Col·lectius

El Casal és la casa de molts socis i sòcies, però també de força entitats, que en formen part orgànica. Aquestes són les següents:

A banda, al Casal s’hi reuneixen altres col·lectius tot i no formar-ne part. Entre ells: