NOSAL3 en som + de tres

Agenda ludicombativa comentada.

XÚQUER VIU DENÚNCIA LA PARALITZACIÓ EN L’ELABORACIÓ DEL NOU PLA DE CONCA DEL XÚQUER PER LA IRRESPONSABILITAT DE LES DISTINTES ADMINISTRACIONS

         Davant
la paralització del procés de planificació del Xúquer per a l’elaboració d’un
Nou Pla de Conca al no haver-se delimitat l’àmbit territorial de la demarcació
del Xúquer i la polèmica generada per l’esborrany de Decret  que fixa aquesta demarcació, Xúquer Viu vol
manifestar:

 

         1.
És imprescindible un nou Pla de Conca del Xúquer elaborat d’acord els
principis de protecció ambiental i prevenció del deteriorament establerts per
la Directiva Marc de l’Aigua.
L’actual pla, aprovat a 1998, fruit del
nefast pacte Bono-Zaplana, que consolidà la sobreexplotació i el deteriorament
del riu, l’Albufera i dels aqüífers, no és una eina vàlida per la recuperació
de riu i els seus ecosistemes associats que permeta l’ús sostenible del aigua.
De fet, l’actual pla hidrològic està condemnant el nostre riu a l’agonia
ambiental, al tolerar la sobreexplotació brutal de l’aqüífer de la Manxa
Oriental i deixar els últims 60 km del riu sense cabal ecològic.

 

        2.
Des de fa més d’un any el procés de planificació al Xúquer es troba paralitzat
per la manca de delimitació de l’àmbit territorial al qual afecta.
Tant la Constitució Espanyola  com l’Estatut d’Autonomia estableixen que les
conques hidrogràfiques dels rius que naixen i moren a la Comunitat Valenciana
són competència exclusiva de la Generalitat Valenciana. Aquesta delimitació de
les conques internes és ineludible i ha de fer-se a l’igual que ja s’ha
efectuat en la majoria de la resta de comunitats.

 

        3.
La delimitació de les conques hidrogràfiques s’ha de fer amb criteris
científics i racionals, aplicant la definició de conca hidrogràfica continguda
en la Directiva Marc de l’Aigua
, incorporada a la
legislació espanyola en 2003, que defineix la conca hidrogràfica com “la
superfície de terreny la escorrentia superficial del qual flueix en la seua
totalitat a través d’una sèrie de corrents, rius i, eventualment, llacs cap a
la mar per una única desembocadura, estuari o delta”.  

 

         4. En aquest sentit, considerem que
la pretensió de desvincular l’Albufera del Xúquer, expressada repetidament per
la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa i la Junta Central de Regants de la
Manxa Oriental -responsables de la sobreexplotació d’aquest aqüífer en
detriment del riu- és inacceptable, no té cap fonament i és contrària a la
Directiva Marc de l’Aigua.
Aquesta exigència
sols respon a interessos particulars per fer una explotació més intensiva
encara del Xúquer, deixant l’Albufera sense les aportacions d’aigua neta del
Xúquer que necessita per la seua supervivència i recuperació.

 

         5.
El Govern Valencià, que ha expressat la seua oposició frontal a fer-se
càrrec de les conques internes, en especial de la de l’Alacantí, demostra la
seua incapacitat per assumir les seues pròpies competències en matèria hídrica
mentre es refugia en discurs demagògic del “agua
para todos
” i continua reclamant aigua d’altres conques. Si el Govern
Valencià no està disposat a exercir les seues competències hauria de dir
clarament que renuncia expressament a elles.
El Govern Valencià està justificant la seua oposició a assumir les seues
competències estatutàries sobre aquesta conca interna en que l’aigua del Xúquer
no es podrà utilitzar per a l’abastiment de l’Alacantí i la Marina Baixa.
Aquesta argumentació és inacceptable i oblida que l’aigua del transvasament
Xúquer-Vinalopó té com a finalitat l’ús agrari al Vinalopó i la recuperació
dels aqüífers sobreexplotats. Una vegada més, la Generalitat Valenciana prima
els interessos especulatius sobre l’interès públic de la recuperació ambiental
i l’ús sostenible de l’aigua al Xúquer i al Vinalopó.  

 

        6.
Tant la manca de transparència i el retard acumulat pel Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí en realitzar la delimitació de les conques
hidrogràfiques intercomunitàries i definir l’àmbit territorial de la demarcació
hidrogràfica intercomunitària del Xúquer, com l’actitud del Govern de la
Generalitat Valenciana i la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa,
entrebanquen fins la paràlisi el procés d’elaboració del
Nou Pla de Conca del Xúquer d’acord amb allò establert per la Directiva Marc de
l’Aigua. Aquesta situació resulta perjudicial tant per als rius, l’Albufera i
els aqüífers com per la societat al seu conjunt, puix crea un ambient
d’inseguretat jurídica i manca de governabilitat.

 

         7.
Des de Xúquer Viu instem al Govern d’Espanya, a la Generalitat Valenciana i
a la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa a que exerciten de manera urgent
la responsabilitat pública que tenen encomanada i resolguen aquest assumpte
atenint-se a la Directiva Marc de l’Aigua
i delimitar
l’àmbit territorial de la Demarcació Hidrogràfica Intercomunitària del Xúquer.
El Govern de la Generalitat Valenciana ha d’assumir i exercir la seua
responsabilitat estatutària sobre les conques internes valencianes i vetllar
per assolir els objectius de la Directiva Marc de l’Aigua.   La Junta de Comunitats de Castella-La Manxa
ha d’actuar amb responsabilitat col·laborant en la recuperació del Xúquer, els
seus ecosistemes i aqüífers associats. 
En qualsevol cas, és responsabilitat de totes les administracions
competents establir els mecanismes de cooperació i coordinació interadministrativa
adient per la protecció i recuperació dels espais d’aigua, així com per l’ús
sostenible de l’aigua.

 

8 de maig de
2009.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.