Ulisses20

Bétera, el camp de túria

Trenta per trenta

Escola Valenciana presentà dissabte el document “Trenta per trenta”, trenta mesures per recuperar el respecte a la llengua, que polítics i lacais van menysprear i menystenir. Ni el pp ni el psoe no tenen en compte que el País Valencià té dues llengües oficials en desequilibri. Els la bufa, el país i la llengua, però nosaltres ja ho sabem i actuarem en conseqüència.

Trenta propostes per a trenta anys de Llei d’Ús. Escola valenciana pretén de fer-les arribar a la taula dels ajuntaments valencians, als plenaris, a les Corts valencianes, al govern, però no perquè es guarden en la calaixera i passen trenta anys més de burla i desgovern.

TRENTA per TRENTA són mesures serioses sobre les quals caldrà aconseguir el consens de totes les formacions polítiques, per fer-les efectives e favor de la societat valenciana.

Prou de burles i sainets, que els mestres no parlem d’utopies, parlem de responsabilitat política. Trenta per Trenta són mesures que es condensen en cinc àmbits: política, administració, societat, educació i cultura i comunicació.

Si les voleu llegir, ací teniu el document sencer:

30 PROPOSTES PER COMMEMORAR 30 ANYS DE LLEI D’ÚS I ENSENYAMENT

En l’àmbit polític:
1. Adscriure a Presidència de la Generalitat la Secretaria Autonòmica de Política Lingüística per garantir una política transversal de normalització i per ampliar el seu àmbit d’actuació, que no es pot limitar a l’educació i la cultura. Impulsar la Llei de política lingüística valenciana que aprofundisca en les línies traçades per la Llei d’ús i ensenyament del valencià i faça especial incidència en l’ús social de la llengua, i establir el requisit lingüístic en la funció pública.

2. Crear el Consell Social de la Llengua com a organisme de participació social i consulta en l’impuls de polítiques lingüístiques. Aquest consell ha de tindre un paper protagonista en el disseny d’aquestes iniciatives.
Estarà format per les institucions, organismes i entitats que treballen en l’àmbit de la llengua. Dotar adequadament oficines locals, mancomunals o comarcals de promoció de l’ús del valencià, així com impulsar la xarxa que les coordina.

3. Garantir per al valencià un model lingüístic respectuós i sense exclusions amb les diferents varietats de la llengua parlada en el conjunt del territori lingüístic. Integrar la Generalitat Valenciana en la Fundació Institut Ramon Llull per millorar la promoció exterior de la llengua i la cultura valencianes.
En l’àmbit administratiu:

4. Creació de l’ Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana per garantir el compliment de la Llei de política lingüística. L’Oficina oferirà les eines necessàries per al compliment de la norma i també ha de tindre capa
citat sancionadora.

5. Valencianitzar la totalitat dels avisos, les publicacions i les activitats de les
administracions públiques. Aplicar polítiques que asseguren l’atenció dels drets lingüístics de la ciutadania en l’àmbit de l’administració de justícia, de manera que l’ús oral i escrit del valencià en tots els actes judici als tinga plena normalitat.

6. La normalització total de l’ús del valencià entre els notaris i registradors, als quals es facilitarà models normativitzats d’escriptures i documents públics. Dotar tots els àmbits de l’administració de serveis lingüístics. Oferir,
amb finançament públic i en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de valencià per a la totalitat de treballadors i treballadores de l’administració pública i de les empreses privades que atenguen serveis públics.

7. Aconseguir l’homologació recíproca dels certificats i titulacions de coneixement lingüístic com també les denominacions oficials que rep la llengua en les diferents administracions autonòmiques de tot l’àmbit lingüís
tic. Promoure des de l’administració pública l’elaboració d’estudis sociolingüístics en col·laboració amb les universitats valencianes i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i actualitzar-los periòdicament.

8. Coordinar els plans de normalització i ús amb les comunitats autònomes amb què compartim la llengua pròpia. Potenciar la col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut d’Estudis Catalans per treb
allar conjuntament en la normativització de la llengua segons el model policèntric convergent avalat per ambdues entitats.

En l’àmbit social:
9. Impulsar amb accions positives l’ús del valencià en tots els àmbits de la societat, amb especial incidència en el comerç i les relacions professionals. Donar suport al Voluntariat pel valencià i generalitzar els procediments que funcionen com, per exemple, els convenis de col·laboració amb associac
ions de nouvinguts i nouvingudes. Afavorir les entitats socials, mitjançant convenis i convocatòries públiques, que treballen eficaçment i a tot el territori valencià per l’ús del valencià. Fomentar que les confessions religioses donen un impuls decidit al procés de valencianització de les seues
activitats.

10. Dotar de suport econòmic adequat les activitats de promoció i ús del valencià impulsades pels diferents col·lectius i entitats (associacions musicals, excursionistes, esportives, artístiques, etc.) Valencianitzar la senyalització viària i la retolació pública. Organitzar campanyes ciutadanes d’informació i sensibilització sobre els drets lingüístics.

11. Realitzar campanyes informatives i de promoció del valencià a l’estranger,
especialment en els països amb els quals mantenim unes relacions econòmiques i turístiques més estretes. Crear una normativa per tenir l’etiquetatge dels productes o serveis en valencià.

En l’àmbit de la cultura i la comunicació:
12. Impulsar decididament una indústria cultural valenciana com a sector productiu de valor afegit. Crear l’Institut Valencià d’Indústries Culturals per executar les polítiques en aquest sentit, que han de prestar especial atenció
a l’ús i foment del valencià.

13. Complir els preceptes de la Llei de creació de Ràdio Televisió Valenciana perquè l’ens exercisca el seu paper de normalització lingüística i motor de la indústria cultural valenciana en llengua pròpia.

14. Garantir la plena valencianització de Ràdio Televisió Valenciana i de les connexions territorials que realitzen la resta de televisions i ràdios, tant públiques com privades. Incentivar l’ús del valencià en els mitjans de comu
nicació.

15. Potenciar els programes educatius i d’entreteniment en valencià a les diferents televisions comarcals i locals. Creació del canal de televisió públic Parla’m d’aprenentatge del valencià

16. Aconseguir que les emissions dels mitjans de comunicació de tot l’àmbit lingüístic siguen accessibles des de qualsevol punt del territori.

17. Donar suport econòmic a tota la premsa escrita en valencià tant si és en suport paper com digital. Donar suport a l’edició del llibre en valencià. Promoure campanyes per incentivar la lectura en valencià.

18. Donar suport a les empreses de producció i distribució audiovisual en valencià.

19. Crear circuits culturals d’exposició de productes culturals en valencià en àmbits com el cinema, la música, el teatre i altres activitats a tot el territori, i fomentar la col·laboració entre programadors públics i privats.

20. Donar suport a l’edició de música en valencià. Donar suport a l’exhibició de teatre en valencià. Incentivar la creació de productes culturals en valencià en qualsevol suport tecnològic.

En l’àmbit educatiu:
21. Cal promocionar més l’ensenyament i ús del valencià als territoris de predomini lingüístic castellà per cohesionar socialment la ciutadania valenciana.

22. Garantir la total normalització lingüística de l’administració educativa. Garantir l’ensenyament en valencià en tots els centres educatius tant públics com concertats. Garantir la continuïtat de l’ensenyament en valencià en tots els nivells educatius, des de l’educació infantil fins a la universitària, i en totes les modalitats d’ensenyament que imparteixen.

23. Perfilar lingüísticament els llocs de treball de tots els centres universitaris.

24. Exigir que la inspecció educativa vetlle pel compliment de les normes que regulenels programes d’educació bilingüe i per la correcta aplicació del requisit i la capacitació lingüística.

25. Avaluar periòdicament la competència lingüística dels programes d’educació bilingües i els seus resultats, i fer-los públics. Assegurar l’adequada competència lingüística de tot el professorat al si dels plans de formació permanent i, quan calga, posar en marxa plans de xoc de manera urgent.

26. Promoure i donar suport als equips que elaboren i editen materials didàctics en valencià.

27. Donar suport a les associacions de pares i mares d’alumnes (AMPA) i a les iniciatives i actuacions que impulsen, a fi d’aconseguir una escola pública, valenciana ide qualitat.

28. Dotar els serveis d’ensenyament del valencià (Junta Qualificadora, Serveis de normalització i promoció lingüística, Servei d’ensenyament en valencià) amb més recursos humans, materials, econòmics i organitzatius per desenvolupar eficaçment les tasques que tenen encomanades.

29. Elaborar plans i programes d’iniciació, coneixement i ús del valencià per a adults, amb especial atenció a les persones nouvingudes.

30. Elaborar plans i xarxes d’activitats extraescolars que reforcen l’aprenentatge del valencià. Donar suport econòmic a les associacions o entitats de ciutadans nouvinguts per tal que fomenten la seua llengua i cultura.
País Valencià, 23 novembre de 2013


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de mestres d'escola per adasi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent