A l’estat espanyol, el vot és facultativament secret

Si a Bèlgica el vot és  secret i obligatori i a França secret i facultatiu, és pot dir qu’a l’estat espanyol el vot és facultativament  secret. La llei espanyola garantitza en efecte la possiblitat d’un vot secret però no institueix l’obligaciò de votar d’una manera secreta.

La llei orgànica del 19 de juny de 1985, en el seu article 86, diu que els electors es aproximaren, un per un, de la taula electora, després d’haver passat, si ho desitjen, per la cabina que es troba a la mateixa habitació.

Això es totalment diferent de  la llei francesa. L’article L62 del codi electoral francès fa obligació a l’elector d’anar sol a la cabina de vot ( “part de la sala habilitat per  sostreure-se a les mirades mentre introdueix la seva papereta a la sobre”). Segons, la mateixa llei, cal instal.lar una cabina de vot per cada 300 electors apuntats al cens electoral.

A França, si l’elector no passa abans de votar per la cabina de vot, l’elecció o la votaciò pot ser cancel·lada pel jutge.

L’imatge d’un polìtic mostrant la seva papereta abans de posar-la a l’urna o d’un noi votant vestit d’una una bandera és impossible a França.

Com deia el filosof i matemàtic francès, Blaise Pascal, “veritat més enllà dels Pirineus, mentira més ençà”. Però això era potser pertinent a l’epoca del tractat dels Pirineus i no avui perquè existeix un ordre jurìdic europeu i internacional des de fa molts anys.

Els tractats internacionals ratificats pel regne d’Espanya que recorden el principi funamental del vot secret sòn nombrosos. Només podem recordar el Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals del  4 de novembre de 1950 que disposa a l’article 3 del seu Protocol addicional N°1 : « Les Altes Parts contractants es comprometen a organitzar, a intervals raonables, eleccions lliures amb escrutini secret ».

Malgrat això, el secret del vot no ès garantitzat suficentment a Espanya i es observa sovint que hi falten les cabines de vot  o que hi ha molta poca gent que les utilitza ho que permet la llei en vigor.

 

___________________

Es pot llegir el tractament dels vots no desitjats

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *