Publicar els actes administratius : és facultatiu o obligatori ?

En materia juridica, cal distingir dos conceptes molt diferents que son la facultat i l’obligació.

Les facultats coresponen a la possibilitat donada pel dret a una persona publica o privada d’escollir de complir o de s’abstenir de complir un acte. Al contrari, quan hi ha obligació d’actuar, la persona no pot escollir de s’abstenir de fer l’acte o de fer un altre acte.

En dret francès, el consell d’estat ( que és, a França, la jurisdicció suprema del contencios administratiu) va recordar, en la seva sentencia del 12 de desembre de 2003, que, sense cap llei, hi ha un principi general del dret que és l’obligació per tots els organs administatius publics de publicar els seus actes en un termini de temps  raonable excepte si poden justificar, davant dels jutges, circumstàncies particulars que impedeixen aquesta publicació.

L’artcle 52.1 de la llei espanyola 30/92 del 26 de novembre de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comù diu que les disposicions administratives hauran d’esser publicades en el diari oficial que corespongui. L’ús de la formula « haver de »  institueix molt clarament per l’autoritat administrativa una obligació juridica i no  només una facultat.

En l’article 68.5 de l’estatut de Catalunya, es pot llegir : « Els actes, les disposicions generals i les normes que emanen del Govern o de l’Administració de la Generalitat han d’ésser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ».

En l’article 17 de la llei consolidada  13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, és pot llegir :  « Correspon al president o presidenta de la Generalitat d’acordar el nomenament i el cessament dels membres del Govern. El decret corresponent s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ». Per tant no hi ha cap dubte sobre l’obligació així feta de publicar el decret de nomament dels membres del govern de Catalunya…però en un termini de temps raonable ?

 

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *