Definicions malintencionades: “refundar” el capitalisme
Refundar el capitalisme:

1. Fer que el sistema econòmic que consagra les desigualtats de classes i l’explotació dels països abans anomenats del tercer món, però no només ells, pels països anomenats rics, i que permet que la major part dels recursos del planeta estiguin en mans d’una exigua minoria no trontolli i evitar que una part d’aquesta minoria no pugui veure’s en el risc d’incorporar-se a la precarietat de la majoria.

2. És a dir, seguir com ara, però disminuint el risc per als especuladors.