar” una bossa degradada del barri de l’Eixample que havia quedat entre les grans construccions del desenrotllisme dels seixanta i setanta del segle passat que havia quedat engolida i despersonalitzada. No quedava una altra-donat el caràcter especulador del promotor i constructor de caure retuts a unes tipologies d’eixample per la magnitud del solar i la seua profunditat, adobada també per la mentalitat conservadora dels compradors.

 

Ahir mateix vaig tornar, com sempre faig, a veure com s’havia incardinat la peça en el context i vaig creure que havíem passat de ser un niu de rates a la peça de referència més dinàmica de tota la contornada.

A Paterna vaig descobrir el mateix problema que tenien a Berlín: l’existència de grans illes de cases (mansanes) que deixaven  molt d’espai interior per a fer Hof o patis interiors de trobada i ús comunitari.  A Paterna no era possible tanta generositat espaial, i vaig endegar una sèrie de projectes sobre allò que hom anomenà EL PROJECTE COMÚ EUROPEU: L’HABITATGE SOCIAL. I  vaig prendre-hi de referència algunes obres d’Oswald Mathias Ungers, en aquest context a Berlín.

L’organització funcional consistirà en el següent:
• Planta Soterrani 2: dedicat a places de garatge i trasters.
• Planta Soterrani 1: dedicat a places de garatge i trasters.
• Planta Baixa: dedicat a vestíbuls, vivendes i locals.
• Planta 1a ,2a i 3a: dedicat a vivendes.
• Planta àtic: dedicat a vivendes.
Quant a l’exigència de la normativa vigent a l’existència d’una plaça de garatge per vivenda, cal dir que en este edifici la dita exigència se supera amb escreix ja que tenim 27 vivendes i 45 places de garatge.

La composició morfotipológica de l’edifici és d’un sol cos, clarament llegible des de l’exterior, amb una interposició de zones ixents i entrants, i amb una trama de buits molt definida.

La composició s’ha establit, en plantes, segons els criteris de distribució d’edificis entre mitgeres, per això s’articulen al voltant dels patis de llums. És a dir amb base a criteris d’habitabilitat, intentant de dotar cada vivenda del màxim d’espai servit i el mínim de servidor. Ubicant en la totalitat de les vivendes com a mínim 3 dormitoris, a excepció d’una vivenda d’àtic que tan sols té dos dormitoris. Tots compten amb dos banys i una cuina, a excepció de la dita vivenda d’àtic que tan sols te un bany. L’estesa de roba es fa en la terrassa comuna de coberta de l’edifici.


La composició de la façana és de caràcter clàssic ordenant-se en alçària segons basament, un cos central i la coronació de marquesina per mitjà de la reculada amb unes zones terrassades perquè d’aquesta manera poder-hi regularitzar les distribucions respecte a la façana.

Plurifamiliar a Emperador (Architettura Povera)

Deixa un comentari
EMPERADOR_11-03-04 100003 EMPERADOR_11-03-04 099002EMPLAÇAMENT I PREEXISTÈNCIES.
El solar on situarem l’edifici és el resultat de l’enderroc de dos vivendes unifamiliars, situades en l’Av. Barcelona, 28 i 30 d’Emperador.
Cal dir que en la unifamiliar sítia en l’Av Barcelona, 28, en l’actualitat hi ha adossada una església i la mateixa, disposa d’un porxe o magatzem en la seua part superior que s’accedix per mitjà d’una escala existent en la dita vivenda, és a dir, en l’interior del nostre solar, i que per tant també serà derrocada ja que se sustenta amb l’estructura actual de la dita vivenda però, queda contemplat la reposició de la mateixa en forma i posició idèntica, i per tant, la dita església no patix cap menyscabament per la realització de la nostra edificació, és més, la dita escala queda infinitament en millors condicions que en les que es troba en l’actualitat. Quant a la zona posterior d’eixa mateixa mitgera amb l’església, cal dir que hi ha la sagristia de la pròpia església la qual disposa d’un buit orientat al corral actual de la vivenda existent, per tant tal com s’observa en el pla adjunt es realitza un pati de 2,00×2,00 m per a respectar d’esta manera les condicions d’il•luminació i ventilació de la dita sagristia.
COMPOSICIÓ
La composició resultant procedix dels requeriments següents:
1) Un promotor xicotet però amb idees i ambició de resultats arquitectònics dignes.
2) Un solar difícil. Prou car en la seua compra.
3) Una necessitat tindre uns resultats econòmics no caòtics.
4) L’anterior hipòtesi de partida ens porta a un esgotament de l’edificabilitat.
5) Unes vivendes dirigides a compradors jóvens.
6) Una imatge projectada sobre l’entorn urbà que millore i dignifique, encara que sense grans pretensions, l’existent.
7) Una reglamentació ordenancista, que deixa poc marge per a l’evocació i la sorpresa.
PROGRAMA.
El programa funcional establit d’acord amb les necessitats requerides per la propietat, es resumix en la inserció de 14 vivendes, totes elles de 3 dormitoris, i locals comercials, existint un nucli de comunicació vertical i un ascensor que dóna accés a les diferents plantes.
AMBIENTACIÓ URBANÍSTICA.
Amb esta proposta s’intenta de conjugar tres requeriments: el 1r requeriment és el propi de la propietat que contempla el punt realista de les disponibilitats econòmiques d’un promotor xicotet en la intervenció i el seu programa de necessitats; el 2n, la inserció d’una peça arquitectònica de caràcter contemporani que, de manera suau, cree urbanitat per continuïtat amb l’entorn preexistent, i simultània i contradictòriament faça la sensació que “és fa ciutat”, és a dir, conforme el locus i que reflectisca l’existència de funcionament de la dita peça per mitjà del propi llenç de la fatxada i els seus entrants i ixents així com els seus buits; i el 3r i més important des del punt de vista social, és la motivació que tinguen accés a la compra gent jove en una zona de l´horta Nord molt abellidor i de vida tranquil•la.
Que si bé la compra del terreny és, i ha resultat cara, la construcció d’acabats es realitzarà amb qualitats mitges, però dignes, com a mitjà d’aconseguir dit objectiu.

REIVINDICACIÓ DE “L’ARCHITETTURA POVERA”

Deixa un comentari

TOPOGRAFIA, EMPLAÇAMENT I PREEXISTÈNCIES.

B0804La parcel·la es troba enclavada en una zona d’eixample, encerclada per la via del tren, el pas elevat de la carretera a Nàquera, antiga carretera de Barcelona i naus industrials perifèriques a la vora del nucli antic que han restat empresonades després de la nova urbanització. El dit fragment es troba dissenyat per una reparcel·lació que aboca carrer perifèrics en illes de cases envoltant un jardí de forma el·líptica. La tipologia típica és d’edificació oberta. La topografia és plana. Les preexistències són de bloc centrat en la parcel·la oberta, enretirant-se dels límits. I en d’altres zones properes al nucli blocs lineals de morfologia que recorda les casernes militars. Cap intencionalitat més enllà que la materialitat a construir unifamiliars en filera, iterativament una al costat de l’altra. Sempre igual. La  parcel·la sobre la què assentem la intervenció és la procedent d’una subhasta municipal que fita amb el jardí central de forma quasi-el·líptica. És a dir, es tracta d’un trapezi curvilini.

PROGRAMA

B0754

Donat el preu de la parcel·la, la inexperiència del promotors, traure el màxim d’habitatges de tres dormitoris en una forquilla variable entre 90 i 130 metres quadrats. Tots els habitatges hi havien de gaudir de terrassa particular de més de 15 m2. A més de serveis comunitaris com és piscina i garatge d’una plaça per habitatge, com a mínim. En concret consisteix a reproduir els serveis d’alt estànding que es produeixen a València, des d’una perspectiva d?accessibilitat a gent  de nivell econòmic mitjà-baix.

pluri1-1maxi

CONCEPTUALITZACIÓ FORMAL I TEÒRICA.

Lliscament corb + Architettura povera.

Aquesta instal·lació ha pretès ser una recerca entre l’arquitectura vedettista o aspergèrica amb capacitat pressupostària i màxima prestació i l?anònima, la finalitat de la qual, és simplement la construcció material d’habitatges amb la inversió mínima. Tot intentant agombolar el més amb el mínim. Cobrir els requeriment que serien desitjats per l’alt estànding en quant a prestacions a l’usuari final. És a dir, s’ha rebutjat la solució mimètica, així ser conscients que excloíem la possibilitat de minimitzar l’impacte en el context existent. Anti-retòrica. Materials i qualitats estàndard, però ben construïdes i executades. La qual cosa és mèrit del constructor. La interacció vital entre interior de l’habitatge i els exteriors, comunitari i públic. S’intentà treballar amb els materials més comuns.

COMPOSICIÓ.

B0776

pluri1-5maxiCada segment és diferent als dos contigus. Com si de formatgets, sense punta, es tractés. Cada tros de pastís consisteix a superposar dos unifamiliars amb la seua terrassa. Les dues plantes primeres conformen un dúplex que tenen l’accés des del jardí públic i la terrassa posterior que dóna a la zona comunitària amb terrassa privativa.Les plantes tercera i quarta, conformen el dúplex superior. La terrassa es situa a la part davantera que dóna vistes al jardí i en la llunyania al mar. En tots els casos la distribució és planta inferior com a zona diürna i la superior nocturna.La inserció de marquesines amb pilars i bigues permet la possibilitat d’instal·lar-hi envelats d’arrel mediterrània.

CONFERÈNCIA SOBRE REHABILITACIÓ I REPARACIONS ESTRUCTURALS I D’ALUMINOSI

Deixa un comentari

Avui, catorze d’octubre de 2014 he estat convidat a pronunciar una conferència al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de València sobre la rehabilitació, la intervenció de reparació estructural i d’aluminosi.Ha col·laborat amb mi el jove arquitecte Joaquín Lerín Jiménez -i bona promesa de l’arquitectura- que m’ajudà a muntar l’IN-DESIGN que conduïa la conferència i treia els detalls per a ser visualitzada en detall els punts conflictius. He fet una primera exposició del MÈTODE  d’intervenció general per a qualsevol cas. I després en què consistia les particularitats de cada cas. HI havia una assistència de 35 companys aparelladors i arquitectes i d’eixida he demanat que fóra interromput al moment, per tindre la diapositiva i no deixar-ho al final. A mi m’agrada resoldre al moment. M’havien avisat de deixar 10 minuts finals de debat i he subvertit el procediment. Hi havia prevista una conferència de 100 minuts i a la fi s’ha allargassat a 130 minuts i la gent sense moure’s de les seues butaques. Bon senyal.  L’HE FETA EN VALENCIÀ.

Així em van convocar

1. “Estimados compañeros,

Como ya conocéis, tras este periodo estival el Colegio de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación tiene previsto iniciar el Segundo Ciclo de Jornadas de Rehabilitación y Técnicas de Intervención en Edificación. Sirva la presente como recordatorio de su participación en el mismo, en concreto la ponencia  que usted impartirá está encuadrada en la jornada nº 2 que se desarrollará el 14 de octubre de 2014, de las 18,10 h a las 19:50 h.

El titulo de su ponencia De la dificultad de intervenir en el centro histórico a la de actuar en edificios afectados por aluminosis y otras patologías estructurales.” y el contenido de la misma ha sido tratadas individualmente. No obstante, para cualquier duda o concreción de la misma no duden en ponerse en contacto con…”

“Josep, cuando la tengas montada la conferencia envíame el power point o una impresión del pdf para que pueda preparar la documentación a entregar en el colegio. Envíamela el lunes por la mañana, así cuando yo tenga un rato por la tarde la preparo. Por cierto, aunque no lo comentamos, la charla en el colegio es mejor que la des en castellano. Siempre hay gente de diferentes sitios y no todos entienden el valenciano.

Un abrazo y mucha fuerza.”

PS: He quedat “flipat” quan em diuen que mai no s’havia pronunciat una conferència en valencià sobre tècniques tan específiques. N’era la primera. Any 2014, i des de 1977 fan 37 anys d’aquesta ” democràcia” o el que siga això,…flipant en coloraines. En fi, sempre hi ha algú que trenca la closca per primera vegada. També en 1980 vaig ser el primer a demanar classes en valencià a aparelladors en aquella “politècnica” infestada d’OPUS i tecnòcrates amadrilenyats, tan contrària a la nostra cultura com a expressió plena d’una societat avançada. Les n’implantarien a l’ESCOLA TÈCNICA D’APARELLADORS i ARQUITECTES TÈCNICS tot just quan vaig acabar aquella carrera. JO I UNS QUANTS MÉS LA VAM CURSAR EN VALENCIÀ DE FACTO, MENTRE “ELLOS” ENS LES EN DONAVEN EN ESPANYOL. Tothom m’ha preguntat en valencià i no n’ha hagut cap problema o contratemps. Com a bons “colonitzats mentals” ens posem la bena abans de fer-nos la ferida.

NIHIL SUB SOLE NOVUM. 

UFA a LA CANYADA o l’architettura povera.1996

Deixa un comentari

Davant la crisi econòmica que vam viure entre 1991 i 1996 sols ens va quedar la possibilitat de reinterpretar les arquitectures tradicionals per a continuar fent arquitectures barates. Hi havia la tendència postmoderna carregada d’un banal classicisme que sempre hi havia rebutjat. Per a eixir de l’empàs vaig idear un parell de vies. Una era la seguida per arquitectes com Òscar Tusquets a Son Blau, 90-111-10b-son_blau

També Tusquets i Clotet a Llofriu i a Pantelleria (Itàlia)13602160183_b663ba5650_b

o Milton & Alan Coulhoun en les seues intervencions al Milton Keynes (Londres).

SHRUBLAND ROAD. COULQHOUN &MILLER. LONDRES

6034257401_855301008e_b

La segona i que em semblava més segura era la dels cottages anglesos i escocesos que en el tombant del segle XIX al XX (Later Victorian houses) van prendre la decisió d’aprofundir en la realització d’habitatges unifamiliars basats en l’arquitectura vernacular per a implementar la modernitat i deixar enrere la reiterativa arquitectura  revival, com la Red House a Kent de Philip Webb, o els de Ch. F. A. Voysey a partir de la publicació de Designs for picturesque cottages de l’escocès J.C. Loudon.

I ací és on naix una empremta que en aquells anys de precarietat econòmica, industrial i d’idees em portà a projectar amb murs de càrrega tan sols. No renunciant per això a crear espais de doble alçada. Estratègies com fer que les xemeneies tingueren la doble funció de calefactar els espais i alhora foren els matxons sobre els quals crear l’espai a doble alçada d’arrel anglosaxona, com a espai del fum. Tan poc mediterrània, per una altra banda. O crear terrasses encarades vers l’est i sempre ocultant-nos del vent i la direcció de ponent. O crear lluminàries exteriors amb senzilles teules. o fer ús de les persianes de tota la vida. O que els porxes forende fusta autèntica reutilitzada de bigues de forjats antics. Sempre intentant que l’espai servit fora el major a base de minimitzar el servidor tal i com ens ensenyà Louis Kahn.

BUGARRA o l’architettura povera. 1996.

Deixa un comentari
Aquest projecte significà la materialització d’una tipologia que venia treballant des de l’època d’estudiant. Coneixia un projecte fet per l’arquitecte madrileny López Cotelo, a Cadis. Qui hi havia aconseguit fer un bloc d’HPO de quatre dormitoris. El quart li quedava súper menut i jo m’hi vaig imposar aconseguir-ne quatre dobles rendibilitzant al màxim els 90 metres quadrats de superfície útil a base de que els espais servidors foren mínims. El preu de cost fou de 7.000.000 pessetes (uns 41.571,15 €) de cost, iva inclòs, amb garatge d’un vehicle i un gran traster i dues terrasses importants davant i darrere de les unifamiliars. El preu de venda final fou d’11. 500.00 ptes, açò és 69.116,40 €. Estèticament poden semblar unes casernes militars, però l’objectiu fou buscar el menor intereix entre els murs que separaven dues vivendes, que fou 5’80 metres. L’estructura fou feta amb bloc de Termoarcilla de 190 m/m i blocs de morter de formigó massissats en els garatges. Un dels problemes amb que ens enfrontaríem era que el terreny tenia un pendent fortíssim del 100 % (45 º) i a més ens trobàrem que els terrenys eren selenítics amb grans clapes de guix que ataca el formigó dels fonaments.  Podríem denotar un resultat correcte que amaga obsessions des de l’època d’estudiant, que un dia o un altre es materialitzen.
TOPOGRAFIA, EMPLAÇAMENT I PREEXISTÈNCIES.
La parcel•la es troba enclavada en una zona perifèrica del municipi de Bugarra (Els Serrans). Entre l’avinguda de la Diputació i la carretera entre Pedralba i Xestalgar. Un tossal que es retallat per les infraestructures adés esmentades. Quasi exteriors al casc de la població. Un pendent molt pronunciat del 100 %. Amb terrenys amb matèria orgànica, copiosa d’algeps, etc. Bàsicament terrenys d’antics garroferars. Vistes importants al barranc que cau fins el riu Túria al seu pas per la població. Un microclima envejable. Més suau que els municipis propers. Una població menuda, amb població inferior als 850 habitants.
HPIM7889
PROGRAMA
Donada la silueta del solar de forma triangular i esquerpa, en principi es pensà en ubicar 16 habitatges de VPO, amb l’esbrossat posterior es veié que molt del sòl ferm quedava amagat per caure al barranc adjunt. Amb la qual circumstància ens veiérem forçats a reduir-hi els blocs. Fent-hi al remat dos blocs de set (7) peces unifamiliars cadascú. Donada la ubicació, als Serrans els mòduls de protecció són baixíssims. Calia implementar un sistema constructiu molt efectiu i operatiu per a traure un producte digne. Fer-hi habitatges de protecció oficial amb zona d’esbarjo comunitària. Habitatges amb quatre dormitoris. Cuina gran a l’estil del poble. Terrasses adjuntes a Estar-menjador. Banys complerts als dos nivells. Garatge i traster. Talment com si d’un xalet es tractés. Però per a gent del poble que tenia una concepció molt rural de l’habitatge. De fet era per a gent jove de la població.
El preu de cost de venda 10 milions de pessetes. Cost total per unitat 7 milions. Nivells de qualitat estàndard. Accessibilitat a gent normal del poble, nivell econòmic baix.
SITUACIÓ. BONA.
CONCEPTUALITZACIÓ FORMAL I TEÒRICA.
hiverns gèlids de la zona d’interior. Cap detall a ressaltar fora de l’ajustament i acoblament de la coberta a dues aigües, pròpia de l’entorn. Trencament de la cadència mitjançant la junta de dilatació, que ajudarà a acoblar-s’hi a les corbes de nivell.

Minimal. Lever 1966. Carl Andre.+ John Pawson

Un successió de maons col•locats verticalment seria la idea matriu. Seriació.

indus1-1maxi
COMPOSICIÓ.
Aquesta intervenció és la addicció d’habitatges amb un intereix de 5’80 m. Sense elements interiors de caràcter estructural. Zona inferior, garatges amb trasters. Planta primera, la baixa, zona de dia. Planta segona zona de nit. 4 Dormitoris dobles i un bany complet. Se treballava des de la secció bàsicament.
pluri4-13maxi
Aquesta intervenció constitueix una crítica avant la léttre del que podria esdevenir-se uns anys després. Contra la dita “amb diners, torrons”. Pot negar-se-li la modernitat i l’economia sintètica.
¿I la seua composició formal fora d’excessos “efectistes”?
pluri4-5maxi
Evidentment no és una intervenció bella, sinó nua. D’ofici. Realista. Satisfacció d’una intervenció eixuta i producte d’una exigència racionalista. No pertany a l’esfera de les sensacions. No pertany a l’esfera de la coentor. O el Kitsch. És vulgar, però èpica alhora. D’una èpica i ètica que ja no s’estilen. Mals temps per a la lírica.
pluri4-8maxi
pluri4-7maxi
MATERIALITZACIÓ.

Materials normals:

 • Estructura portant i murs de soterrani: murs de bloc de morter de ciment, amb forjats de F.A. unidireccionals.
 • Façanes: Revoc de morter de ciment i calç, amb pintura pètria.
 • Portam exterior: alumini lacat blanc al forn.
 • Distribucions interiors: envans de 10 cm.
 • Revestiment interior: enlluïts pintats amb p. Plàstica.
 • Paviments: gres.
 • Portam interior: tauló DM contraxapat de roure.
 • Instal•lacions de gas.
 • Coberta amb teules comunes àrabs i ràfecs amb bocateula.
 • Ram de manyà: acer galvanitzat pintat amb esmalt.
 • Trencaaigües i paviments d’elements comuns amb pedra natural.

HPIM7967

 

Us dese un vídeo d’una conferència de Víctor López Cotelo amb qui em sent identificat.