El Col·lectiu Ronda se suma a la jornada

Comunicat i acció del Col·lectiu Ronda, gabinet d’advocats amb una llarga trajectòria de defensa dels interessos socials i laborals, que publica http://29-s.net, amb motiu de la jornada de lluita contra la retallada de les pensions que, després de les representacions obligades d’aquests dies, se signà per part dels sindicats grocs espanyols, la patronal i l’Estat, aquesta matinada passada.

Comunicat del Col·lectiu Ronda

La Seguretat Social és un terreny especialment sensible, ja que afecta
les rendes de les capes socials més vulnerables, atenent a que segons
les pròpies dades oficials el 55% dels pensionistes actuals no arriben
al salari mínim interprofessional de 641,40 euros mensuals.
(Segueix)

A pesar de les minses pensions actuals, en els propers dies l’executiu espanyol aprovarà la retallada més important en 35 anys de les prestacions de la Seguretat Social. Cap en restarà salvada, afectant sobretot a la jubilació, però també a la invalidesa, la viduïtat i l’orfandat.

La prestació de jubilació amb tota probabilitat serà la més afectada, i no només amb l’augment de l’edat ordinària als 67 anys, sinó sobretot amb importants modificacions del càlcul que reduiran fins a un 30% les prestacions finals, i amb la més que probable abolició de jubilació parcial. Primerament, la modificació de l’edat ordinària de jubilació a 67 anys causarà una penalització de dos anys més a totes les persones que es jubilin anticipadament (reducció entre un 6% i un 8% per any), fet que reduirà entre un 12% i un 16% les actuals prestacions.

Alhora, s’amplia el període de cotitzacions que s’agafa per a calcular la prestació, passant dels actuals 15 anys a 20 anys, mesura que les estadístiques de la Seguretat Social calculen que reduirà un 8,3% les prestacions finals.

També s’amplia el període que es demana per tenir una pensió del 100%, que passarà dels actuals 35 anys a 40 anys. Aquest canvi afectarà previsiblement a tots els treballadors, atenent que probablement es reduirà la pensió un 2% per cada any que no s’arribi als 40 de cotització, reduint una mitja del 10% més les prestacions.

Finalment, amb tota probabilitat s’augmentarà el període mínim per tenir dret a la jubilació, que passarà de 15 a 20 anys, deixant sense dret a aquesta prestació totes aquelles persones, sobretot dones i precaris, amb vides laborals més baixes.

El Govern espanyol prepara a més la restricció de la viduïtat només per a aquells cònjuges que depenguin econòmicament de forma absoluta del treballador mort, i es preparen noves restriccions de les invalideses, mitjançant la modificació de la forma de càlcul i a través de les directrius als tribunals mèdics per a que donin menys baixes i declarin menys incapacitats.

Per tot això, salta a la vista que estem davant d’una agressió sense precedents als drets dels treballadors, siguin aquests actius, aturats o pensionistes. En base a estudis catastrofistes pagats per grans bancs, se’ns anuncia que aquestes mesures són imprescindibles si volem evitar que el sistema públic faci fallida. Aquests estudis catastrofistes que van anunciar el col•lapse del sistema pel 2000, 2005 o 2010 han fallat sempre, doncs encara estem en situació de superàvit ja que cada any “sobren” milions d’euros a la caixa de la Seguretat Social, i aquesta situació es mantindrà en els propers anys.

I, com ja ha passat en anteriors reformes, les més perjudicades entre els perjudicats seran les dones, que a causa de la desigual distribució de les tasques domèstiques i de guarda dels fills compten moltes d’elles amb carreres de cotitzacions més curtes, i a les que el govern espanyol vol reduir encara més les seves minses pensions.

Han volgut ocultar amb mil falsedats uns interessos econòmics gens reconeguts. La realitat és que estem davant d’una agressió sense precedents als drets dels treballadors, als que s’obligarà a treballar més anys per obtenir prestacions més baixes, per a fer augmentar novament els beneficis dels bancs, amb els seus plans privats de pensions, i dels empresaris, que cada dia cotitzen menys a la Seguretat Social amb les increïbles bonificacions que han anat creant les successives Reformes Laborals.

Per aquest motiu, presentarem un escrit a l’INSS denunciant les retallades de les prestacions, i exigint els drets dels treballadors a una Seguretat Social digna.

Per tot això, des de l’àrea de Salut i Treball del Col·lectiu Ronda, que actuem en l’àmbit de les prestacions de la Seguretat Social, fem nostre i recolzem les mobilitzacions que s’estan duent a terme el 27 de gener i els dies posteriors en defensa del sistema públic de pensions, i pels drets dels treballadors, siguin actius, aturats o pensionistes, i per tant també concentració, sonora xiulada i presentació d’un escrit a la seu provincial de l’INSS, carrer Sant Antoni Maria Claret 5-11

Col·lectiu Ronda, gener de 2010

(La imatge correspon a la convocatòria per a aquest vespre a València)

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.