El meu parlament de presa de possessió com a batlle de Teià

FB_IMG_1432684675524Bon dia a tothom. Als qui ens acompanyeu en aquesta sala de plens, agraït de la vostra presència, i als qui ens seguiu virtualment.

La mateixa nit electoral ja vaig agrair, en primer lloc, als 964 teianencs i teianenques que ens havien donat suport la confiança dipositada en les persones que conformem Compromís amb Teià +ERC. I vaig donar les gràcies als 2.878 electors i electores que havien consolidat gairebé un 60% de participació (de fet, un 58,89%). No cal dir que un 41% d’abstenció no deixa de ser una dada que ens hauria de preocupar… I, per això, com a alcalde i cap del nou govern municipal, també haurem de treballar per guanyar-nos la confiança de les 2.009 persones que es van abstenir en aquestes eleccions municipals (així com també de la representativitat dels vots nuls i en blanc).

Malgrat encapçalar la llista més votada, sóc ben conscient que 941 teianencs i teianenques van donar suport a GdT, força política que ocuparà l’espai de l’oposició en aquesta nova legislatura, i treballarem per guanyar-nos la confiança d’aquest electorat. Des del govern municipal que formarem CaT+ERC i CiU (tercera força més votada, amb l’aval de 481 persones, i força política a la qual hem proposat la formació del nou govern), també treballarem per guanyar-nos la confiança de les 149 del PPC, les 124 del PSC i les 100 d’UMdC. Com a alcalde, no cal dir que ho seré de tots els teianencs i teianenques.
Vull parlar de diàleg i de consens. En les dues meves anteriors etapes com a alcalde, havent subscrit sengles pactes de govern, primer amb el PSC i després al CiU, ja vaig deixar constància de la importància del treball en equip, més enllà de sigles polítiques.

Aquest dilluns al vespre, amb esperit de generositat política i voluntat de sumar esforços, CaT +ERC va signar l’acord amb CiU per formar govern per a la nova legislatura 2015-2019. Totes dues forces polítiques ja havíem signat sengles acords de governabilitat entre 2007 i 2011 (aleshores, entre ERC i CiU); i en el darrer any i mig de la passada legislatura (entre CiU, ERC i PSC), amb un balanç molt positiu d’acció de govern.

Per tant, comencem a treballar des del consens de dues forces polítiques que han rebut el suport de poc més del 50% de l’electorat.

El nostre acord manifesta la voluntat de formar un govern de coalició per a la legislatura 2015-2019 i, doncs, un govern d’estabilitat i de governabilitat, basat en paràmetres de respecte mutu, de treball en equip amb rigor i planificació, i de bon govern amb mecanismes de transparència i proximitat a la ciutadania, al servei de Teià, dels teianencs i teianenques, i del país.

Per això, entre altres acords, totes dues forces polítiques hem subscrit la necessitat d’assumir els següents sis eixos programàtics, que hauran de caracteritzar l’acció de govern de la legislatura:

a) Optimitzar els recursos humans i els recursos econòmics en favor d’una gestió municipal més eficient;

b) Fer compatible el manteniment de l’oferta de serveis municipals i d’atenció a les persones amb una disminució de la pressió fiscal (també mancomunant més serveis, amb Alella i el Masnou, o amb altres municipis, o amb el Consell Comarcal del Maresme);

c) Afrontar millores en màteria d’infraestructures i en manteniment de la via pública i edificis municipals (neteja viària, zones verdes, mobiliari urbà, etc.);

d) Posar en valor el nostre entorn natural i el patrimoni històric i arquitectònic local com a actius de promoció econòmica i de dinamització cultural i turística del nostre municipi (Parc de la Serralada Litoral, DO Alella i les vinyes, celler romà de Vallmora, Catedral de la Costa, Fons Batllori, Espai Sant Martí, la Unió, Ca l’Antiga, etc.);

e) Vetllar per un bon govern a través de mecanismes reals i efectius de participació ciutadana (amb mapa bones pràctiques i gestió transparent; comunicació més àgil amb els vilatans; trobades periòdiques de barri i d’urbanitzacions, audiències públiques, consultes, trobades obertes amb l’alcalde i el govern, etc.);

f) Desplegar els acords del compromís “Els ajuntaments per la independència” subscrit amb l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i, doncs, ratificar l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i estar al servei del govern del país abans i després de les eleccions plebiscitàries del 27/S).

A més, CaT +ERC i CiU acordem la necessitat d’elaborar un Pla d’actuació municipal 2015-2019 en un termini màxim de tres mesos, alhora que fixem un seguit de punts programàtics prioritaris, que ja vam difondre públicament dimarts, entre els quals:

a) Vetllar per l’aprovació definitiva del Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en els termes en què va ser aprovat provisionalment per ple el passat mes de maig.

b) Dotar el nou Arxiu Històric Municipal de Can Llaurador i impulsar-ne l’obertura amb una gestió professionalitzada a temps parcial.

c) Planificar, a través d’una diagnosi de necessitats i d’un procés de participació ciutadana, l’adequació i ordenació de l’espai públic i la zona verda de can Llaurador.

d) Dotar de serveis assistencials per a la gent gran el local dels baixos de la Cooperativa, d’acord amb un estudi de necessitats i de viabilitat.

e) Impulsar la disminució de la pressió fiscal per a col·lectius d’especial vulnerabilitat social (famílies monoparentals, famílies nombroses de categoria especial i altres col·lectius en risc d’exclusió social).

f) Seguir apostant per la millora del servei de transport públic d’autobusos.

g) Impulsar la transparència en el govern municipal prenent com a referència els indicadors del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local de Catalunya i amb la inclusió d’un apartat específic al web municipal.

h) Potenciar la continuïtat del procés educatiu entre els centres públics del municipi (escola bressol municipal, escola El Cim i l’institut) i desenvolupar el pla educatiu d’entorn elaborat per l’anterior govern municipal.

i) Oferir als joves universitaris i en edat postinstitut espais d’estudi complementaris en períodes d’exàmens i altres períodes (biblioteca, masia de can Llaurador, etc.).

j) Promoure formació i activitats de sensibilització sanitària en els centres educatius del municipi.

k) Dinamitzar, en el si de la Mancomunitat de Serveis, el Centre d’Acollida Turística, i afrontar el manteniment del jaciment del celler romà de Vallmora.

l) Encarregar una diagnosi i la viabilitat del complex esportiu de Sant Berger.

m) Donar suport i assessorament a l’Agrupació esportiva Teià per a la diagnosi i rehabilitació de la pista exterior de l’AE Teià, a través de la signatura d’un conveni d’usos municipals i esportius.

n) Promoure la signatura d’un conveni d’usos municipals de l’institut Turó d’en Baldiri.

o) D’acord amb el pla d’actuació municipal 2015-2019, prioritzar les millores d’urbanització de determinats carrers del municipi per raons de necessitat d’actuació.

p) Donar solució a les necessitats de mobilitat i de serveis bàsics als sectors de les Delícies, Gran Vista i Assumpció-Paradís-Santa Fe, d’acord amb els corresponents plans de millora urbana.

q) Dotar la CMC La Unió de la infraestructura necessària per tal que esdevingui un espai escènic on poder potenciar les arts escèniques i altres manifestacions culturals.

r) Donar suport i assessorament a la Societat La Flor de la Palma per a la diagnosi i millora del teatre, a través de la signatura d’un conveni d’usos municipals i culturals.

s) Estudi de reorganització de la mobilitat de la plaça de Catalunya per afavorir-ne l’estacionament de vehicles en horari comercial en benefici del comerç local, dels vianants i els veïns.

t) Habilitar espais de lleure per a animals de companyia i vetllar per l’acompliment de l’ordenança de convivència ciutadana.

u) Donar suport al servei de voluntariat de la Protectora DANA Teià a través d’un conveni i millorar les condicions d’acollida de gossos i gats abandonats a l’antic edifici de l’Escorxador.

v) Estudiar la viabilitat de reubicar el Casal de Joves en un nou espai on es pugui ampliar l’oferta d’activitats culturals i d’oci, donant servei a totes les franges d’edat, a través d’un procés de participació dels joves.

x) Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la construcció de la rotonda de connexió de la nova carretera de Teià amb l’antiga N-II.

z) Donar suport a la Plataforma Preservem el Maresme per la gratuïtat de l’autopista del Maresme C-32 i apostar per un nou model de mobilitat comarcal a través de la Taula de Mobilitat del CCM.

I avui, en un exercici de plena transparència, fem públic el document íntegre de l’acord.

Deixeu-me parlar de respecte, un valor que ha de caracteritzar les relacions entre els diversos grups municipals i entre el govern i l’oposició. En aquest sentit, vull dir que darrere l’acord de governabilitat entre CaT+ERC i CiU hi ha el compromís escrupolós de garantir el respecte entre tots els membres de la Corporació municipal. Per això, hem subscrit que “l’alcalde i els regidors de govern de totes dues forces polítiques es comprometen a afavorir i garantir un clima de respecte envers els regidors i regidores electes de l’oposició, més enllà de les discrepàncies polítiques i ideològiques, tant en els òrgans col·legiats com en el seguiment de l’acció de govern”. Així entenc i sempre he entès la política. Cal, però, reciprocitat. I així també ho demano als representants electes de GdT, independentment del fet de no haver donat suport a la meva investidura com a alcalde. Com a president de les sessions plenàries, demanaré als grups municipals que el respecte i les bones maneres senyoregin els plens, sense excepcions, així com també a les Juntes de Portaveus i a les Comissions Informatives.

Per això, ja us anticipo que, amb la voluntat d’optimitzar l’experiència professional, la formació i la capacitat de dinamització dels membres de CaT +ERC i CiU, proposaré un cartipàs municipal basat en paràmetres de transversalitat. En aquest sentit, la setmana entrant procediré a la signatura de la corresponent resolució d’alcaldia de nomenament del cartipàs municipal i proposaré que:

Montse Riera i Rojas (CaT+ERC), a més de les tasques de la primera tinença d’alcaldia, assumeixi la delegació de les regidories d’Educació, Medi Ambient i Cooperació.

Francesc Ribas i París (CiU), a més de les tasques de segona tinença d’alcaldia, assumeixi les regidories de Cultura i Patrimoni Històric.

Sílvia Marcos i Llagostera (CaT+ERC), a més de les tasques de la tercera tinença d’alcaldia, assumeixi les regidories de Participació Ciutadana i Gent Gran.

Yago Albert i Seseña (CaT+ERC), a més de les tasques de la quarta tinença d’alcaldia, assumeixi les regidories de Governació i Hisenda.

Jordi Casanovas i Garcia (CaT+ERC) assumeixi les regidories de Serveis Municipals i d’Esports.

Andreu Porta i Espelt (CaT+ERC) assumeixi les regidories de Joventut i Comunicació.

Anna M. Aparicio Schwab (CiU) assumeixi les regidories de Serveis Socials i Sanitat.

I jo, a més de les tasques d’Alcaldia, assumiré les regidories de Promoció Econòmica, Mobilitat i Urbanisme.

I vaig acabant…

Els reptes són molts i esmolarem l’enginy per afrontar-los i dur-los a terme, malgrat els temps difícils, sense apujar la pressió fiscal i afavorint les rendes més vulnerables. Prendrem decisions, amb rigor i planificació, per millorar la vida de la ciutadania i vetllarem pel nostre patrimoni natural i històric. Espero (i esperem) estar a l’alçada de la confiança que m’heu dipositat i que ens heu dipositat. No cal dir que m’hi dedicaré en cos i ànima, com sempre he fet, amb humilitat i alhora amb la dignitat institucional inherent. Però sols no ens en sortirem. Ens caldran moltes complicitats. Teixint complicitats dins el govern, amb l’oposició, amb el personal municipal, amb els veïns i veïnes, amb els barris i urbanitzacions, amb les entitats i associacions locals, el camí serà més planer.

Gràcies, doncs, a totes les persones que han fet possible d’una manera o altra aquest moment. Als meus companys de CaT+ERC i al nostre electorat; a CiU, per haver cregut en aquest nou govern que encapçalo amb orgull i apassionadament i per haver donat suport a la meva investidura. Gràcies a l’alcalde sortint, Josep Botey (que avui m’ha restituït simbòlicament la vara de batlle que li vaig confiar el juny de 2009), i gràcies al govern sortint de CiU, ERC i PSC, pel traspàs complet que hem rebut, per la bona feina feta i sobretot per l’herència d’una situació financera que el 2014 ha comportat un superàvit d’1 milió i mig d’euros i un estalvi net de 406.000 €, dins un Pla de sanejament que haurem de continuar executant de manera escrupolosa. I una menció especial a l’Emma Peiró i a la Clara Mir, d’ERC, que avui me’n passen el testimoni.

I gràcies a la meva família pel suport des de casa, a la meva dona i a les nostres tres filles, que m’han ajudat a prendre la decisió de tornar a la política municipal i sobretot a viure Teià des d’una nova perspectiva, amb ulls d’infant i d’adolescent, un Teià que sempre s’albira dinàmic i ple d’oportunitats de socialització.

A partir d’avui, regidors i regidores del nou govern, regidors i regidores de l’oposició, em teniu a la vostra disposició, com també m’hi teniu i m’hi tindreu tots els teianencs i teianenques; sense oblidar que també estic disposat a comprometre’m amb les necessitats de la comarca del Maresme (per una mobilitat més sostenible i sense peatges, per un entorn natural protegit, pel nostre Parc de la Serralada Litoral); i, naturalment, estic a disposició del país, del Parlament i del govern que sortirà de les eleccions plebiscitàries del 27/S.

I ara sí que acabo…

“Què és poble per a mi?”, em van preguntar des del Butlletí Parroquial fa gairebé un mes. I vaig respondre: “Poble per a mi és Teià. Les persones que hi viuen, la proximitat. Saludar-se pel carrer i conversar. Participar del teixit associatiu, conviure-hi. És un ecosistema format de persones i d’un paisatge amb patrimoni cultural i natural. És sentir-se part d’aquesta comunitat local: uns hi hem nascut i uns altres han triat Teià. Tots som i fem poble.”

Per Teià i per una Catalunya lliure, gràcies, de tot cor. I endavant les atxes!

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *