SEXOLÒGIC

SEXOLOGIA I SALUT SEXUAL

LA RESPOSTA SEXUAL HUMANA.-

LES REACCIONS SEXUALS DELS HOMES

15 de març de 2009

Potser us calgui l’ article previ per seguir-ho bé. Seguint les fases , ja classiques,que vàren establir els anys 60 ,Masters i Jonhson és a dir:Fase d’ excitacióFase de replà,o de manteniment i extensió de l’ excitació.Fase d’ orgasme iFase de resolució i periode refractari, fem la descriptiva dels canvis anatomo-fisiologics que s’ hi donen

Llegir més

LES REACCIONS SEXUALS HUMANES

15 de febrer de 2009

Un organisme humà potser receptiu a un estímul sexualment efectiu,si ho és i l’ estimul persisteix i si n’ hi segueixen arribant més desemvoluparà un seguit de reaccions, que començant per cervell,à traves del dièncefal i de l’ eix dels sistema limbic i medul·lar, feràn tot un seguici de modificacions al seu organisme.Cal que l’ organisme sigui

Llegir més