SAMFAINA VALLESANA

Bloc d'en Sebastià Ribes i Garolera

Cròniques del Ple

CRÒNIQUES DEL PLE

18 d'octubre de 2010

Els mitjans de comunicació informem sobre els projectes que són aprovats al Ple, de les propostes més rellevants que fa l’oposició i d’aquells fets que succeeixen durant les sessions que són considerats notícia per la seva estranyesa o excepcionalitat.   Així, la ciutadania que no pot assistir amb regularitat a les sessions del Ple, desconeix

Llegir més