Judici previ i prejudici

Cada mot te un sentit. Això és en particular molt important en el ambit jurídic.

« Prejudicial » no té res a veure amb « prejudici » però amb el fet que la noció es refereix a la fase que precedeix la sentència. Ve del llati « praejudicium » que significa « judici previ » i no pas « praejudicare » que vol dir « jutjar prematurament ».

La sentència del Tribunal de Justícia  de la Unió Europea (TJUE) del dia 19 de desembre de 2019 en l’assumpte C-502/19, té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada, d’acord amb l’article 267 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, pel Tribunal Suprem de Madrid, per un acte  rebut al TJUE l’u de juliol de 2019, en el judici penal  contra Oriol Junqueras.

El tribunal suprem de Madrid, en la seva peticiò de decisió prejudicial plantejada al Tribunal de Justícia  de la Unió Europea (TJUE) va indicar que la seva petició no era relativa a la seva sentència futura, sinó a l’auto del 14 de juny de 2019, pel qual el Tribunal Suprem va rebutjar una sol·licitud d’Oriol Junqueras  amb l’objectiu de que se li concedís una autorització extraordinària per a sortir de la presó, sota supervisió policial, destinada a permetre-li que comparegués davant la junta electoral central per a fer el jurament d’atacar la constitució espanyola.

Però el  tribunal suprem havia precisat que la sentencia del TJUE podria tenir un possible efecte “reflex o indirecte” sobre la seva propia sentència.

Cal destacar que les recomanacions del Tribunal de Justícia  de la unió europea als òrgans jurisdiccionals nacionals, relatives al plantejament de qüestions prejudicials del 25 de novembre de 2016 tracten de les interaccions entre el procediment prejudicial i el procediment nacional : “Encara que l’òrgan jurisdiccional nacional segueix sent competent per adoptar mesures cautelars, especialment quan la qüestió plantejada es refereixi a la validesa d’un acte o disposició, la presentació d’una petició de decisió prejudicial comporta  la suspensió del procediment nacional fins que el Tribunal de Justícia es pronunciï”.

Atès que una petició de decisió prejudicial plantejada pel tribunal suprem de Madrid s’estava processant davant el Tribunal de Justícia  de la unió europea o estava vista per a sentencia, quan va ser dictada la sentencia  condemnatòria del 14 d’octubre de 2019 del tribunal suprem, no es pot excloure que aquesta sentència va ocorrer prematurament sense considerar la necessitat d’esperar  la sentència prejudicial del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb l’objectiu evident d’acatar-la.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *